Dela

Per Gunnarsson

 • Databas- utveckling och optimering
 • Verksamhetsanalys och modellering
 • Projektledning

Översikt

Per är en mycket rutinerad databasutvecklare och brinner för databasoptimering, verksamhetsanalys och modellering samt projektledning. Per har också jobbat mycket med integration samt med design och utveckling av stora administrativa användargränssnitt med fokus på interaktion och användbarhet.

Genom att studera hur människor arbetar och interagerar med system samt hur flöden i verksamheter fungerar, får Per god insikt i verksamhetens process- och informationsmodeller. Dessa insikter använder Per sedan som underlag till lösningsmodellering, informations- och databasmodeller.

Per har mycket lång erfarenhet av att arbeta med SQL-Server men har även arbetat flera år med Informix, Oracle, DB2 och Access samt med integration mot olika affärssystem.

Branscherfarenhet
Bank & Finans, Fastighet, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Postorder/ e-handel, Resebranschen, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

Egenskaper

Per är en drivande person, har visioner och ser långt fram mot hållbara lösningar. För Per är det viktigt att det som levereras är av hög kvalitet och Per har en förmåga att alltid göra kunden nöjd.

Konsultens CV

 • Trimble AB

  2018 - 19

  Kravanalys, arkitekt, utvecklare för ERP migration

  Trimble AB genomförde byte av affärssystem från Infor/M3/Movex till Oracle ERP. Per byggde och implementerade en automatisk replikeringsmotor för att extrahera data ur M3 (IBM DB2), transformera och generera information till Oracle indata-format. Förutom att programmera replikeringsmotorn och specificera meta-data för att styra denna, innefattade arbetet mycket kommunikation med process- och verksamhetsansvariga för att reda ut affärsregler för vilken data som skall extraheras och hur den skall transformeras för att passa Oracle ERP indata-format.

 • P Gunnarsson Fastigheter AB

  2017 - 18

  VD, Projektledare

  Per har under året varit ansvarig för renoveringen av Södra Hotellet i Norrköping och hanterat budgetar, tidplaner och inköp av underleverantörer.

 • Gunnar Gunnarsson Fastighets AB

  2013 - 17

  Fastighetschef

  Per har under den här perioden ansvarat för fastighetsförvaltningen i familjens fastighetsbolag och drivit ett antal renoveringsprojekt. Per har även haft mindre uppdrag där han optimerat databaser för olika kunder.

 • Migrationsverket Norrköping

  2011 - 12

  Databasarkitekt och utvecklare

  Efter övervägande beslutade Migrationsverket att inte bygga en ny databas för sina system utan i stället bygga vidare på befintlig. Per stöttade olika utvecklingsprojekt inom Migrationsverket med databasutveckling, implementation och strukturerad driftsättning i olika miljöer för utveckling, test och produktion.

 • Migrationsverket Norrköping

  2010 - 11

  Databasarkitekt

  Migrationsverket planerade en ombyggnation av sin huvuddatabas från nuvarande Informix till en ny modellerad databas på ny plattform inom projektet e-migration. Per arbetade som databasarkitekt i detta projekt.

 • SIS, Strålfors Identification Solutions

  2010 - 10

  Verksamhetsanalys, Databasmodellering, Integration

  SIS är ett affärsområde inom Strålforskoncernen som också skall ha en egen portalplattform. Även här börjar vi med en kloning av den befintliga plattformen. Därefter anpassas databas och portal efter de lite annorlunda behov som SIS har. Exempelvis kommer tyngden ligga på hantering av produktionsorder och lagerhantering av flera lager utspridda i världen snarare än avrop av färdiga produkter från lager.

 • Wulff Supplies

  2009 - 10

  Databasmodellering, Integration

  Affärsområde Supplies har sålts från Strålfors till finska Wulff.

  I detta projekt klonar vi befintlig e-handelsportal så att Wulff får en egen plattform. Därefter rensar vi databasen både på data och tabeller, modellerar om och lägger till ny funktionalitet.

 • Strålfors

  2009 - 09

  Databas-optimering, SQL-Server

  Mellan två större projekt, pasar vi på att göra en databas-optimering.

  Databasernas prestanda har alltid varit högt prioriterade på Strålfors. Vi har idag databaser normaliserade till 5:e normal-formen med exceptionellt bra prestanda trots stora informationsmängder. Detta har uppnåts tacka vare god arkitektur i databasen med enbart icke-informationsbärande primärnycklar och relationer överallt. Dock börjar vi få väldigt stora informationsmängder i vår OrderHistorik.

