Dela

Adam Ydenius

 • Systemutvecklare

Översikt

Jag är ständigt intresserad av att utvecklas och gillar därför att utmanas och prövar gärna ny mark. Jag har stor erfarenhet inom .NET och att bygga webbapplikationer i olika ramverk som bl.a. Angular. Har varit aktiv inom flera olika typer branscher så som t.ex. tillverkning, bygg och finans.

Egenskaper

Jag är en lösningfokuserad person som har ett öga för detaljer. Sätter mig lätt in i nya problemställningar och trivs med att lösa dem. Drivs av att leverera värde till kunden med bibehållen hög kvalitet.

Konsultens CV

 • Aptic AB

  2018 - 18

  Systemutvecklare

  Adam har utvärderat sätt att automatisera dokumentation för ett SOAP API genom att använda koden och dokumentation i koden för att generera HTML sidor för både distribution och egen-hosting. Efter val av verktyg har Adam konfigurerat och specialanpassat verktyget.

  Wyam.io, SOAP, C#

 • Aptic AB

  2018 - 18

  Systemutvecklare

  Utvärderade olika verktyg för performance testing av en webbapplikation. Vidare utformade test case för olika typer av användare och implementerade testerna med locust.

  locust.io, python

 • Aptic AB

  2018 - 18

  Systemutvecklare

  Adam var med och utvecklade en prototyp för ansökan av lån utan säkerhet samt en ”mina sidor”-funktionalitet. Som körs från Aptics WebIntegrationPlatform.

  MSSQL, ASP.NET Web API, Angular 6

 • Aptic AB

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Adam var med och byggde gränssnitt och bakomliggande kod i C++ för att stödja invändningar och avgränsningar i data som lagras inför GDPR i Aptics produkt ARC.

  C++

 • Aptic AB

  2017 - 18

  Systemutvecklare

  Adam var med i utformning och utveckling av en produkt för att enklare skapa webintegrationer som t.ex. customwebbar, SOAP- eller Web API:er. Med konfiguration kunde flera olika typer av tjänster host:as med en gemensam OAuth implementering utbyggbar med olika sorters authentisering. Integrerar sedan med Aptics product ARC direct eller via CreditConnect.

  .NET, OWIN, ASP.NET Web API, SOAP, RPC

 • Aptic AB

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Adam var med och utvecklade ett testverktyg för att driva tester av Aptics produkt ARC och dess kringsystem. Bygger på SpecFlow där stöd för att köra RPC, databasanrop, Selenium tester mot webbar m.m. I och med att testerna bygger på ett enkelt textformat så kan fler vara med och skapa tester för integrationen och funktionaliteten i ARC.

 • Aptic AB

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Adam var med i utveckling från grunden av ett projekt som riktade sig åt handlare som t.ex möbelaffärer där dyrare varor ska finansieras. Denna lösningen gjorde det möjligt att via telefon få ett sms med länk som påbörjade köp där köparen kunde välja betalsätt och signera med bankid istället för att göra allt på papper. Systemet implementerades som en del av WebIntegrationPlatform hos Aptic och integrerades med deras produkter CreditConnect och ARC.

  MSSQL, ASP.NET Web API, Angular 2

 • Preventia Finans AB

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Adam var med i utvecklandet av en gäldenärswebb för Preventia Finans kopplat till deras Aptic ARC system.

  MongoDB, ASP.NET Web API, Angular 2

 • Svalefelt Solutions AB

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Adam var med i utvecklingen av ett webbverktyg för att göra kampanjer. Produkten var riktad mot inkassobranschen där man gjorde olika urval som sedan olika aktiviteter genomfördes emot.

  MSSQL, .NET MVC, AngularJS

 • Svalefelt Solutions AB

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Adam var med och utvecklade en variant av en tidigare produkt till en webbtjänst med ett API för att skicka SMS, e-post eller röstuppringing.

