Dela

Anders Hedlund

 • Lösningsarkitekt
 • Systemutvecklare .net
 • Teknisk projektledare

Översikt

Anders har mångårig erfarenhet av systemutveckling och lösningsarkitektur. Han trivs som teknisk projektledare för större projekt men även inom mindre utvecklingsteam. Föredragen utvecklingsplattform är Microsoft.net och SQL-server.
Anders har även djup kunskap och förståelse inom migrering, integration och diverse XML tekniker. Han brinner för förnyelse och förbättring.
Tel 0701-32 44 30

Egenskaper

Anders är lättsam, prestigelös och har lätt att samarbeta. Han är resultatinriktad och mycket engagerad och drivs av ett strukturerat arbetssätt och nya tekniker.
Anders har hos tidigare kunder haft stort ansvar för nyutveckling och hur arkitekturen generellt ska drivas. Han har även mångårig erfarenhet av att hantera system i förvaltning. Vid många av de tidigare projekten har Anders planerat och organiserat överlämningar till förvaltningsorganisationer.

Konsultens CV

 • Marginalen Bank

  2016 -

  Systemutvecklare

  Marginalen jobbar med införandet av ett nytt kortsystem. Anders jobbar som en del av det team som bygger de tjänster som ska interagera mellan det nya kortsystemet och andra system som finns på marginalen. Detta inkluderar att bygga en ny personmaster och en kundmaster. Tjänsterna byggs med hjälp av Windows servicebus och är skrivet i .net med entity framework och sqlserver. Projektet drivs med hjälp av "test first"- test driven utveckling.

 • Ikano försäkring

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Anders jobbade som utvecklare i utvecklingsteamet och som tech lead för olika delprojekt på Ikano försäkring. Det handlade både om att förvalta försäkringssystemet och att vidareutveckla systemet för nya koncept och ständigt förbättra produkten. Dessutom var ganska stor del att hantera Solvens II krav på systemet och att göra rapporter för verksamheten. Produkter som används är MS Visual Studio, Visual Basic, MS Sql Server, Reporting Services, Web services, SOA, Winforms.

 • Regeringskansliet

  2013 - 15

  Delprojektledare utveckling

  Anders ansvarar för utvecklingen av den nya webbplatsen.
  Uppdraget består av att leda utvecklingen av nya webbplatsen med hjälp av ett team av 3 utvecklare och en testledare. Anders kom in tidigt i projektet och har tagit fram metodiken för att migrera från den Polopoly-plattform som kunden har idag. Projektet pågår just nu och kommer att färdigställas innan sommaren 2015. Kunden sitter idag fast med det befintliga CMS:et och kan inte uppgradera detta och kommer efter leveransen att få en webbplats med ett nytt CMS, ett helt nytt koncept och en webbplats som är responsiv och tillgänglighetsanpassad. Dessutom kommer det vara mycket lättare för besökarna att hitta den information dom eftersöker, samtidigt som webbplatsen har mycket höga krav på säkerhet och att kunna motstå DDOS-attacker.

 • Riksgälden

  2013 - 13

  Lösningsarkitekt/Systemutvecklare

  Ett äldre system har byggts om från grunden med modern teknik och agil utvecklingsmetodik. Arbetet skedde med en mycket begränsad tidsplan som ställde krav på hur systemet byggdes. Det nya systemet bygger på MVC, .net, C#, SQL-server. Systemet har koppling till Agresso via Biztalk med meddelandehantering (MSMQ). Systemet använder även Excel för sitt rapportbehov med ett antal standardvyer som anpassas tillsammans med verksamheten efter dess behov. Projektet krävde också en migrering från en mycket komplex datastruktur. Det nya systemet ger en förenkling för verksamheten och avsevärt lägre förvaltningskostnader.

