Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Experten: Därför måste du älska ditt affärssystem

cover

Ett välfungerande affärssystem kan göra under för ditt företag. Faktum är att rätt affärssystem kan bidra till förbättringar i måluppfyllelse, produktivitet och öka företagets förmåga att leverera kvalitativt. Men när ett affärssystem inte implementeras rätt, är det ofta detta som får stå som syndabock när ett företag möter motgångar. Mattias Bergstedt är affärssystemsspecialist och har lång erfarenhet av såväl införande av affärssystem som verksamhetsutveckling i samband med detta. Här berättar han om sin resa och hur han hittade den magiska formeln för framgång – att helt enkelt älska ditt affärssystem.

”Albert och jag”
För drygt 30 sedan halkade jag av en slump in på ett spjutspetsbolag inom biotechområdet – LKB, och det var här som jag först lärde känna “Albert”. Albert var namnet på företagets affärssystem och han var ett affärssystem i modern mening, det vill säga med en tydlig processorientering som gav ledningen ett kraftfullt verktyg för att styra bolaget.

Det spännande med Albert var egentligen inte systemet i sig, utan hur det kom till. Systemet föddes i en kreativ bransch som befann sig i sin linda, biotechbranschen, och på LKB insåg man att om man skulle lyckas så krävdes en internationell expansion. Det fanns dock ett problem – det behövdes kapital. Albert designades och utvecklades med det uttalade och tydliga syftet att hitta affärsvärde, effektivisera och frigöra kapital. Och det lyckades man med vilket medförde att Albert levde vidare i sin ursprungliga roll så långt som en bit in på 90-talet, till dess att den grundläggande tekniken för systemet helt enkelt blivit för gammal.

 

”..om man inte förmår att ställa rätt krav på sin rådgivare, tränare eller leverantör så blir skulden och smärtan den egna när det inte fungerar” 

 

Sedan Albert skrotades i början på 90-talet, har branschen för affärssystem genomgått och påverkats av ett antal stora förändringar så som BPR, standardsystem, Millenniebuggen (Y2K), SOA och Cloud för att nämna några. Detta har inneburit att fokus för ERP, Enterprise Resource Planning, successivt flyttas från dess verkliga syfte – att skapa affärsvärde – till att istället sälja teknik. Idag är det inte företagsledningen som sätter agendan för affärssystemet, det är applikationsleverantören. Och från att leverantörer av affärssystem öppet sålde på rena teknikfrågor vid sekelskiftet, så har de idag lärt sig att kommunicera och problemformulera sig i mer gångbara termer som affärsvärde, time-to-market och customer intimacy. Men problemet ligger fortfarande i att lösningarna handlar om teknik, snarare än affärsvärde.

ERP-områdets Feng shui-utövare
På de dryga 30 år som gått sedan Albert och jag var rookies så har det, sorgligt nog, inte hänt speciellt mycket inom området för hur man lär företag hur affärssystemet ska användas för att skapa affärsvärde. Det som däremot har utvecklats är en bransch av ERP-områdets Feng shui-utövare som säljer in sina tjänster mot stora löften, men utan att ställas till svars för resultatet. Och precis som är fallet med vårt personliga välmående, så skapas affärsvärde och lönsamhet i ett företag av ett fokuserat och kontinuerligt arbete av att hålla både verksamheten och affärssystemet i trim – snarare än de senaste teknikerna som just nu är på modet – eller hur vi placerar våra möbler för den delen. Och det är klart att om man inte förmår att ställa rätt krav på sin rådgivare, tränare eller leverantör så blir skulden och smärtan den egna när det inte fungerar.

 

”Ett välfungerande affärssystemen är en arbetsseger och frukten av en aldrig sinande vilja att få ut mer.”

 

Som i alla betydelsefulla möten så bör din relation till ditt affärssystem präglas av en kombination av tydliga krav och respekt för komplexiteten i den uppgift som ska lösas. Affärssystemets roll är att leverera stöd till dina affärsprocesser och det är sällan en enkel uppgift. Ett välfungerande affärssystemen är en arbetsseger och frukten av en aldrig sinande vilja att få ut mer. Det är resultatet av ett gnetande med att styra utifrån den egna affärsstrategin, att föra en kontinuerlig dialog med både din applikationsleverantör och din egen organisation och ett ständigt arbete med att ta nya funktioner i bruk – och mycket mer därtill.

Så kontentan av det hela är faktiskt att ditt affärssystem aldrig kan beskyllas för ett dåligt resultat, utan det är din vilja att förstå och hålla det i trim som måste ifrågasättas. Du måste ha en relation till ditt affärssystem och precis som i alla relationer måste även relationen med ditt affärssystem vårdas. Så se till att hitta fram till det verkliga affärsvärdet – och du, lär dig älska ditt affärssystem – det betalar sig!

 

mattias-bergstedt

Mattias Bergstedt är expert inom ledarskap, projekt- och programledning. Han har över 30 års erfarenhet inom IT området, där han verkat i såväl IT industrin som näringsliv och offentliga verksamheter. Mattias har en fantastisk förmåga att kombinera struktur och metodik med ett starkt relationsbyggande, vilket är högst uppskattat av kunder, och som gjort att han på ett framgångsrikt sätt kunnat leda sina projekt i hamn.