Dela

Marie Mallmin

 • Digital innovationsledare
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • PMO och projektledning

Översikt

Marie är en mycket driven, entusiastisk och affärsorienterad ledare uppskattad för sin nyfikenhet och öppenhet. Marie har en spännande historik med mer än 10 års erfarenhet från att digitalisera affärer med fokus på kundnytta, expansion och lönsamhet.

Marie har ansvarat för att identifiera, driva och implementera innovativa digitala kund- och marknadsstrategier inom branscher såsom media, transport och retail.
Marie har också varit delaktig och drivit genomförande och implementation av flera stora program och projekt inom både e-handel och digitala kanaler.

Marie levererar alltid på topp och med sitt prestigelösa inkluderande sätt får hon både medarbetare, kollegor och partners att samarbeta mot framgångsrika resultat.

Marie har även etablerat två projektkontor där hon varit ansvarig hela vägen från att identifiera behov och sätta struktur till att organisera och implementera projektmetodik, portföljshantering och prioriteringsstöd.

Att ständigt identifiera och synliggöra både kund- och affärsnyttan i alla leveranser är en av Marie stora drivkrafter.

Egenskaper

Marie är en duktig kommunikatör som tydliggör och engagerar. Hon är kundorienterad, välorganiserad och analytisk och ser på saker från ett helhetsperspektiv.

Ledarskapet är ödmjukt och personligt och hon skapar trygghet och lugn. Hon tror på människors förmåga att utvecklas och växa i sina roller och hon coachar gärna andra till att se sin potential.

Konsultens CV

 • Telia Company

  2018 -

  Verksamhetsutveckling PPMO Sverige

  Marie fick i uppdrag att skapa en modell för att utvärdera och kompetensutveckla projektledare i deras roll. Inom ramen för PPMO Sverige är nu modellen under införande och förväntas vara helt implementerad i Januari 2019.

  Marie har framgångsrikt varit drivande och utvecklat samarbete och skapat samsyn mellan olika intressenter såsom PPMO ledningsgrupp, HR avdelningar samt medarbetare.

 • Telia Company

  2017 - 18

  Kommunikationsansvarig E2E MM Programmet

  Som kommunikationsansvarig för E2E MM programmet har Marie drivit arbetet med att ta fram en strategisk kommunikationsplan samt därefter planera, initiera och genomföra all programkommunikation till intressenter både inom och utanför programmet.

  Tillsammans med har programledningen och Telias tranformationsledning har Marie löpande skapat kommunikation kring nyheter, progress, governance och förändringar. Syftet har varit att genom olika medier såsom mail, events, filmer och stormöten sprida kunskap om programmets effekter, stödja programmets kritiska leveranser och tidplan samt bidra till bra programkultur och teamwork.

 • Telia Company

  2017 - 17

  Upphandling av PMO, E2E MM Program

  I upphandlingen av PMO för E2E MM programmet utsågs Marie att vara Telias representant gentemot Accenture. Marie agerade som expertis inom PMO frågor.

  Marie ansvarade för att upprätta och driva kravspecifikation samt vara delaktig under förhandling och upphandling av nytt PMO. I rollen ingick även att vara delprojektledare och kommunikatör avseende den transition som sedan genomfördes utav existerande PMO in i det nya upphandlade formatet.

 • H&M Sales Online & Marketing

  2015 - 17

  HR och resurs ansvarig, Global Online expansion

  Som en del av ledningen för H&Ms globala online expansion ansvarade Marie för att skapa sourcing strategier, utveckla organisationen, driva strategisk kompetensplanering och rekrytering. Marie arbetade också med ledarskapsutveckling och utbildade i ledarskap och förändringsledning.

  Marie var också ansvarig projektledare för en omfattande organisationsförändring som även inkluderade en fysisk flytt av 1000 medarbetare.

 • H&M Sales Online & Marketing

  2013 - 15

  Etablering H&Ms digitala innovation avd.

  Maries uppdrag var att etablera H&Ms digitala innovationsavdelning. Marie tog tillsammans med ledningen fram visionen samt den organisatoriska strukturen och formulerade sedan uppdraget och innehållet för de två sektionerna;
  Digital Store Concept och Research & Lab.
  Inom Digital Store Concept utvecklades under Maries ledning samtliga digitala kanaler (eg. web, mobilweb, app, intranät och extranät) och koncept mycket framgångsrikt så att både intäkter, antal besökare och genomsnittsköpet ökade markant.
  Inom Research & Lab formade Marie ett spetskompetens team som kom att driva innovation genom avancerad Research inom kundbeteende, affär och teknologi samt genomförande av LAB och tester på framtida affärsidéer både för Online och Fysisk butik.

