Dela

Jan Sonnvik

 • Verksamhetsutveckling
 • Strategisk produktplanering
 • FoU ledning

Översikt

Jan har över 20 års erfarenhet inom ledning och utveckling av människor, produkter och processer inom högteknologi. Arbetar huvudsakligen inom produkt- och projektledning, processutveckling samt FoU ledning.

Mer specifikt fokuserar Jan på uppdrag inom följande eller närliggande områden:
- Produktledning och strategisk produktplanering inom high tech.
- Framtagning och införande av projekt- och utvecklingsmodeller.
- Stöd och coachning för projektledare.
- FoU projektledning, från koncept till industrialisering.
- Innovationsledning.
- FoU ledning.
- Analys av affärs- och organisationsprocesser inom high tech.

Egenskaper

Jan uppfattas som analytisk, strukturerad med förmåga att se sammanhang, anta ett helikopterperspektiv samt koppla detta till den operativa nivån.

Jan har ett speciellt intresse av att koppla ihop marknadskrav, utveckling och organisationens förutsättningar. Speciellt det senare glöms ofta bort i ett tidigt skede av produktutvecklingen, bara för att slå tillbaka senare. Det handlar således inte bara om klassisk "product-to-market-fit", utan hänsyn måste tas även till organisationen med människor, affärsmodeller och arbetsprocesser.

Konsultens CV

 • Axis Communications AB

  2017 -

  Projektledare Cyber Security

  Projektledare, Cyber Security. Avsikten är att förbättra verksamhetens förmåga inom Cyber Security avseende relevanta verktyg, standards och arbetsmetoder.

 • Total Produce Nordic AB

  2016 - 17

  Processkartläggning

  Jan arbetade med att kartlägga och dokumentera processer inom IT och HR.

 • Serstech AB

  2016 - 16

  Produktledning

  Jan arbetade med produktledningsuppgifter som exempelvis beskrivning av Serstech's erbjudande för marknadsmaterial och kunder, stöd i samband med offentliga upphandlingar av spektrometerlösningar samt framtagning av utbildningsmaterial riktat mot säljpartners och slutkunder.

 • Serstech AB

  2013 - 16

  Vice President of Engineering & Produktchef

  Jan rekryterades till Serstech när bolaget var i en övergångsfas mellan uppstart och marknadsintroduktion av den första produkten, en spektrometer för kemisk analys. En del av uppdraget handlade om att ansvara för industrialisering av produkten och att ta denna från prototyp till lansering på marknaden. En annan del handlade om produktledning och affärsutveckling av nya erbjudanden. Jan var medlem i företagets ledningsgrupp. Jan drev bland annat följande aktiviteter.

  - Utveckling och industrialisering av spektrometerprodukten
  - Design av produkterbjudande innefattande molnlösning för kemisk analys
  - Design av affärsmodell för att flytta bolaget från produktförsäljning till lösningsförsäljning
  - Framtagning av prismodeller för den nya affärsmodellen
  - Framtagning av patent inom spektrometerområdet
  - Expandering av utvecklingsteam från fyra till åtta personer

 • Tunstall AB

  2012 - 13

  Head of Product Management

  Jan byggde upp en nordisk produktledningsorganisation för Tunstall. Detta innebar rekrytering av två produktchefer, två verifieringsingenjörer samt teknisk skribent. Jan satte även processer på plats för produktplanering, lanseringsaktiviteter samt produktsupport. Produktplanering gjordes i samråd med huvudkontoret i England. Dessutom drev Jan utveckling av nya produkter unika för den nordiska marknaden som exempelvis en elektronisk låslösning för hemtjänst och äldreboenden. Jan gjorde även marknadsanalyser inför beslut om nya produktlanseringar.

 • Axis Communications AB

  2007 - 12

  Utvecklingschef

  Jan ansvarade under perioden för flera team som hanterade utveckling av kärnteknologier inom bildanalys och nätverkssystem. Jan var även ansvarig för långsiktig teknikplanering med tillhörande analys av marknads- och kundbehov för nya generationer av Axis nätverkskameror. Han ledde team bestående av upp till ca 20 personer. Bland annat handlade det om:

  - Framtagning av teknik-roadmaps
  - Utveckling av processer för effektiv överföring av kärnteknologier till produkter på marknaden
  - Utveckling av funktioner för långsiktig analys av teknologier med koppling till kund- och marknadsbehov
  - Införande av processer för innovationsledning

  De grupper som Jan ansvarade för levererade nya teknologier som gjorde det möjligt för Axis att ta fram nya kameraprodukter med försteg inom områden som inbyggd avancerad bildbehandling, högdynamisk avbildning och nya optiska lösningar. Miljön karakteriserades också av kraftig tillväxt och rekrytering av nya medarbetare var därför ett viktigt inslag.

