Dela

Olle Sköld

 • 1 Ledarutvecklare
 • 2 Coach
 • 3 Managementkonsult
 • 4 Workshopledare

Översikt

Olle arbetar med utveckling av företag, dess ledare och medarbetare.
Han har genomfört ca 150 individuella ledarutvecklingsprogram som kombineras med ca 10 coachingsamtal vardera. Syftet med dessa är dels att utveckla det personliga ledarskapet, dels att ge kunden konkreta verktyg och modeller att arbeta med för att kunna genomföra en strategi och nå uppsatta mål. Som ledare nås resultaten genom andra. Därför behöver ledaren vara både resultatorientrad och samspelande samt använda sin tid effektivt, förmågor som Olle ser som centrala att utveckla. Uppdragen kan också vara Teamutveckling, säljutveckling eller presentationsteknik.
Olle har genomfört ett stort antal Workshops och utbildningar inom ledarskap, företagsledning, teamutveckling, presentationsteknik och försäljning.

Olles arbete med styrelser eller ledningsgrupper innefattar skapandet av en ny strategi, affärsidé och mål, eller andra för företaget viktiga ledningsfrågor, men även hur en ledningsgrupp samspelar med varandra och sin personal för att öka sin effektivitet och nå vision och mål.
Olle verkar också som bollplank till ledare.

Olle är författare till flera ledarutvecklingsprogram och organisationsutvecklinsmaterial som helt utgår från forskning samt ett coachande förhållningssätt.

Coaching och resultatorientering är några viktiga verktyg i Olles arbetsmetod.

Egenskaper

Olle motiveras av utveckling, av sig själv, andra människor och organisationer, vilket han i olika former ägnat sitt yrkesverksamma liv åt.
Yrkesvalen vittnar om en vana och lust att högprestera, t.ex. den tidigare karriären som operasångare och dirigent.
Olle är seriös och kvalitetsmedveten samtidigt som han tror att enkelhet och humor är viktig i all utveckling och samspel mellan människor.

Konsultens CV

 • Företag och organisationer.

  2000 -

  Ledartränare, Coach, Managementkonsult

  Olles kunder är företagsledningar och chefer på företag och organisationer med varierande storlek, t.ex. JM, ÅF, ITT Water & Wastewater, Vasakronan, Svenska Kyrkan, Addtech, Mäklarhuset, White Arkitekter, Sharp Electronics, Odd Molly, Di Luca & Di Luca, Ciber (IT) Omegapoint (IT) Grönsakshallen Sorunda. Olle arbetar även med nya chefer, ”chefsämnen” och nyckelmedarbetare samt är behjälplig vid svårare personalfrågor. Han genomför utbildningar och Coaching i ledarskap, säljutveckling, presentationsteknik, svåra samtal och alkohol/drogproblematik på arbetsplatsen.

  Uppdragen bland de drygt 80 företag och organisationer som är Olles kunder varierar från att arbeta med utveckling av en enskild ledare till att med ledningsgrupper arbeta fram visioner, strategier, mål och handlingsplaner samt utveckla ledare och medarbetares förmågor att genomföra strategierna och nå målen, vilket involverar många personer på olika nivåer i företaget. Processerna sker ofta över längre tid då uppföljning av konkreta aktiviteter är en viktig del.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsstyrning, Affärsutveckling, Verksamhetsmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Försäljning, Säljsupport

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, TQM

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Mentorskap, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Kommunikationscoach, Lärare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kriskommunikation

Anställningar

 • 2010 - 2011

  Seniorkonsult, Egen företagere; Sköld Management Consulting

 • 2005 - 2010

  Seniorkonsult, Affärsområdeschef, vice VD, Increasell AB

 • 2000 - 2005

  Konsult, utbildare, terapeut, Notox

Utbildningar

 • 2010 - 10

  Managementkonsultutbildning, Executive Management Institute, Stockholm

 • 2005 - 10

  Coachutbildning, Increasell AB, Stockholm

 • 2005 - 10

  Försäljning, Increasell AB, Stockholm

 • 1998 - 99

  Kognitiv terapeut, alkohol/drogterapeut, Stockholm

 • 1982 - 83

  Operasångare, Musikkonservatoriet, Köpenhamn

 • 1981 - 82

  Operasångsare, Operahögskolan, Stockholm

 • 1979 - 81

  Solosångsutbildning, Musikhögskolan Stockholm

 • 1972 - 75

  Musikpedagogexamen, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07

Whitepapers