Dela

Marie Mallmin

 • PMO och projektstyrning
 • Projektledning Förändringsledning
 • Digital innovationsledare

Översikt

Marie är en affärsorienterad person med bred erfarenhet av att leda företag och människor i förändring både på strategisk och operativ nivå.
Hon har drivit affärsutveckling, verksamhetsutveckling och effektivisering både i Sverige och internationellt och är framgångsrik i sitt sätt att hantera flera parallella intressenter i komplexa miljöer.

Marie har mer än 10 års erfarenhet och gedigen djupgående kunskap från att digitalisera affärer och har varit ansvarig för att innovera, driva och implementera digitala kund- och marknadsstrategier inom branscher såsom media, transport och retail.

Marie etablerat två projektkontor där hon varit ansvarig hela vägen från att identifiera behov och sätta struktur och organisation till att implementera projektmetodik, portföljshantering och prioritering inklusive upphandling av verktygsstöd.

Hon har haft chefsroller såsom Online Manager, Project Office Manager, Senior projektledare och i rollen som linjechef har hon framgångsrikt levererat mycket bra resultat och ständigt ökat andelen nöjda medarbetare. Marie är en duktig kommunikatör som involverar och inkluderar sin omgivning och är samtidigt trygg att i fatta beslut.

Att ständigt identifiera och synliggöra både kund- och affärsnytta i alla leveranser är en av Marie stora drivkrafter.

Egenskaper

Maries personlighet är nyfiken och öppen. Styrkan är hennes energi och engagerade attityd mot människor i sin närhet. Hon har driv, är kommunikativ, säljfokuserad, välorganiserad och analytisk och ser på saker från ett helhets perspektiv.
Marie är en ödmjuk och tydlig ledare som skapar trygghet och lugn. Hennes ledarskap är coachande och hon tror på människors förmåga att utvecklas och växa i sina roller.

Konsultens CV

 • H&M Sales Online & Marketing

  2013 - 15

  Etablering H&Ms digitala innovation avd.

  Maries uppdrag var att etablera H&Ms digitala innovationsavdelning. Marie tog tillsammans med ledningen fram organisatoriska strukturen samt formulerade sedan uppdraget och innehållet för två sektioner Digital Store Concept och Research & Lab.
  Inom Digital Store Concept utvecklades under Maries ledning samtliga digitala kanaler (eg. web, mobilweb, app, intranät och extranät) och koncept mycket framgångsrikt så att både intäkter, antal besökare och genomsnittsköpet ökade markant.
  Inom Research & Lab skapade Marie ett spetskompetens team som kom att driva innovation genom avancerad Research inom kundbeteende, affär och teknologi samt genomföra LAB och tester på framtida affärsidéer både för Online och Fysisk butik.

 • H&M Online

  2011 - 13

  Ledning, affärsutveckling, e-handel

  Marie hade ansvaret för leda en avdelning om 15 personer med ansvar för att driva affärsutvecklingen för H&Ms Globala Online affär. Initiativtagare och beställare för flera affärs kritiska projekt såsom Mobil och App utveckling, Sök funktionalitet, CRM, Personalisering samt internationell expansion. Marie hade även en nyckelroll i att föra dialogen med IT-avdelningen gällande framtida kund- och affärsbehov och på så sätt bidra till med underlag till beslut gällande arkitektur och utveckling av infrastruktur.

 • SJ AB

  2008 - 10

  Projektkontorschef, upphandlingsledare Antura

  Koncernledningen för SJ gav i uppdrag att etablera ett PMO och en portföljstyrningsmodell samt upphandla ett system för projektstyrning och tidrapportering. Marie arbetade först tillsammans med ledningen för att identifiera och analysera behov, utifrån dessa behov byggde hon därefter upp en organisation, struktur och styrmodell. Tillsammans med teamet ledde hon sedan utvärdering och upphandling av stödsystem och projektverktyg som resulterade i Antura valdes. Under Maries ledning implementerades Antura som projektledningssystem på SJ.

 • Eniro Sverige AB

  2006 - 08

  Projektkontorschef, beställare stödsystem

  Marie fick i uppdrag att vidareutveckla projektkontoret inom business operations. Under Maries ledning implementerades ett antal administrativa stödsystem och processer. En stor leverans var att driva beställning och utveckling av internt utvecklade system för projektstyrning, prioritering och resursallokering. Marie var även ansvarig för att leda budgetprocessen för samtliga projektinitiativ inom Eniro.
  På Maries initiativ skapades även fleral nya KPIer för att mäta kundnöjdhet och effekter av projekt.

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Organisationsutveckling, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Programledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Varumärke/branding, Marknadsanalys, Målgruppsanalys, Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  PEJL, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Interimsledning, Mentorskap, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Implementation, Förstudie, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Project auditing, Teknisk projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Portföljledning

 • - Branscherfarenhet

  Passagerartransport, Point of Service (POS)., Resebranschen, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg, Forskning och utveckling (FoU), Detaljhandel, Media, Postorder/ e-handel

 • - Roller

  Inköpschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsstrateg, Upphandlare, Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Omvärldsbevakare, Produktledare, Produktägare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, programledare, Projektledning digitala medier, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Marknadskommunikation, Mobila medier, Sociala medier

Anställningar

 • 2015 - 2016

  Resource Responsible Online Expansion, H&M IT

 • 2013 - 2015

  Head of Digital Store Development, H&M

 • 2011 - 2013

  Affärsutvecklingschef H&M Online, H&M

 • 2008 - 2009

  SJ AB, Projektkontorschef

 • 2006 - 2008

  Eniro Sverige AB, Projektkontorschef

 • 2006 - 2006

  Eniro Sverige AB, Utvecklingschef online

 • 2005 - 2006

  Eniro Sverige AB, Senior projektledare

 • 2003 - 2004

  Eniro Sverige AB, Projektledare Portal

 • 2002 - 2003

  Eniro AB, Strategisk affärsutvecklare

 • 2001 - 2002

  Eniro Sverige AB, Affärschef Online Sverige

 • 2000 - 2001

  Eniro Sverige AB, Coach Affärsutvecklare

 • 2000 - 2000

  KåPe Communication, Projektledare

 • 1999 - 2000

  Ericsson Radio Systems, Projektledare kundprojekt

 • 1989 - 1999

  Ericsson Radio Systems, Controller

Utbildningar

 • 2009 - 09

  UGL, Växjö

 • 2005 - 06

  Step up leadership, Eniro Sverige AB

 • 2000 - 00

  Executive Management Program, Handelshögsskolan

 • 1997 - 99

  Business Finance Program, IHM Business School

 • 1995 - 95

  Redovisning, Företagsuniversitetet

 • 1984 - 87

  Ekonomiskt gymnasium, Kungsholmens gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25