  I huvudsak går projektet ut på att all OrderHistorik äldre än 2 år löpande tvättas och flyttas till en separat databas. Detta för att hålla nere storleken och svarstiderna på drift-databasen.
  Vi ser samtidigt över alla Index, hur dessa mår och defragmenteras.

 • Strålfors

  2009 - 09

  Verksamhetsanalyc, Teknisk PL, Utvecklare

  Projekt: "Configurable Items"
  Mycket av Strålfors grafiska utbud är så kallade konfigurerbara artiklar. Dvs de grafiska mallarna måste konfigureras av kunden i beställningsögonblicket. Ett enkelt exempel är visitkort. Strålfors har dock mycket mer avancerade grafiska mallar som konfigureras dynamiskt av kunden i olika Web2Print-flöden, VDP-flöden. (Variable-Data-Print) och Transaction-Print-flöden. (Ex.vis. Faktura-print åt stora svenska företag.)

 • Strålfors

  2008 - 09

  Systemarkitekt, Lösningsförslag

  Framtagande av lösningsförslag för Projekt E-prepress. Detta förslag konkurerar med externa leverantörers förslag.

 • Strålfors

  2008 - 08

  Kravställare Delprojektledare

  Projekt e-prepress, delprojekt Plattform.

  Framtagande av kravspec samt lösningsförslag för effektivisering av prepress-flöden, dvs tryckorder-hantering, korrektur- och original-hantering etc. Syftet är att få kunderna att göra mer själva via en portal.

 • SIDA

  2007 - 08

  Kravspecifikation

  Framtagning av kravspecifikation för extranät med enkätsystem.

 • Strålfors, e-handel

  2002 - 07

  Systemutveckling

  Systemarkitekt för omarbetning av befintlig e-handelsportal till en generell e-handelsplattform för drift av flera parallella e-handels portaler för olika affärsverksamheter.

  Strålfors har en omfattande e-handelsverksamhet baserad på den portal som Per var ansvarig för att bygga 1998.

  Verksamheten har utökats till att inte endast drifta Strålfors egen e-handelsverksamhet utan många andra (raskt ökande) företags e-handelsverksamhet.

  Idag driftas 37 olika e-handels portaler på vår plattform.
  Ett mycket kraftfullt behörighetssystem används för behörighetsstyrning och personifiering av de olika portalerna mot olika verksamheter, kunder och användare.

  Plattformen är idag anpassad för att kunna arbeta integrerat mot flera olika affärssystem såsom Movex från Intentia, IFS, Axapta från Microsoft etc.

  Systemet är utrustat med ett kraftfullt webb-baserat administrativt gränssnitt där allt som publiceras behörighetsstyrs och personifieras.

  Per har varit systemarkitekt och teknisk projektledare för omarbetning av befintlig e-handelsportal till nuvarande generella e-handelsplattform. Per har även ansvarat för (och implementerat) databasen samt delar av integrationen mot affärssystem.

  Trade|it: http://tradeit.stralfors.com
  Strålfors: http://www.stralfors.com

 • Wassum Academy

  2002 - 02

  Systemutveckling

  Kravstälnning, specificering samt implementation av administrativt system för hantering av kurser, deltagare, lärare lokaler och övriga resurser i ett utbildningsföretag.
  Lösningen utformades som ett rent webb-baserat administrativt system med grafiska gantscheman etc. Lösningen implementerades med Microsoftteknologi, IIS samt SQL-Server.

 • STAR-Alliance, Virtual Enterprise

  2001 - 01

  Systemutveckling

  Roll: Systemarkitekt, DB-designer, Utvecklare
  Miljö: Microsoft, Oracle DB.

  Star Alliance har beslutat att deras framtida webb måste baseras på en modern databasdriven arkitektur för att möjliggöra att innehåll och funktion enkelt kan underhållas och förändras på många språk.

  STAR Alliance Virtual Enterprise, bygger på den objektorienterade Content Management databasmodell som utvecklades primärt åt SAS i tidigare projekt (Se nedan).
  Databasen är mycket kraftfull då den huserar metadata som beskriver olika sidors utseende och innehåll. Databasen hanterar även personifiering samt olika versioner av all information.

  Ovanpå denna databasmodell, har byggts en presentationsmotor som i realtid genererar exakt rätt sidor för rätt användare med rätt information. En cachnings-funktion garanterar snabb åtkomst på även tämligen komplexa sidor med mycket personifierad information.

 • SAS, Virtual Enterprise

  2000 - 01

  Systemutveckling

  Roll: Visionär, kravställare, systemarkitekt samt utredare för plattformsprojektet "SAS Virtual Enterprise”.
  Miljö: Microsoft, Oracle, IBM DB2 samt SAS Legacy plattform.

