Dela

Ann Sandström

 • Projektledare
 • Scrum Master
 • Agil Coach

Översikt

Ann har 15 års erfarenhet av att jobba i ett systemutvecklingsprojekts alla faser. De senaste åren har Ann jobbat i ledande positioner för olika utvecklingsteam i telekombranschen. Tidigare uppdrag finns inom såväl administrativa system som produktutveckling.

Ann jobbar gärna agilt och är certifierad Scrum Product Owner och Scrum Master.

Egenskaper

Ann är en nyfiken och målinriktad person med tyngdpunkt på att leverera kundnytta. Ann är mycket social och har lätt för att etablera kontakter i sina uppdrag. Ett stort intresse för teknik, människor och gruppdynamik gör att Ann med framgång lett team till att leverera hård- och mjukvara med hög kvalitet i rätt tid. Ann beskrivs som en doer och med entusiasm och ett effektivt arbetssätt tillför hon energi i ett projekt.

Konsultens CV

 • Spotify

  2016 -

  Agil Coach

 • Transmode

  2012 - 16

  Projektledare

  Uppdrag som projektledare i ett hård- och mjukvaruprojekt och samtidigt Scrum Master i ett tvärfunktionellt mjukvaruteam. Ann har utöver projektledaruppdraget fått förtroendet att med sin mångåriga erfarenhet av agilt arbetssätt vara agil coach åt övriga team på mjukvaruavdelningen.

 • Ericsson

  2010 - 12

  Projektledare

  Ann har på uppdrag av det projekt som levererar radiomjukvara i en radiobasstation haft ett övergripande felrapportansvar. 

  I rollen har ingått att driva och leda ett team på elva personer som arbetat med analys och klassificering av felrapporter. Vidare har arbetet med implementationen av felrapporterna fördelats mellan ett tiotal Scrumteam med bas i Kista, Kanada och Kina.

  Ann har som Radios representant deltagit i tekniska forum på Ericsson där man diskuterar/klassificerar och följer upp felrapporter. Uppföljning och leveransplanering har ingått i arbetsuppgifterna och resultatet har rapporterats till Radios styrgrupp.

  Som kontaktperson och ansvarig för Radios felrapporter har det ställts krav på att alltid rapportera korrekta svar både internt på Radio samt till övriga intressenter på Ericsson och Anns operativa arbetssätt har kommit väl till pass i rollen då arbetet ofta varit både stressigt och krävande. 

  Under uppdragets gång har antalet resurser på avdelningen fördubblats och vilket inneburit stora förändringar i arbetssätt där Ann fortlöpande jobbat med att effektivisera och uppdatera befintliga arbetsprocesser.

  Anns flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut kombinerat med sociala färdigheter har gjort att hennes arbete rönt mycket uppskattning både internt på Radio och bland andra Ericsson-avdelningar.

 • Sony Ericsson

  2007 - 10

  Teamledare utvecklingsteam

  Gruppledare i ett team som ansvarade för C++-utveckling av mjukvara för nästa generations Symbian OS-baserade smartphones. Utvecklingen skedde i en komplex miljö med hög press och hårda deadlines och projektet bedrevs på ett flertal siter i världen. Projektet har styrts med Critical Chain Management, en agil projektstyrningsmetod.

  Anns team hade ansvar för tjänsterna SMS, paketdata, Cell Broadcast och Network. Som teamledare blev Ann snart känd som pålitlig %22med koll%22 och med stor drivkraft och ansvarskänsla levererade hon både nyutvecklings- och underhållspaket med kvalitet i tid. Anns domänansvar i teamet var paketdata och under Anns ledning levererades den första Symbiantelefonen från Sony Ericsson med support för HSDPA.

 • Föräldraledig

  2006 - 07

 • Sony Ericsson

  2004 - 06

  Teamledare modultest

  Gruppledare för modultest av interna gränssnitt i Sony Ericssons smarta telefoner. Ann ansvarade för planering, utveckling och utförande av tester. Testprogrammen gjordes i C++ i SymbianOS-miljö.

