Dela

Christina Tunestål

 • Personlig utvecklare
 • Ledarutvecklare
 • Medarbetarutvecklare

Översikt

Jag har 30 års erfarenhet av att utveckla människor till att må och fungera bättre.

Egenskaper

Jag är empatisk, positiv person med stort tålamod och uthållighet.

Konsultens CV

 • Arbetslivsresurs

  2014 -

  Arbetskonsulent/Coach

  Christina utreder och stärker människor så att de kommer närmare en anställning. Uppdraget omfattar deltagare som av vitt skilda anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det kan vara allt från psykiska och fysiska funktionsnedsättningar till mycket långvarig arbetslöshet pga. sjukskrivning eller att man efter invandring till Sverige inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Uppdraget omfattar gruppaktiviteter från personlig utveckling till arbetsmarknadskunskap, individuella samtal med personlig utveckling samt individanpassat stöd vid anskaffning av arbetsprövningsplatser. Uppföljning av deltagarens framsteg sker under arbetsprövningen.

 • Studieförbundet Vuxenskolan

  2012 - 12

  föreläsare och workshopledare

  Christina Tunestål var en av de åtta föreläsare som Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö valde ut att ha öppna föreläsningar under våren 2012. Föreläsningen "Kvinnor med SMAK vågar mera!" drog fullt hus. Under två timmar berättade Christina engagerat och kunnigt om de framgångsfaktorer som bäddar för välbefinnande och framgång i livet samt gav konkreta tips och verktyg till äkta förändring. Åhörarna tyckte att tidsdisponeringen var "perfekt" och att innehållet var meningsfullt och lätt att till sig. De skulle gärna vilja veta mera....På hösten höll Christina en uppskattad workshop i grunderna i Mental Träning och deltagarna skattade den upplevda nyttan och förbättringen av sin avslappning, självbild och sina mål till 8,4 av 10 möjliga.

 • Mentor AB i Gävle

  2010 - 14

  Konsult, Coach, Mental Tränare

  Christina rekryterades som oberoende konsult för marknadsföring av och operativt arbete ute hos kunder med Självcoachingprogrammen på ledar-, medarbetar- och rehabiliteringsnivå. Christina har ordnat och genomfört frukostmöten i syfte att informera om Mentor AB:s Självcoachingprogram på nätet och dess breda användningsområde. Mentor AB ger också handledarutbildningar i Självcoaching för internt bruk på företagen vilka Christina har medverkat i. Självcoachingprogrammet för arbetssökande användes med framgång i företagets jobbcoaching och TSL- uppdrag. Christina lyckades få 40% av sina deltagare i arbete.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Verksamhetsanalys, Organisationsutveckling, Utbildning, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Mentor, Mentorskap, Kurs- och seminarieledare, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Skola och utbildningsväsende

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Förändringsledare, Utredare, Workshopledare, Coach

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation

Anställningar

 • 2009 -

  Person-, Team- och Ledarutvecklare, MInd your Mind - enskild firma

 • 2002 - 2010

  Skolkurator år 6-9, Malmö Stad SDF Limhamn-Bunkeflo

 • 1995 - 1997

  Forskningsassistent till docent Eric Ohlsson, Lunds Universitet Socialhögskolan

 • 1986 - 2002

  Socialsekreterare, Malmö Stad, Södra Innerstaden

 • 1985 - 1986

  Flyktingsekreterare och socialsekreterare, Skurups kommun

Utbildningar

 • 2009 - 09

  Kardiomental träning (KMT), Biobalance, PHD.Benny Johansson

 • 2009 - 10

  Coachutbildning (ICC), Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2008 - 10

  Mental Coach, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2007 - 07

  Gruppledarutbildning- leda kognitiv behandling av ungdomar som lider av nedstämdhet och lättare depression, Barnpsykiatriska kliniken i Malmö

 • 2006 - 07

  Målbildstränare, Skandinaviska Ledarhögskolan(SLH)

 • 2004 - 08

  Lic.Mental Tränare, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2002 - 02

  Gruppledarutbildning COPE-föräldrarutbildning, Barnpsykiatriska kliniken i Malmö

 • 2002 - 03

  Cert.NLP Practitioner (INLPA), Nordic Institute of NLP och Skandivnaviska Ledarhögskolan(SLH)

 • 2002 - 03

  Diplomerad Avspännigspedagog, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 2000 - 01

  Projketledningskurs, Malmö Högskola

 • 1999 - 01

  Personlig Komptensutveckling genom Mental Träning, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)

 • 1998 - 98

  lösningsfokuserad korttidsterapi-"Unika lösningar för unika klienter", Malmö Stad

 • 1997 - 97

  Grundutbildning i lösningsfokuserad korttidsterapi på systemteoretisk grund, Malmö Stad- ALINEA

 • 1993 - 95

  Påbyggnadskurs i socialt behandlingsarbete, Lunds Universitet, Socialhögskolan

 • 1981 - 85

  Social linje, Lunds Universitet, Socialhögskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025