  Demands for personalization at the SAS web and maintenance issues has driven SAS to the conclusion that future SAS web sites must be “database driven” instead of being implemented as today with mostly static HTML-documents.
  The purpose of the project is to describe the requirements of functionality in a general expandable and configurable “platform” for database driven pages.

  • The platform shall be the key to efficient and flexible e-business development for SAS business.
  • The platform will be a fundament for building one or many “Portals” for different electronic channels that will be able to include all current and future services and information desired for SAS existing or potential customers, suppliers and employees.
  • The platform does not itself imply any business rules at all. However the platform shall be able to support implementation of business rules.
  • The platform will be able to integrate with all existing information sources in SAS business such as legacy systems via SBP, mail-, news- and fileservers etc.
  • The platform will be able to become the future fundament for all information at SAS.
  • The platform database will be a source of information for other non-electronic channels.

  If possible, the platform shall be purchased from the market. All available and suitable products on the market are evaluated and compared with the choice of developing such a platform internally. The evaluation may result in the fact that no product is good enough or matches the needs of SAS. In that case, in-house development will be the best solution.

 • KK-stiftelsen, Kollegiet

  1999 - 00

  Systemutveckling

  Roll: Systemarkitekt och teknisk projektledare för ”Kollegiet”.
  Miljö: Microsoft, JavaScript, ASP, VB, SQL-Server, Autonomy.

  Kollegiet är en nyhetsportal med nyhetstjänst implementerad mha Autonomy samt ett projekt- och dokumentarkiv för KK-Stiftelsens mångfald av projekt. Kollegiet bygger på en speciell databasmodell som innehåller beskrivande metadata för hur sidor och webbsite skall se ut. En presentationsmotor genererar sidor on-the-fly ur databasen vid förfrågan.

  Kollegiet: http://www.kollegiet.com
  KK-Stiftelsen: http://www.kks.se

 • SAS, Scandinavian

  1999 - 99

  Roll: Systemarkitekt och QM för delprojekt "Betalningar" över internet.
  Miljö: Microsoft, JavaScript, ASP, VB, Oracle.

  "Electronic Channels" är samlingsnamnet på SAS's nya systemplattform för elektronisk kommunikation och handel.
  Information Highway var ansvariga för delprojektet "Betalningar".
  I delprojektet ingår att utveckla "säkra" lösningar för betalningar via SOF=Signature on file, SSL=Säkra kreditkortsbetalningar, SET=Secure Electronic Transactions, BankDirekt (Överflyttning till banker för betalning mha kodbox) samt CI=Company Invoice.

  Scandinavian: http://www.scandinavian.net

 • Strålfors AB, Trade-It, e-handel

  1998 - 00

  Systemutveckling

  Roll: Teknisk projektledare, systemarkitekt, affärsprocessanalys, affärsprocessmodellering, informationsmodellering, databasmodellering, databasutvecklare, användargränssnittsdesigner, utvecklare,
  integration.


  Miljö: Microsoft, JavaScript, ASP, VB, C#, .NET, SQL-Server, AS/400 Movex DB2.
  Utveckling av webbsite för internethandel med koppling till ERP-system, Movex från Intentia.

  Publicering av stor produktkatalog samt stöd för registrerade användare att lägga order på produkter. Ordern registreras on-line i Movex.
  Webbaserat administrationsverktyg för produkt och marknadsansvariga.
  Systemdesign, Teknisk Projektledning, Databasdesign och uppbyggnad samt programmering i ASP.

  “- A unique electronic marketplace completely integrated with Strålfors business systems. “
  “Through a well-designed, dynamic technology our customers receive immediate response direct on their screens when placing an order with information such as agreed prices, alternative or supplementary products and confirmation of order.”

  Trade|it: http://tradeit.stralfors.com

 • HAGS AB, Stora Lekkatalogen

  1997 - 98

  Systemutveckling

  Roll: Systemarkitekt, programmerare.
  Miljö: Microsoft, JavaScript, ASP, VB, Access.
  Utveckling av webbsite för produktinformation och internethandel. Publicering av produktkatalog, teknisk information, frakt och tull information. Stöd för hemladdning av ritningar etc.
  Fullständigt webbaserat administrationsverktyg för produkt och marknadsansvariga.
  Stora Lekkatalogen: http://catalog.hags.com
  HAGS: http://www.hags.com

 • Intentia R&D

  1996 - 97

  Systemutveckling

  Säljstöd samt design avanvändargränssnitt för Windowsbaserade MovexExplorer

 • Cap Gemini, Stockholm

  1996 - 96

  Säljare

  Gruppchef, Säljare konsulter och projekt.

