Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Trendspaning: Så ser den framtida arbetsmarknaden ut

cover

Att vi står inför en förändring vad gäller arbetsmarknaden är det många som är överens om, men i vilken riktning denna utveckling är på väg råder det delade meningar om. Kjell Lindström, trendkrönikör på Motivation.se, publicerade häromveckan en artikel där han identifierar tre huvudsakliga antaganden om hur den framtida utvecklingen av arbetsmarknaden kan komma att te sig. Han menar att vi kommer att se allt färre stora organisationer och att antalet anställda kommer att minska. Småföretagarna kommer att öka i antal men vi kommer också att se allt fler personer som står utan arbete. En sammanfattning av detta mynnar då ut i ett samhälle som i framtiden kommer att bestå av ca 30 % anställda, 50 % egenföretagare, men också en siffra på 20 % som står utanför arbetsmarknaden – mer än fyra gånger så många som står utan arbete idag.

Vi kan alltså se en hel del spännande utvecklingar i den framtid Kjell Lindström förutspår för den svenska arbetsmarknaden, men även stora utmaningar för samhället och staten i antagandet om den stora arbetslösheten. Detta är dock bara antaganden, baserat på trender, och framtiden är öppen för det mesta. Frågan om framtiden väckte naturligtvis en stor nyfikenhet hos oss och vi ställde frågan till, Caroline Lindberg, en av våra Kvadratare som brinner för just denna fråga. Ordet är ditt, Caroline!

– Jag tror att Kjell Lindström har rätt i sina antaganden gällande färre stora organisationer, färre anställda och fler småföretag. Det är en positiv framtid för arbetsmarknaden som vi går till mötes om vi är öppna och mottagliga för en uppgraderad version av synen på arbetsmarknadens utbud och efterfrågan.

Ett sätt att ändra synen på arbetsmarknaden på är att sluta dela in arbetsmarknaden i personer innanför arbetsmarknaden (det vill säga anställda och egenföretagare) och personer utanför arbetsmarknaden. Det är en strukturfråga och har ingenting med marknaden för arbete som sådan att göra. Det är en av flera onödiga och icke-värdeskapande barriärer som vi har skapat och som vi nu klamrar oss fast vid.

På arbetsmarknaden idag finns utbud och efterfrågan av arbetsuppgifter som behöver göras, men som inte blir gjorda. Dessutom finns det ett utbud och en efterfrågan på personer som både vill, kan och önskar göra dessa arbetsuppgifter, men som inte gör det av olika anledningar. Det är ett historiskt slöseri som pågår varje minut.

Antagandet om den stora arbetslösheten som komma skall borde istället kallas för “den stora anställningslösheten”. För det kan ju inte handla om att det inte finns uppgifter att göra ute i landet eller någon som kan utföra dem? Aldrig förr har vi haft så stora behov som nu. Likaså var det länge sedan vi hade så många som stod så kallat utanför arbetsmarknaden. Jag har gärna fel, men något konstigt är det…

Jag tycker att vi borde mäta och fokusera på det som behöver göras, men som inte blir gjort. Hur mycket värdebortfall tillåter vi varje dag genom vår nuvarande syn på arbetsmarknaden? Siffrorna och procentsatserna blir kanske detsamma, eller till och med högre än antalet personer utanför arbetsmarknaden, men det skulle visa våra faktiska möjligheter och potential.

Tack för dina ord, Caroline. Vad tror du om framtidens arbetsmarknad? Håller du med Caroline?

Läs mer om Caroline Lindberg här!