Dela

Håkan Rosén

 • Systemdesigner
 • Utvecklare
 • Arkitekt

Översikt

Håkan har mer än 20 års erfarenhet inom IT-utveckling. Han har arbetat inom samtliga projektfaser och trivs väldigt bra i uppdrag där han är med från början i kravarbetet via datamodellering till implementation. Håkan har erfarenhet av att arbeta inom såväl stora myndigheter som mindre företag.
Håkan har mycket god kunskap och djup förståelse för relationsdatabaser, kravanalys, utredning och systemutveckling i objektorienterade språk samt webbaserad utveckling.

Egenskaper

Håkan är öppen och social, har ett stort tekniskt intresse samt en bred branscherfarenhet vilket gör att han snabbt sätter sig in i nya verksamheter och tekniska miljöer. Vidare har han ett mycket stort intresse av OpenSource-produkter. Håkan är en mycket uppskattad konsult som därför ofta kommer tillbaka till tidigare uppdragsgivare och där får stort förtroende att lösa mycket varierande uppgifter.

Konsultens CV

 • Rikpolisstyrelsen

  2013 -

  Migreringsansvarig/Utvecklare

  Landets 22 polismyndigheter slås samman till en 2015. Utveckling, analys och ansvar för att lönesystemet Palasso och planeringssystemet COPS centraliseras till varsin riksdatabas.

 • Arbetsförmedlingen

  2013 - 13

  Utvecklare

  Modernisering av AF:s kärnsystem som hanterar lediga platser och arbetssökanden.
  Genomgång av gammal kod (COBOL) och omskrivning till Java
  Miljö: Jboss, Hibernate, Spring batch, Oracle

 • Rikspolisstyrelsen

  2007 - 13

  Systemutvecklare/integratör

  Projekt RENA hos RPS bedrivs enligt SCRUM-modellen, integration mellan lönesystemet Palasso och planeringssystemet COPS.
  Håkan har utvecklat Palasso (skrivet i Java) under flera års tid. Han har gjort allt från kravanalys, databasdesign, kodning av GUI och server.
  Håkan har också arbetat med vidareutveckling av planeringssystemet COPS (här planeras och schemaläggs all polisverksamhet).
  COPS är ett system skrivet i C, C++ och VB. Det är ett högt prioriterat system inom Polisen med höga krav på driftsäkerhet och hanterar stora datamängder. Håkan har utvecklat en hel del nya funktioner och dialoger i systemet och också fått möjligheten att själv utveckla en Javabaserad plattform för integration mot andra system inom polisen. Med denna plattform kommunicerar nu COPS med flertal system.
  Håkan har specialbyggt olika program som räddat lönekörningar vid ett flertal gånger då integrationen mellan COPS och Palasso är mycket komplex.
  Miljö: Java, C++, C, VB6, Ingres, Informix, JMS (WebSphere MQ och OpenJMS), Eclipse, Ant, XMLBeans, XSLT, BIRT-report, Linux, ClearCase

 • Logica (WMdata)

  2007 - 07

  Systemutvecklare

  Utveckling av en generell kontrollmodul mellan olika delsystem i Palasso som varnar eller hindrar inmatning av felaktig lönegrundande data. Kontrollerna anpassas och konfigureras olika hos Palassos ca 160 kunder.
  Håkans hade helhetsansvaret för att designa och utveckla denna produkt.
  Miljö: Java, Eclipse, Butler (Ramverk för SQL), RMI

 • Linkon AB

  2006 - 07

  Utvecklare

  Utveckling av webbaserat biljettbokningssystem som främst används av resebyråer och stödjer bokande av tågresor. Kopplingar finns till ett stort antal externa system; såsom att kunna boka hotell och hyrbil, utföra betalningar med kontokort. Linkons arkitektur bygger på en treskikts arkitektur med stordatorsystemet Petra i grunden.
  Håkan designade och utvecklade webgränssnitt samt utvecklade ett dokumentationsstöd som utifrån källkod skapade rapporter hur systemet hängde ihop.
  Miljö: Java, Eclipse, Tomcat, Dojo (ajax-teknik), HTML, javascript, XML/XSL, JSP, JBoss, Rational Rose

 • MusicBrigade

  2006 - 06

  Utvecklare

  Framställande av statistik och försäljningsrapporter till de stora skivbolagen gällande streamtjänster av musikvideos.
  Håkans roll här var att tolka rapportkrav och stämma av med ansvariga hos ex Warner eller EMI, Håkan utvecklade en mängd olika rapporter på olika format som regelbundet skickades till de olika kunderna.
  Miljö: SQL Server, Crystal reports

 • Linkon AB

  2005 - 06

  Utvecklare

  Utveckling av webbaserat biljettbokningssystem som främst används av resebyråer och stödjer bokande av tågresor. Kopplingar finns till ett stort antal externa system; såsom att kunna boka hotell och hyrbil, utföra betalningar med kontokort. Linkons arkitektur bygger på en treskikts arkitektur med stordatorsystemet Petra i grunden.
  Håkan designade och utvecklade webgränssnitt samt utvecklade ett dokumentationsstöd som utifrån källkod skapade rapporter hur systemet hängde ihop.
  Miljö: Java, Eclipse, Tomcat, Dojo (ajax-teknik), HTML, javascript, XML/XSL, JSP, JBoss, Rational Rose

 • Linkon AB

  2004 - 04

  Utvecklare

  Utveckling av kassahanteringssystem för att hålla reda på kontantflöden vid direktförsäljning på tåg i handburna kassaterminaler.
  Systemet ritas som ett tillståndsflöde (state machine) som genererar kod med manuella tillägg. Systemet utvecklades inhouse och levererades nyckelfärdigt, Håkan och en person till utvecklade och levererade systemet på tid trots snäva tidsramar
  Miljö: Java, Rational Rose

 • Internt Kvadrat

  2003 -

  Utveckling design

  Design och utveckling av ett generiskt XML-baserat system, för flexibel regelstyrning av administrativa system, som till exempel löne- och försäkringssystem. Systemets tjänster byggs upp som ett nätverk av regler, som dynamiskt kopplade kan hantera alla tänkbara former av komplexa regelkomponenter.

