Dela

Gun Persson

 • Kravanalytiker / Systemanalytiker
 • Delprojektledare / Workshopledare
 • Testanalytiker / Testare

Översikt

Gun arbetar gärna i projekt där hon står med ett ben i verksamheten och det andra i systemutveckling. Utmaningen och glädjen ligger dels i att sätta sig in i och förstå olika verksamhetsområden, samt att analysera och strukturera verksamhetens behov av information och informationsflöden.
Guns har lång erfarenhet av kravanalys, förstudier och utredningar, men hon arbetar även gärna med delprojektledning, utbildning, workshopledning och test.

Egenskaper

Gun kombinerar väl sina många års erfarenhet som systemanalytiker med sin bakgrund som bibliotekarie och har stor glädje av både sina kreativa och logiska sidor.
Gun nyttjar också väl sitt stora intresse för människor och sin goda stilistiska förmåga.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2012 - 14

  Kravanalytiker

  Krav- och systemanalytiker inom området Internetbank. Uppdraget innehåller specificering av användningsfall och verksamhetsregler samt process- och informationsmodellering.
  Arbetssätt enligt RUP.

 • SEB

  2009 - 12

  Kravanalytiker

  Krav- och systemanalytiker, huvudsakligen inom området Behörighet för Internetbank. Uppdraget innehåller specificering av användningsfall och verksamhetsregler, processmodellering, informationsmodellering och arbete med verksamhetsförändring och organisation.
  Arbetssätt enligt RUP. Workshopledning.

 • Länsförsäkringar AB

  2007 - 09

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker vid framtagandet av nytt motorförsäkringsystem för samlingsförsäkringar. Specificerade användningsfall och verksamhetsregler i nära samarbete med verksamhet, arkitekter och testare. Ansvarig för analys och kravfångst av kraven kring försäkringsekonomi, bokföring samt integrationen mot generell betalningsplattform och provisionssystem. Arbetssätt enligt RUP. Workshopledning.

 • Länsförsäkringar AB

  2007 - 07

  Delprojektledare

  Delprojektledare för delprojekt Beställning där samtliga verksamhetsanalytiker, systemanalytiker samt användargränssnitts- och användbarhetsspecialister arbetade (ca 20-25 pers). Inledde uppdraget med att göra ett omtag av delprojektet, som ingick i framtagandet av nytt motorförsäkringsystem för samlingsförsäkringar motor. Arbetssätt enligt PEJL o RUP.

 • Länsförsäkringar AB

  2004 - 07

  Chef systemanalytiker

  Chef systemanalytiker vid framtagandet av ett nytt bassystem för produktutveckling, försäljning, uppföljning och administration av motorförsäkringar för enskilda försäkringar. Ansvarig för att hela kravmassan för samtliga delsystem var konsekvent och logiskt sammanhängande. Ca 10-15 kravanalytiker ingick i kravgruppen.
  Arbetssätt enligt RUP.
  Kvar i projektet ca 1 år efter produktionssättning för att säkerställa bra drift.

 • Länsförsäkringar AB

  2003 - 04

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker vid framtagandet av nytt motorförsäkringsystem för företagsmotor. Systemet hanterar försäljning, uppföljning, bokföring, försäkringsekonomi samt administration av motorförsäkringar.
  Systemet är integrerat med flera olika plattformar.

 • Svenska kyrkan

  2003 - 03

  Testledare

  Testledare vid acceptanstest av nytt kyrkobokföringssystem

 • Telia Netsales

  2003 - 03

  Processmodellering, kravhantering, testfallsmodell

  Processmodellering, kravhantering och testfallsmodellering för webbaserade beställningsrutiner för Telias företagskunder

 • Svenskt Näringsliv

  2003 - 03

  Kvalitetsansvarig

  Kvalitetsansvarig vid förstudie och implementation av ny webbplats Radar (Svenskt näringslivs ungdomssatsning). Även utveckling av material för användbarhetstest.

 • Cramo

  2001 - 02

  Ansvarig för kravhantering, samt testledning

  Ansvarig för funktionella krav i form av användningsfall vid implementation av e-marknadsplats för Cramos avtalskunder.
  Efter avslutad kravfas, övergick uppdraget till ansvarig för förändringshanteringen av krav, samt testledning.

 • KF

  2001 - 01

  Utvärdering/kvalitetssäkring

  Expertutvärdering av användbarheten och affärsnyttan i nytt system för kassa och backoffice för samtliga konsumbutiker och stormarknader.

 • OM

  2000 - 01

  Processmodellering, kravsamordning

  Ansvarig för processmodellering och övergripande kravsamordning i arbetet med att skapa ett globalt intranät för OM-gruppen.

 • Riksskatteverket

  2000 - 00

  Processmodellering

  Processmodellering för Blankett- och informationsenheten med syfte att skapa en effektivare produktionsprocess. Arbetet bedrevs i workshopform

 • Partek Forrest

  2000 - 00

  Test, utbildning

  Test, användarhandledning, samt utbildning av användare vid utveckling av reservdelshanteringssystem

 • Folksam

  1998 - 99

  Kravansvarig

  Kravansvarig och workshopledare för framtagning av intranätlösning för Folksam. Bollplank för projektledaren, informationsstrukturering, dokumentation av förvaltningshandbok samt utbildning av webbredaktörer

 • Telia Telecom

  1997 - 98

  Workshopledning

  Workshopledare för strukturering av Telecoms processtyrningskarta och underliggande dokument samt implementering på intranätet

 • Amu-gruppen

  1997 - 98

  Kravhantering

  Kravhantering, informationsdesign och strukturering för intranät. Dokumentation av förvaltningshandbok och utbildning av webbredaktörer.

 • Riksdagen

  1997 - 97

  Delprojektledare/workshopledare

  Delprojektledare/workshopledare för utredning, konvertering samt migrering av Word-mallar från Word 6.0 till Word97

 • Scania

  1996 - 97

  Projektledare

  Projektledare för framtagning av användarhandledning för logistiksystem samt materialstyrningssystem.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  ABC Flowcharter, ClearQuest, FrontPage

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd, Utbildning, Verksamhetsanalys, Kravanalys, Kravmodellering, Utredning, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  Scrum, RUP/UP

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring

 • - Roller

  Delprojektledare, Systemanalytiker, Workshopledare

Anställningar

 • 2000 - 2004

  Konsult, Adcore/Connecta

 • 1999 - 2000

  Konsult, Enea Business Solution

 • 1996 - 1999

  Konsult, Cap Gemini

 • 1987 - 1996

  Bibliotekarie, Kungl biblioteket

Utbildningar

 • 2009 - 09

  Certified SCRUM Master, Stockholm

 • 2008 - 08

  ITIL Foundation v3 Certifierad, BITA, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25