Dela

Christina Tunestål

 • Socionom och Coach
 • Personlig utvecklare för ledare och medarbetare

Översikt

Christina är auktoriserad socionom på magisternivå och har 30 års erfarenhet av att utveckla människor att må och fungera bättre. Ofta har de personer Christina hjälpt befunnit sig i svåra situationer både känslomässigt och i sina livsomständigheter såväl privat som i arbetslivet. Christinas insatser leder i de flesta fall till framgång och välbefinnande.

Egenskaper

Christina skapar genom sin empatiska och insiktsfulla personlighet ett förändringsklimat som gör att människor uppnår sina mål. Christina kan lyfta känsliga ämnen på ett icke dömande vis och har stort tålamod och uthållighet och har balans mellan att stödja och utmana för bästa resultat.

Konsultens CV

 • Annero-/Borggårdskolan, Staffanstorps kommun

  2017 - 17

  Ledarskapsutvecklare

  Tillsammans med pedagog och genusvetare Eva-Christin Arkenlund genomförde Christina föreläsningar om självledarskap, klassrumsledarskap och grupprocesser för 60 lärare och två rektorer. Workshop hölls där lärarna i mindre grupper lyfte fram sina "stenar" som skaver. Syftet var att öppna upp för diskussion om det svåra som alla bar på och skapa en mer öppen arena för reflektion och dialog om hur dessa utmaningar ska lösas tillsammans. Deltagande observationer av klassrumsledarskapet genomfördes i alla klasser, analyserades, sammanställdes och återkopplades till rektorer och individuellt till lärarna i en feedbacksituation med insikt, reflektion och lösningsfokus.
  En feedback vi fick: "Den gemensamma ingången med aktivt deltagande upplevdes som kreativ, eftertänksam, konkret och precis"

 • Skrylleängskolan Dalby /Elevsupport

  2015 - 15

  Skolkurator/Coach

  På grund av förtroendet från Elevsupport fick Christina detta uppdrag. Hon genomförde utredningssamtal angående hemsituationer och trivsel och agerande i skolan. Christina skrev remiss och anmälan till berörda myndigheter. Christina stöttade rektor i ärenden och var med vid samtal med föräldrar.

 • Videdals privatskolor /Elevsupport

  2014 - 15

  Skolkurator/Coach

  Christina fick uppdraget på Elevsupport på rekommendation från rektor Anette Ek på Villa My Montessoriskola. Christina har samtal med elever gällande inlärningssvårigheter, kamratkonflikter, kamratskap, fobier och när eleverna känner behov av att prata om existentiella frågor och problem i hemmet.

 • Nils Månssons Friskola /Elevsupport

  2014 - 15

  Skolkurator/Coach

  Christina har samtal med elever gällande inlärningssvårigheter, kamratkonflikter, kamratskap, fobier och när eleverna känner behov av att prata om existentiella frågor och problem i hemmet.

 • Arbetslivsresurs

  2014 -

  Arbetskonsulent/Coach

  Christina utreder och stärker människor så att de mår och fungerar bättre. Uppdraget omfattar deltagare från många olika positioner i arbetslivet, både ledare och medarbetare som av vitt skilda anledningar behöver hitta en ny karriärväg. Anledningarna kan vara allt från psykiska och fysiska problem, svårigheter att hitta in på arbetsmarknaden pga. sjukskrivning eller att man är nyanländ till Sverige. Uppdraget är mycket individanpassat och omfattar regelbundna individuella coachningssamtal med personlig utveckling och yrkesvägledande stöd. Gruppaktiviteter hålls regelbundet med allt från personlig utveckling till arbetsmarknadskunskap. Metoderna är föreläsning, workshop och övningar. Målet är att personerna ska få möjlighet att prova ett nytt yrkesområde och sin kapacitet i en arbetsprövning med täta uppföljningssamtal. Uppdraget som löper över maximalt ett år per deltagare leder till mycket positiva resultat för de allra flesta.

 • Realgymnasiet, Lund

  2013 - 13

  Föreläsare

  Christina föreläste för 50 gymnasieelever och deras lärare om "Inre ledarskap och välbefinnande för framgång i livet". Citat från en elev "Det viktigaste jag lärde mig idag är att vi alla är ledare och att man ska tro på sig själv, det finns igen som kan stoppa en från att vara den man vill vara."

  Samlat omdöme från alla närvarande elever var 7,1/10.
  Lärarna och mentorn var mycket nöjda.
  Mentorn: "Christina är en av de allvar föreläsare jag lyssnat på och hur du skapar ett inre välmående med precis den du är och vill vara".