 • Cap Gemini, Stockholm

  1993 - 95

  Ansvarig Kompetensnätverk

  Roll:, Ansvarig för kompetensnätverk CITAC. ”Computer Integrated Telephony Aplication Center”.

 • Ericsson Business Communication

  1993 - 95

  PL Upgrading Support System, (USS)

  Roll: Kundansvarig, Projektledning 7 man, 12 000 timmar, Systemdesign, Implementering.
  Miljö: Microsoft, VB, Access.
  USS är ett modernt grafiskt system för hantering av hårdvara i md110 växeln. Systemet innehåller referensdata över all hårdvara som är distribuerad på olika marknader samt en kompatibilitetsdatabas som anger om viss hårdvara är kompatibel med viss version av växeln. Notebooks används av servicetekniker för att inventera kundinstallationer. All kunddata sammanförs till olika servrar. När en växel skall uppgraderas genereras order-, logistik- och arbetsrapporter. Statistikfunktioner används för att förutse behov av hårdvara vilket styr produktionen av kort. Grafiska rapporter beskriver växelns utseende i detalj.

 • Cap Gemini, Stockholm

  1992 - 93

  Säljare

  Säljare konsulter och projekt

 • Ericsson Business Link

  1992 - 93

  Prestudy Computer Telephony Integration

  Roll: Utredare. Framtagande av strategi beträffande datorintegrerad telefoni för Ericssons mindre företagsväxel BusinessPhone.

 • Siemens Elema,SÖS MIVA

  1992 - 92

  Delprojektledare

  Roll: Projektledning delprojekt, MMI-design, Systemdesign, Programmering. Miljö: Microsoft C, OS/2 och SQL-Server
  Objektorientering, OOA, OOD, OOI
  Patientövervakningssystem för intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset.

 • ABB Fläkt, ”DIS - NovaVaka”

  1990 - 92

  Utvecklare

  Roll: Projektadministration, MMI-design, Systemdesign, Programmering. Miljö: IBM C, OS/2 och DB2
  Klimat- och fastighetsövervakningscentral för fastighetsdrift på entreprenad.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  .NET Server, MS Internet Information Server, Windows 2008 Server

 • - Databashanterare

  DB/2, DB2/400, MSSQL Server Integration Services, Informix, MS Access, Oracle, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  M3, Movex

 • - Verktyg & Middleware

  MS Exchange, MS Office, MS Project, MS Reporting Services, MS Visual Source Safe, Rational Rose, Subversion, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  Java, Rest, C++, PL/SQL, RPG, Servlets, SOAP, UML, VBA, XML, C, C#, MS .NET, HTML, Javascript, SQL, Visual Basic, Visual Basic .NET

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Säljsupport

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, PPS, RUP/UP

 • - Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Databaser

  Datalager, Databasadministration, Databaskonstruktion, Datamodellering, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Lagerhanteringssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Resebranschen, Stat/kommun/Landsting, Fastighet, Postorder/ e-handel, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Configuration Manager (CM), Team-ledare, Workshopledare, Delprojektledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Användbarhetsspecialist, Databasadministratör, Enterprise Architecht, Interaktionsdesigner, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2018 - 2019

  VD, Projektledare, P Gunnarsson Fastigheter AB

 • 2013 - 2017

  Fastighetschef, Gunnar Gunnarssons Fastighets AB

 • 2003 - 2012

  Datakonsult, Systemutveckling Per Gunnarsson AB

 • 2002 - 2002

  Datakonsult, Atero Beta AB (Norrköping)

 • 2002 - 2002

  Datakonsult, Iku.se AB

 • 2002 - 2003

  Datakonsult, X Media Solutions AB (Norrköping)

 • 2001 - 2001

  Datakonsult, eQuality-Solutions AB

 • 1998 - 2000

  Datakonsult, Information Highway / Adcore

 • 1997 - 1997

  Utvecklare, Intentia Linköping

 • 1990 - 1996

  Datakonsult, Programator / Cap Gemini

Utbildningar

 • 2009 - 09

  Developing Windows SharePoint Services Solutions, , Addskills Stockholm

 • 2008 - 08

  SQL-Server & Visual Studio 2008, Sogeti

 • 2008 - 08

  Certified Scrum Master, Citerus

 • 2008 - 08

  Biztalk, Development, Addskills

 • 2006 - 06

  SSIS - SQL Server Integration Services, Gaia Norrköping

 • 1999 - 99

  PPS projektstyrning, Information Highway

 • 1994 - 95

  Nordisk Ledarträning, Cap Gemini

 • 1985 - 90

  Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010