 • H&M Online

  2011 - 13

  Ledning, affärsutveckling, e-handel

  Marie hade ansvaret för leda en avdelning om 15 personer med ansvar för att driva affärsutvecklingen för H&Ms Globala Online affär. Marie var initiativtagare och beställare till flera affärs kritiska projekt såsom Mobil och App utveckling, sök funktionalitet, CRM, personalisering samt internationell expansion. Marie hade även en nyckelroll i att föra dialogen med IT-avdelningen gällande framtida kund- och affärsbehov och på så sätt bidra till med underlag till beslut gällande arkitektur och utveckling av infrastruktur.

 • SJ AB

  2008 - 10

  Projektkontorschef, upphandlingsledare Antura

  Koncernledningen för SJ gav Marie i uppdrag att etablera ett PMO och införa en modell för strategisk portfölj styrning. I uppdraget ingick även att upphandla ett system för projektstyrning och tidrapportering.

  Marie var drivande i arbetet med att identifiera och analysera behovet, bygga upp organisationen, sätta strukturen och sedan implementera styrmodellen. Tillsammans med sitt team ledde hon sedan utvärdering och upphandling av stödsystem och projektverktyg som resulterade i Antura valdes. Under Maries ledning implementerades och integrerades sedan verktyget med övriga affärssystem inom SJ.

 • Eniro Sverige AB

  2006 - 08

  Projektkontorschef, beställare stödsystem

  Marie fick i uppdrag att vidareutveckla projektkontoret inom business operations. Under Maries ledning implementerades ett antal administrativa stödsystem och processer. En stor leverans var att driva beställning och utveckling av internt utvecklade system för projektstyrning, prioritering och resursallokering. Marie var även ansvarig för att leda budgetprocessen för samtliga projekt inom Eniro.
  På Maries initiativ skapades ett flertal nya KPIer för att mäta kundnöjdhet och effekterna av projekt.

 • Eniro Sverige AB

  2000 - 06

  Online chef, Sverige

  Marie var ansvarig chef för Online avdelningen inom produkt och marknad. Avdelningen som ansvarade för affärs- och produktutveckling bestod av 22 personer med kompetens inom projektledning, specifikation, design och test.

  I sin roll var Marie en del av den svenska ledningsgruppen och representerade även Sverige i den internationella Online-styrelsen.

  Marie var huvudbeställare av den nya gemensamma nordiska sök sajten eniro.se, eniro.dk, eniro.no och eniro.fi. och tillsammans med produktchefen drev hon den gemensamma nordiska utvecklingen.

  Efter att Eniro förvärvat SOL var det Marie som ledde arbetet med att integrera verksamhet, trafik och människor i den svenska organisationen.

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Organisationsutveckling, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Programledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Varumärke/branding, Marknadsanalys, Målgruppsanalys, Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  PEJL, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Interimsledning, Mentorskap, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Implementation, Förstudie, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Project auditing, Teknisk projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Portföljledning

 • - Branscherfarenhet

  Passagerartransport, Point of Service (POS)., Resebranschen, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg, Forskning och utveckling (FoU), Detaljhandel, Media, Postorder/ e-handel

 • - Roller

  Inköpschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsstrateg, Upphandlare, Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Omvärldsbevakare, Produktledare, Produktägare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, programledare, Projektledning digitala medier, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Marknadskommunikation, Mobila medier, Sociala medier

Anställningar

 • 2015 - 2016

  Resource Responsible Online Expansion, H&M IT

 • 2013 - 2015

  Head of Digital Store Development, H&M

 • 2011 - 2013

  Affärsutvecklingschef H&M Online, H&M

 • 2008 - 2009

  SJ AB, Projektkontorschef

 • 2006 - 2008

  Eniro Sverige AB, Projektkontorschef

 • 2006 - 2006

  Eniro Sverige AB, Utvecklingschef online

 • 2005 - 2006

  Eniro Sverige AB, Senior projektledare

 • 2003 - 2004

  Eniro Sverige AB, Projektledare Portal

 • 2002 - 2003

  Eniro AB, Strategisk affärsutvecklare

 • 2001 - 2002

  Eniro Sverige AB, Affärschef Online Sverige

 • 2000 - 2001

  Eniro Sverige AB, Coach Affärsutvecklare

 • 2000 - 2000

  KåPe Communication, Projektledare

 • 1999 - 2000

  Ericsson Radio Systems, Projektledare kundprojekt

 • 1989 - 1999

  Ericsson Radio Systems, Controller

Utbildningar

 • 2009 - 09

  UGL, Växjö

 • 2005 - 06

  Step up leadership, Eniro Sverige AB

 • 2000 - 00

  Executive Management Program, Handelshögsskolan

 • 1997 - 99

  Business Finance Program, IHM Business School

 • 1995 - 95

  Redovisning, Företagsuniversitetet

 • 1984 - 87

  Ekonomiskt gymnasium, Kungsholmens gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta