Dela

Alexandra Wikström Kelemen

 • Verksamhetsutvecklare
 • Interimschef
 • Projektledare

Översikt

Alexandra har under de senaste åren haft ledande positioner, dels som program- och projektledare och dels som affärsutvecklare och e-strateg. Alexandra tycker om utmanande uppdrag där hon får ta mycket ansvar och har möjlighet att jobba självständigt. Hon trivs i ledande positioner där hon får motivera och utveckla sina medarbetare.

Egenskaper

Alexandra tycker om utmaningar och att ha många bollar i luften. Hon har en stor social kompetens och kommer överens med de flesta, men trivs även med att arbeta enskilt. Alexandra har lätt att lära sig nya saker och ta till sig nya kompetenser och kan därför ta sig an en stor variation av uppdrag.

Konsultens CV

 • Region Jönköpings län

  2017 - 18

  Programledare/Projektledare

  Konsulten var programledare för Region Jönköpings läns anpassning till GDPR (Dataskyddsförordningen) samt projektledare för ett av de projekt som ingick i programmet. I konsultens projekt "Ledning och styrning av GDPR" tog konsulten fram en styrningsmodell samt riktlinjer och rutiner för GDPR. Konsulten utbildade även samtliga av Regionens ledningsgrupper samt nämnder och styrelser i GDPR. Som programledare hade konsulten ansvar för att starta upp projekten i programmet, följa upp dessa samt rapportera till programstyrgruppen.

 • Nässjö Kommun

  2017 - 18

  Tf. e-strateg/CIO

  E-strategen ansvarar för kommunens övergripande e-utvecklingen och stöttar förvaltningarna i deras arbete. Fokus låg på informationssäkerhet, rollstyrd behörighetshantering (Identity Management) samt e-tjänsteutveckling. E-strategen sitter också med i olika samarbetsforum, så som e-strategerna på Höglandet och E-utvecklingsrådet i Jönköpings län.

 • Länsstyrelsen Västra Götalands län

  2017 - 17

  Projektledare

  Konsulten ansvarande för övergripande projektledning och rapportering till styrgruppen. I projektgruppen ingick ca 10 personer.

  Projektet syftade till att migrera Fastighetsmäklarinspektionens IT-miljö då myndigheten skulle utlokaliseras och samlokaliseras med Länsstyrelsen i Karlstad. I projektet ingick migrering av system, mail, användardata etc. samt beställning av hårdvara och telefonitjänster.

 • Husqvarna AB

  2016 - 17

  Huvudprojektledare

  Konsulten ansvarande för övergripande projektledning och under projektledaren fanns tre underprojektledare med ansvar för olika områden. Totalt ingick 15-20 personer i projektet.

  Projektet implementera ett nytt IT Service Management system (ärendehantering) globalt inom Husqvarna Group, en ny ITSM-portal för samtliga slutanvändare inom Husqvarna Group, nya processer (baserade på ITIL) samt ett nytt team med ansvar för Service Integration. I projektet ingick även People Change and Communications, med ansvar för att kommunicera förändringen globalt, utbilda samtliga handläggare samt tillhandahålla utbildningsmaterial för slutanvändare.

  Projektets mål var en effektivare hantering av den outsourcade IT-miljön där leverantörerna jobbar i ett system, med samma processer och har en ingångsport för koordinering av ärenden. Projektet levererade även en möjlighet för Husqvarna att följa upp leverantörernas prestationer genom att mäta SLA:er.

 • Höglandets Kommunalförbund/Höglandets IT

  2013 - 16

  Affärsutvecklare/Projektledare

  Som affärsutvecklare på Höglandets Kommunalförbund (HKF) var konsulten ansvarig för framtagande och utveckling av tjänstekatalog för IT samt för prissättning och fakturering av IT-tjänster. Tjänstekatalogen är i ständig utveckling och nya tjänster för att möte kommunernas behov tas fram efter hand. Då tjänsterna ska vara generella och passa flera kommuners behov är en viktig del av arbetsuppgifterna även att genom workshops och andra metoder samla in kommuner och förvaltningars behov för att kunna utveckla rätt tjänster i rätt tid. Då tjänstekatalogen infördes under 2014 har en viktig del även varit att pedagogiskt förklara tjänsteinnehåll och prissättning för ekonomer, förvaltningschefer, strateger etc.

  Affärsutvecklaren har även ansvar för att leda och delta i utvecklingsprojekt. Konsulten har bland annat drivit projekt för uppgradering av Microsoft Office 2010 till Microsoft Office 2016 samt med flera tjänsteutvecklingsprojekt mot kommunernas barn- och utbildningsförvaltningar.

