Dela

Tonny Lindström

 • Testledare
 • Testare
 • Systemförvaltare

Översikt

Tonny har arbetat i många olika utvecklingsprojekt sedan 1980. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter har gått från design och utveckling till test och testledning. Tonny har också arbetat som systemförvaltare och som entreprenör i egen regi. Tonny har erfarenhet av tester utifrån både ett användarperspektiv i sin roll som förvaltare och från mer utvecklingsnära tester, som t.ex. test av inbäddade system, i sin roll som testare/testledare. Tonnys huvudsakliga kompetensområde är inom integrations- och systemtest med manuell och automatiserad testning samt med såväl interna och mer vedertagna verktyg.

Tonny är van att jobba utifrån processer och metoder och har även deltagit i grupper där processer och metoder för utveckling och test har förvaltats och utvecklats.

Tonny är en glad och positiv person som är mån om att göra ett bra jobb och också att hjälpa andra att utvecklas inom testområdet. Han trivs bäst i en social miljö och bidrar gärna med sin kunskap och erfarenhet för att projektet ska nå målet. Han har förmågan att snabbt sätta sig in i komplexa system, hitta orsaker och lösningar till uppkomna problem.

Egenskaper

Konsultens CV

 • Länsförsäkringar Bank

  2015 - 16

  Testledare

  Testande testledare för ett projekt där man införde ett nytt ärendehanteringssystem (Siebel) för hantering av säkra Meddelanden som skickas av kunder från internetbanken.

 • Länsförsäkringar Bank

  2015 -

  Testledare

  Testande testledare för ett projekt där man införde ett nytt ärehanteringssystem (ICM) för bankens backoffice-handläggare.

 • FOREX Bank

  2014 - 15

  Testledare

  I detta uppdrag arbetade Tonny som testledare i ett projekt där han ansvarade för testledning och koordinering av samtliga testrelaterade aktiviteter. Projektet var ett infrastrukturprojekt som syftade till att byta leverantör avseende arbetsplats och service desk hos FOREX Bank.

 • Länsförsäkringar Bank

  2014 - 14

  Testare

  I uppdraget arbetade Tonny som acceptanstestare i ett projekt där han ansvarade för design och implementation av tester. Projektet syftade till att automatisera bolagshändelser. Flera leverantörer var inblandade i projektet och det var många system som skulle samverka, vilket krävde en stor förståelse för integrationsproblematik. Utöver detta utförde Tonny också regressionstester.

 • Tekinoco AB

  2012 - 14

  Entreprenör

  Under denna period initierade, finansierade och drev Tonny 2 utvecklingsprojekt i Dar es Salaam, Tanzania. Det ena projektet, som syftade till att etablera en app-baserad taxiväxel för marknaden i Dar es Salaam, drevs tillsammans med ett svenskt bolag. Tonny ansvarade för krav, design, test och marknadsföring. Det svenska bolaget ansvarade för utveckling. Det andra projektet, som syftade till att etablera en 'köp och sälj'-sajt för begagnat gods för marknaden i Dar es Salaam, drevs tillsammans med ett tanzaniskt bolag. Tonny ansvarade för krav, design, test och marknadsföring. Det tanzaniska bolaget ansvarade för utveckling av sajten.

 • Atsoko International AB

  2010 - 13

  Operations manager

  Tillsammans med ett antal svenska partners startade Tonny ett importföretag i Dar es Salaam, Tanzania. Tonny agerade som operations manager i projektet vilket, förutom test av webb-shop och design och planering av fysik shop, innebar hantering av import, lager, order, leverans, betalning, löner och bokföring.

 • Tele2

  2009 - 10

  Systemförvaltare

  Som systemförvaltare på Tele2 ansvarade Tonny för ett antal olika systemapplikationer. Det dagliga arbetet innebar att underhålla dessa applikationer och att ha en kontinuerlig kontakt med användare och leverantörer. Vidare innebär det också att delta i projekt; ta fram krav/utvärdera krav och att tillsammans med verksamheten utföra acceptanstest.

 • Tele2

  2008 - 09

  Testledare

  I detta projekt på Tele2 agerade Tonny testledare för ett projekt som hade som syfte att byta ut ett gammalt orderhanteringssystem mot ett nytt molnbaserat ordersystem. Tonny ansvarade för teststrategin, testresurserna, tidplanen, rapporteringen av testprogressen och den avslutande testrapporten. Tonny deltog också i själva exekveringen av testfall.
  Parallellt med detta var Tonny ordförande i gruppen som ansvarade och utvecklade teststrategin och testpolicyn för Tele2. Han ingick också i gruppen som ansvarade för hela utvecklingsprocessen på Tele2.

 • Tekinoco AB

  2006 - 08

  Entreprenör

  Under 2 och ett halvt år bodde Tonny i Vientiane, Laos. Tillsammans med en laotisk partner utvecklade han en 'köp och sälj'-sajt för begagnat gods för marknaden i Vientiane. Han var rådgivare åt Ministry of Transport i samband med att dom kravställde en kombinerad larmcentral för polis, ambulans och brandkår. Dessutom jobbade han med teknisk support åt Svenska ambassaden i Vientiane.

 • IBM

  2003 - 05

  System manager

  Under denna period arbetade Tonny som konsult hos Ericsson. Han deltog i flera utvecklingsprojekt (2G , 3G och fixed) och hade ett antal olika roller. Designer, utvecklare, testare men också i flera ledande roller som projektledare, testledare och teknisk koordinator.

 • Selfact Consultants

  1989 - 02

  Design/Utveckling/Test

  Under denna period arbetade Tonny som konsult hos Ericsson. Han deltog i flera utvecklingsprojekt (2G , 3G och fixed) och hade ett antal olika roller. Designer, utvecklare, testare men också i flera ledande roller som projektledare, testledare och teknisk koordinator.

 • Enator Telecom

  1985 - 89

  Design/Utveckling/Test

  Under denna period jobbade Tonny som konsult hos Ericsson. Han deltog i ett antal olika projekt som designer, utvecklare och testare.

 • Ericsson

  1980 - 85

  Design/Utveckling/Test

  Design, utveckling och test av olika abonnenttjänster för AXE-systemet.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Solaris, Realtids-OS

 • - Utvecklingsspråk

  JSP, Pascal, C, PLEX

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Datakommunikation allmänt

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, WCDMA (3G), GSM, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  AXE, Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Realtidssystem

 • - Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Utvecklare/Programmerare, Systemförvaltare, Team-ledare, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2014 - 2016

  Testledare, Kunsultbolag1

 • 2010 - 2014

  Entreprenör, Tekinoco AB

 • 2008 - 2010

  Testledare, Tele2

 • 2002 - 2008

  Entreprenör, Tekinoco AB

 • 1989 - 2002

  Tekinikkonsult, Selfact Consultants AB

 • 1985 - 1989

  Teknikkonsult, Enator Telecom AB

 • 1980 - 1985

  Systemutvecklare, Ericsson Telecom AB

Utbildningar

 • 1984 - 85

  ADB linjen, teknisk variant, 40p, Solna kommunala högskola

 • 1976 - 80

  4 år el-teletekniskt gymnasium, Åsö gymnasium, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557