  Ingående teknik: Java, XML, XSLT, XSD, WebServices JWSDP, Soap Axis

 • AON, tidigare IBIC

  2002 - 04

  Utredning, testning

  Testning, verifiering samt viss konstruktion av försäkringsmäklarsystem som hanterar stora mängder specialförsäkringar, skadehantering samt ekonomiska rutiner.
  Håkans roll bestod i att lägga upp testfall samt att kvalitetssäkra det omskriva systemet.
  Håkan var i högsta grad inblandat i utformingen och utvecklandet av den första versionen av detta system.
  Utvecklat i Oracle, Delphi och Crystal report

 • WM-data

  2000 - 01

  Utvecklare, utredare

  Vidareutveckling av Palasso (se nedan) till Web-baserat lönesystem.
  Håkans ansvar kravfångst/utredning/konstruktion av en ny formelbaserad löneberäkningsmodul att ersätta ett mycket stort och komplext COBOL-program, i detta arbete ingick att utveckla ett javaprogram som läste och dokumenterade COBOL-program samt genererade nya objektklasser i JAVA.
  Miljö: Java J2EE (XML/XSL, JDBC, EJB, JSP).

 • ESV EkonomiStyrningsVerket

  1998 - 00

  Palasso (se nedan)

 • RRV, RiksRevisionsVerket

  1995 - 98

  Palasso (se nedan)

 • FCF, Försvarets Civil Förvaltning

  1993 - 95

  Palasso (se nedan)

  Utveckling av LSS-LÖN, LSS-RES föregångare till Palasso i UNIX-miljö

 • Palasso

  1993 - 01

  Utvecklare, utredare, kravanalytiker

  Palasso är en serie personaladministrativa system byggt i Client/server-miljö utvecklat främst för statliga myndigheter, användargränssnittet följer helt Windows-standard och data lagras i informixdatabaser i Unix-datorer. Utdata framställs via Crystal report
  Palasso har ca 160 kunder, främst statliga myndigheter, t ex Polisen, försvaret och arbetsförmedlingen

  Håkans arbete har bestått av utredningar av olika tekniklösningar, stöd åt programmerarstaben, diskussioner med kunder avseende kundspecifika anpassningar, installation hos kund, datamodellering och konstruktion.
  Arbetet har främst koncentrerat sig på delsystemen LÖN och RES men har även innefattats av ansvar för de grundläggande tabellverk som ingår i samtliga delsystemen.

 • IBIC Försäkrings- mäklare

  1990 - 94

  Utvecklare, utredare, kravanalytiker

  Utveckling av system för hantering av stora volymer försäkringar avseende premieberäkning, skadereglering, fakturering, skadeutbetalning, statistik och ekonomisk uppföljning

 • Arbetsmiljöfonden

  1990 - 92

  Kravställare

  Stöd vid skrivande av offertförfrågan till leverantörer av nytt ärendehanteringssystem och senare stöd vid införande av detsamma samt avstämning mot kravspecifikation

 • Kommunernas reassurans AB, KRA

  1989 - 90

  Utvecklare, utredare, kravanalytiker

  Utveckling av administrativt system för hantering av återförsäkringar

 • Televerket

  1989 - 89

  Utbildare

  Framtagande och hållande av kundanpassad utbildning i relationsdatabaser och MIMER/SD

 • Försvarets Civilförvaltning, FCF

  1988 - 89

  Utvecklare, utredare

  Utveckling av:
  Lokalt PA-system
  System för löneprognostisering, LPI
  System för hantering av värnpliktigas fria resor

 • Norrdata

  1986 - 87

  Utvecklare, utredare

  Utveckling av system för vårdcentraler, EIRA. Systemet gav stöd för diagnosställning, läkemedelsordination samt receptutskrift via pekskärmar.
  Utveckling av diarieföringssystem, MIA, för kommunala miljö- och hälsoskyddskontor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm, HSN

  1984 - 86

  Utvecklare, utredare

  Utveckling av journalhanteringssystem, DASIS, med lab/remissvarsrutiner.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2000, Windows NT

 • - Databashanterare

  MS Access, mySQL, Informix, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Palasso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, PA/Human Resource, Tidrapportering, Lönehantering

 • - Verktyg & Middleware

  Hibernate, JBoss, Spring, Websphere, Struts, Ant, Eclipse, J2EE, JDBC, Tomcat, Visual Café

 • - Utvecklingsspråk

  EJB, XML, Java, JSP, Servlets, XSL-T, SQL

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemtyper allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting

Anställningar

 • 1992 - 1994

  Datakonsult, Systemering AB

 • 1990 - 1992

  Datakonsult, Open Mind Systems AB

 • 1986 - 1990

  Datakonsult, Systemering AB

 • 1984 - 1986

  Datakonsult, Mimer Information Systems

Utbildningar

 • 2010 - 10

  Spring framework, JayWay, Stockholm

 • 1981 - 84

  Systemvetenskaplig linje, Uppsala universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336