Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

5G – Framtidens mobilnät för med sig krav på förändring

cover

De flesta känner till 3G-nätet, och till och med 4G-nätet, men på mobilmässor runt om i världen är det varken 3G eller 4G som står på diskussionsagendan – Där är det 5G, den femte generationens mobila nätverk, som är det heta ämnet. Men vad är det egentligen man försöker åstadkomma med 5G och varför behöver vi det? Simon Almström är en av våra konsulter och är väl insatt i ämnet. Vi har bett Simon lära oss mer om 5G och vad det kommer att innebär för framtiden.


De senaste åren har telecomindustrin trappat upp sina ansträngningar runt den femte generationen mobila nätverk, 5G. Flera stora samarbetsprojekt inom industrin har startats där operatörer, tillverkare och olika forskningsinstitut ingår. Bland annat kan man nämna de EU-finansierade projekten Next Generation Mobile Network och The 5G Infrastructure Public Private Partnership, samt USA:s svar 5G Americas.

Men vad är det egentligen man försöker åstadkomma med 5G och varför behöver vi det? Det verkar nu som att industrin har kommit till konsensus om ett antal övergripande krav på framtidens mobila nätverk som man nu har börjat jobba med för att förverkliga. Om det går som man vill så kommer man att rulla ut de första näten år 2020, men innan dess står vi inför stora förändringar och utmaningar som 5G för med sig:

Snabbare bredband

Man kan konstatera att vi lever i en allt mer uppkopplad värld och vi blir mer beroende av våra uppkopplade telefoner och surfplattor. Den här trenden har man givetvis tagit till vara på och den kommer att fortsätta. Man tror därför att man kommer att behöva 50-100 Mbit/s på de flesta platser, men också upp till så mycket som 10 Gbit/s på utvalda ställen, samt att nätet kommer att innehålla så mycket som 10 000 gånger mer data än tidigare.

simonLåt oss sätta dessa hastigheter i perspektiv. Med 3G tog det ungefär 26 timmar att ladda ner en två timmars lång film. Det är ungefär lika lång tid som det tar att flyga mellan New York och Sydney, inklusive check-in tider. Med 4G tar samma film ungefär 6 minuter att ladda ner; det vill säga ungefär lika lång tid som tar att bläddra igenom Facebookflödet. Med 5G kommer man kunna ladda den två timmar långa filmen på 3.6 sekunder. Det är ungefär samma tid som det tar att sträcka sig efter telefonen för att se vad klockan är.

Detta kommer att sätta hårda kvar på nätet på sina ställen. Framförallt kommer det höja pressen på festivaler, handelsplatser och andra arenor där det vistas mycket folk, men även på landsbygden där intrastrukturen inte är lika utbyggd och det är långt mellan basstationerna.

Sakernas Internet (Internet of Things)

Fram till och med den fjärde generationen av mobila nätverk så var det primära användarfallet att koppla upp handhållna telefoner med nätet, men med 5G så håller detta primära syftet på att ändra riktning. Det som istället stjäl mer fokus, och som det pratas betydligt mer om nu än tidigare, är sakernas Internet, eller Internet of Things som är ett vanligare uttryck.

Den här trenden drivs av flera olika områden. För att nämna några så ser man inom bilindustrin betydligt mer uppkopplade bilar, hemma har vi fler givare och sensorer för automatisering och övervakning, och inom tillverkningsindustrin så pratar man om den fjärde industriella revolutionen (det vill säga de smarta fabriker där allt är självstyrt och uppkopplat).

Allt detta innebär, och handlar om, att koppla upp betydligt fler enheter i nätet än tidigare – enheter som ibland har utmanande signalförhållanden eller är gömda i källare. Man räknar med att ungefär 100 gånger fler enheter kommer att vilja komma åt det mobila nätet och att vissa enheter behöver försörja sig på sitt batteri i upp till 10 år. Detta kommer att få konsekvenser för hur man signalerar och pratar med andra enheter i nätet så att alla kan samsas.

Kritiska system

Vi börjar också se olika användarfall, som för några år sedan uppfattades som science fiction, men som nu blir allt mer vanliga. Vi ser exempel på virtuell verklighet, förstärkt verklighet och taktilt Internet inom bland annat spelindustrin, bilindustrin och sjukvården. Det kan vara spel som spelas i påhittade världar men med riktiga personer, självkörande bilar med information om dolda faror eller kirurgiska ingrepp som görs av fjärrstyrda robotar.

Dessa användarfall sätter ofta extremt höga krav på pålitligheten, både vad det gäller tiden som det får ta för data att komma fram, och vidare vad gäller sannolikheten att datan kommer fram. Inom 5G pratar man om dataleveranstider på så lite som 1-5 millisekunder i de mest extrema fallen. I de här fallen kommer det att få konsekvenser för hur mycket kapacitet man har i näten, vilken hårdvara man använder, var man väljer att köra sin mjukvara och hur lång sträcka som informationen kan förflytta sig.

Summering

Som tidigare nämnt är framtidens mobila nätverk ett ambitiöst projekt från flera olika intressenter. Det finns ett antal motstridiga krav som blir mer eller mindre viktiga i olika användarscenarion. För att få ihop allt detta arbetas det febrilt på att hitta lösningar som kan tillfredsställa dessa krav. Det återstår ännu att se hur långt man kommer med att realisera dessa krav, men än så länge är man på god väg. Vi väntar med spänning!


Tack så mycket Simon Almström för introduktionen i den spännande världen av 5G. Vill du veta mer om Simon så kan du läsa mer i hans profil här!