Dela

Torbjörn Paulsson

 • Systemutvecklare inom
 • Java, JSP, JavaScript, C#, PHP
 • Systemarkitekt

Översikt

Torbjörn har över 15-års erfarenhet av systemutveckling och arkitektur i olika miljöer men har även erfarenhet av systemadministration och drift. Torbjörn har arbetat främst med objektorienterad utveckling och då i första hand med Java men även med C# och PHP. Torbjörn har även lång erfarenhet av design och utveckling av webbsystem.

Egenskaper

Torbjörns personliga styrkor är att han är drivande, analytisk, noggrann och serviceminded. Torbjörn har ett starkt intresse för ny teknik och kan enkelt omvandla någons idéer till en färdig produkt. Torbjörns långa erfarenhet gör att han snabbt sätter sig in i nya system och nya tekniska miljöer. Torbjörn har arbetat inom samtliga projektfaser och trivs bäst i design och implementation.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2013 -

  Systemutvecklare, Java

  Kravanalys och implementation av ny placeringtjänst för fonder, värdepapper och värdepappersavtal. Utveckling av EJB-komponenter, dialoger i Spring MVC och web services. Enhetstestning med hjälp av JUnit och Mockito. Tekniker och verktyg som har använts; Java EE, EJB, Spring MVC, XML, JAX-WS, SOAP, JUnit, Mockito, Scrum, Enterprise Architect, UML, WebSphere, DB2.

 • Handelsbanken

  2012 - 13

  Systemutvecklare, Java

  Utveckling av nytt system för att signera avtal elektroniskt med signeringsplatta, bankId och bankkort. Lösningen består av två system IBNY och IESA. IBNY har ett webbgränssnitt för att välja signeringssätt, signera och visa avtal. Utveckling i Java, Spring MVC, JSP, JavaScript, jQuery, JSON, CSS. IESA är generellt system byggt i Java för att hantera elektronisk signering. Utveckling och tekniker; Java EE, JAXB, Spring, SOAP, XML, XSD, WSDL, JUnit, MQ, Scrum, XMLSpy, WebSphere, Clearcase.

 • Handelsbanken

  2011 - 12

  Systemutvecklare, Java

  Design, implementation och förvaltning av befintligt system, IGPA/PARI. IGPA är ett generellt system som hanterar kundinformation (namn, adress, förbindelseinfo) som är byggt i Java och SOAP/XML. Via systemet kan man hämta och ändra uppgifter, lägga upp ny och avsluta kund. Utveckling och tekniker; Java EE, EJB, SOAP, XML, XSD, WSDL, JUnit, MQ, XMLSpy, WebSphere, Clearcase.

 • AstraZeneca R&D

  2011 - 11

  Systemutvecklare, Java

  Utveckling av T-Med Study Data Service och T-Med Explore. T-Med är en korporativ translationell medicinsk plattform för att hantera studier med prekliniska, kliniska och experimentella data. Utveckling i Java EE 6, Hibernate, JPA, Web services, SQL, PL/SQL, Ajax, Dojo, DWR , JavaScript och CSS. Spring framework 3.0, Spring Security, Weblogic 10.3, Oracle 11g, Eclipse, Maven 4, JUnit, Unittester, Starteam, Agilefant och Scrum & Agile utveckling.

 • Mattssons

  2010 - 10

  Systemarkitekt, Utvecklare, C#

  Design och implementation av system för orderläggning via handdatorer med scanner. Tjänsteorienterad arkitektur, utveckling i C#.NET för Windows Mobile, MS SQL Server. För replikering mellan handdator och SQL Server används SQL Server Agent. För integration med affärssytem AS/400 har en Java-modul utvecklats.

 • Wulkan Plating

  2009 - 09

  Systemutvecklare, Java

  Utveckling av system för att avisera legogods och skapa pallflagga. Händelsedriven arkitektur, utveckling i Java, XML och integration med Jeeves affärssystem, MS SQL Server, Stored procedures, Transact-SQL, Unittester.

 • Mattssons/Ionet

  2007 - 08

  Systemarkitekt, Utvecklare, Java

  På uppdrag åt Mattssons har ett ordersystem designats för att övervaka lagerhyllor och hantera beställningar med hjälp av nätverkskameror. Via ett webbgränssnitt övervakas artiklar med hjälp av kameror och beställning av artiklar sker genom att klicka i en bild. I admingränssnittet administreras artiklar, kunder, order och kamerastationer. Där definieras även områden upp i en bild som sen kopplas till olika artiklar. Flerskiktslösning som är byggd i Java J2EE (WebLogic), Spring, Hibernate och som enkelt kan integreras med olika affärssystem eller köras som ett fristående system.

 • Skruvbutiken

  2006 - 06

  Systemutvecklare, Java

  Design och implementation av webbshop, Skruvbutiken.se. Implementation av Klarnas fakturatjänst och kreditkortslösning från Auriga. Webbklient (XML/XSL/JavaScript), servlet (Java), server (Java), PostgreSQL databas, Tomcat, Linux.

