Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Hur är det att jobba produktorienterat?

cover

Vi träffar Kvadratkonsulten Simon Almström som i dagarna avslutar ett uppdrag som product manager på Klarna.

Simon, berätta hur det är att jobba som product manager!
– En product manager (PM) har ett helhetsansvar för en produkt. En PM är ansvarig för att produkten tillför värde till kunderna och till företaget, att den är lätt att använda och att den går att bygga utifrån de förutsättningar som finns inom företaget och tekniken.

I ärlighetens namn så är det en omöjlig roll. Jag hade en kollega som uttryckte det så här: ”Om du inte är beredd på att misslyckas lite varje dag så blir du aldrig en bra PM”. Det är många delar som ska falla på plats och därför är det viktigt att ha folk runtomkring sig som kan hjälpa till att styra rätt. Det är viktigt att jobba tillsammans med ledningen för att hitta en strategisk riktning på produkten som passar företaget, att jobba tillsammans med marknadsavdelningen för att göra produkten känd på marknaden och framför allt att jobba tillsammans med teamet för att designa och bygga produkten.

En duktig PM är en person som vågar bära det här ansvaret och samtidigt till hundra procent litar på sitt team och är trygg med att de gör ett bra jobb. Jag brukar säga att om din produkt går bra så har du ditt team att tacka – och om den går dåligt så behöver du titta dig i spegeln och fråga dig varför.

”Om du inte är beredd på att misslyckas
lite varje dag så blir du aldrig en bra PM.”

 

Vilken typ av bolag är organiserade så här?
– Bolag som är måna om att jobba snabbt, som vill kunna ta sina produkter till kund väldigt snabbt och är angelägna om att leverera en bra kundupplevelse. Det är produktbolag som har flerårig erfarenhet av att jobba agilt och har ett starkt produkt-DNA. Man har tydliga visioner om vad en produkt är, man förstår vad det innebär att äga en produkt och det arbete som kommer med detta. Det finns flera stora svenska företag med den här typen av organisation. Jag skulle vilja påstå att till exempel Spotify, Klarna och iZettle alla vet vad det betyder att jobba med att ta fram produkter och jag tror att det är en av anledningarna till att de har gjort så bra ifrån sig.

Vad är skillnaden mellan att arbeta med projekt och produkter?
– Den viktigaste skillnaden som jag ser är att ett projekt dör när det går i produktion. För en produkt är det tvärtom – den börjar leva när den går i produktion.

Jag tycker att projekt ofta har ett stort fokus på att optimera vad folk gör, till skillnad från produktutveckling där vi optimerar vad produkten ska åstadkomma. Det är kundvärdet som är det viktigaste. Det är kundvärdet vi måste få rätt annars kan vi lika gärna gå hem.

I en produktorienterad organisation bildar produkterna tillsammans hela företagets erbjudande. Som Product Manager behöver du en bra relation till andra produkter där det finns beroenden. Man behöver vara duktig på att separera problemområden och ibland på att definiera problem så att de går att lösa inom den egna produktorganisationen. Det är bra att se till att de kompetenser som behövs för att lösa problemen finns i den egna organisationen.

Hur påverkas arbetet när man arbetar produktorienterat?
– Det är ett annat tänk än i en traditionell hierarkisk organisation. Ansvaret för produkten är flyttat till Product Manager-rollen och framför allt till teamen. Man jobbar med distribuerat ansvar – ju mer, desto bättre. Det är då det går att vara snabbfotad. Jag brukar likna en stor, hierarkisk organisation med ett stort fartyg som tar lång tid att svänga. En organisation med distribuerat ansvar påminner mer om en flock fåglar. Fåglarna rör sig lite grann sinsemellan hela tiden och hela flocken kan svänga väldigt fort. Beslut behöver inte gå igenom alla nivåer för ansvaret finns på lägre nivå. Jag tycker det är jättehäftigt. Drivkrafterna blir starka i de här teamen, till exempel:

  • Högre engagemang
  • Högre motivation
  • Stor kreativitet
  • Högre delaktighet
  • Stark känsla av ansvar.

En kollega uttryckte det så här: jag får vara med och bygga mot en vision, inte bara utföra massa uppgifter. Visionerna, men även strategierna, är centrala när du arbetar med produkter. Där jag har sett det fungera som bäst, finns det en vision och strategi för företaget. Varje avdelning har sedan sin egna vision som bygger mot företagets vision och strategier för hur man ska åstadkomma det. Slutligen tar teamet fram sin vision för teamets ansvarsområde och sin strategi för att åstadkomma det.

Med visioner och strategier på plats finns det något som går att diskutera och se till att alla inom företaget drar åt samma håll. Det här är en iterativ process och kommer att förändras allt eftersom man lär sig mer om sin marknad och sina kunder.

“Jag får vara med och bygga mot en vision,
inte bara utföra massa arbetsuppgifter”

 

Hur är det att vara ansluten till Kvadrat?
– Jag har varit Kvadratare sedan 2015 och har hittills haft tre uppdrag. Jag känner en stor trygghet eftersom det finns folk som hjälper mig att få in uppdrag, det finns ett stort säljnätverk på Kvadrat. Det känns som ett skyddsnät för egenföretagandet, det tycker jag är bra. På Kvadrat finns också många utvecklare och coacher som är duktiga på att jobba agilt. Den stora kunskapen och yrkesstoltheten bland mina kompisar här var det som drog mig till Kvadrat.


Simon Almström drivs av att se individer, team och företag växa; Han coachar individer till att hitta sin rätta potential och att fortsätta utvecklas, han jobbar mycket med att bygga självorganiserande team och han hjälper företag att ta nästa steg i sin utveckling.

Simon har över 10 års erfarenhet från ett flertal roller inom mjukvaru-, hårdvaru- och telekomindustrin. Han har jobbat med utveckling, projektledning, produktutveckling och arkitektur i ett flertal företag. Detta ger honom rätt förutsättningar för att på ett positivt sätt leda medarbetare utifrån både ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv.


Är du också nyfiken på Kvadrat? Läs mer här!