 • Riksgälden

  2011 - 13

  Lösningsarkitekt/Teknisk projektledare

  Ansvarat för ny arkitektur för garantiavdelningens system för hantering av garantier. Innebär bland annat fakturering, rapportering, exponering av institut med insättningsgaranti/investerarskydd på riksgalden.se mm. Systemet byggdes om från grunden för att ersätta ett äldre system. Det nya systemet designades för asynkron meddelandehantering med hjälp av tekniker som WCF, MSMQ, Entity Framework, SQL server, appfabric, Biztalk, reporting services, och unit tester mm. Systemet krävde också en mycket omfattande migrering från det tidigare systemstödet. Anders ansvarade även för teknisk projektledning med totalt 5 utvecklare.
  Efter leverans till förvaltningen har det nya systemet resulterat i att löpande förvaltningskostnader minskat radikalt. Det nya systemet är modernt, anpassningsbart och framför allt stabilt.

 • Riksgälden

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Deltagit i projekt för vidareutvecklingen av ett beredskapssystem för insättningsgarantin. Systemet är endast tänkt att användas om ett institut (bank) går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person och institut.
  Detta ställer speciella krav på systemstödet och det var en stor utmaning att bygga ett system som uppfyller både säkerhetskrav och den snabba utbetalningstid som krävs.

 • Riksgälden

  2010 - 11

  Teknisk projektledare/Systemutvecklare

  Migrering och uppgradering och total omstrukturering av Riksgäldens externa webbplats riksgalden.se.
  Bygger på Episerver CMS v 6.0. Anders ansvarade bland annat för migrering och uppgradering samt hade rollen som teknisk projektledare i projektet med totalt 5 utvecklare.
  Metoder/Verktyg: EPiServer 4-6, .net, Visual studio, WCF, SQL-server
  Projektet levererades i ett antal delmål för att kunna testas kontinuerligt av kommunikationsavdelning och verksamhet och för att kunna jämföras med den befintliga webbplatsen. Plattformen är idag stabil och säker.

 • Riksgälden

  2009 - 13

  Systemutvecklare/Förvaltningsutvecklare

  Varit en del av Riksgäldens .Net team och därav deltagit i både mindre nyutvecklingsprojekt och förvaltningsuppdrag gällande externwebb. Varit ansvarig utvecklare för systemen som hanterar garantier och även andra diverse andra mindre interna systemlösningar.
  Roller: Systemutveckling, Förvaltning
  Metoder/Verktyg: MS Visual studio, MS c#.net, WCF, Sqlserver, Reporting server, EpiServer, DSDM, Kanban

 • Riksgälden

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Utveckling och förbättring av ett av riksgäldens interna system för att hantera och fakturera statens garantier.
  Roller: Systemutvecklare
  Metoder/Verktyg: MS Visual studio, MS c#.net, Sqlserver, Reporting Server, WCF, Asp.net, Nhibernate

 • Riksdagsförvaltningen

  2007 - 08

  Testledare

  Testledare för sambandstesterna inför införandet av ett nytt system för hantering av Ledamotsuppgifter. Detta nya system innebar en stor utmaning för testning främst när det gällde införandet eftersom det berörde den nya plattformen för all samlad riksdagsinformation. Alla andra system på riksdagen använde den informationen och det innebar integration både vad gällde historik och överflytt av ägande mellan olika system vilket lett till ett stort beroende av definerad SOA arkitektur och olika testmiljöer med virtualisering av servrar och väl definierade testfall för att verifiera alla systemsamband.
  Roller: Testledare
  Metoder/Verktyg: Modelldriven utveckling/testning, SOA, Integration, Vmware ESX server, Vmware Virtual Infrastructure Client, Vmware converter, Vmware workstation