  MSSQL, .NET MVC, AngularJS

 • Protan AS

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Adam var med i utvecklingen av ett verktyg för att generera prislistor åt olika kunder i olika länder.

  MSSQL, ASP.NET MVC

 • Ultramare AB

  2015 -

  Systemutvecklare

  Adam var med i ett litet team som utvecklade ett webordersystem/webbutik från grunden för ett företag som tillverkar ventilationsfilter. Systemet integrerar med deras affärssystem (Monitor ERP).

  MSSQL, Entity Framework, ASP .NET MVC, AngularJS, HTML, CSS

  Integrationer: Monitor ERP, Dynamics AX, Symbrio (Punchout)

 • GoLife AB

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Adam var med och utvecklade ett livsplaneringsverktyg för ekonomiska rådgivare. En rådgivare matar tillsammans in med kunden en mängd antal parametrar och utifrån det kan flera beräkningar göras vilket visualiseras i grafer. Detta används som ett verktyg för att optimera försäkringar, pension, sparande m.m.

  MongoDB, ASP.NET Web API, AngularJS

 • Shippersys AB

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Adam byggde ett export-API för masterdata, dagliga rapporter, och beräkningar från andra delsystem.

  MSSQL, ASP.NET Web API

 • Shippersys AB

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Adam utvecklade en portal för visualisering av beräkningar av flottans effektivitet. Beräkningar gjordes utifrån automatisk loggning från skeppen, dagliga rapporter, väderberäkningar och masterdata. Olika skepp kunde jämföras och utifrån denna data kunde de göra energibesparande åtgärder i rätt tid som t.ex. att tvätta skrovet för att glida lättare genom vattnet.

  MSSQL, ASP.NET Web API, jQuery/AngularJS

 • Shippersys AB

  2014 - 14

  Databasanalytiker/designer

  Adam samlade in data från Wallenius, Willhelmsen m.fl. om skepp och designade en gemensam masterdatabas för skeppsdata.

  MSSQL, Excel

 • Protan AS

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Adam var med och utvecklade ProServ, ett system för planering och utförande av service och inspektioner av tak. Går att skapa egna mallar för inspektioner som sedan inspektörer gå igenom på plats uppe på taket med en surfplatta eller telefon och bocka av stegen. Inkluderar även möjlighet att ta bilder med GPS-position och annoteringar.

  MSSQL, EntityFramework, ASP.NET MVC, BreezeJS, DurandalJS, KnockoutJS, HTML, CSS

 • Protan AS

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Adam var med och tog fram ett system för gemensam inloggning av flera produkter åt Protan. Dels externa användare och dels interna användare i Active Directory (LDAP).

  MSSQL, EntityFramework, ASP.NET MVC, LDAP/Active Directory

 • Apper AB

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Adam var med och utvecklade ett verktyg för att övervaka förändringar i konfigurationsfiler, databasscheman (table, stored procedure, view, function, etc.), databas rader och celler. Och loggade förändringar med datum och användare.

  .NET WPF, Entity Framework, MSSQL

 • Protan AS

  2013 - 15

  Systemutvecklare

  Adam utvecklade ProCalc, ett projekteringssystem för montering av takbeläggning och tillbehör. En intern produkt för att kunna sätta pris på arbeten. Börjar med parametrar på projektet och deltak, sedan väljs material som ska användas och utifrån det så genereras de aktiviteter som behövdes för att genomföra arbetet. En kalkyl skapas där användaren kan justera både totalbelopp och gå in på separata rader, sedan kan användaren generera ett antal rapporter. Protan kan själv skriva egna regler för hur aktiviteter genereras ifrån ett administrationsgränssnitt. Adam utvecklade en regelmotor som parsar en enklare form av C# till exekverbar kod via ICSharpCode och Reflection.

  MSSQL, EntityFramework, ASP.NET MVC, jQuery, HTML, CSS, LDAP, Reporting Services

 • Apper AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Adam utvecklade ett enkelt verktyg för att skanna barcode med en läsare för till exempel att skanna brev. Den triggade en databasintegration som kunde göra vad kunden ville skulle hända.

