Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Förändringsledaren Siv Liedholm – utgivare av bok om effektiv styrning

cover

Kombinationen av att författaren ville “skriva av sig”, med behovet av en skrift om hur styrning av offentlig sektor har utvecklats över tid, ledde till boken: “Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”. Personerna bakom boken är Kvadrataren Siv Liedholm och hennes branschkollega Lars Stigendal och tillsammans driver de nätverket ”Effektiv styrning”. Här delar Siv bland annat med sig av vad det innebär att vara expert inom området ledning och styrning av tjänsteverksamheter och om hur idén till boken föddes.

Hej Siv! Vem är du och vad arbetar du med i dagsläget?
– Jag bor i Knivsta tillsammans med min man Anders och vår dotter Emma. Vår son Rikard bor och pluggar i Luleå sen ett år tillbaka. Jag gillar att träna och insett att ju mer jag håller igång, desto mer energi får jag. Att vara ute i naturen är något jag älskar och jag ser nu fram emot en härlig höst.

Just nu arbetar jag mycket med utbildning i ledning och styrning av offentlig sektor. Dels genom öppna kurser med deltagare från kommuner, regioner och statliga myndigheter, och dels genom anpassade kurser till en specifik organisation. Nu senast var det till Lantmäteriet, respektive till Skatteverket. Utöver det är jag “strategiskt bollplank” till Borlänge kommun.

I utbildningarna arbetar jag i huvudsak tillsammans med Lars Stigendal, som jag också driver nätverket “Effektiv styrning” med. Vi har en egen hemsida och varje månad skickar vi ut nyhetsbrev till ungefär 1200 personer inom svensk offentlig sektor.

“Det bästa man kan göra är att studera en verksamhet som ett “system” – en helhet – genom att samla fakta och ha en dialog med kunder, medarbetare och ledning för att få en gemensam förståelse om verkligheten, vilka problem som finns och vad som orsakar dem.”

 

Du är expert inom området ledning och styrning av tjänsteverksamheter. Vad innebär det att vara det?
– Det innebär att jag hjälper tjänsteorganisationer att utveckla sin ledning och styrning baserat på modern forskning om tjänsters logik, motivation och om styrning för tillit och lärande. Konkret handlar det om att få igång en dialog om följande: Vad är styrningens uppgift? Vad ska styras? Och hur ska styrningen utformas i verksamheterna? För att komma till en sådan dialog är det bästa man kan göra att studera en verksamhet som ett “system” – en helhet – genom att samla fakta och ha en dialog med kunder, medarbetare och ledning för att få en gemensam förståelse om verkligheten, vilka problem som finns och vad som orsakar dem.

“Idén till boken har funnits länge.”

 

Önskebeställaren är chefer på relativt hög nivå – helst VD eller GD själv! Det är dock inte så vanligt att en generaldirektör ringer och frågar: “Hur kan jag få hjälp med styrningen?”. Det är snarare så att jag i alla sammanhang försöker ställa frågor för att försöka skapa nyfikenhet om ett annat sätt att tänka och ge exempel från andra verksamheter. Jag skulle säga att reaktionen hos de flesta, när jag pratar om det här, är att det är “sunt förnuft”. Svårigheten ligger i att det är så många som byggt sin karriär på det traditionella sättet att leda och styra – i form av hierarki, budget och aktiviteter – att det i realiteten finns ett stort motstånd mot en sån här förändring.

Du har, tillsammans med branschkollegan Lars Stigendal, medverkat till att ta fram boken Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”. Vad handlar den om?
– Boken handlar om hur styrning av offentlig sektor har utvecklats över tid, samt varför. Den tar upp konsekvenserna av felaktig styrning med exempel från exempelvis vården och skolan. Boken går även igenom olika tankemodeller som påverkat styrningen, och avslutar med en framåtblick och en konceptuell modell för effektiv styrning. Budskapet är att om vi ska klara framtidens utmaningar inom offentlig sektor så måste vi bygga ledning och styrning på ett annat sätt att tänka – inse att resultatet handlar om människorna som det offentliga är till för, inte om den offentliga aktören själv.

“Boken passar för alla som är intresserade av ledning- och styrningsfrågor i offentlig sektor.“

 

Varför valde ni att skriva denna bok?
– Idén till boken har funnits länge. Och för Lasse handlade det om att “skriva av sig”. Skrivandet tog fart genom att den statliga Tillitsdelegationen tillsattes och att vi insåg att deras rapporter inte kommer att ta sin utgångspunkt i vad som kännetecknar offentlig sektor. Vi förstod att de enbart kommer fokusera på “tillit”. Vi ser tillit som en konsekvens av en ledning och styrning som bygger på helhetssyn och tjänstelogik.

Vem passar boken för, och hur får man tag på den?
– Boken passar för alla som är intresserade av ledning- och styrningsfrågor i offentlig sektor. Mest troligt är att den kommer att läsas av politiker och chefer, men också av verksamhetsutvecklare och konsulter som verkar inom offentlig sektor.

Boken går att köpa hos de vanliga internetbokhandlarna, till exempel hos Adlibris, Bokus och Amazon. Den går även att beställa via vår hemsida!

Tack så mycket, Siv och lycka till framöver! Är du nyfiken på Kvadrat? Här kan du läsa mer!


Siv Liedholm arbetar som processledare, organisationsutvecklare och förändringsledare. Siv arbetar gärna i uppdrag med hög komplexitet – det vill säga med många aktörer och med svåra samhällsfrågor. Med lång erfarenhet av att verka som rådgivare, både inom den offentliga och den privata sektorn, knyter Siv ihop strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.