 • Riksdagsförvaltningen

  2007 - 07

  Utredning/utvärdering av utvecklingsplattformar

  Uppdraget var att utvärdera kravhanteringssystem och plattformar kring utvecklingsmiljöer som kan få Riksdagens utvecklingsavdelning att få bättre spårbarhet i projekten och förvaltningarna vad gäller kravhantering, källkodshantering, workitems för utvecklare, driftsversionering, testning, koppling till testverktyg, automatik kring byggen av egenutvecklad mjukvara, change management och bugghantering mm.
  Roller: Utredare, produktutvärdering
  Metoder/Verktyg: Agil systemutveckling, Microsoft Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio Team Edition, Polarion, Subversion, Collabnet Enterprise Edition, RallyDev, CaliberRM,
  StarTeam, Telelogic DOORS, HP Mercury Quality Center, IBM Rational RequisitePro, Reqtify & Artisan Studio, Contour

 • Riksdagsförvaltningen, RixEdit

  2005 - 07

  Utvecklare/Mentor

  Utvecklare och mentor för vidareutveckling och förbättring av XSLT- transformeringar i ett av riksdagens produktionssystem. Arbetet innebar att bygga om renderingen från grunden för att bli lättare att underhålla och att ge möjlighet att kunna testa förändringar och även förbättra och förenkla metoder kring XSLT- transformeringar. Systemet syftar till att via MS word, XML och XSL-FO skapa en tryckbar PDF och distribuerbara metadata.
  Roller: Mentor, Implementering, Testledning, testning
  Metoder/Verktyg: XSLT, XSL-FO, Altova XMLSpy, Antennahouse XSL Formatter, MS c#.net

  Resultatet blev en stabil rendering av PDF som innebar enklare underhåll och testbarhet, samt en enklare struktur.

 • Riksdagsförvaltningen, Distributionsprojektet

  2004 - 05

  Systemutvecklare/Mentor XSLT

  Utvecklat och varit mentor för de XSLT- transformeringsrutiner för att hantera formatändringar i ett system för riksdagens alla olika dokument som produceras och i många olika former skall distribueras för olika behov av olika intressenter. Utöver detta uppdrag har jag bland annat även deltagit i testning och utveckling av importen av kammarprotokoll till distributionssystemet.
  Roller: Mentor, Implementering, Testning.
  Metoder/Verktyg: SOA, Visual Basic, XSLT, Altova XMLSpy, XML

 • Riksdagsförvaltningen, FAIR

  2004 - 07

  Lösningsarkitekt/Systemutvecklare

  Utvecklat ett internt system för att hantera riksdagens alla anställdas användarkonton och personuppgifter. Systemet hanterar skapandet av nya personer i Active Directory mm.
  Uppgifter från SPAR-registret hämtas via Webbservice. Systemet sambehandlar personuppgifter med Riksdagens övriga personsystem med hjälp av Microsoft Identity Integration Server. Roller: Systemarkitekt, Systemdesign & Implementering, Testning
  Metoder/Verktyg: MS Visual Studio.net, MS VB.net, Internet Information Server 5.0, ASP.net, CodeSmith 2.5, XML, InfoData spar via Webbservice, Microsoft Identity Integration Server 2003, MS Active Directory, VB Commenter, Ndoc, WMI, MS SQL Server 2000, XCACLS (för att styra filserver säkerhet).

  Systemet utvecklades och produktionssattes ursprungligen 2004, efter det skedde kontinuerlig vidareutveckling baserat på nya krav. Systemet innebar att Riksdagen kunde skapa och underhålla användarkonton på en bråkdel av den tid som det tog innan systemet kom i drift.

