Dela

Magnus Jarl

 • Systems Architect
 • Agile Mentor
 • Software Craftsman

Översikt

Att kombinera snabbhet med hög kvalitet är en stor utmaning i dagens mjukvaruindustri. En agil process tillsammans med designprinciper och en robust continuous integration-motor är några av de bästa verktygen som finns tillgängliga i dagsläget.

Egenskaper

Magnus har både bredd och djup inom många områden, har lätt för att lära och se samband och analyserar gärna komplexa problem. Har god förmåga att kommunicera, illustrera och sprida kunskap. Magnus kan snabbt skapa lösningar som håller över lång tid.

Konsultens CV

 • SAAB

  2017 - 18

  Deputy CSCI Manager DIP Configuration

  Deputy CSCI Manager för DIP Configuration
  Övergripande design
  Övergripande kravställning
  Detaljerade krav
  Kvalificering av flygkritisk mjukvara DAL-nivå A

 • SAAB

  2017 - 17

  Scrum Master IDB-T

  Scrum Master för IDB-T, schemaläggning av nodkommunikation i ACCS
  Utveckling i Java
  GIT

 • SAAB

  2016 - 17

  Utvecklare IDB-T

  Design, implementation av IDB-T, schemaläggare för nodkommunikation i ACCS, Gripen E
  Design Principles, Design Patterns, unittestning, Java, Google Guice, Git, Confluence, Stash, Jenkins, Linux

 • Ericsson

  2014 - 16

  DURA JCAT Architect

  Arkitekt för DURA JCAT
  Strategi, analys, design, tekniskt ledarskap för implementation av DURA JCAT
  DURA JCAT är ett testautomatiseringsramverk som ger testning av 3G, 4G och 5G produkter en gemensam miljö för automatiserade integrationstester
  SOLID principles, Design Patterns, unittestning, Java, IP-teknologi, Mobilteknologi, Continuous Integration, GIT, Databashantering

 • ARRIS

  2012 - 14

  Staff Systems Engineer

  Systemarkitekt för IPTV-system
  IPTV-technology, Server Backend, Mobile Clients, REST-interfaces, Embedded Systems
  Utveckling i Java
  Databashantering
  Maven

 • Ericsson

  2010 - 11

  Broadband Forum Home WG

  Ericsson-representant i Broadband Forum Home WG
  Broadband Forum är ett standardiseringsorgan för bredbandsteknologi omfattande koppar, fiber samt trådlös teknologi. Home WG fokuserar på bredbandsteknologi inom hemmet

 • Ericsson

  2008 - 10

  Scrum Master

  Scrum Master för team med fokus på Home Gateway Development

 • Ericsson

  2004 - 08

  Software Engineer

  Utveckling av Remote Management Systems för Home Gateways
  Java, unittestning, testautomatisering

 • Pitch

  1998 - 04

  Software Developer

  Implementation och konceptutveckling inom Artificiell Intelligens, Intelligenta Agenter
  Design och implementation av simulatorinfrastruktur inom ramen för HLA
  HLA är en standard för kommunikation mellan komponenter i en distribuerad miljö för simulatorer
  Simulator-teknologi, Simulator-standarder, AI, Modellering, UML, xtUML, Java, c++

 • Softlab

  1997 - 98

  Software Developer

  Kompilator-utveckling och optimering av språket ERIPascal för Motorola 68060 processor
  Utveckling av backend för kompilering av PLEX till alpha-processor
  Kompilator-teknologi, Design Patterns, registerallokering, Pascal, Assembler, Unix, c, c++

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Kravanalys, Kravmodellering, Utredning, Begreppsmodellering, Utbildning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  PROPS, RUP/UP, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Scrum, XP (Extreme Programming)

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Hansoft, Agile project systems

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GSM, LTE, Mobilsystem allmänt, Nätplanering, WCDMA (3G)

 • - Fasta Telesystem

  Core nät, Transmissionsnät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Provisioning, Routrar, SIP, Tripple Play, Bredband allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobila telesystem, Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, O&M-system, Realtidssystem, Webb- och Internetbaserade system, Simulering, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  Internet of Things, OSS (Operational Support Systems), SOA

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Konsumentelektronik, Aerospace, IP-Industrin

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Förändringsledare, Coach, Produktägare, Team-ledare, Enterprise Architecht, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Utredare, Arkitekt, Lärare, Scrum master, Systemingenjör, Utbildningsledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Pedagogik, Mobila medier, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2016 - 2018

  Senior Consultant, Mindroad AB

 • 2014 - 2016

  Systemarkitekt, Ericsson

 • 2012 - 2014

  Systemarkitekt, Arris

 • 2004 - 2012

  Software Engineer, Ericsson

 • 1998 - 2004

  Software Developer, Pitch AB

 • 1997 - 1998

  Software Developer, Softlab AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Java 8, Ericsson

 • 2011 - 11

  Teamledare, Ericsson

 • 2010 - 10

  IP in mobile networks, Ericsson

 • 2009 - 09

  Advanced Course for Software Developers, Ericsson

 • 2009 - 09

  TDD and refactoring, Crisp

 • 2008 - 08

  Safer C, Ericsson

 • 2008 - 08

  Agila utvecklingsmetoder, Global Knowledge

 • 2008 - 08

  Scrum Master Certifiering, Crisp

 • 1991 - 97

  Datavetenskap, LiTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010