Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Share IT forward – Jönköpings kvinnliga IT-nätverk

cover
  1. IT-branschen är ett område som starkt domineras av män. Samtidigt ser vi att allt fler kvinnor börjar slå sig in i branschen. Men det är inte alltid helt lätt att vara den som bryter normen för att bana väg för förändring, och det kan vara skönt att kunna stötta sig mot andra som befinner sig i en liknande situation. Just därför har Kvadratarna Emina Busatlija och Sanna Davidsson dragit igång initiativet Share IT forward – ett nätverk som ger kvinnor i IT-branschen möjlighet att träffas, nätverka och diskutera verkliga case tillsammans. Vi fick en pratstund med Emina för att ta reda på mer om nätverket.

 

Hej Emina! Du och din kollega Sanna Davidsson står bakom initiativet “Share IT forward”. Hur gick det till när ni drog igång detta?
– Innan nätverket bildades hade både jag och Sanna gått i tankarna om att starta ett nytt kvinnligt nätverk i Jönköping med fokus på erfarenhet- och kompetensutbyte. Men det var först i november 2016, när vi träffades för första gången, som vi kom att diskutera saken och upptäckte att vi delade samma vision. Vi har sedan dess anordnat tre nätverksträffar och såväl intresset som uppslutningen har varit över förväntan, vilket är jätteroligt. Målet med nätverket är att erbjuda våra medlemmar en möjlighet för att bygga relationer, men framförallt så vill vi kunna erbjuda tillfällen där man får chansen att utmana och ta hjälp av varandra, samt med hjälp av olika verktyg och metoder, lösa och diskutera verklighetsbaserade case i olika ämnen. På senaste träffen var vi 23 kvinnor som tillsammans diskuterade erfarenheter och tankar kring bland annat det agila arbetssättet.

Hur ser en träff ut?
– Det är viktigt för oss att alla träffar är både engagerande och motiverande. Vi försöker alltid se till att någon från nätverket berättar om ett case, en metod eller håller i en workshop. Första träffen handlade om en informationsmodell som används på Jordbruksverket. Under den andra träffen fick vi prata med start-up bolaget URD rating, och nu senast pratade vi om det agila arbetssättet. Personerna bakom initiativet av ämnena är kvinnor i vårt nätverk.

Vi börjar alltid våra träffar med mat och mingel. Efter det hälsar vi alla välkomna för att sedan gå över till presentation av caset som leder till en workshop där vi diskuterar olika frågeställningar gällande det aktuella caset.

 

”Det är viktigt för oss att alla träffar är både engagerande och motiverande”

 

Varför tror du att denna typ av nätverk är viktigt?
– Att IT-branschen i stora drag är en mansdominerad bransch är ingen hemlighet, men vi ser också att antalet kvinnor i branschen har ökat över de senaste åren. Fler och fler kvinnor utbildar sig och intresserar sig för IT-frågor och digitalisering. Nätverksträffar som Share IT forward möjliggör för dessa kvinnor att träffa andra som befinner sig i liknande miljöer och situationer som de själva. Vi erbjuder en möjlighet för att diskutera nya idéer, men fungerar också som ett stöd för utveckling och vi hoppas att nätverket ska generera nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.

Vilka är dina tre bästa tips till kvinnor som är nyfikna på IT-branschen?
*
Fånga upp en person som du tycker är intressant och som du vill lära dig mer av. Fråga om hen kan vara din mentor. Det är mer uppskattat än vad du tror.
* Gå på många olika nätverksträffar – där kommer du träffa människor med olika bakgrund, intressen, kunskap och erfarenheter som du kan ta del av.
* Fortsätt vara nyfiken – nyfikenheten skapar drivkraft!

Stort tack Emina och Sanna och lycka till med er satsning!

 

Emina Busatlija och Sanna Davidsson har tillsammans dragit igång nätverket Share IT forward.