Dela

Eget bolag hos oss

Starta eget - enklare än du tror

När du har bestämt dig för att starta ett eget bolag kommer du att ha oerhörd nytta av Kvadrat! Steget till att arbeta som egen företagare hindras inte av annat än administration, tid och osäkerhet. Vi har hjälpt över hundra konsulter att starta bolag.

Vi har arbetat fram ett startpaket som gör det lätt att ta steget över till att bli en Kvadratkonsult. Vår målsättning är ju att du inte skall störas av ditt eget företagande utan i stället kunna dra nytta av alla fördelar. Startpaketet delas in i tre delar enligt nedan.

1. Att komma igång med bolaget
Aktiebolag – Vi ordnar med bildandet av aktiebolag. Eventuella behov av fullmakter kontrolleras och tas fram.

Bolagsverket – Vi erbjuder administrativ hjälp vid registreringen och stöd vid eventuella problem som kan uppstå i kontakterna med Bolagsverket (t.ex. vid namnfrågan).

Styrelse – Information om hur en styrelses sammansättning skall se ut, vilka krav som ställs samt vilka risker det kan innebära får du genom oss.

Protokoll – Vid uppstarten av ett nytt bolag är det viktigt att de första styrelseprotokollen är fullständiga och korrekta. Information och hjälp med detta tillhandahålls av oss.

Bankkontakter – Det är ovärderligt att ha en bra bankkontakt som egen företagare. Om du inte har detta så erbjuder vi de bankkontakter som Kvadrat har. Vi förhandlar med banken så att du får lika fördelaktiga villkor som vi andra har.

2. Hjälp med administrationen
Bokföring – Kvadrat har ingen egen bokföringstjänst som kan ta hand om din bokföring, men vi kan stödja dig som själv vill sköta din bokföring med råd och hjälp. Du kan även lägga ut hela bokföringen på entreprenad till en resurs som Kvadrat förmedlar.

Moms – Momshanteringen i vår bransch är ofta ett problem som kan vara mycket svårhanterligt för den som inte är insatt. Vi har utrett momsproblematiken och vår kunskap och hjälp delar vi med oss av till alla nyanslutna konsulter.

Fakturering – Kvadrat sköter all fakturering av det arbete du utfört åt kunden. Det enda du behöver tänka på är att lämna in tidrapporter. Dessutom sköter Kvadrat faktureringen mellan ditt bolag och Kvadrat. Detta innebär att du inte behöver lägga någon tid på ditt eget bolags fakturering.

3. Stöd med ekonomin
Kostnadskalkyler – En naturlig fråga är hur mycket det kostar att starta ett eget företag och vilka riskerna är. Du undrar säkert också hur stora dina intäkter måste vara för att ditt företag skall bära sig ekonomiskt. Vi på Kvadrat har kostnads- och riskkalkyler som vi i lugn och ro går igenom med dig.

Lån till aktiekapital – Till dig som är nyansluten kan vi förmedla ett fördelaktigt banklån till de 50.000 kronor som behövs till aktiekapitalet. Detta lån är kortsiktigt och återbetalas när din verksamhet kommit igång. Det går snabbt.

Försäkringsfrågor – En försäkringsexpert hjälper dig med att se över dom försäkringar som du bör komplettera.

Kontakta gärna något av våra kontor om du vill veta mer!

Kvadrats kompetenser

Kvadrats erbjudande kännetecknas av seniora konsulter som kombinerar stort ansvar och engagemang med mångårig yrkeserfarenhet. Om du blir en av oss får får du kollegor med djup kompetens och lång erfarenhet inom branschen.

Bli min nya kollega!

Ta första steget till att starta eget företag tillsammans med Kvadrat. Kontakta oss så berättar vi mer!