Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Mental träning – bli din egen observatör och utnyttja din fulla potential

cover

Som människa, i vår yrkesroll och på fritiden; hur utnyttjar vi egentligen vår fulla potential? Christina Tunestål har i trettio år inspirerat människor att forma sig själva till att må och fungera bättre. Christina brinner för att utveckla människor och här delar hon med sig av sina tankar om mental träning och hur man, både som privat- och yrkesperson, kan tänka kring sin egna progression.Hej Christina! Vem är du?

– Jag är en riktig Malmötös sen 53 år tillbaka som växte upp i gamla Rosengårdsstaden. Nu bor jag i Husie med min lilla familj, bestående av min man Per, vår världsdotter Thyra och våra två katter. Jag njuter av god mat och gott vin och är intresserad av en hälsosam livsstil. Jag finner min kraft i natur och familj och mår bra av att träna. Dessutom så är jag inom kort formellt utbildad Mindfullnessinstruktör.

Jag har arbetat med att hjälpa människor till ett bättre liv sen jag var 22 år gammal och nyutexaminerad socionom. Några exempel på vad jag gjort är att jag var den första flyktingsekreteraren i Skurups kommun, jag har varit socialsekreterare i Malmö stad i 17 år där jag har arbetat med missbruk, försörjningsstöd och utredning av barn och ungdomar som far illa och i nio år var jag skolkurator på Bergaskolan i Malmö. Den röda tråden i mitt 30-åriga yrkesliv har alltså varit mötet med människan, där förändring sker när jag skapar en god arbetsallians med den jag ska hjälpa, och utifrån det jobbar på att stärka personen att återta sin kraft.

För fyra år sedan kom jag, genom Stellan Nordahl, i kontakt med Kvadrat och blev Friend. Det var Kvadrats koncept, och möjligheten att få tillhöra “de lyckligaste konsulterna”, i kombination med att vara självständig tillsammans med andra, som tilltalade mig. I slutet av 2016 var jag på intervju på Kvadrat Malmö där jag blev tillfrågad om jag ville vara med fullt ut… och här är jag idag!

Du jobbar med medarbetar- och ledarutveckling, samt personlig utveckling. Vad är det som gör att du brinner just för utveckling av människor?
– Jag har sedan barnsben varit intresserad av hur, och varför, vi blir till de personer vi är. Som person är jag känslig, jag upplever stämningar och jag ser det som andra inte lägger märke till – alltså det osynliga som vi tillsammans skapar. Jag vet vad det innebär att må dåligt, men jag vet också hur gott livet kan vara när vi är trygga och accepterar oss själva. Och då menar jag när vi även kan acceptera våra sårbara sidor och leva mer av vår potential. Jag själv har utvecklat mig under större delen av mitt liv och jag har provat flera olika metoder. De som har hjälpt mig allra bäst är olika former av mental träning, Mindfullness och själslig intuitiv coaching och jag har nu varumärkesregistrerat “Souly You” – mitt koncept där man börjar med sin inre utveckling för att bli den person man behöver bli för att uppnå det man önskar sig och känna välbefinnande. I “Souly You” använder jag mig av metoder som har synergieffekter med varandra, inspirerat av bland annat NLP (neurolingvisktisk programmering) och Intuitiv coaching och i höst är jag formellt utbildad Mindfullnessinstruktör.

”Den röda tråden i mitt 30-åriga yrkesliv har alltså varit mötet med människan…”

 

Att jag under 30 år fått lov att hjälpa människor att framgångsrikt nå önskade scenarion är så himla roligt. Det är fantastiskt att få bidra till att andra mår, och fungerar, bättre och jag vet att de i sin tur sprider mer glädje och kärlek – något som i sin tur bidrar till en bättre värld. I mitt arbete upptäcker jag ständigt nya sidor av mig själv, samtidigt som jag inspirerar andra till att forma sig själva. Denna livsstil vill jag fortsätta med hela livet!

Vad innebär begreppet transformation för dig, och hur arbetar du
med det?

– Transformation är för mig en smidigare och mer harmonisk övergång från ett tillstånd till ett annat, som innebär mindre kamp och mer automatik. Vi gör förändringar inom oss först med hjälp av de olika kommunikationsmetoderna som når in i vårt omedvetna där det finns många guldkorn att hämta. I denna process kommer nya tankar, känslor och handlingar automatiskt och vi skapar då, på ett lustfyllt sätt, nya resultat utan att behöva kämpa lika mycket. Vi kan styra vår hjärna när vi vet hur vi kommunicerar med den! Genom ovan nämnda metoder kan vi bestämma vilken information vi vill ha upp till medvetandet – både inifrån och från vår omvärld. Vi människor består till 95 procent av vanor, både känslo-, tanke-, och beteendemässiga och därför är det mycket lättare att skapa nya resultat i den fysiska verkligheten. Det går att träna alla typer av vanor, vare sig det gäller att utveckla, förändra eller bygga nya vanor.

Hur kan man, inom företag och organisationer, arbeta förebyggande
för att behålla ett bra och tryggt arbetsklimat där folk fungerar och trivs?

– Vi människor bygger och underhåller arbetsklimat bäst när vi bejakar att vi alla är människor med olikheter, styrkor och utvecklingsområden som vi kan dra nytta av. Sen är det också viktigt att underhålla framgångsfaktorerna SMAK – det vill säga god Självbild, god Motivation, god Attityd, samt god Känsla – på person- och teamnivå. Människor med god SMAK bygger sunda relationer med sig själv och med andra, och kan samarbeta och hantera konflikter konstruktivt. De är också utvecklingsbenägna och har god förändringskompetens och dessutom är de glada, tillitsfulla och vill varandra väl. Med god SMAK har vi ryckt undan mattan för härskartekniker och mobbing!

Christinas bästa tips på hur du kan tänka kring din egna utveckling?
* Bli din egen observatör! Bli medveten om vad du känner, tänker och gör i olika situationer utan att döma dig och andra! Då kan du välja mer hur du ska hantera den aktuella situationen
* Träna på att fokusera på dina styrkor och se dina tillkortakommande som utvecklingsområden (Självbild)
* Kom fram till din motivationskraft, vad är det som motiverar dig? Vad är viktigt för dig? (Motivation)
* Se över dina attityder och övertygelser – Vad tänker och känner du om andra människor?
* Träna upp din inre överlevandskänsla! Äkta tuffhet – jag överlever även om det är superläskigt just nu. Detta brukar kallas mod.

Tack Christina! Vill du också testa vingarna som egenföretagare i anslutning till Kvadrat så kan du läsa mer om hur det fungerar här.Christina
har 30 års erfarenhet av att utveckla människor till att må och fungera bättre. Hon är en empatisk och positiv person med stort tålamod och uthållighet. Christina brinner för att utveckla andra genom mental träning och för att hjälpa och visa människor hur de, både i privatlivet och i yrkeslivet, kan tänka kring sin egen progression.