Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Molnexperten: Så får du med dig dina medarbetare vid digitala förändringar

cover

Vad innebär det att arbeta i molnet? Och hur hänger man, som företag eller organisation, med i utvecklingen “uppe i skyn”? Med över 15 års erfarenhet av att leda stora, globala organisationer i förändringsresor, och med en toppexpertis i införande av molntjänster, har Malin Wiger svaren på hur man bäst får med sig sina medarbetare i tider av förändring.

Hej Malin! Berätta, hur väcktes ditt intresse för IT?
– Jag är en person som alltid går på magkänsla och inspiration och så var det även när jag bestämde mig för att bege mig in i IT-världen. Det var när jag var hemma på föräldraledighet och funderade på vad jag ville göra härnäst, som jag började tänka på att det där med IT ju vore ett bra komplement till tidigare utbildningar. Sagt och gjort – så blev det och två år senare var jag färdig med två olika utbildningar ”Tekniker för digital mediaproduktion” och ”Nätverksteknik”. Men, jag insåg ganska snabbt att jag inte ville vara den där personen som bara satt och grottade ner mig i tekniken – det var snarare kombinationen teknik och människa som lockade mig. Och det visade sig vara ett klokt beslut att gå den vägen, eftersom jag aldrig någonsin ångrat min inriktning.

“Jag insåg ganska snabbt att jag inte ville vara den där personen som bara satt och grottade ned mig i tekniken – det var snarare kombinationen teknik och människa som lockade mig.”

 

Vad har den stora “förflyttningen” från traditionell IT-drift till molnet betytt?
– Man brukar lite skämtsamt prata om ”IT på kran”, men det är faktiskt precis vad det handlar om. Det handlar om att gå från traditionell IT med ganska stora egna insatser i form av resurser för att kunna möta upp både mot utökade eller minskade behov eller krav från verksamheten, både från att kapacitetsplanera, bygga, drifta och förvalta – till att gå in i molntjänster där du i princip kan anpassa allt efter dagsbehovet. Så när man talar om flytten från traditionell IT menar man att man helt och hållet flyttar över ansvaret och flexibiliteten till leverantörerna som är specialiserade på sitt område. Dessa har en helt annan kapacitet på alla plan för att så effektivt, säkert och enkelt som möjligt hantera en skiftande infrastruktur. Flytten till molnet har därför betytt att vi gått från att vara hands-on till att vara helautomatiserade, från att hantera större uppdateringar en till två gånger per år, till att i stället göra det en gång i veckan och från att kunna hantera 100 användare samtidigt, till att kunna hantera över en miljard användare. Detta har med andra ord inneburit en stor förändring och även för mig som arbetar i branschen så är det svårt att ta in vilken skillnad förflyttningen faktiskt innebär.

Du har jobbat mycket med implementering av molntjänster i företag. Hur arbetar du med att styra och leda organisationens medarbetare i denna förändringsprocess?
– Det är ganska enkelt. Ser du inte till att affären eller verksamheten är med på, förstår och ändrar sitt arbetssätt i många avseenden, så får du inte heller ut nyttan av investeringen. För att få med individerna måste de tydligt kunna se “WIIFM” – What’s In It For Me – och vilja förändra. Man måste aktivt jobba med förändringen på alla nivåer och jobba med det faktum att alla har olika förändringskurvor och behöver olika tid, stöttning och motivation för att vilja förändra. Om man inte hanterar detta, eller kanske till och med har en företagskultur som motverkar en önskad förändring, så rekommenderar jag att man istället skänker pengarna till välgörenhet eller gör något annat mer värdefullt, där pengarna kommer till nytta på riktigt.

“Man måste aktivt jobba med förändringen på alla nivåer och jobba med det faktum att alla har olika förändringskurvor och behöver olika tid, stöttning och motivation för att vilja förändra.”

 

Vilka är de största riskerna när det kommer till molntjänster? Och påverkas molntjänsterna av den nya EU-lagförordningen GDPR?
– Det som allt som oftast är på agendan när det handlar om risker är GRC, Governance Risk & Compliance, alltså: “Hur ser vi till att vår data inte hamnar på villovägar?”, “Vem äger rätten till datan?”, “Vilka hanterar datan?” och så vidare. Detta styrs, precis som mycket annat, av lagar och förordningar och den senaste i ordningen som vi har att förhålla oss till inom EU är såklart GDPR. Det som blir en utmaning där är att om vi ser på det hela enbart med teknikögon, så vet vi att många molntjänster är så mycket säkrare än om en verksamhet eller ett företag förvaltar eller driftar samma lösning själv. Samtidigt tittar man, från ett juridiskt perspektiv, bara på den legala aspekten. De flesta stora molnleverantörer har redan påbörjat eller implementerat kontroller för att hantera GDPR, men man måste fortsätta att jobba aktivt med att säkra upp compliance från ett juridiskt perspektiv, framförallt för våra publika/ offentliga kunder. Det man kanske inte heller alltid tar hänsyn till är om man väljer att låsa ner eller ta bort funktionalitet genom att välja bort molntjänster, så hittar affären eller verksamheten i fråga gärna egna lösningar som ofta är katastrofala ur ett säkerhets- eller legalt perspektiv. Det spelar alltså ingen roll hur många policies eller regler du sätter om man som användare kringgår dessa för att det tar dubbelt eller tredubbelt så lång tid med en “säkrare” lösning – bara för att någon, juridiskt, bestämt att molntjänster inte är säkra.

Vilka är de största förändringarna vi kommer att kunna se relaterade till molntjänster härnäst tror du?
– Om vi jämför med hur vi använder molntjänster privat så är vi är fortfarande ganska omogna inom organisationer och företag när det kommer till användningen av just dessa tjänster. Därför tror jag att det kommer ta några år till innan molntjänster i företag blir en självklarhet. Jag tror därför att nästa fas kommer ske först när molntjänster på företag eller organisationer används lika flitigt som Bank-ID eller Swish används av privatpersoner.

Stort tack Malin! Vill du också ansluta dig till Kvadrat? Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.


 

Malin Wiger, Cloud Delivery Executive, har över 15 års erfarenhet av globalt arbete inom allt från förvaltning, samverkansmodeller, att förbereda infrastruktur, organisationer och människor, till processer och affärsmodeller inför övergången till molntjänster och digitala plattformar. Malins specialområde är att att styra och leda grupper och organisationer som till exempel vill gå från traditionell infrastruktur till molnet eller andra nya framväxande plattformar.