Dela

Jonas Uddman

 • Utbildningsdesigner

Översikt

Jonas är en ingenjör som blivit grafisk designer!
Han är civilingenjör inom industriell ekonomi (logistikinriktning) och har lång erfarenhet som projektledare internationellt. Men hans stora passion för grafisk design och pedagogik ändrade inriktningen på hans karriär och de senaste 11 åren har han haft mer än 50 uppdrag inom framförallt företagsutbildningar.

Egenskaper

Jonas är bra på att förstå komplexa lösningar och visualisera dessa i pedagogiska illustrationer, animationer, 3D-modeller och infographics.

Han är kreativ, målmedveten och bra på att förstå kundernas behov.

Han använder gärna ny kreativa molntjänster för att lösa gamla problem på moderna sätt. Exempelvis har han en nytt sätt att göra processkartor pedagogiska och moderna verktyg för att genomföra workshops. Han har också utvecklat och designat företagssimuleringar i spelformat.

Konsultens CV

 • IKEA of Sweden

  2013 -

  Utbildningskonsult

  Jonas skapar utbildningar som blandar web-baserade föreläsningar i videoformat med lärarledda frågestunder enligt metodiken "Flipped classroom". Detta inkluderar interaktiva videor (Adobe Captivate och Text-to-Speech), webbformulär, pedagogiskt presentationsmaterial, lärarhandledningar och deltagarmaterial. Han har också gjort animerade filmer för att kommunicera utbildningar och projekt.
  Han är instruktör och utbildar andra instruktörer.
  Jonas använder gärna nya pedagogiska metoder och modern mjukvara inom grafisk design, och delar gärna med sig av de erfarenheterna till sina uppdragsgivare. Ofta resulterar detta i nya mallar, grafiska profiler och effektivare arbetssätt för att ta fram pedagogiskt utbildningsmaterial.

 • IKEA IT & IKEA HR

  2013 - 13

  Usability expert

  Designade och hanterade krav för en intern portal för IKEAs alla ledarskapskurser. Lösningen blev en hemsida med en 3D-modell av ett hus där besökaren kan gå runt i olika rum och hitta utbildningar och annat innehåll. Vi byggde också ett galleri som drog nytta av modern webteknik.

 • Göteborgsregionen/GRAF-projektet

  2012 - 13

  Webbdesigner och webbutecklare

  http://www.grafprojektet.se/

 • Göteborgsregionen/Samtidigt

  2012 - 13

  Webbdesigner och webbutecklare

  http://www.samtidigt.eu/

 • Ericsson AB

  2012 - 13

  Spelkonstruktör och speldesigner

  Jonas konstruerade och designade ett webbaserat företagsspel inom logistik (baserat på en Amerikansk förlaga från 1960-talet). Spelet kan ledas av en instruktör på distans och spelas av flera lag på olika platser samtidigt vilket reducerar utbildningskostnaden. Spelet simulerar en förädlingskedja och genom att variera graden av transparens mellan leden i kedjan visar man på ett pedagogiskt sätt kostnaden för bristfällig kommunikation. Slutsatsen av spelet är en 90-procentig besparing av brist- och lagerkostnader, enbart tack vare kommunikationsförbättringar. Spelet används också för att motivera medarbetare att delta i förbättringsprojekt inom logistik. Jonas köpte in programmeringen och var ansvarig för hela leveransen, inklusive utbildning av instruktörer.

 • Ericsson AB

  2012 - 12

  Logistik-process-förbättrare

  Jonas deltog i arbetet att förbättra Ericssons kapacitetsplaneringsprocess, dvs. hur man bäst drar nytta av marknadsprognoser och annan information för att optimera hela leveranskedjans kapacitet i form av utrustning, personal och material med lång ledtid. Hans roll var att leda workshops, föreslå förenklingar för att snabba upp processen samt att dokumentera gruppens arbete i form av processkartor, processbeskrivningar och Excelmallar.
  Verktyg: Excel, Visio, PowerPoint

 • Sony-Ericsson

  2011 - 11

  Process-workshop-facilitator

  Jonas anlitades för att leda två workshops, förbättra och uppdatera deras testprocess samt rita en ny bild för deras IT-landskap inom testning.
  Verktyg: Visio, Illustrator, PowerPoint

 • MySigma

  2011 - 11

  Grafisk designer

  Uppdraget åt denna logistikkonsultbyrå var att skapa en ny grafisk profil, en PowerPoint-mall, symboler för att visualisera logistikflöden samt att förbättra deras existerande presentationsmaterial.
  Verktyg: Illustrator, Google Sketch-up, Photoshop, PowerPoint, Excel