 • Axis Communications AB

  2002 - 07

  Seniorprojektledare

  Jan hade flera fokusområden inom ramen för uppdraget. En del omfattade projektledning av produktprojekt. I den rollen levererade Jan över 15 produkter till marknaden. Produkterna spände över ett brett spektrum, från nätverkskameror till skrivarservrar baserade på Bluetooth-teknik. Projekten omfattade team med 5-15 deltagare och löptiderna var 6 månader till 1.5 år.

  Jan var även djupt involverad i att ta fram den projektmodell som sedan användes av alla utvecklingsprojekt på Axis. Dessutom tog Jan fram verktyg för kompetens- och prestationsbedömning av projektledare. Jan var även sammanhållande för ett gemensamt forum för alla projektledare på utvecklingssidan.

 • Axis Communications AB

  1998 - 01

  Projektledare

  Jan var i rollen som projektledare ansvarig för projekt med inslag av både hård- och mjukvara. Projekten omfattade alla faser, från initial ide till industrialisering. Han levererade totalt över 10 produkter till marknaden, huvudsakligen inbyggda nätverksprodukter som exempelvis skrivarservrar och CD-servrar.

 • Axis Communications AB

  1996 - 97

  Utvecklingsingenjör

  Jan hade roll som utvecklare av mjukvara i inbyggda system. Huvudsakligen innefattade detta utveckling i C och Assembler. Specifikt var Jan ansvarig för utveckling av funktionalitet i Axis print servers för emulering av IBM skrivarfunktionalitet. Jan var även tekniskt ansvarig för Axis HP plug-in lösningar.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux

 • - Utvecklingsspråk

  Assembler, C, C++, Javascript, Pascal

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Omvärldsanalys, Supply chain management, Tillväxtstrategi, Utbildning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Innovationsledning, Kravmodellering, Metodstöd, Processinförande, Programledning, Utredning, Workshopledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsintroduktion, Strategisk affärsplanering

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Offertutvärdering, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, KANBAN, LEAN, Parprogrammering, PEJL, Agila metoder allmänt, Scrum, XP (Extreme Programming), Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Outsourcing, Grupprocesser, Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Ledarskap allmänt, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Agile project systems, Contract management, Infrastruktur och logistik, Innovationsledning, Portföljledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Integrationstest, Strategisk testledning, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, NFC, RFID, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Unix, Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, WAN, Datakommunikation allmänt

 • - Mobila Telesystem

  Handburna terminaler/ Mobiltelefoner

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Routrar, Bredband allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Realtidssystem, Stordatorsystem, Trådlösa system, Inbyggda system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Säkerhet, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Stat/kommun/Landsting, Elektronikindustri, Forskning och utveckling (FoU)

 • - Utbildning

  Matematik, Workshopledning, Systemvetenskap

 • - Roller

  Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Projektadministratör, Utvecklare/Programmerare, Affärsutvecklare, Coach, Kravanalytiker, programledare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, Produktägare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Team-ledare, Teknisk projektledare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, Pedagogik, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2013 - 2016

  VP of Engineering & Product Manager, Serstech AB

 • 2012 - 2013

  Head of Product Management, Tunstall AB

 • 2007 - 2012

  Engineering Manager, Axis Communications AB

 • 2002 - 2007

  Senior Project Manager, Axis Communications AB

 • 1998 - 2001

  Project Manager, Axis Communications AB

 • 1996 - 1997

  Software Engineer, Axis Communications AB

Utbildningar

 • 2008 - 09

  Adeptus mentorsprogram, Radeptus i Lund AB

 • 2006 - 06

  Kravhantering, Konsultbolag1, Lund

 • 2006 - 06

  Utveckla dina medarbetare till att prestera bättre, Learning Tree, Stockholm

 • 2006 - 06

  Coacha medarbetare för högre prestation, Learning Tree, Stockholm

 • 2006 - 06

  Certifiering: Performance management, Learning Tree, Stockholm

 • 2003 - 03

  Riskhantering i projekt, Learning Tree, Stockholm

 • 2002 - 02

  Identifying and Conforming User Requirements, Learning Tree, Stockholm

 • 2002 - 02

  Positiv påverkan, Learning Tree, Stockholm

 • 2002 - 02

  Ledarskap, Learning Tree, Stockholm

 • 1998 - 98

  Project Management skills, Frost & Sullivan, London

 • 1997 - 97

  Internetworking: Bridges and Routers, Axis Communications AB

 • 1995 - 96

  Datalogi, Lunds Universitet

 • 1992 - 95

  Systemvetenskaplig linje, Lunds Universitet

 • 1979 - 82

  Naturvetenskaplig linje, Pildammskolan Malmö

Visa mer

Intresserad? Kontakta