Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Women in Tech – Tankar från en mansdominerad bransch

cover

IT-branschen är en bransch som starkt domineras av män. Bara en femtedel av alla som arbetar inom yrkeskategorin programmerare och systemerare är kvinnor* – ett antal som dessutom verkar sjunka enligt SCB. Buket Özavci är kravanalytiker med en bred internationell erfarenhet inom IT-branschen. Hon har varit involverad i flera internationella IT-projekt, både som utbildare och kravanalytiker, och vi fick tillfälle att prata med henne om hennes yrkesval, styrkor och om hur det är att vara kvinna i en bransch så starkt dominerad av män.

Hej Buket! Det pratas ju mycket om hur få kvinnor det är inom IT-branschen. Hur upplever du det? Är det så illa som det låter?
– Jag har varit inom IT-branschen ett bra tag nu och det jag har lagt märke till är att jag faktiskt jobbat mer med kvinnliga programmerare de senaste åren än tidigare. Kanske är det ett rent sammanträffande att det har blivit så, jag vet inte. Drar man en generell linje så är det fortfarande män som dominerar i branschen. Det finns egentligen många kvinnor inom IT-branschen, men just yrkesvalet har nog blivit mer inriktat på ledning, kravhantering, testplanering och verksamhetsutveckling.

Vad är det absolut roligaste med att jobba med kravhantering/systemanalys?
– Jag gillar tanken på att få vara delaktig i att fånga användarnas behov och utforma dessa till konkreta lösningar som underlättar deras vardagliga arbete.

Upplever du att det finns några nackdelar med att vara kvinna i en bransch där män är så pass överrepresenterade?
– Jag tror att människor som bor i Sverige har kommit en lång bit i att behandla sina medarbetare likställt och med respekt. Jag själv har inte upplevt eller reflekterat över några nackdelar vare sig utomlands eller i Sverige. Kanske är jag för neutral i mina uppfattningar och fokuserar inte på att eventuella problem skulle kunna bero på könsfördelningen i branschen.

Vad tror du att man kan göra för att öka antalet kvinnor inom IT-branschen?
– Kvinnor och män är olika helt enkelt och det speglar sig även i arbetslivet, och jag ser inte det som ett problem. Det man däremot skulle kunna göra är att lyfta fram kvinnliga förebilder inom IT för att just locka fram en aha-känsla som skulle kunna driva en vidare i att utvecklas inom branschen.

Vilka är dina starkaste egenskaper?
– Att jag är analytisk, ifrågasättande, kommunikativ och disciplinerad.

Och slutligen – om du inte skulle jobba med det du gör nu, och fick välja vad du vill, vad hade du då jobbat med?
– Jag skulle vilja jobba med något som har med människans välmående att göra – allt från inredning till hälsodrinkar, träning och coaching.

Tack för att du ville dela med dig av dina tankar, Buket! Vill du veta mer om Buket Özavci? Ta en titt på hennes profil här!

* Dagens Nyheter