 • Höglandets Kommunalförbund/Höglandets IT

  2012 - 13

  Projektledare

  Som projektledare var konsulten ansvarig för ett antal kommunövergripande projekt inom IT, så som exempelvis framtagande av koncept samt utrullning av ca 1000 datorer till kommunernas gymnasieskolor. Då företaget saknade erfarenhet av att driva projekt tog hon även fram en projektmodell (baserad på PROPS).

  Konsulten var även ansvarig för processkartläggning och modellering och använde sig av verktygen 2c8 och Visio och vidareutbildade sig under denna tid i processmodellering i 2c8 samt processledning.

  Konsulten var även kundansvarig, främst mot Barn- och utbildningsförvaltningarna i de fem kommunerna och startade upp det första kommunöverskridande nätverket som nu fungerar som en gemensam kravställare mot Höglandets Kommunalförbund.

 • Vertis Environmental Finance, Budapest

  2011 - 11

  Sales Trader

  Konsulten hade ansvar för att starta upp handel med utsläppsrätter mot den svenska marknaden.

 • Sony Ericsson Mobile Communications

  2010 - 11

  Requirement Coordinator

  Hantering av kund- och marknadskrav, legala krav samt interna krav för hårdvara. Ansvarig för att ta in och analysera kravmassa från nya kunder så som NTT Docomo, Verizon US och AT&T samt för att sätta upp process för kravhantering från kund till produktion.

 • Sony Ericsson Mobile Communications

  2009 - 09

  PlayNow plus Configuration Manager

  Hantering och viss konfigurering av mjukvaruklienter och sevrar för musiktjänsten PlayNow plus.

 • Sony Ericsson Mobile Communications

  2009 - 09

  Sales Item Design Engineer

  Konfigurering av marknads- och operatörsspecifika Sales Items samt insamling och hantering av operatörskrav.

 • Sony Ericsson Mobile Communications

  2007 - 09

  Sales Item Configuration Manager

  Konfigurering av marknads- och operatörsspecifika Sales Items för produktion.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, iOS, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS7, Windows 7

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Anläggnings-/Inventarieregister, Fakturering, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, Prezi, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, Visio, MS Exchange, MS Explorer, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  CSS, HTML5, PHP

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Begreppsmodellering, Förändringsledning, Information Management, Inköp, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Processförvaltning, Strategiskt inköp, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Change Management, Kravanalys, Kravmodellering, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Sustainability/Hållbarhet, Utbildning, Utredning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, GDPR, Programledning, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Försäljning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar, Miljö- och sociala krav, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet

 • - Metoder & Processer

  BPM, LEAN, Lean Six Sigma, Ratten/Pilen, Scrum, XLPM, Agila metoder allmänt, ITIL, Lean-baserad processmetodik, PENG, PM3, PPS, Prince2, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, PROPS

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Styrelseledamot

 • - Projektfaser

  Projektering, Test, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Projektadministratör/assistent, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, Inköp, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Change Management, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, Riskanalys

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Bank & Finans, Detaljhandel, Fastighet, Resebranschen, Räddningstjänst, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Hälso-Sjukvård, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Skola och utbildningsväsende

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ek

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Teknisk projektledare, Upphandlare

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Intranät, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Medierelationer, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Engelska, Event management, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kampanjer, Sociala medier

Anställningar

 • 2013 - 2016

  Affärsutvecklare, Höglandets Kommunalförbund

 • 2012 - 2013

  Projektledare, Höglandets Kommunalförbund

 • 2011 - 2011

  Sales Trader, Vertis Environmental Finance

 • 2009 -

  Ägare & Konsult, AxW Consulting

 • 2007 - 2008

  Konsult, Maxkompetens AB

 • 2006 - 2007

  Säljassistent, Din Bil Syd AB

 • 2004 - 2006

  Turistinformatör, Sävsjö Kommun

Utbildningar

 • 2017 - 17

  GDPR i Teori och praktiken, Olingo Consulting AB

 • 2013 - 13

  Att bygga en tjänstekatalog, BiTA

 • 2013 - 13

  Processledning, Peter & Partner

 • 2012 - 12

  ITIL Foundation v3 (certifierad), BiTA

 • 2012 - 12

  Redaktörsutbildning SharePoint 2010, Lexicon

 • 2012 - 12

  Grundkurs Lagen om Offentlig Upphandling, Sveriges Kommuner och Landsting

 • 2011 - 11

  SQL, HTML, CSS och PHP programmering, Blekinge Tekniska Högskola

 • 2011 - 11

  Project Management, Gävle Högskola

 • 2011 - 11

  CSR baserat på kvalitetsutveckling, Högskolan på Gotland

 • 2002 - 07

  Magisterprogrammet Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779