Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Storsatsning på förändringsledning – 40 certifierade konsulter

cover

Samhället förändras hela tiden och kraven på kunskap med det. Digitaliseringen och den snabba förändringstakt som råder i de flesta branscher ställer höga krav på organisationers utvecklingsförmåga. Det gäller för oss konsulter att vässa våra verktyg och stärka vår kompetens för att ännu bättre kunna bistå våra kunder.

På Kvadrat lever vi som vi lär och arbetar aktivt med ständiga förbättringar som till exempel kontinuerlig kompetensutveckling, nya metoder och verktyg för att kunna ligga i framkant i våra uppdrag och erbjuda våra kunder den bästa möjliga kompetensen. Nyligen har hela 40 av våra managementkonsulter certifierat sig inom förändringsledning. Vi valde Prosci Adkar som ger våra konsulter ytterligare kompetens, processtöd och verktyg inom förändringsledning.

”Vi ser att det idag finns en ökad efterfrågan och krav på certifierade förändringsledare och ser detta inte bara som ett ypperligt sätt att stärka våra konsulters kompetens, utan också som ett sätt att profilera oss och tydliggöra vårt erbjudande och kompetens på en konkurrensutsatt marknad. Vi ser tydligt att det redan nu ger resultat – våra kunder visar stor uppskattning över att vi har så många certifierade förändringsledare!” berättar Anders Eriksson, VD på Kvadrat Management.

Vi pratar med två av våra konsulter, Mikael Hansson och Anna Bergqvist, som gått Prosci Adkar och nu är utbildade förändringsledare, om deras upplevelser från kursen!

 

Hej Mikael Hansson! Berätta gärna för oss om kursenMikael Hansson i förändringsledning. Hur upplevde du den?
– Jag gick Prosci ADKAR utbildningen redan 2013, men har använt ADKAR-verktygen ute hos kunder sedan 2011 med mycket goda resultat. Det bästa med kursen, enligt mig, är att det finns en enkelhet i modellen som är lätt att kommunicera till både ledningsgrupper och chefer. Dessutom så lärde jag mig att använda en hel del nya och bra metoder och verktyg. Jag uppskattar även undersökningarna Prosci har gjort på ett stort antal företag, gällande erfarenheter och resultat kopplat till förändringar.

Varför tror du att det är viktigt att utbilda och certifiera sig inom sådana här frågor?
– Eftersom det sker så många och snabba förändringar i världen så är det en väldigt stor konkurrensfördel att kunna hantera förändringar snabbt och effektivt. Min uppfattning är att förändringsledning är en strategisk förmåga som alla företag och organisationer måste ha för att kunna överleva eller fungera i framtiden.

 

Anna BergqvistAnna Bergqvist! Vilken är den största lärdomen du tar med dig från kursen i förändringsledning?
– För mig var det helheten och förståelsen för vad förändringsledning egentligen innebär och vad det omfattar. Jag jobbar ju framförallt med kommunikationsuppdrag och ofta handlar det om att kommunicera förändringar av olika typer. Kommunikation är en viktig del i förändringsledning, men nu förstår jag att det också finns andra viktiga delar.

Vad tror du att kursen kommer att betyda för din karriär?
– Det ger mig en ökad trygghet i kommunikation med kunder som står inför förändring. Nu kan jag ingå i ett förändringsteam och hantera alla delarna som ingår i förändringsledning, men med tyngdpunkten på kommunikation.

 

Tack för era svar, Mikael och Anna! Vill du veta mer om Mikael så hittar du hans profil här, och är du mer nyfiken på Anna så finns hennes profil här.