 • Studieförbundet Vuxenskolan

  2012 - 12

  Workshop i Mental träning

  Christina höll en uppskattad helgworkshop för 8 deltagare i grunderna i Mental Träning. Teori och övningar varvades för bästa upplevelseinlärning. Deltagarna skattade den upplevda nyttan och förbättringen av sin avslappning, självbild och sina mål till 8,4 av 10 möjliga.

 • Studieförbundet Vuxenskolan

  2012 - 12

  Inbjuden Föreläsare

  Christina Tunestål var en av de åtta föreläsare som Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö valde ut att ha öppna föreläsningar under våren 2012. Föreläsningen "Kvinnor med SMAK vågar mera!" drog fullt hus med 60 deltagare. Under två timmar berättade Christina engagerat och kunnigt om de framgångsfaktorer som bäddar för välbefinnande och framgång i livet, både privat och i arbetslivet. Christina gav konkreta tips och verktyg till äkta förändring. Åhörarna tyckte att tidsdisponeringen var "perfekt" och att innehållet var meningsfullt och lätt att till sig. De skulle gärna vilja veta mera....och alla skulle behöva detta.

 • Pilens Montessoriskola, Fru Alstad

  2011 -

  Skolkurator/Coach

  Christina fick uppdraget på rekommendation från rektor Anette Ek på Villa My Montessoriskola. Christina har samtal med elever gällande inlärningssvårigheter, kamratkonflikter, kamratskap, fobier och när eleverna känner behov av att prata om existentiella frågor och problem i hemmet.

 • Transfer Syd

  2011 -

  Föreläsare

  Christina är en anlitad föreläsare för Transfer Syd i ämnen som rör: person-, team- och ledarutveckling. Ämnen kan vara självledarskap, vad är empati/medkänsla skillnader? självempati, empati för andra, Mental träning och Mindfulness, stresshantering, konflikthantering och kamratskap. Christina delar även med sig av erfarenheter som socialsekreterare, kurator samt av sitt intra- och entreprenörskap.

  Sammanlagda omdömespoäng hittills är 8.8/10.(10 föreläsningar)

 • Tillväxtverket

  2011 - 14

  Ambassadör för kvinnors företagande

  Christina blev utsedd till att vara ambassadör för kvinnors företagande på uppdrag av regeringen genom Tillväxtverket. Syftet var att synliggöra och främja kvinnors företagande. Att inspirera kvinnor att starta, driva och utveckla egna företag. Christina träffade kvinnor i mentorssamtal runt att starta eget företag. Christina höll även ett 15-tal föreläsningar inom ramen för detta nationella program. Feedbacken på dessa föreläsningar och mentorsträffar var mycket god 4,3 /5.

 • Privatskolor

  2011 -

  skolkurator, Coach-personlig /teamutveckling

  Christina fick på goda vitsord uppdrag på Montessoriskolan Villa My i Ystad. Ryktet spred sig i ledningsgrupperna vid Montessoriskolorna i Skåne och hon fick uppdrag även på Pilen Montessoriskola i Fru Alstad och styrelsen för Fyrkappan i Lövestad har beslutat att vid behov anlita Christina som skolkurator. Uppdragen består av tidsbegränsade insatser bl. a. utveckling av klassklimat, individuella samtal med barn som har ångest, fobier, relationsproblem, prestationsångest samt svåra samtal med föräldrar. Christina har även hjälpt barn med neuropsykiska funktionshinder att utveckla stödjande tanke-, känslo- och beteendemönster. Christina har en särskild förmåga att nå fram till både barn och vuxna vilket leder till förbättrat psykiskt mående och en bättre skolsituation för barnen. Christina blir även konsulterad vid akuta lägen. Uppdrag för varje skola finns separat under uppdrag.

 • Villa My Montessoriskola, Ystad

  2011 -

  Skolkurator/Coach

  Christina fick uppdraget på rekommendation från en rekryteringskonsult inom skolbranschen. Christina har samtal med elever gällande inlärningssvårigheter, kamratkonflikter, kamratskap, fobier och när eleverna känner behov av att prata om existentiella frågor och problem i hemmet. Arbete med bättre klassrumsklimat har genomförts med hjälp av dialog och metoden non-violence communication. Vid behov stöttar Christina också lärare i svårigheter.

 • Consensum gymnasieskola, Lund

  2011 - 11

  Föreläsare

  Christina föreläste för vårdelever i andra årskursen. Innehållet gav inblick i både verbal och icke verbal kommunikation och om relationen till sig själv och mellan människor. Teori och övningar varvades för bästa inlärning.

  Läraren berättar efteråt att eleverna vare mycket nöjda. Föreläsningen var spännande och engagerande och eleverna kände sig inbjudna att delta. Eleverna ville veta mera. Föreläsningen väckte många funderingar och reflektioner över livet.