 • Perten Instruments

  2004 - 04

  Programmerare

  Programmering av PIC-processor i assembler och C.

 • Datarutin

  2002 - 04

  Kommunals medlems- och avgiftshanteringssystem

  Vidareutveckling och förvaltning av Sv. Kommunalarbetareförbundets medlems- och avgiftssystem. Systemet innehåller Kommunals medlemmar och hanterar medlemsavgifterna via löneavdrag, bankinbetalningar etc.

  Ann jobbade med analys, design och tillverkning av tuxedotjänster i C++ och programmering av SQL och lagrade procedurer till en Sybase-databas. Ann gjorde också krav för det grafiska gränssnittet på klientsidan.

 • Ericsson Network Technologies

  2001 - 02

  Krav/Utveckling/Test

  Framtagning av en Recoater (återförslutare av optisk fiber).

  Ann ansvarade för mjukvaran samt val av hårdvara. Utveckling i C++ på WinCE 3.0. Utvecklat GUI för att styra och konfigurera maskinen likväl som serverdelarna för att kommunicera med hårdvaran.

 • Ericsson Cables

  2000 - 01

  Krav/Utveckling/Test

  Ann ansvarade för framtagandet av en produkt som hanterade automatisering av prepareringsverktyg för fibersvetsning. Styrning av hårdvara via ISA-bussen med mjukvara utvecklad i C++ för Windows NT. Arbetet utfördes i Visual Studio.

 • ISIS Kvalitetsinstitut

  2000 - 02

  Kravframtagande och programmering

  Vidareutveckling av Windows-applikation för att hantera kvalitetsdata. Ann utvecklade i Visual Studio C++ med MFC. Applikationen innehåller en beräkningsmodul för att hantera inmatade värden, en modul som ritar grafer och åskådliggör data på ett användarvänligt sätt samt en del som skapar enkäter utifrån inmatad data.

 • Ericsson Wireless

  1999 - 00

  Utveckling av Ericsson Virtual Office (EVO)

  EVO var ett client-/serversystem för mobil datoranvändning med trådlös mail-, fil- och webåtkomst. Ann utvecklade i Visual Studio C++ MFC för Windows/Windows NT.

 • Sv. Kommunalarbetarförbundet

  1997 - 99

  Programmerare

  Utveckling av nytt system för medlems- och avgiftshantering i tre-skikts c/s-teknik. Ann programmerade Tuxedotjänster i C++ och lagrade procedurer i SQL (Sybase).

 • Ericsson Radio Systems

  1995 - 96

  IS/IT-ingenjör

  Ann jobbade med kravframtagande för en objektorienterad databas (Comet) med syfte att lagra Ericssons elektronikkomponeter.

 • Ericsson Radio Systems

  1995 - 95

  IS/IT-ingenjör

  Ann skrev HPGL-parser för att underlätta hanteringen av datalagrade ritningar. Programmeringen gjordes i yacc och lex.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, PocketPC, Symbian, Windows 2000, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  Sybase SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Tuxedo, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  Unix Shell script, Pascal, SQL, C++

 • - Hårdvara

  PC

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, WCDMA (3G)

 • - Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Objektorienterade system, Systemförvaltning

 • - Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Testare

Anställningar

 • 1996 - 1999

  Konsult, Resco

 • 1995 - 1996

  IS/IT-ingenjör, Ericsson Radio Systems

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Product Owner, Crisp

 • 2013 - 13

  Rätt fokus i styrelsearbetet, StyrelseAkademien

 • 2010 - 10

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2010 - 10

  ITIL Foundation V3 Certifiering, Profecto

 • 1995 - 95

  PROPS Projektledarutbildning, Ericsson Education

 • 1990 - 95

  Civilingenjör Maskinteknik, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363