Dela

Niklas Mossberg

 • C# .NET utvecklare.
 • Systemarkitekt
 • CM

Översikt

Jag har lång erfarenhet av systemutveckling både som arkitekt och utvecklare genom flera projekt i stora och medelstora organisationer, stor vana med komplexa systemlösningar och har lätt för att sätta mig in i nya system och IT-lösningar.
Jag har jobbat inom ett antal olika branscher bl.a. media-, energi- och produktbolag samt offentlig sektor.

Egenskaper

Erfaren, bred kunskapsbas, levererar fungerande lösningar i tid, självständig och flexibel.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2013 -

  Mjukvaruarkitekt, Teamleader

  Utveckling av ett webbaserat ärendehanteringssystem som hanterar Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar samt övriga externt upphandlade tjänster.
  Systemet hanterar kommunikationen mellan en leverantör av arbetsmarknadsutbildningar och arbetsförmedlingen för planering samt utfall av en individs utbildning.
  Niklas roll i projektet var mjukvaruarkitekt samt teamleader.

  Miljö:C# .NET, ASP.NET, Oracle 10, SOA, .NET WCF, Ajax, CSS, jQuery, JavaScript och HTML

 • Arbetsförmedlingen

  2011 - 13

  Systemutvecklare, teknisk CM

  Utveckling av ett webbaserat ärendehanteringssystem som hanterar Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster för bl.a. coachning, rehabilitering samt etablering.
  Systemet hanterar kommunikationen mellan en leverantör och arbetsförmedlingen för planering samt utfall av olika insatser för en arbetsökande, även leverantörens ersättning beräknas samt begärs i systemstödet.
  Niklas roll i projektet var systemutvecklare med ansvar för testmiljöer samt byggscript (Continuous integration) men även att medverka vid driftsättning samt felsökning i produktionsmiljön.

  Miljö:C# .NET, ASP.NET, Oracle 10, SOA, .NET WCF, Ajax, CSS, jQuery, JavaScript och HTML

 • Consentia AB

  2010 - 11

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Webbaserat resursstyrningsystem
  Miljö:C#, ASP.NET,SQLServer, Webbservices

 • Svensk Mjölk

  2010 - 10

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Vidareutveckling av Windows applikation som används för avelsarbete.
  Miljö: Delphi.

 • Metrima AB

  2007 - 09

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Diverse uppdrag, intergrations projekt mm.
  Miljö: Delphi.

 • Metrima AB

  2007 - 07

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Design och utveckling av affärsmodell för en ny mätterminalsplattform.
  Miljö: Delphi, XML, DB2.

 • Metrima AB

  2006 - 06

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Total omskrivning av stora delar av Metrimas system för mätvärdesinsamling, förenkling av datamodellen (från ca 200 affärsklasser till ett 30 tal), borttag av Bold ramverket.
  Miljö: Delphi.

 • Metrima AB

  2006 - 06

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Kommunikationsserver för hantering av trafikflödet mellan systemklienter och avläsningsterminaler över elnätet (LON protokollet).
  Miljö: Delphi, INDY, LON.

 • Metrima AB

  2005 - 05

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Loggningsmodul för SNMP inkl. MIB och SysLog för hantering av Larm och systemförändringar.
  Miljö: Delphi, INDY, MIB, DB2.

 • Metrima AB

  2005 - 06

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  System för export av mätvärden (från el/fjv mätare) till SAP affärssystem.
  Miljö: Delphi, XML, BizTalk, DB2.

 • Metrima AB

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Övervakningssystem för inläsning av elmätare.
  Utvecklingsmiljö: Delphi, Bold, DB2 och SNMP.

 • ereport

  2005 - 05

  Systemutvecklare/Design

  Inläsning av efakturor i ekonomiprocessystemet Raindance.
  Utvecklingsmiljö C#.

 • Consentia AB

  2003 - 05

  Systemutvecklare/Design

  Webbaserat resursstyrningsystem
  Miljö:C#, ASP.NET,SQLServer, Webbservices

 • Sveriges television

  2000 - 05

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Utveckling respektive vidareutveckling
  av ett flertal olika system bl.a. resurshanteringssystem, personalhanteringssystem, ekonomisystem, intergrationssystem
  Miljö:Delphi, Bold, informix, DCOM, XML

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  DB/2, Informix, Oracle, MS SQL-server

 • - Modulkunskap affärssystem

  Material-/ Produktionsstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Enterprise Architecht (verktyg), Windows Presentation Foundation, Entity Framework, Git, Rational Rose, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Java, COM+, UML, C#, Delphi, SQL, XML

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum, Continuous Integration

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Finanssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Media, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Lösningsarkitekt, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 -

  Konsult, Objektstruktur AB

 • 2003 - 2010

  Konsult, Consentia AB

 • 2000 - 2003

  Konsult, Open IAC

Utbildningar

 • 1998 - 01

  Matematisk Datalogisk utbildning, KTH/SU

 • 1992 - 97

  Ekonomutbildning, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363