Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Bra Configuration Management är en förutsättning för att få projekt i mål

cover

Jag kom in på Configuration Management (CM) när jag hade uppdrag på Ericsson. Där sitter CM i väggarna, de har kört enligt det upplägget sen 60-talet. CM hade en väldigt stark roll på Ericsson, man gjorde ingenting utan att fråga CM. Det säger Ulrika Hennyey, som är konsult inom CM, projektledning och test och är ansluten till Kvadrat sedan 1998. Ulrika är även aktiv som konstnär och har precis haft vernissage i Stockholm.

Ulrika, hur tänker du när du startar upp ett nytt CM-uppdrag?
– Det handlar ju mycket om att få klart för sig vad man behöver ha baselines för så att det går att göra kontrollerade ändringar mot dem. Till exempel krav, att man sätter en kravbaseline. Här är ursprungskraven och här har vi kravändringar. Då går det att sköta kraven kontrollerat så att allting är dokumenterat. Då går det att  i varje ögonblick säga ”så här ser kraven ut just nu.” För varje ändring som påverkar krav, tidplan, kostnad så skriver man en ändringsbegäran (change request). När man godkänner en ändringsbegäran ska man också modifiera tidplan, budget med mera, så att allting sker under kontrollerade former. Då slipper man upptäcka att det plötsligt har runnit iväg 70 miljoner. Man har kontrollen.

Vad är viktigast när man jobbar med ändringshantering?
– Man behöver ha rätt personer med i sitt Change Control Board (CCB) så att det går att fatta informerade beslut. När jag kallar till CCB-möte ska de som är kallade kunna tala för alla som berörs av de ändringar som ska diskuteras. Om man inte har rätt personer med märker man det på mötet. Då får vi skicka frågor på remiss innan vi kan gå vidare. Sist och slutligen är det projektledaren som är ansvarig och bestämmer vart vi ska, det är projektledaren som håller i budget och tidplan.

”Känslan när det börjar märkas att man styr upp och skapar ordning är härlig”.

 

CM, är det en projekt- eller linjeroll?
– CM kan finnas både i linjen och i projekt. I linjen kan du ha väldigt många system och då måste du också göra prioriteringar dem emellan. Även då behöver du ha beslutforum på plats med rätt deltagare om du ska kunna vara säker på vad som händer när du genomför ändringar.

Vad tycker du är roligast med att arbeta inom CM?
– Det jag tycker är så roligt med det är att jag ofta kommer in i projektet när det är fullkomligt kaos. Ingen koll på tidplanen, ingen koll på budget, folk kan till och med vara osams. Känslan när det börjar märkas att man styr upp och skapar ordning är härlig. Det är rätt sällan man bestämmer sig för att ha med en CM-funktion redan från början och då blir det lätt lite stökigt.

Hur skulle du sammanfatta CM-rollen?
– Som CM skapar du ordning och reda genom ändringshantering, dokumenthantering, versionshantering, leveranshantering och paketering för överlämning. En god CM-hantering är en förutsättning för att få ett projekt i mål.

Du är också aktiv konstnär, hur går det ihop med ditt konsultande?
– I min roll som CM i olika uppdrag så är det jag som håller ordning och reda på alla och allt i projektet. Det har jag nytta av när jag ska strukturera min egen tillvaro och frigöra tid för att måla. CM-Ulrika styr upp så jag får tid att måla. Det är mitt sätt att stressa av. Jag har en paviljong med utsikt över fält och hästhagar. Jag tar trappan dit upp –  när jag väl sitter där, då kan jag bara släppa allt. I veckorna blir det ingen målning men under helgerna är målningen ofta högt prioriterad. Sen ser jag till att vara ledig sju veckor per sommar, det är en av fördelarna med att vara Kvadratare. Då är jag i min sommarateljé i Dalarna. Min morfar, Einar Norelius, var konstnär. Han illustrerade den årligen utkommande sagosamlingen ”Bland tomtar och troll” i 53 år. Vi har kvar hans konstnärsgård i Dalarna som landställe.

Ulrika har nyligen visat sina akvareller tillsammans med sin kompis Annika Claesson, som är fotograf,  i Kvadrat Stockholms lokaler vid Kungsbroplan.


Ulrika Hennyeys arbetsområden är Configuration Management, releasehantering, ITIL, projektledning, utbildning och organisationsfrågor. En av Ulrikas styrkor är att hon både kan verka på operativ såväl som strategisk nivå. Ulrika har erfarenhet av en mängd verktyg och metoder för att identifiera, införa och förändra processer för CM och releasehantering.

Ulrika har erfarenhet från komplexa projekt – både tekniskt och organisatoriskt sett. Dessutom har hon en förmåga att metodiskt strukturera och komma till rätta med till synes kaotiska situationer och projekt.


Är du nyfiken på Kvadrat? Här kan du läsa mer!