Dela

Karl-Herman Näslund

 • Designer
 • Integratör
 • Testare

Översikt

Karl-Herman har 20 års erfarenhet av systemutveckling, mestadels inom telekom-området, men även inom försvar och produktionsstödsystem. Karl-Herman har jobbat med många olika uppgifter inom design, integration, test och testautomatisering.

Egenskaper

Vetgirig person som inte ger sig förrän det finns nåt att leverera.

Konsultens CV

 • Ericsson AB

  2015 -

  Mjukvaruutvecklare

  Karl-Herman deltog i ett tvärfunktionellt team med agilt arbetssätt, som arbetade med att förbättra skalbarhet, kapacitet och utvecklingseffektivitet för LTE radiobasstation.
  Uppgifterna som utfördes var
  - användning av nya hårdvaru acceleratorer för CBB
  - CBB baserad hantering av kontrollsignallering
  - införande av nya mät-,test- och debuggfunktioner för CBB

  Utvecklingsarbetet utfördes i Linuxmiljö.
  Teknik: LTE, 5G, Linux, DSP-C, Eclipse, Git, Gerrit, Jenkins, Java, Scrum, BBI/CBB (Baseband Infrastructure Concurrency Building Blocks)

 • Ericsson AB Mobile Broadband

  2014 - 15

  Mjukvaruutvecklare

  "Utveckling i LTE Radiobasstation"

  Karl-Herman deltog i ett tvärfunktionellt team med agilt arbetssätt, som arbetade med att förbättra skalbarhet, kapacitet och utvecklingseffektivitet för LTE radiobasstation.
  Uppgifterna som utfördes var förändringar i minneshantering för signalbehandlingsbuffrar och införande av modellbaserad utveckling. Utvecklingsarbetet utfördes i Linuxmiljö.
  Teknik: LTE, Linux, DSP-C, Eclipse, Git, Gerrit, Jenkins, gdb, Java, Scrum

 • Ericsson AB Mobile Broadband

  2013 - 14

  Mjukvaruutvecklare

  "Plattformsintegration"

  Karl-Herman deltog i ett tvärfunktionellt team med agilt arbetssätt, som ansvarade för integration av plattform i basbandsdelarna på LTE radiobasstation.
  Integrationsarbetet utfördes i Linuxmiljö.
  Teknik: LTE, Linux, Git, ClearCase, DSP-C, Eclipse, Perl, Scrum

 • ÅF

  2012 - 12

  Utredare

  "Testmiljöutredning"

  Karl-Herman delltog i en utredning av framtida testmiljö till en stor telekomtillverkare. Uppgiften var att bidra med sina erfarenheter av testmiljöer och testautomatisering.

 • Ericsson AB System & Technology

  2012 - 12

  Utvecklare

  ”Testmiljö för Continuous Integration”

  Karl-Herman deltog i arbetet med att bygga upp miljö med automatiska systemtester för Continuous integration. Projektet syftade till att prova nya funktioner i LTE-basstationer (project for prototyping of HetNet features on top of commercial products).
  I testmiljön användes JCAT (Ericsson-verktyg i Eclipse baserat på Junit), Maven och Jenkins.

  Teknik: Java, Maven, Jenkins

 • Ericsson AB System & Technology

  2010 - 11

  Utvecklare

  ”Vidareutveckling av plattform för ny prototyp”

  Karl-Herman ansvarade för att modifiera delar av befintlig plattform för ny prototyp av LTE-basstation (Centralized eNodeB Proof of concept). I plattformen ingick konfigurering av intern datatrafik via Serial RapidIO, laddning och start av DSP (Digital Signal Processor) applikationer, användargränssnitt i Java för parameterstyrning och presentation av mätdata, installationsscript i Perl för Linux.
  Stor del av arbetet utfördes också i labbet med att bygga ihop hårdvara, installera och konfigurera Linux-maskiner samt systemintegration.

  Teknik: C++, Perl, Java, Serial RapidIO, Linux, LTE

 • Ericsson AB System & Technology

  2010 - 10

  Utvecklare

  ”Testautomatisering för basstationsprototyp”

  Utveckling av automatiserade tester för prototyp av LTE TDD (Long Term Evolution Time Division Duplex, 4G variant mest använd i Kina) basstation.
  Testerna skrevs i Java/Eclipse för JCAT (Ericsson-verktyg baserat på Junit).

  Teknik: Java, Eclipse, JCAT, LTE TDD

 • Ericsson AB System & Technology

  2009 - 10

  Utvecklare

  ”Modifiering av basstationsprototyp”

  Modifiering av basstationsprototyp från LTE FDD (Frequency Division Duplex) till LTE TDD (Time Division Duplex). Karl-Herman hade ansvar för att implementera vissa basbandsfunktioner på TigerSharc DSP utifrån 3GPP-specifikationer (3rd Generation Partnership Project, standardiseringsorganisation för telekom). Karl-Herman utförde också integration mot radioenhet och Aeroflex mobilsimulator.

