Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

cover

Kvadrat var med vid utveckling och införande av ett molnbaserat intranät åt Landstinget Västmanlands – något som aldrig tidigare gjorts i den skalan och komplexiteten inom offentlig förvaltning i Sverige. En spännande utmaning hos en stor och diversifierad organisation som resulterade i en ny digital arbetsplats.

UPPDRAGET
Landstinget Västmanland med sina 6500 anställda, stod inför ett byte av sitt befintliga Intranät till ett effektivt kommunikationsverktyg. Intranätet skulle vara möjligt att personalisera med en anpassad startsida med information, arbetsstödslänkar, kalender och samarbetsytor som respektive medarbetare behöver. 

UTMANING
Landstinget Västmanland är en stor och diversifierad organisation där de olika verksamheterna har olika uppgifter och uppdrag, och är geografiskt spridda i hela länet. En av de största utmaningarna i projektet var därför att samla ihop de olika behoven och få en samlad enhetlig kravbild. En annan stor utmaning var den tekniska lösningen där man tidigt beslutade sig för att utveckla en helt ”molnbaserad” lösning, något som aldrig tidigare gjorts i den skalan och komplexiteten inom offentlig förvaltning i Sverige. Med detta kom informationssäkerhetsrisken som finns i att lägga ut viktig information i molnet.

LÖSNING & KVADRATS ROLL
En omfattande och noggrann målgruppsanalys och effektkartläggning gjordes. Under projektets gång jobbade man sedan hela tiden mycket nära verksamheten och en utsedd pilotklinik för att stämma av utvecklingen mot effektkartan.


Intranätet designades iterativt i samråd med medicinkliniken och under resans gång genomförde vi både praktik på sjukhusgolvet och pilottester med användare för att kvalitetssäkra lösningen mot verksamhets- och användarbehoven”
säger Håkan Kjellman, kravledare och delprojektledare från Kvadrat.

I och med att det är en offentlig verksamhet med stora krav på informationssäkerhet så gjordes ett gediget arbete med att säkerställa och garantera de krav som landstinget själva har samt reglerande svensk lagstiftning.

Kvadrats konsulter fick ansvaret att driva kravinsamlingen för projektet, och projektleda delar av utveckling och införandet av det nya Intranätet. Håkan Kjellman hade rollen som kravledare och delprojektledare för projektet och ansvarade för kravinsamling, kravanalys och framtagande av lösningsförslag samt att driva delar av projektet. Anna Balksjö var projektledare för innehåll och införande av det nya intranätet i nära samarbete med verksamheten och angränsande projekt.

 

Genom hela projektet har vi haft ett nära samarbete med verksamheten och jag tror att det är just därför vi lyckades leverera den höga kvaliteten som LTV hade satt upp som mål i projektdirektivet. Just kvaliteten var en av framgångsfaktorerna för en så lyckad lansering som detta blev” säger Anna Balksjö, projektledare från Kvadrat.

RESULTAT
I januari 2016 lanserades Landstinget Västmanlands nya intranät, ”Arbetsplatsen”. En digital, molnbaserad arbetsplats som är lättillgänglig, personaliserad och en plats för samarbete i verksamheten. LTV blev det första landstinget i Sverige med ett molnbaserade intranät inom offentlig sjukvård.

”Vi bytte inte ett intranät med ett nytt utan ersatte ett gammalt intranät mot en helt ny digital arbetsplats.Tillgänglig när som helst var som helst” säger Peter Skoog, huvudprojektledare.


Läs mer om uppdraget: Pressmeddelande från Microsoft
Läs mer om kunden: Landstinget Västmanland
Klicka här för att komma till  Anna Balksjös konsultprofil
Klicka här för att komma till Håkan Kjellmans konsultprofil