 • Flyttguiden

  2004 - 06

  Systemägare, Utvecklare, PHP

  Konsumentinriktad portal, flyttguiden.se, för offertförfrågningar via webben. Flertal olika open source projekt har använts så som Apache (webbserver), Postfix/Courier (mailserver), Joomla (CMS), OpenX (ad server) mm. Ansvarig för konfiguration, drift och underhåll av Linux server. Utveckling i objektorienterad PHP, JavaScript, jQuery, CSS och databas MySql. Har även utvecklat sajten: stadningsguiden.se i PHP.

 • Mattssons

  2002 - 06

  Systemarkitekt, Utvecklare, Java

  Ansvarig för systemdesign och utveckling i ett flertal olika projekt kring Mattssons orderhantering och integration med deras två affärssystem AS/400 och Jeeves. Projekten har innefattat ett flertal olika webbprojekt, handdatorlösningar (Windows Mobile/Palm), beställningssystem via nätverkskameror samt en leverantörsdel. Flerskiktslösning med webbklient (XML/XSL/JavaScript), servlet (Java), server (Java), JAXP, JavaMail, JDBC och PostgreSQL databas i Linux, övriga programspråk som använts är PL/pgSQL, C/C++ och C#. Design, implementation och test av programvara.

 • Ionet

  2002 - 02

  Systemarkitekt, Utvecklare, C/C++

  Egenutvecklat system för orderläggning via handdatorer med scanner och integration med olika affärssystem. Programvara för handdatorn (Palm OS) är skriven i C och serverprogramvaran som tar hand om replikeringen är skriven i C++.

 • Svanströms

  2001 - 02

  Teknisk projektledning

  Teknisk projektledning och produktutveckling av ett verktyg för att underhålla och skicka kataloger på XML format. Analys och design, UML, XML, Java och Linux.

 • Kabel New Media

  2001 - 01

  Systemutvecklare

  Utveckling av en webbaserad utbildningsportal åt Kooperativa Förbundet. Flerskiktslösning med ASP, MS Visual Basic, IIS och MS SQL Server.

 • Nordea

  2000 - 01

  Utvecklare, C/C++

  Vidareutveckling av Nordeas Internetbank Solo. Flerskiktslösning med webbklient (HTML/JavaScript), CGI (C/C++), server (C/C++) och centralt banksystem (stordator). Operativsystem IBM AIX (Unix).

 • Projektor

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Design och utveckling av en webbportal, IQ Student. Flerskiktslösning med ASP, MS Visual Basic, IIS och MS SQL Server.

 • SVT

  1999 - 00

  Utvecklare, förvaltning

  Vidareutveckling och förvaltning av ett produktionsplaneringssystem. Delphi 4.0 tillsammans med Bold användes som utvecklingsverktyg.

 • Luftfartsverket

  1999 - 99

  Systemutvecklare, C++

  Vidareutveckling av befintligt system för daglig flyginformation installerade på flygplatser runt om i landet. MS Visual C++ och MS SQL Server.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AIX, .NET Server, Dos, MS Internet Information Server, MS Transaction Server, Windows 2008 Server, Windows 95, Windows 98, Windows CE, VM, Mac OS X, Red Hat, Windows 7, Windows XP, Apache HTTP Server, Linux

 • - Databashanterare

  DB2/400, Informix, MS Access, MS SQL-server, Oracle, mySQL

 • - Affärssystem

  Jeeves, Movex

 • - Modulkunskap affärssystem

  Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  BOLD, Clearcase, Eclipse, Git, MS Visual Studio, Oracle Weblogic Server, Rational Rose, Subversion, Websphere, Visual Age, Ant, Apache Jakarta/Tomcat, CVS, Hibernate, J2EE, JDBC, Spring, Tomcat, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  EJB, Objective-C, Perl, RPG, ASP.NET, COM+, MS .NET, Pascal, Unix Shell script, Webservices, Visual Basic .NET, C, C#, C++, Delphi, HTML5, Jquery, PL/SQL, Servlets, SOAP, SQL, UML, HTML, J2SE, Java, Javascript, JSP, JUnit, PHP, XML, XSD, XSL, XSL-T

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, Sun, IBM AS/400, Mac, PC

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Bank & Finans

Anställningar

 • 2002 -

  Eget företag/Konsult, Ionet AB

 • 2000 - 2002

  Systemarkitekt/Konsult, Kanebiz AB

 • 1999 - 2000

  Konsult, Lexor AB

 • 1999 - 1999

  Konsult, Eiknes AB

 • 1997 - 1998

  Projektanställd, KTH

Utbildningar

 • 2013 - 13

  HTML5 Fast-Track, Stormfors

 • 2000 - 00

  Java programmering, Init

 • 2000 - 00

  Objektorienterad analys och design med UML, Lexor

 • 1999 - 99

  Avancerad utveckling i Delphi, Informator

 • 1995 - 99

  Matematisk-datalogisk linje 160p, KTH/Stockholms Universitet

 • 1985 - 88

  4-årig Teknisk linje, Åsö Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363