Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Kvadratkonsulter anordnar utbildning i Certifierad Förändringsledning

cover

Dagens samhälle är mer dynamiskt än någonsin och framförallt företag och verksamheter är hårt utsatta för det ökade förändringstrycket. Detta sätter naturligtvis hög press på att ledningen ska kunna styra verksamheten och dess medarbetare i rätt riktning. Förändringsarbete är en process där omvärlds- och kundanalys, metoder och  verktyg måste gå hand i hand med ledarskapet – någonting som är lättare sagt än gjort. Det vet Gunnar Lindebo och Mikael Hansson. Tillsammans har de mer än 25 års erfarenhet av ledarskap, utbildning och förändringsarbete, och nu arrangerar de en diplomutbildning för förändringsledare.

Gunnar Lindebo har djup kunskap och lång erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser och har bland annat arbetat som chefscoach på Transportstyrelsen och som utbildare och coach på Vattenfall och Capio. Gunnar har dessutom arbetat som linjechef i organisationer som genomgått stora förändringsprocesser. Mikael Hansson har även han lång erfarenhet inom förändringsledning, verksamhetsledning, projektledning och processutveckling där han bland annat har 12 års erfarenhet av ledningsgrupparbete i SAS Flight Academy. Nu anordnar de tillsammans en utbildning i förändringsledning för att skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi passade på att prata med dem om kursen, upplägget och varför den är så viktig.

Hej Mikael och Gunnar! Ni kommer alltså att hålla i kursen Förändringsledning! Berätta lite mer om kursen!
– Målet för kursen är att deltagarna ska få nya kunskaper och färdigheter i hur de på bästa sätt arbetar med förändringsprocesser och hur man faktiskt leder ett framgångsrikt förändringsarbete. I utbildningen går vi igenom olika metoder och verktyg som är användbara i alla typer av förändringsarbete med särskild betoning på ledarskapets betydelse för att nå de uppsatta målen, men också vikten av att få med sig hela organisationen i arbetet.

Hur ser upplägget för kursen ut?
– Kursen är en tre dagar lång kurs där vi blandar teori med många praktiska övningar. Kursen präglas till hög grad av interaktivitet, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan dag två och dag tre får deltagarna också möjlighet att arbeta med egna ”case” för att utbildningen konkret ska kunna användas i den egna verksamheten. På så sätt får deltagarna omgående nytta av utbildningen. Under den tredje kursdagen får deltagarna sedan redovisa tillämpningen av kunskaperna i sina respektive case, vilket utgör underlaget för diplomeringen.  

Hur kom ni på idén till att hålla i den här kursen?
– Efter att själva arbetat med förändringsprocesser, både som linjechefer och konsulter, har vi både sett och upplevt de svårigheter som kan vara förenade med förändringsarbete – men också vilka möjligheter rätt arbetssätt kan ge. Vår erfarenhet är att många chefer och ledare är osäkra på hur de ska hantera förändringsprocessen och det finns därför ett uttalat behov för att lära mer och dela andras erfarenheter.

Varför det är så aktuellt och viktigt med förändringsledning just nu?
– Vi ser tydligt hur förändringstrycket ökar och vilka konsekvenser det får för företag och organisationer. Omvärlden är mer dynamisk än någonsin, vilket skapar nya förutsättningar och utmaningar. Att då inte arbeta med förändring är i realiteten att ta ett steg tillbaka gentemot övriga marknaden. Medarbetarna ställer idag högre krav på delaktighet och inflytande. Framgångsrikt förändringsarbete förutsätter positiva och motiverade medarbetare, eftersom det i själva verket  är de som faktiskt ska genomföra förändringen. Således har aldrig kompetens inom förändringsledning varit mer aktuell än just nu!

Tack så mycket för er tid Mikael och Gunnar!

Det finns fortfarande platser kvar till kursen. Är du intresserad så kan du läsa mer och anmäla dig här. Är du mer nyfiken på Mikael hittar du hans profil här och vill du veta mer om Gunnar kan du läsa mer om honom här.