  .NET WPF, MSSQL

 • Svalefelt Solutions AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Adam byggde ett enkelt verktyg för att kunna skapa och rendera rapporter i webbläsaren.

  MSSQL, ASP.NET MVC, jQuery, KnockoutJS

 • Visma Collectors AB

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Adam utvecklade en ”Mina sidor” lösning för Vismas inkassokunder där de kunde se nuvarande status på akter, fakturor, betalplaner m.m. Gäldenern kunde även skicka olika typer av meddelanden till handläggare, så som respitförfrågan, avbetalningsförfrågan osv. Meddelande funktionen fungerade i realtid med handläggarna. Kort- och bankbetalning fans också som val.

  MSSQL, WPF, ASP.NET MVC, jQuery

 • Aktiv Kaptital/Intrum Justitia

  2010 - 12

  Systemutvecklare

  Adam utvecklade en klientwebb för Aktiv Kapitals i Norge och deras inkassokunder. Webben var byggd som en Single Page Application och använde AJAX för att hämta både vyer och data. Integrerade med deras system Nova (Tieto Enator) och handläggarna kunde därifrån hämta information om gäldenärer och akter, göra urval och generera rapporter. Även funktioner så som skicka och läsa meddelande mellan handläggare och gäldenär, registreringar av nya akter och inbetalningar.

  ASP.NET MVC, MSSQL, jQuery, HTML, CSS

 • Svalefelt Solutions AB

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Adam var med och vidareutvecklade, moderniserade, en applikation för att skicka ut meddelanden integrerad via en databas. I applikationen kunde man skapa mallar och dynamiskt läsa data in i mallen från databasen. Meddelanden som sms, e-post eller röstuppringing skedde genom att boka meddelande i databasen och sedan fanns det en service som övervakade och byggde ihop meddelanden från mallar och data och skickad iväg det.

  MSSQL, .NET WPF

 • Svalefelt Solutions AB

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Adam vidareutvecklade en produkt för att kunna inspektera åtgärdsträd i Nova. Det utvecklades funktioner att lägga till, ändra ta bort åtgärder. Det fanns även möjlighet att göra diffar mellan olika system och kopiera hela eller delar av trädet till andra miljöer.

  .NET WPF, MSSQL

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AWS, Azure, Linux, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS Access, Sybase SQL-server, mySQL, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Docker, Selenium, SoapUI, Subversion, MS Reporting Services, Node.js, Team Foundation Server, TeamCity, Entity Framework, Git, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, CUDA, Java, PHP, Python, SOAP, UML, Unix Shell script, Jquery, MVC, PowerShell, Rest, Typescript, Webservices, XML, Angular 2, AngularJS, ASP.NET, CSS, HTML, HTML5, Javascript, SQL, C#

 • - Hårdvara

  PC

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Parprogrammering, Scrum, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, TDD - Test Driven Development, Continious Delivery, Continuous Integration

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Databaser

  MongoDB, Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Windowsapplikationer, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Butiksdatasystem, Affärssystem, AJAX, e-handel, Finanssystem, Lagerhanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Point of Service (POS)., Bank & Finans, Byggindustri, Fastighet, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Senior systemutvecklare, Aptic AB

 • 2015 - 2017

  Senior systemutvecklare, Svalefelt Solutions AB

 • 2014 - 2015

  Systemutvecklare, Shippersys AB

 • 2012 - 2014

  Systemutvecklare, Apper Solutions AB

 • 2009 - 2012

  Systemutvecklare, Svalefelt Software Solutions AB

Utbildningar

 • 2008 - 08

  Programming with C++, 7,5 hp, Högskolan på Gotland

 • 2008 - 09

  Software Engineering, 60 hp, Högskolan Väst

 • 2005 - 08

  Applied Computer and Systems Science Program, 180 hp, Högskolan Väst

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77