Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Ledarskapskonsulten Stellan Nordahl släpper bok

cover

Det är med stolthet vi kan berätta den spännande nyheten att vår Kvadratare och ledarskaps – och kommunikationskonsult Stellan Nordahl den 21 september släpper sin bok Medvetna val – från offerkofta till möjlighetsmantel. I boken presenteras en kraftfull modell för att aktivt kunna påverka situationer – istället för att vara beroende av omständigheter. Tillsammans med bland andra medförfattarna och Kvadratarna Anders Häggkvist och Carl Johan Lillieroth, ges också en rad ideér och inspiration kring hur bokens innehåll kan användas inom, och appliceras på, områden såsom ledarskap, hälsa och livssyn. Vi har fått den stora äran att prata med Stellan om boken, och vad det var som fick honom att skriva den.

Hej Stellan! Du har ju skrivit boken Medvetna val – från offerkofta till möjlighetsmantel. Förklara, vad innebär namnet du valt att ge boken?
– Medvetna val handlar om hur vi kan kan ta oss själva och andra från ett nånannanismens land där offerkoftan bärs som om vore det det enda valet till
möjligheternas land där det finns möjlighetsmantlar till alla. Boken ger inspiration och verktyg för att se att vi alltid har ett val och också för att skapa resurser för att kunna göra de fördelaktiga valen, för mig själv, för gruppen, organisationen och samhället. I första delen av boken beskriver jag den modell för medvetna val som jag arbetat med de senaste tio åren, vilket jag gör med spännande och intressanta
historier från verkligheten som ledarskapskonsult, inspirationsföreläsare, samhällsmedborgare och pappa. I andra delen ger jag tillsammans med ett antal 20160621-_DSC1715.jpgmedförfattare, bland andra Anders G Häggkvist från Kvadrat i Linköping och Carl Johan Lillieroth från Kvadrat i Göteborg, idéer och inspiration kring hur medvetna val-modellen kan användas inom områden såsom ledarskap, organisationskultur, verksamhetsutveckling, hälsa, lärande och livssyn, för att nämna några. Det finns mycket matnyttigt för både organisationens utveckling och den egna.

Vad var det som fick dig att börja skriva den här boken?
– Jag har för egen del sett kraften i medvetna val-modellen. Hur den kan transformera offermentalitet till påverkansmöjlighet. Jag har haft förmånen att kunna använda den kraften i visions- och värdegrundsarbete, i teamutvecklingsutbildningar och ledarskapsprogram, samt i individuella ledarstöd och samtal och sett att modellen har förmågan att knyta ihop det hårda såsom mål, budget och struktur med det mjuka som visioner, medarbetarskap, personlig mognad och kultur. Dessutom kan den användas på både individnivå, gruppnivå och organisationsnivå och även på samhällelig nivå. Vi författare hoppas dessutom att våra politiska ledare kan hitta tillämpningar på modellen som innebär ett större skifte i vårt samhälle. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst-i-världen till bäst-för-världen.

Vem riktar sig den här boken till?
– Det är min fasta övertygelse att medvetna val-modellen genom boken kommer att hjälpa många fler organisationer i deras utvecklingsresa för att skapa rörelse och ökad förändringsbenägenhet. Likaså kommer modellen få grupper att fungera och prestera bättre samt bli högeffektiva. medvetna-val
Medvetna val-modellen är en förklaringsmodell och en styrningsmodell som kommer att göra skillnad i människors liv – både på det personliga och det yrkesmässiga planet. På din direkta fråga så ser jag framför mig förändringsledare i olika sammanhang såsom ledare, managementkonsulter, coacher, projektledare, personliga tränare, yoga- och mindfulnessinstruktörer och så vidare, men också människor som precis blivit medvetna om sitt eget medvetande.

Du jobbar ju som ledarskaps – och kommunikationskonsult och du föreläser en hel del. Vilka är dina tre bästa tips gällande hur man hittar motivation och drivkraft? 
– Jag tänker att det vi vet är viktigare än det vi fått lära oss att tro – det handlar såsom jag ser det om att ha beredskapen att ifrågasätta konventioner. Mycket av det som håller oss tillbaka är falska föreställningar som begränsar snarare än utvecklar. Jag brukar säga att kraften att besluta är kraften att förändra, och då kan man ju fundera på om det är så enkelt. Min uppfattning är att de allra flesta, både människor och organisationer, inte har gjort grundjobbet för att kunna ta beslut, det vill säga vad vill jag/vi. Och för att kunna veta det, måste jag/vi fundera på vad som är viktigt. Man skulle förenklat kunna säga att det jag säger och det jag gör behöver hänga ihop. Det blir då enklare att ta med hela mig själv i allt jag gör. När grundjobbet är gjort blir beslutet självklart. Sedan gäller det att öva, öva och öva – vilket antagligen är det viktigaste lärverktyget vi har.

Vilket är ditt personliga favoritcitat ur boken – och varför?
– Martin Luther King sa: The time is always right to do what is right, vilket är en inledande fras i boken och som sätter anslaget på det vi författare vill ha sagt och också det som medvetna val-modellen kan hjälpa oss att göra. Boken beskriver dock bara en modell för medvetna val, de medvetna valen måste vi göra själva.

Stort tack, Stellan! Här kan du läsa mer om boken och även förboka den. Dessutom går 30 kronor per såld bok till stiftelsen loveisabiblioteket som arbetar med livsbejakande strategier på barnsjukhusen i Sverige.