 • Jansäter kommunikationsbyrå

  2010 - 10

  Föreläsare

  Christina gav föreläsningen " Magnetiska mål" för ett 20-tal åhörare. Christina pratade om Mental träning och betonade betydelsen av att fundera över sina mål och att skapa mål på rätt sätt så att de ökar vår motivation och kraft.

  Pia Jansäter skrev i sitt nyhetsbrev: "Christina har stor kunskap och erfarenhet, vilket gör henne lyhörd för andra människors problem. Hon är också en duktig och engagerad talare."

 • Mentor Gävle AB

  2010 - 14

  Coach

  Christina coachade deltagare i jobbcoachningsprogrammet upphandlat av Arbetsförmedlingen. Mentor Gävle AB:s självcoachingprogram för arbetssökande användes med framgång i företagets jobbcoaching. Christina lyckades få 40% av sina deltagare i arbete, övriga kom en bra bit på vägen mot anställning och hade flera vägar att gå när den tidsbestämda insatsen (enligt avrop) avslutades. Deltagarna var mycket nöjda med Christinas coaching.

 • Mentor AB i Gävle

  2010 - 14

  Konsult, Coach, Mental Tränare

  Christina rekryterades som oberoende konsult för marknadsföring av och operativt arbete ute hos kunder med Självcoaching-programmen på ledar-, medarbetar- och rehabiliteringsnivå. Christina har ordnat och genomfört frukostmöten i syfte att informera om Mentor AB:s Självcoaching-program. Christina har medverkat i handledarutbildningar i Självcoaching för internt bruk på företagen.

 • Jensen Education

  2009 - 11

  Coach

  Med sin kompetens och engagemang hjälpte Christina deltagare mot arbete. På 3-5 korta sessioner kom deltagarna till rätta med sina hinder vilket förde dem en lång bit på vägen mot önskat arbete. Insatserna bestod i personlig utveckling, praktisk arbetssökarkunskap samt information om arbetsmarknad och var man hittar information om olika arbeten.

 • Lunds Universitet, Socialhögskolan

  2006 - 06

  Handledare

  Christina anlitades av Socialhögskolan i Lund som handledare för en socionomstuderande under den terminslånga obligatoriska praktiken. Christina introducerade studenten dels i den formella sidan av en socionoms arbete och dels fick studenten börja sin personliga utveckling av sin roll som socionom. Studenten ökade sin självinsikt och fick god insyn i en kurators arbete, vad som gör det utmanande att arbeta ensam i sin profession i en organisation och hur man konstruktivt hanterar detta. Christina gjorde bedömning av studentens prestationer och utveckling under praktikperioden.

 • Bergaskolan /Malmö Stad

  2002 - 10

  Skolkurator år 6-9

  I Christinas uppdrag som skolkurator fungerade hon som spindeln i nätet i olika roller: rådgivare till rektor och lärare, samordnare, kontaktperson med olika myndigheter och psykosocialt behandlingsarbete med elever och klasser. Uppdragen var att stödja/behandla elever som mådde dåligt av olika anledningar, allt från inlärningssvårigheter och missbruk till existentiella utmaningar, konflikter och sociala missförhållanden. Uppdragen på klassnivå var att uppnå bra relationer i klassen, mellan elever och i förhållande till lärarna för studiero och optimal inlärning. Med sin helhetssyn som auktoriserad socionom fungerade Christina som katalysator på skolan med sin förmåga att höra och se förhållanden och processer i verksamheten. Christina lyfte det som inte hade uttryckts och inte åtgärdats på grund av saker och tings känsliga natur.

  En feedback från lärarna: "Christina är väldigt uppskattad av lärarna. Hon har en mycket stark ansvarskänsla, engagemang för leverans villkor, är lyhörd och visat välvilja att hälsa både elever och lärare i deras arbete."

 • Lunds Universitet, Socialhögskolan

  1995 - 97

  Forskningsassistent till Docent Eric Olsson

  Christina bedrev självständigt forskningsarbete med deltagande observationer av arbetsgrupper och analys av dessa. Christina ledde dialog för att klargöra och diskutera vad resultaten innebar för respektive observerad grupp. Genom Christinas empatiska sätt kunde arbetsgrupperna ta till sig informationen, reflektera, diskutera och få värdefulla insikter.

  Docent Eric Olsson: "Christina kan redovisa och hantera provocerande material och samtidigt ha en förmåga till inlevelse"

  "Christina har visat en god förmåga att balansera mellan att skapa närhet och kontakt och att hålla den distans som observationsarbetet krävt."

 • Malmö Stad

  1992 - 95

  Projektledare/socialsekreterare

  Projekt för ensamstående mammor som uppbar socialbidrag. Vi byggde upp ett kvinnohus med verksamhet dagligen, behandling och aktiviteter samt samhällsundervisning.

