Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Kvadrat Stockholm ingår partnerskap för att ta förvaltningsstyrning till en ny nivå

cover

Genom att ingå samarbete med företagen CoreChange, Change of Lane och Princip, har Kvadrat Stockholm blivit en del av varumärket Svensk Förvaltningsstyrning. Med samarbetet vill man fylla det behov som finns på marknaden av förvaltningsstyrningsmodeller som fungerar praktiskt i den höga förändringstakt som bland annat digitaliseringen och dataskyddsförordningen ställer krav på. Vi har pratat med Anders Eriksson, VD för Kvadrat Stockholm, för att höra vad partnerskapet kommer att betyda för såväl Kvadrat som för marknaden. Ordet är ditt, Anders!


 

– För det första är vi jättestolta över det nya partnerskapet och det erbjudande vi tillsammans skapat för förvaltningsstyrning. Tillsammans har vi lång praktisk erfarenhet från både kund- och konsultperspektivet och genom samarbetet vill vi vara de vassaste inom förvaltningsstyrning i Sverige.

Behovet av en tydlig verksamhetsdriven förvaltningsstyrning blir ännu större i det fenomen som vi i dagligt tal kallar ”Digitaliseringen”. Digitalisering är inte enbart ett IT-ansvar, utan det innebär för många företag och organisationer ett paradigmskifte som kan påverka hela affärs- eller verksamhetsmodellen. Gränser mellan exempelvis verksamhet och IT – internt och externt, det vill säga i molnet – flyttas och kan inte alltid hanteras i traditionella modeller.

”Styr man sin IT på rätt sätt kan företag nå en betydligt högre utväxling än den genomsnittliga nivån som finns på marknaden idag…”

 

Många organisationer som försökt införa någon av de etablerade modellerna, eller varianter av dessa, har därför inte nått de effekter de förväntat sig – ofta på grund av att man lutat sig mer mot själva modellen snarare än att titta på redan etablerade strukturer och förmågor i den egna organisationen. Med vår gemensamma förankring i förvaltningsstyrning, IT-management och förändringsledning, så ser vi att vi har ett starkt erbjudande i partnerskapet med CoreChange, Change of Lane och Princip, och kan på så sätt också utveckla och anpassa de erbjudanden som bolagen redan har.

Styr man sin IT på rätt sätt kan företag nå en betydligt högre utväxling än den genomsnittliga nivån som finns på marknaden idag vad gäller IT. Har man denna information så kan besluten fattas på korrekta fakta och då blir det också tydligt vem som ansvarar för vad.

Genom partnerskapet kan vi kombinera företagens kunskaper och erfarenheter och på så sätt erbjuda en stark stab av erfarna och oberoende konsulter som kan lotsa kunderna fram till en förvaltningsstyrning som fungerar i digitaliseringens era.

Tack Anders, vad spännande! Är du mer nyfiken på vårt erbjudande så kan du läsa mer här, eller kontakta Marit Barklund: 

 

 

 

 

 

marit.barklund@kvadrat.se
073-360 70 07