Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Verksamhetsutvecklaren om Technology Roadmapping – verktyget för att skapa, kommunicera och underhålla teknologier

cover

Jan Sonnvik är verksamhetsutvecklaren som brinner för att koppla ihop marknadskrav, utveckling och organisationers förutsättningar. Sedan mitten av 00-talet arbetar han med Technology Roadmapping – verktyget som är till för att planera hur organisationer kan utveckla teknologier samtidigt som man kopplar dessa till specifika behov. Men, hur kan man som företag eller organisation implementera TRM, och vilka långsiktiga fördelar medför det?Hej Jan, berätta lite om dig själv!
– Jag är med i Kvadrat sedan förra året och fokuserar på uppdrag inom interimsledning och verksamhetsutveckling inom högteknologi. Innan jag gick med i Kvadrat var jag aktiv som bland annat CTO och produkt- och projektledare hos bolag som Serstech, Tunstall och Axis.

Du arbetar med Technology Roadmapping. Vad innebär detta?
– Technology Roadmapping (TRM) är ett sätt att planera hur organisationer kan identifiera, välja ut och utveckla teknologier, samt hur man kopplar dessa till specifika behov. Det kan handla om utveckling av produkter eller tjänster, men även framtagning av mer strategiska planer som till exempel forskningsprogram på nationell nivå. Man kan alltså säga att TRM är ett verktyg för att skapa, kommunicera och underhålla en karta över hur teknologier kan bidra till användarnytta över tid.

Vad fick dig att bli intresserad av TRM och varför är det så värdefullt för företag att behärska detta?
– I mitten av 00-talet fick jag kontakt med TRM genom den forskning som bedrivs på University of Cambridge. På universitetet har de en forskningsgrupp som har tagit fram olika TRM-metoder som hjälper till att implementera processen i olika typer av verksamheter. När jag arbetade på Axis använde vi dessa metoder för att koppla kärnteknologier till kundbehov för Axis säkerhetsprodukter inom kameraövervakning.

Enligt min mening finns det mycket att vinna med att använda TRM i ett företag. Dels för att säkerställa att organisationens teknologikompetens hela tiden går hand i hand med marknadens behov, men även genom att TRM är ett kraftfullt verktyg för tvärfunktionellt samarbete och kommunikation.TRM kan på så sätt driva innovation, skapa bättre erbjudanden till marknaden och därigenom även förbättra konkurrenskraften.

En sak som jag verkligen uppskattar med TRM – och som också är en av anledningarna till att det fångade mitt intresse direkt – är att angreppssättet faktiskt erkänner att det inte finns en process eller metod som passar alla verksamheter. Därför är anpassning en fundamental del av hela TRM och det stämmer väldigt väl in med min egen erfarenhet och övertygelse.

Du kommer att föreläsa på Kvadratdagen i Malmö, den 15 februari. Vad kan besökarna förvänta sig av din föreläsning?
– Min förhoppning är att ge en introduktion till TRM och därefter måla upp ett område för besökarna där TRM kan fungera som ett användbart verktyg. TRM kan som sagt användas som ett verktyg inom ett brett spektrum av verksamheter – från nationell nivå till små företag. I min föreläsning kommer jag denna gång huvudsakligen fokusera på produkt- och tjänstebolag. I det sammanhanget är TRM ett effektivt sätt att planera och administrera teknologi för att säkerställa att man över tid kan leverera relevanta produkter och tjänster till marknaden. Dessutom blir arbetet med planerna ett kraftfullt verktyg för intern kommunikation mellan olika delar av verksamheten. Något som i sin tur skapar synergier i form av innovation och ännu bättre erbjudanden.

Vad hoppas du på att besökarna tar med sig av din föreläsning?– Jag hoppas på att föreläsningen ska ge inspiration och tankefolder till hur TRM kan användas för att lyfta den egna organisationens styrka och på så sätt ge kraft till att skapa egna planer i framtiden.

Stort tack Jan!

Är du intresserad av att ansluta dig till Kvadrat? Här hittar du mer information och här kan du chatta med oss! Missa inte att anmäla dig till Kvadratdagen i Malmö den 15 februari. Varmt välkommen!


Jan Sonnvik

Jan Sonnvik arbetar med FoU-ledning, verksamhetsutveckling och strategisk produktplanering och har över 20 års erfarenhet inom ledning och utveckling av människor, produkter och processer inom högteknologi. Jan är analytisk och har en förmåga att se sammanhang, strukturera och anta ett nödvändigt helikopterperspektiv, samt att koppla detta till den operativa nivån och han tar alltid hänsyn till organisationen med människor, affärsmodeller och arbetsprocesser.