Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Lean – engagemang och effektivitet eller stress och förvirring?

cover

Lean har under de senaste åren varit ordet på mångas läppar när det kommer till förändring- och verksamhetsutveckling. Metoden har hyllats för sin förmåga att ta tillvara på människors engagemang och kompetens, samtidigt som den effektiviserar arbetsplatser. Men metoden har även fått en hel del kritik och många ställer sig frågande till om Lean verkligen är en metod som ökar medarbetarnas engagemang och effektivitet eller snarare en metod som skapar stress och press?

Förbättringsledaren, organisationsutvecklaren och Lean-implementatören Anders Häggkvist brinner för att få människor och organisationer att växa. Här delar han med sig av sin syn på Lean-metoden och benar ut vad det är som händer när Lean går från att vara en effektiv metod, till ett tillstånd av stress, irritation och förvirring.


 

Med digitaliseringens framfart har pressen och konkurrensen ute på marknaden blivit allt mer påtaglig för många organisationer. För att en del organisationer överhuvudtaget ska ha chansen att överleva menar många att Leans principer och tankesätt kommer att vara viktigare än någonsin. Lean-metoden syftar till att skapa struktur samtidigt som man etablerar en trivsam och effektiv arbetsplats genom en ständig förbättringsprocess. Detta låter ju fantastiskt, och det är det också – när det fungerar. Men när det inte fungerar då, vad beror det på? Allt som oftast är det inte metoden i sig det är fel på utan själva implementeringen. Utfallet står och faller med det sätt som en verksamhet väljer att arbeta med metoden och dess verktyg – från början till slut. Ett vanligt misstag är att en organisation glömmer bort varför de faktiskt började arbeta enligt Lean-metoden och då är det lätt att tappa sin riktning. Men hur gör man då för att inte tappa fokus och på ett lyckosamt sätt arbeta Leant genom en hel process?

Förstå metoden och använd den fullt ut
Det är inte ovanligt att organisationer misslyckas med Lean för att de inte riktigt förstår vad metoden innebär och endast implementerar ett av alla Leans verktyg. Det går inte att arbeta med en liten del av Lean och sedan säga att man arbetar enligt metoden, utan för att kunna få rätt effekt så måste man omfamna hela metoden och alla dess principer.

Fira de små segrarna
Det är viktigt att ta en sak i taget och prata öppet om vad det är som sker. Se inte bara till det som behöver förbättras utan lyft också fram positiva nyheter längs vägen och låt alla ta del av dem. Att fira även de små segrarna under processens gång är en jätteviktig pusselbit för att hålla motivationen vid liv hos samtliga i organisationen.

Utvärdera och reflektera
Att uppmärksamma det som går bra är en viktig faktor, men självklart kan man inte endast se till allt som varit bra. Att kunna – och våga – reflektera och utvärdera är en avgörande faktor för att en organisation ska fungera effektivt i sitt Lean-arbete. Börja med att gå igenom vad som har gått bra och gå sedan in på vad som kan förbättras. Sätt därför av tid varje vecka för reflektion där du ser över läget. Det behöver inte vara jättelång tid – en kvart i veckan räcker långt. Ställ dig då frågor som “Hur har jag det i organisationen?” “Hur har min grupp det i organisationen?”

Ta en sak i taget
Det är även vanligt att man i organisationen vill gå för fort fram i sitt förändringsarbete och sätta igång flera projekt samtidigt. Det är då motivationen börjar dala. Gör istället ett projekt färdigt och gör det bra!

Lycka till!

I podcasten Prat i Kvadrat kan du lyssna på Anders tankar och reflektioner om Lean. Du hittar avsnittet via webben eller Andriod här eller via iTunes och iPhone här.


Anders har över 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, både på strategisk och operativ nivå, där han ofta använder sig av Lean-principer för att skapa ständig förbättring med engagerade medarbetare och nöjdare kunder som resultat. Med ett genuint engagemang och tydliga målbilder får han saker att hända och har förmågan att lyckas med förändring där andra misslyckas.