 • Idrottshögskolan

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Utvecklade publik webbplats och intranät.
  Roller: Implementering
  Metoder/Verktyg:, MS C# .net, Internet Information Server 5.0, MS Visual Studio.net, ASP.net, HTML, EpiServer 4.21

 • Integrationsverket

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Migrering av webbplats från EpiServer 3 till EpiServer 4. Konvertering till asp.net samt vidareutveckling av funktionalitet.
  Roller: Implementering
  Metoder/Verktyg:, MS C# .net, Internet Information Server 5.0, MS Visual Studio.net, ASP.net, HTML, EpiServer 4.21, EpiServer 3.5

 • Getupdated

  2001 - 03

  Systemarkitekt

  Utvecklat en produkt som är en plattform för omvärldsbevakning av valfria Internetkällor. Jobbet bestod av design och modellering samt utveckling av ny version av plattformen. Unika funktioner för systemet är personlig filtrering och kontinuerliga uppdateringar ner på minutnivå om förändringar av källan (uppdatering i webbgränssnitt, mail, sms mm). Även projektledare/systemarkitekt för alla kundanpassningar av plattformen. Företaget och produkten drivs idag vidare med namnet intelliwell.
  Roller: Systemarkitekt, Projektledning, Systemdesign & Implementering.
  Metoder/Verktyg: UML, Datamodellering, MS Windows 2000 Server, MS Visual Basic.net (komponentutveckling), Internet Information Server 5.0, MS Visual Studio.net, XML, XSLT, ASP.net, HTML, MS SQL Server 2000

 • Relate

  2001 - 01

  Systemutvecklare

  Utveckling av ett webbaserat tidrapporteringssystem och en backend administrationsklient.
  Systemet byggdes på en meddelandeorienterad arkitektur (liknande AJAX) med XML som databärare långt innan den teknikens genomslag.
  tvecklade även en Single Sign On lösning för att logga på intranet, webmail och tidsredovisning mm via Active Directory integration.
  Roller: Kravinsamling, Systemdesign & Implementering.
  Metoder/Verktyg: UML, Datamodellering, MS Windows 2000 Server, MS Visual Basic (komponentutveckling), Internet Information Server 5.0, MS Interdev, ASP, HTML, COM+, XML, XSLT, DHTML, MS SQL Server 2000

 • Cart Provider Group/CPG

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Generell e-handelsplattform med stöd för många e-handelsbutiker. Skalbar arkitektur och anpassningsbart gränssnitt samt avancerade inbyggda prismodeller. Arbetet bestod av utveckling och implementering av pris och kampanjmodul i plattformen.
  Roller: Systemdesign, Implementering, Testning.
  Metoder/Verktyg: Datamodellering, MS Visual Basic, MS SiteServer Commerce edition, COM+, Internet Information Server 5.0, MS Interdev, ASP, HTML, MS SQL Server 2000, XML

 • Acterna

  2000 - 01

  Systemarkitekt/Systemutvecklare

  Order management system, bestod av ett internt webb-baserat system för att hantera företagets ordrar. Systemet gav alla säljare och stödpersonal möjlighet att samverka globalt. Interagerar med företagets CRM system (Oracle-db).
  Roller: Systemdesign, Implementering.
  Metoder/Verktyg: UML, Datamodellering, MS Windows NT Server 4.0, MS Visual Basic, Internet Information Server 4.0, MS Interdev, ASP, HTML, MS SQL Server 7.0, MS Access, Oracle 8i

 • Skandia

  2000 - 00

  Systemarkitekt/Teknisk projektledare

  Teknisk projektledare för ett utvecklingsteam bestående av 10-talet personer. Systemet gav administration av förmåner och en beräkningsdel i vilken de anställda i Skandias kundföretag kunde laborera med och välja förmånsavtal utifrån det företagets avtal med Skandia och personen.
  Lösningen blev en flerskiktsarkitektur baserad på MS SQL-Server, MTS, IIS och webbmiljö som användargränssnitt.
  Roller: Teknisk projektledning, kravinsamling, Testledning, analys och design samt viss implementering.
  Metoder/Verktyg: Objektorienterad analys och design (Rational Rose), UML, Datamodellering, MS Interdev, MS SQL Server 7, MS Visual Basic, MTS, ASP, IIS, Windows NT- Server, XML.

  Systemet blev senare Personal Planner som drevs av Skandia Netline i ett antal år.

