Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Älska ditt jobb – 5 tips på hur du ökar arbetsglädjen

cover

En undersökning* visar att det i Sverige endast är runt 15 procent (!) som är riktigt engagerade i sina arbeten. Steves Jobb sa i ett av sina berömda tal** att ”…det enda sättet att göra ett fantastiskt jobb är att verkligen älska det du gör. Fortsätt leta om du inte har funnit det än. Nöj dig inte. Precis som med allt annat som rör hjärtat kommer du att veta när du finner det.”

Men även om man älskar och brinner för sitt jobb, så kan man ibland ha dippar och dagar när det inte känns lika lustfyllt. Efter mycket forskning och många undersökningar har experter och beteendevetare tagit fram verktyg och tips för att få en ökad arbetsglädje. Vi listar våra bästa tips!

1. Be om hjälp. I alla yrken kan det ibland bli för mycket. I sådana lägen, för att inte slita ut sig själv, så är det viktigt att be om hjälp och delegera. Vi lovar – folk hjälper gärna till och avlastar dig om du berättar att du har för mycket på ditt bord. Genom att be dina medarbetare om hjälp är du även med och skapar ett öppet klimat på din arbetsplats där det är okej att fråga, delegera och be om hjälp. Och du – det är ditt ansvar att se till att du har ett fungerande arbetsliv.

2. Reflektera. Hur stressigt du än har det så är det viktigt att du avsätter tid för reflektion. Det här är lätt att prioritera bort när du har mycket att göra, men du bör se reflektion som en minst lika viktig del av din dag som ett kundmöte eller en deadline. Ta 10 minuter varje dag och tänk på hur du vill att din arbetsdag ska se ut, vad du är nöjd med, vad du är missnöjd med, vad du kan göra bättre och hur mycket tid du ska lägga ner på respektive moment under dagen. Det här kommer att sänka din stressnivå och du kommer att känna dig betydligt gladare!

3. Ge feedback. Beröm dina kollegor när de har gjort något bra, be om råd, sprid goda nyheter, sträck eller sprid positivt skvaller. Det här är något som många behöver träna på. Även detta skapar ett mer öppet arbetsklimat som ökar harmonin och glädjen på din arbetsplats.

4. Fokusera på det som går bra. Om du har fem moment under en arbetsdag, och ett av dessa går bra och resten dåligt, ägna då din energi åt att rikta uppmärksamheten mot det som gått bra. Inom forskningen kallas detta för POS – Positive Organizational Scholarship. Genom att lyfta det positiva så blir arbetsplatsen blir mer positivt laddad och medarbetare skapar en tro på sig själva och vågar använda sin kreativitet. Det har visat sig att företag som arbetar på det här sättet har en större chans att lyckas.

5. Bli kompis med dina kollegor. Lär känna dina kollegor – och inte bara som kollegor, utan som kompisar. Humor och en miljö där man känner sig bekväm är en bra grund till framgång och kreativitet. Och det minskar stressen och gör därmed att jobbet känns mer lustfyllt.

*I undersökningen State of the Global Workplace (Gallup, 2016) har runt 75.000 anställda i olika länder runt om i världen fått berätta om relationen till sina arbeten. 

**Stanford-talet 2005 (se det om du inte har gjort det!)

Du kanske också gillar: 
”Så lyckas du som konsult”
eller ”Så blir du en framgångsrik entreprenör – 7 tips”