Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Den nya delningsekonomin: Vad måste vi äga och vad kan vi dela?

cover

Den nya delningsekonomin förändrar både förutsättningar och möjligheter på såväl den globala som den lokala marknaden. I Sverige ligger vi i framkant när det gäller delningsekonomin – mycket tack vare vår IT-mognad. Trots detta finns det många företag och organisationer som står oförberedda inför hur de kommer att påverkas, men också hur de bör arbeta för att ta till vara på möjligheterna.

Under Kvadratdagen i Stockholm den 24 oktober kommer Claes Gräns, Stefan Roos och Per Ander att prata om den nya delningsekonomins möjligheter, samt vilka nya strategier du behöver för att ta del av, och utnyttja kraften i delningsekonomin. Vi har fått chansen att prata med alla tre inför den stundande Kvadratdagen för att ta reda på mer om delningsekonomin. Vad innebär den, för vem ger den möjligheter och vilka tankar hoppas föreläsarna kunna sätta igång hos besökarna som kommer och lyssnar den 24 oktober.

Ni kommer att prata om den nya delningsekonomins möjligheter. Berätta lite, vad menas med delningsekonomin?
– Delningsekonomi handlar huvudsakligen om vinsterna i att dela, låna och hyra, och bygger på hur man sätter resursöverskott i rörelse – och då pratar vi om allt från produkter till tjänster och kunskap. Taxi tjänsten Uber och lägenhetsuthyrningstjänten Airbnb är bara några exempel på företag som lyckats fantastisk med att bygga upp en affärside kring den nya delningsekonomin. Genom att vara mellanhanden i att matcha och dela de resurser som finns med en stark efterfrågan, har Uber och Airbnb blivit några av världens mäktigaste företag, utan att egentligen äga en enda bil eller lägenhet själv. Vi ser att den privata marknaden inom delningsekonomi fram till idag har varit dominerande, men de stora vinsterna finns att hämta inom näringslivet och den offentlig sektor, om man bara vågar satsa.

Hur kom det sig att ni intresserade er för detta?
– Vår främsta drivkraft ligger i att jobba med hållbara affärer, och här är delningsekonomin en stor del. Vi ser att det finns ett stort utrymme för delningsekonomin, och många av framtidens affärer kommer att finnas just här. Därför tycker vi att det är viktigt att människor förstår vad det faktiskt innebär – så att de kan ta till vara på de möjligheter som finns.

Vem är det främst som kan och bör utnyttja de möjligheter som delningsekonomin kan medföra?
– Det finns ett mervärde att hämta för de flesta organisationer och företag – oavsett om det är ekonomiska, miljömässiga eller sociala värden som är målsättningen. Verksamheter med monopol kommer dock inte ha samma möjligheter när det kommer till delningsekonomin, men de har å andra sidan inte heller samma behov.

Vad hoppas ni att besökarna kommer att ta med sig från er föreläsning?
– Vi hoppas att besökarna ska förstå vilka möjligheter som finns. Vi hoppas också kunna inspirera dem att lyfta frågan om delningsekonomi inom sina verksamheter och ställa den centrala frågan: Vad måste vi äga och vad kan vi dela?

Tack så mycket Claes, Stefan och Per! Missa inte deras föreläsningar om den nya delningsekonomin på Kvadratdagen i Stockholm den 24 oktober. Kvadratdagen är gratis men platserna är begränsade så skynda dig in och anmäl dig här.


persvartPer Ander har 20 års erfarenhet av affärsutveckling, innovation och projektledning, främst inom miljö, energi, hälsa och hållbar utveckling. Han har ofta rollen som den drivande i arbetsgrupper och jobbar gärna med ett personligt/individuellt konsultstöd. Per har en förmåga att, på ett effektivt sätt, skapa en bra arbetsstruktur för att öka kreativiteten i projekt, skapa konkreta handlingsplaner för beslutsprocesser och bidra till en positiv utveckling av nya relationsnätverk som ger stöd i ett strategiskt arbete.

claes
Claes Gräns är en erfaren processutvecklare, förändringsledare och affärsarkitekt och arbetar främst med effektivisering av verksamheter. Cleas har en en god förmåga att se samband och hitta lösningar för att få kontroll över tillverkningskostnader, olönsamma produkter och olönsamma kunder, och arbetar effektivt men att få lösningen på problemet att synka med företagets strategier.

Stefan RoosStefan Roos är verksamhetsarkitekt, med ett ben i affärsverksamheten och ett ben i IT-världen. Har stor erfarenhet av hur symbiosen mellan processer, information och IT-system bör fungera. Stefan har stor passion för delningsekonomi och klimatsmarta lösningar. Han bevakar vilka IT-lösningar och appar som dyker upp på marknaden och brinner för utvecklingen inom den digitala transformationen och hur man etablerar en infrastruktur för behålla drivet i utvecklingen.