Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Därför är det lönsamt att skapa en god företagskultur

cover

Carl Johan Lillieroth är en Kvadratare med många strängar på sin lyra. Han arbetar med allt från ledarskapsutveckling, coachning och workshopsledning till att föreläsa, inspirera och utbilda. Det som knyter alla Carl Johans kompetensområden samman är hans passion för utveckling, både organisatoriskt, men framförallt på det mänskliga planet. Carl Johan menar att det finns en stark koppling mellan en människas förmåga att känna mening med sitt arbete med företagets lönsamhet – och att det är företagskulturen som spelar den avgörande rollen i ekvationen. Vi har pratat med Carl Johan för att ta redan på hur företag kan, och bör, arbeta mer aktivt med att skapa en bättre företagskultur och med detta, öka sin lönsamhet och framgång.

Hej Carl Johan! Många studier visar att bra ledarskap och företagskultur går
hand i hand med framgång. Hur ska man som ledare jobba aktivt med detta
tycker du?
– Först tror jag det handlar om att fundera över sitt Varför. Varför gör jag som ledare det jag gör? Varför gör mina medarbetare det de gör? Och hur hittar vi ett gemensamt Varför som kan vara en plattform som alla engageras av? Det är viktigt att inte stanna vid det uppenbara, att tjäna pengar eller bli störst på marknaden, utan fundera på varför detta är viktigt i ett större perspektiv. Hur bidrar vi till kunder och samhälle? Hur hjälper vi till att göra världen till en bättre plats? Organisationer som har ett tydligt och meningsfullt sådant varför har lätt att engagera sina medarbetare och locka till sig nya. Det blir sedan viktigt att alltid hålla sig till detta Varför. Ett syfte som emellanåt åsidosätts till förmån för kvartalsresultatet eller annan kortsiktighet tappar snabbt i trovärdighet.

”Organisationer som har ett tydligt och meningsfullt varför har lätt att engagera sina medarbetare och locka till sig nya”

Det andra för mig handlar om att tänka på hur kulturen påverkar och påverkas av alla beslut vi fattar. Om vi ska genomföra en större förändring i verksamheten, till exempel lansera nya produkter, gå in på nya marknader eller organisera om oss, vad krävs då för mindset hos mig själv och hos våra medarbetare för att vi skall lyckas med detta? Vilka behöver vi vara, i oss själva och mot varandra, för att kunna ha den plats vi siktar mot? Och sedan arbeta medvetet i den riktningen, genom att själva agera så som vi vill att andra skall agera. Som tredje sak, och minst lika viktig, är att inte vara rädd för att fråga, utan vara nyfiken och bjuda in så många som möjligt i processen att skapa det vi vill ha. Det kan tyckas komplext och svårt, men är utmaningen komplex – vilket jag tror att den ofta kan upplevas som – finns det inga givna svar. Då krävs det nyfikenhet och mod för att ställa frågor och lyssna på de svar som ges. Som ledare är det lätt att tro att man själv måste ha alla svaren. I själva verket är det mycket viktigare och mera kraftfullt att inse att de som gör jobbet i organisationen troligen vet mycket bättre vad som krävs för att organisationen skall lyckas och våga lyssna på dem.

Vilket är ditt bästa tips på hur man som ledare skapar god företagskultur?
– Att se sig själv som medarbetarnas tjänare! Man behöver vara  lyhörd, transparent och våga visa sig sårbar när man inte har svaren. Detta är tre bra egenskaper för att förstå medarbetare, kunder och omvärld, för att vinna deras tillit, och för att hitta ett starkt och gemensamt varför som engagerar, smittar av sig och håller över tid.

Du som jobbat länge i branschen, ser du någon markant skillnad på hur företag arbetar med företagskulturen idag gentemot för 10 år sen?
– Vi närmar oss mer och mer att företagen ses som samhällsmedborgare som tar ansvar och bidrar till det gemensamma. Till en början har det handlat om att uppfylla krav från omvärlden, uppfylla sina lagliga plikter till exempel gällande arbetsmiljö, säkerhet, miljö etc. Med ökad förståelse och medvetenhet innebär detta numera allt oftare att företag och organisationer vill göra bra saker för sig själva och omgivningen snarare än att de ses som måsten. Detta innefattar att se medarbetarna som tillgångar som måste vårdas och släppas fria för att kunna bidra på det sätt de vill och kan bäst.

”I framtiden kommer fler och fler att kunna känna större mening i sitt arbete”

Många ledare har haft tendens att se företagskultur som ännu ett redskap i verktygslådan för att styra verksamheten och gjort detta genom att lansera värdegrunder som skall tala om hur medarbetarna ska agera. En sådan värdegrund har ingen förankring i den verkliga företagskulturen om den inte är djupt förankrad i ett Varför som är meningsfullt och engagerande för både verksamheten och för medarbetarna och ligger i linje med vad medarbetarna själva tycker är viktigt. Här hör vi allt oftare idag kritik av begreppet värdegrund – och det med all rätt! Lanseras den som en policy utan verklig förankring, tenderar den att sänka medarbetarnas engagemang. Vi ser numera allt oftare organisationer som lyckas formulera ett Varför och som fyller värdegrunden med mening.

Hur stor roll spelar egentligen välmående och trivsel bland kollegorna och vad gör det med arbetsplatsen och företaget?
– Välmående och trivsel är grundbehov som måste tillfredsställas för att det skall vara möjligt att känna engagemang för en arbetsplats. Finns dessa, finns också förutsättningar för att släppa lös människors drivkrafter i form av att göra ett fantastiskt jobb, att känna mening i det man gör och att vilja bidra till omgivningen. Att vi sedan i år har nya arbetsmiljöregler för ett hållbart arbetsliv indikerar att det står alldeles för dåligt till med välmående och trivsel på våra arbetsplatser och det är i sig alarmerande. Det visar också att vi har mycket kvar att göra för att frigöra den potential som finns hos våra medarbetare, både för arbetsplatsens räkning och för medarbetarnas egen. På det sättet är det bra att de nya reglerna finns. De sätter fingret på ett område som måste tas om hand på våra arbetsplatser.

Hur kommer man se på företagskultur och motivation i framtiden tror du?
– Utveckling sker vare sig vi vill eller inte eftersom människors medvetenhet hela tiden expanderar. Enkelt uttryckt; har någon en gång känt stor mening i ett jobb är det svårt att gå vidare till ett som känns mindre meningsfullt. I framtiden kommer fler och fler att kunna känna större mening i sitt arbete. Företag kommer i än större utsträckning bli tydliga med sina drivkrafter, sina Varför och allt oftare stå för långsiktighet, mening och att bidra till det gemensamma. De kommer också ta hänsyn till vad medarbetarna vill bidra med och fokusera på att attrahera medarbetare som har samma drivkrafter som verksamheten.

Tack så mycket Carl Johan. Vill du veta läsa mer om Carl Johan så hittar du hans konsultprofil här Vill du också blir Kvadratare? Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

[wpvideo L869hPHt]