  Vårt projekt uppmärksammades nationellt och vi blev inbjudna att föreläsa på nationella Socialarbetarstämman 1992. Dagens Nyheter skrev om vårt projekt.

  Feedback från Enhetschefen: "Christina besitter unika personliga och professionella egenskaper. Hon tar arbetet på allvar och har mod att gå nära klienter i en behandlingssituation utan att göra avkall på etiska regler och respekt för klienters integritet"

 • Malmö Stad

  1989 - 91

  Projektledare/socialsekreterare

  Christina har inom Centrum distriktet utvecklat och arbetat i olika projekt. Projektet för arbetslösa i arbetsför ålder var en egen verksamhet som Christina byggde upp och samarbetade tätt med Arbetsförmedlingens handläggare. Insatserna var behandlingssamtal, utredande samtal, yrkes- och studievägledning samt praktisk hjälp i arbetssökandet. Både arbetsförmedlingen och våra klient var mycket nöjda med hjälpen.

  Feedback från Enhetschefen:" Christina besitter unika personliga och professionella egenskaper. Hon tar arbetet på allvar och har mod att gå nära klienter i en behandlingssituation utan att göra avkall på etiska regler och respekt för klienters integritet"

 • Malmö stad

  1987 - 88

  Projektledare/socialsekreterare

  Ett projekt för arbetslösa ungdomar i samarbete med Arbetsförmedlingen. Christina och en arbetsförmedlare arbetade med de unga i en verksamhet med gruppaktiviteter och individuella samtal. Aktiviteter som ungdomarna deltog i var: personlig utveckling för att stärka de unga, arbetsmarknadskunskap, söka jobb-kompetens, (hitta arbeten, telefonsamtal till arbetsgivare, arbetsintervju) samt träning i att skriva CV och personligt brev. Målet var att de unga skulle öka sina chanser att erhålla en anställning.

  Feedback från Enhetschefen:" Christina besitter unika personliga och professionella egenskaper. Hon tar arbetet på allvar och har mod att gå nära klienter i en behandlingssituation utan att göra avkall på etiska regler och respekt för klienters integritet"

 • Skurups kommun

  1985 - 86

  Flyktingsekreterare

  Christina fick uppdraget att som pionjär bygga upp och driva kommunens flyktingmottagande. Arbetet innefattade allt från att inreda lägenheter, hantera försörjningsstöd och att utföra olika behandlingsinsatser( missbruk, barn som mår dåligt mm) till att undervisa om det svenska samhället och informera samhället om flyktingar. Christina var huvudperson vid en stor presskonferens och i efterföljande artikel i Ystads Allehanda.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Kundupplevelse

 • - Ledarskap

  Chefscoaching, Mentor, Mentorskap, Styrelseledamot, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Psykologi, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Branscherfarenhet

  Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Workshopledning

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Förändringsledare, Utredare, Workshopledare, Coach

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation

Anställningar

 • 2009 -

  Ägare - Förändringspartner, Souly You AB

 • 2002 - 2010

  Skolkurator år 6-9, Malmö Stad

 • 1996 - 2002

  Socialsekreterare, Malmö Stad, Södra Innerstaden

 • 1987 - 1996

  Socialsekreterare, Malmö Stad/Centrum

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Mindfulness på arbetsplatsen, Mindfulnesscenter, dr. Ola Schenström

 • 2017 - 17

  Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter, dr. Ola Schenström

 • 2009 - 10

  Int. certifierad. Coachutbildning (ICC), Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2008 - 10

  Certifierad Mental Coach, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2007 - 07

  Gruppledarutbildning- leda kognitiv behandling av ungdomar som lider av nedstämdhet och lättare depression, Barnpsykiatriska kliniken i Malmö

 • 2006 - 08

  Licensierad Mental Tränare 75 hp, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2002 - 03

  Cert.NLP Practitioner (INLPA), Nordic Institute of NLP och Skandivnaviska Ledarhögskolan(SLH)

 • 2002 - 03

  Diplomerad Avspänningspedagog/Stresscoach, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2000 - 01

  Projektledningskurs 15 hp, Malmö Högskola

 • 1998 - 98

  Lösningsfokuserad korttidsterapi - "Unika lösningar för unika klienter", Malmö Stad

 • 1997 - 97

  Grundutbildning i lösningsfokuserad korttidsterapi på systemteoretisk grund, Malmö Stad- ALINEA

 • 1993 - 95

  Magisterkurs i socialt behandlingsarbete 60 hp, Lunds Universitet, Socialhögskolan

 • 1981 - 85

  Social linje 210 hp, Lunds Universitet, Socialhögskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025