Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

På insidan av mjukvarubranschen med Karl Larsson

cover

Mjukvarubranschen är en bransch med högt tempo, som aldrig står still utan ständigt utvecklas och förändras. Detta ställer naturligtvis också höga krav på branschens utvecklare att hänga med i de nya metoder och trender som dyker upp på marknaden. En mjukvaruutvecklare ansvarar för så väl testning, införande, utformning och utvärdering av programvara och på många håll i landet råder det just nu brist på mjukvaruutvecklare, och branschen är i stort behov av fler duktiga utvecklare.

Karl Larsson är en av våra duktiga mjukvaruutvecklare på Kvadrat. Med ett stort och vässat tekniskt kunnande har han god förmåga att se lösningar på problem från många olika perspektiv och har dessutom ett stort intresse för arkitektur och kvalitet. Just arbetar han på uppdrag av Migrationsverket med att utveckla lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet i asylprocessen. Och så driver han en DJ-verksamhet i sitt egna bolag. Vi fick tillfälle att prata med Karl om hans spännande uppdrag, yrkesval och hans tankar om branschen – men också om vad han anser krävs för att bli en riktigt bra mjukvaruutvecklare.

Hej Karl! För de som inte vet, kan du berätta lite om ditt företag och vad det är du gör
– Jag driver ett konsultbolag med inriktning på systemutveckling. Likt andra Kvadratare så är det ett fåmansbolag med en anställd, det vill säga mig själv. Utöver detta finns även en DJ-verksamhet inom bolaget. Det sistnämnda är mest på hobbynivå men en kul bonus som bli möjlig av det faktum att jag är egenföretagare.

Vad har du för uppdrag just nu?
– Just nu sitter jag som systemutvecklare i ett utvecklingsteam på Migrationsverket. Som team ansvarar vi för framtagning av nya applikationer och förvaltning av ett antal äldre objekt –  det vill säga gamla applikationer. Vårt team jobbar med allt som har att göra med möten i asylprocessen. När någon ansöker om asyl i Sverige bokas hen in på ett antal möten som till exempel mottagning – och boendemöten samt asylutredningar. Dessa möten omfattar ett antal resurser såsom handläggare, rum, sökande och juridiskt biträde. Vårt mål är att optimera alla Migrationsverkets möten så att resurserna utnyttjas optimal. Följden av detta blir att handläggningstiderna kan kortas ner vilket är positivt i flera aspekter. Dels minskas det psykiska lidandet för den sökande som får besked tidigare och dessutom minskas kostnaderna för svenska staten då man kortar tiden som staten behöver stå för uppehälle och boende för den sökande.   

Vad var det som lockade dig till mjukvarubranschen?
– Egentligen så var det lite av en slump att jag blev just mjukvaruutvecklare. Jag har alltid varit intresserad av teknik men kanske inte just datorer i synnerhet. Jag sökte till en utbildning i elektronikkonstruktion där det ingick programmeringskurser. Då märkte jag att programmering var något jag hade anlag för och var bra på. Där och då väcktes intresset och jag styrde om min utbildning mot detta istället för elektronikkonstruktion, som jag då inte tyckte var lika roligt längre. På den vägen är det!

Du arbetar i en bransch som ständigt förändras och utvecklas i ett högt tempo. Hur gör du för att hålla dig ajour och hänga med i svängarna?
– I mitt fall handlar det mycket om att läsa. Det finns fantastiskt mycket information i olika forum och tidskrifter på nätet. Svårigheten ligger i att välja vad man ska läsa om för det finns så oändligt många tekniker, produkter och programmeringsspråk. Det bästa sättet tycker jag ändå är att försöka få in nya tekniker i det dagliga arbetet, det vill säga genom att få kunden att välja den tekniken. Då är det viktigt att få kunden att förstå att det ligger i deras intresse att faktiskt hela tiden utveckla sin verksamhet. Detta måste dock göras med försiktighet då branschen har en tendens att överdriva vissa teknikers fördelar. Därför är det inte alltid viktigast att sträva efter att ligga i framkant och vara först med någonting. Ibland kan det vara en fördel att ta ett steg tillbaka och låta andra organisationer och företag testa av nya tekniker/produkter för att se om de håller måttet innan man själv ger sig in i det. Som konsult har du ett ansvar att välja rätt vägar då det kan medför stora kostnader att backa på ett projekt när utvecklingen väl startat. Sen kan det alltid bli fel och då är det ju naturligtvis viktigt att ta lärdom om det och utvärdera den tekniken eller produkten man tagit in som inte har fungerat.

Vad tycker du är den största utmaningen inom ditt arbetsområde?
– Att få kunden till att betala i utvecklingsfasen istället för i förvaltningsfasen – och att ha tålamod är alltid stora utmaningar enligt mig. Det är viktigt att göra rätt från början, det vill säga att ha en bra analys med involvering av de tilltänkta användarna, bra strukturerad kod och arbetssätt under utvecklingen, samt god testtäckning vad gäller automatiska tester. Allt detta gör att applikationen blir bra från start, tas emot positivt av användarna och gör framförallt applikationen förvaltningsbar. Utmaningen ligger i att få kunden att förstå att trots att det tar mer tid och kostar mer pengar att göra rätt från början, så kommer det att löna sig i längden. Otaliga undersökningar visar att du har igen detta flera gånger om under applikationens livslängd – som kan vara väldigt lång!

Mjukvaruutvecklare sägs vara ett framtidsyrke. Vilka egenskaper tycker du är absolut viktigast för att bli en riktigt duktig mjukvaruutvecklare?
– Att man har det logiska anlaget för programmering är grunden enligt mig. Det låter kanske konstigt men har du inte det logiska tänkandet så är det svårt att bli en riktigt bra programmerare. Man ser det tydligt då vissa personer, trots att de kämpar, aldrig riktigt kommer över den tröskeln där man lär sig strukturen i ett programmeringsspråk, vilket är grundläggande för att kunna ta till sig nya programmeringsspråk och omsätta sina idéer i kod. Det är egentligen inte konstigare än att jag själv är dålig på racketsporter – jag kan helt enkelt inte få min hjärna att fungera om jag har något mellan min hand och bollen. Jag är inte på nåt sätt mer intelligent än nån annan men något gör att jag har lätt för programmering medan andra inte har det. Utöver detta så måste man också ha ett driv att utvecklas eftersom det, som sagt, är en bransch som är i ständigt utveckling. Slutligen är tålamod ett måste som programmerare. När något är som knivigast kan man sitta flera dagar utan att komma framåt, vilket kan vara väldigt frustrerande och då kommer tålamodet väl till pass.

Tack för dina svar, Karl. Vill du veta mer om Karl Larsson? Läs mer här!