 • John Mattson Fastighets AB

  1999 - 00

  Systemarkitekt/Systemutvecklare

  Kund och Felanmälansystem för fastighetsbeståndet.
  Utvecklat intranet system för felanmälningar och presentation av fastighetsdata (fastigheter, hyresgäster, vitvaror etc.) Servicepersonal tar emot felanmälningar som sedan utförs och återrapporteras i systemet av reparatören. Kontinuerlig import från ett standardiserat fastighetssystem.
  Roller: Projektledning, Analys, Design, Systemutveckling, Testning, Förvaltning och Drift samt viss utbildning av användare.
  Metoder/Verktyg: Datamodellering, MS SQL Server, MS Visual Basic, ASP, MS Interdev, IIS, Windows NT, MS Access.

 • Amplion fastigheter

  1999 - 00

  Systemutvecklare

  Datalager applikation, intranet- system som hanterar finansiell information direktkopplat till fastighetssystem och rapporter i webbgränssnitt. Skapade även ett subsystem för projekthantering.
  Roller: Systemutvecklare, förvaltning och drift, analys och systemdesign.
  Metoder/Verktyg: Datamodellering, MS SQL Server, IIS, ASP, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual Interdev.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS X, Windows 2008 Server, Windows 7, MS Internet Information Server

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, Oracle, Sybase SQL-server, MS Access, mySQL, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Agresso, Lundalogik, Lime m.fl.

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Fakturering

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Git, Polopoly, AntennaHouse XSL-Formatter, MS Reporting Services, MSMQ, Team Foundation Server, Episerver, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Jquery, Office VBA, PHP, Python, CSS, HTML5, PowerShell, SOAP, XSD, MVC, PL/SQL, SQL, Webservices, Visual Basic, XSL, XSL-FO, ASP, ASP.NET, C#, MS .NET, SQL Windows, XML, XSL-T

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Utredning, Kravmodellering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Beställarstöd, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  DSDM, KANBAN, LEAN, Continuous Integration, Microsoft Solution Framework, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Test, Drift, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Testutveckling, Testautomatisering, Testledning

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, TCP/IP

 • - IT-säkerhet

  Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Datamodellering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  AJAX, e-handel, Elektronisk fakturering, Finanssystem, SOA, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skog och Papper, Skola och utbildningsväsende, Fastighet, Försäkring, Media, Postorder/ e-handel, Säkerhet, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Testledare, Utredare, Delprojektledare, Lösningsarkitekt, Team-ledare, Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2003 - 2007

  Systemutvecklare/Konsult, Valtech AB

 • 2002 - 2003

  Systemarkitekt, Getupdated.com Sweden AB

 • 2000 - 2002

  Systemutvecklare/Konsult, Relate AB

 • 1999 - 2000

  Systemutvecklare, Datastrategi CTO/mogul.com

Utbildningar

 • 2014 - 14

  CSM - Certified Scrum Master, Stockholm

 • 2013 - 13

  Certezza Ethical Hacking, Stockholm

 • 2012 - 12

  Advanced Distributed Systems Design using SOA & DD, Stockholm

 • 2008 - 08

  Data Mining och Business Intelligence för företag , Stockholm

 • 2006 - 06

  Advanced Web Application Development using ASP.net, Stockholm

 • 2006 - 06

  Introduction to Pragmatic Programming, Stockholm

 • 2002 - 02

  Mercury Interactive Testdirector, London

 • 2002 - 02

  Mercury Interactive - Winrunner, London

 • 2000 - 00

  Fördjupad objektorienterad analys och design med U, Stockholm

 • 1995 - 98

  Högskola, Systemvetenskapligt program 160 p, Mitthögskolan Östersund

 • 1994 - 94

  Värnplikt, Göteborg/Halmstad

 • 1990 - 93

  Gymnasiet, Ekonomisk linje, Lysekil

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363