  Teknik: C++, LTE TDD, 3GPP, Aeroflex

 • Ericsson AB System & Technology

  2008 - 08

  Testare

  ”Plattformstester för basstationsprototyp”

  Karl-Herman ingick i I&V-gruppen och hade ansvar för tester av plattformen till en prototyp av LTE basstation (LTE Testbed). Testprogram utvecklades i Perl för Linux. Det ingick också felsökning och felrättning (C++ för TigerSharc och PowerQuicc).
  Karl-Herman deltog även i automatisering av funktionstester i Tcl/Expect-miljö.

  Teknik: Perl, Tcl/Expect, C++

 • Ericsson AB

  2004 - 07

  Testare

  ”Basbandsverifiering och testautomatisering”

  Karl-Herman arbetade med integrering och verifiering av mottagarfunktioner i basbandsdelen på WCDMA (3G) basstation. Det innebar framtagning av verifieringsspecifikationer, genomförande av manuella och automatiska tester samt utveckling av miljön (unix/perl) för automatiska tester.
  I den senare delen av uppdraget ansvarade Karl-Herman för utveckling av last- och stabilitetstester baserat på en trafikmodell. Karl-Herman hade då också support-ansvar för testmiljön mot övriga testutvecklare.

  Teknik: Perl, Unix, ClearCase, WCDMA

 • Försvarets materielverk (FMV)

  2004 - 04

  Utvecklare

  ”Utveckling av testverktyg”

  Karl-Herman utvecklade ett nytt testverktyg för verifiering av ett eldledningsinstrument.
  Testverktyget analyserade meddelanden med position och hastighet, mottaget via truppradio från eldledningsinstrumentet, och jämförde mot en referenskälla. Informationen presenterades i ett grafiskt användargränssnitt.

  Teknik: Windows2000, C# .NET

 • (internt projekt)

  2003 - 04

  Utvecklare

  Utveckling av prototyp till ett lednings-/ärendehanteringssystem med mobila klienter. Teknik: MS Windows 2000, MS PocketPC, MS Smartphone, MS Visual C++

 • Armétaktiska kommandot (ATK)

  2002 - 03

  Testare

  Test av ett informationssystem för markstridskrafterna som används för att stödja taktisk ledning (IS Mark). I uppdraget ingick testplanering, skriva testspecar, genomföra test på delsystem- och systemnivå, automatisering av vissa tester (Delphi), samt skriva testrapporter.
  Karl-Herman utvecklade också ett verktyg för grunddataadministration i Microsoft Access.

 • Försvarets matrielverk (FMV)

  2001 - 02

  Utredning/Kravhantering

  Systemarbete i ARTE740. Utredning av krav på kommunikationsgränssnitt.
  ARTE740 är en mobil spanings- och ledningsplattform för Amfibiekåren.

 • Ericsson Radio Systems (ERA)

  1999 - 01

  Utvecklare

  Utveckling av system för automatiska tester på system nivå av WCDMA radiobasstation.
  Uppdraget innebar design och implementation av testprogram i LabView, samt integration mot basstation, simulatorer (RNC, UE) och instrument.

 • Compaq AB

  1999 - 99

  Utvecklare

  Implementering av gränssnitt för styrning och övervakning av tillverkningslina i web-teknik.
  Teknik: MS Visual Basic, Crystal Report, MS IIS 4.

 • ADTranz Signal

  1997 - 99

  Utvecklare

  Konstruktion och implementering av diverse klienter i tågledningssystem.
  Teknik: Unix, C, X Windows, Insure++

 • AstraZeneca Liquid Production

  1996 - 99

  Utvecklare

  Utveckling av vågdatasystem för övervakning av tillverkningslina i läkemedelsproduktion. Uppdraget innebar även installation, driftsättning och underhåll.
  Teknik: Windows NT, MS Access

 • Digital Equipment AB

  1996 - 97

  Utvecklare

  Utveckling av operatörsgränssnitt för styrning och övervakning av tillverkningslina i mobiltelefontillverkning. Teknik: MS Visual Basic, SQL

 • Kraftdata AB

  1996 - 96

  Utvecklare

  Implementering av säljstödssystem för elkraftproducenter. Teknik: SQL Windows, Oracle

 • Ericsson Erisoft AB

  1993 - 96

  Utvecklare/Testare

  Implementering och testning av kontrollsystemet för en nod i teletransportnätet (DXC 4/1).
  Teknik: Unix, C++, SDH/PDH

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Solaris, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS Access

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Eclipse

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Java, Perl, SQL, Visual Basic

 • - Standarder

  3GPP

 • - Projektfaser

  Test, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testutveckling

 • - Fast datakommunikation

  RapidIO, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, LTE, WCDMA (3G)

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Mobila telesystem, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Testare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2007 -

  Konsult, Näslund Systemutveckling AB

 • 2001 - 2007

  Konsult, Matai Consulting Group AB

 • 2000 - 2001

  Konsult, Askus AB

 • 1996 - 2000

  Konsult, Prevas AB

 • 1993 - 1996

  Systemutvecklare, Ericsson Erisoft AB

Utbildningar

 • 2008 - 08

  LTE-Long Term Evolution, Stockholm

 • 2004 - 04

  Sun Certified Programmer for Java, Stockholm

 • 2002 - 02

  Praktiskt kravarbete med användningsfall, Stockholm

 • 1986 - 93

  Datateknik 180p, Luleå tekniska högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336