 • Ericsson AB

  2011 - 11

  Logistik-Process-förbättrare

  En serie uppgifter som inkluderade att förbättra och dokumentera Ericssons prognosprocess, leda process-workshops och uppdatera Intranetsidor. Han gjorde även ett kommunikationspaket för en extern föreläsning.
  Verktyg: Excel, Visio, PowerPoint, TeamSite, DreamWeaver, Flash, Photoshop, Illustrator

 • European Design

  2011 - 11

  Projektledare ED 2011 Vilnius

  Uppdraget innebar att på heltid under ett halvår vara projektledare för en rad evenemang i Vilnius, Litauen i maj. T.ex. att planera och genomföra en tävling för Europas alla grafiska designer, insamling och verifiering av tusentals tävlingsbidrag, jurymöte i Stockholm för Europas 15 främsta designtidningar och en prisutdelningscermony och galakväll för alla vinnare i Vilnius. Det innebar även en hel del administrations- och kommunikationsuppgifter samt att agera helpdesk och ansvara för budget.
  Förutom tävlingen så arrangerade han ett tiotal designwalks (dvs. guidade rundvandringar till Vilnius främsta designbyråer), fester och massor av sidoaktiviteter.
  Verktyg: Egenutvecklat CRM-system, Excel, FileMaker, MySQL, Photoshop, CampaignMonitor, KeyNotes, Word, ProjectPlace, DreamWeaver mm.
  Projektets storlek: 12 i projektteamet och >300 deltagare

 • European Design

  2010 - 10

  Projektledare ED 2010 Rotterdam

  Uppdraget innebar att på heltid under ett halvår vara projektledare för en rad evenemang under samlingsnamnet "European Design Festival" i Rotterdam, Holland i maj. T.ex. att planera och genomföra en tävling för Europas alla grafiska designer, jurymöte i Malmö och en prisutdelningscermony och galakväll för alla vinnare i Rotterdam. Det innebar även en hel del administrations- och kommunikationsuppgifter samt att agera helpdesk och ansvara för budget.
  Förutom tävlingen så arrangerade Jonas en 3-dagars konferens med talare från hela Europa, ett tiotal designwalks (dvs. guidade turer med cykel och båt till Rotterdams främsta designbyråer), fester, utställningar och massor av sidoaktiviteter.
  Verktyg: Egenutvecklat CRM-system, Excel, FileMaker, Photoshop, CampaignMonitor, KeyNotes, Word, ProjectPlace mm.
  Projektets storlek: 18 i projektteamet och >600 deltagare

 • Ericsson AB

  2009 - 10

  Logistik-Process-förbättrare

  Jonas genomförde ett flertal process-workshops och hjälpte till att rita upp och förbättra processen för Ericssons kapacitetsplanering (Tactical Dimensioning Management),
  Han gjorde också en Excelmall som används än idag när Ericssons ledningsgrupp inom logistik tar månatliga taktiska beslut (Sales & Operations Planning).
  Verktyg: Excel, PowerPoint, Visio, Illustrator, Photoshop

 • Ericsson AB

  2009 - 11

  Logistik-kommunikatör

  Tillsammans med en annan konsult tog Jonas fram en ny intranät-portal för Ericssons prognoshantering.
  Han genomförde även ett tio-tal process-workshops och arbetade med processbeskrivningar och manualer för ett nytt prognosverktyg (web, .ppt & video).
  Han tog fram kommunikations- och utbildningsmaterial, utvärderade enkäter, illustrerade prognosflöden, gjorde en Excel-mall för korttidsdata, ritade web banners samt utbildade portal-administratörer och process-ansvariga.
  Verktyg: Illustrator, TeamSite, PhotoShop, DreamWeaver, Excel, PowerPoint, Word, Visio, SnagIt, Jing mm

 • Sony Nordic, Köpenhamn

  2009 - 09

  Transportsimulering

  Jonas analyserade kundens historiska transportkostnader och gjorde kostnadssimuleringar i Excel för olika transportstrategier och speditörer. I uppdraget ingick att hitta den för kunden optimala transportlösningen baserat på frakttabeller, kundernas ordermönster och plats samt prognoser.

 • Sony Nordic, Köpenhamn

  2008 - 08

  Logistik-Process-förbättrare

  Kunden ville utvärdera olika leverantörer för att sköta deras lager och transporter. Uppdraget bestod dels i att jämföra de olika leverantörernas lösningar i detalj men framförallt i att förbättra företagets logistikprocess. Tillsammans med andra konsulter optimerade och dokumenterade Jonas hela logistikprocessen och hans fokus var på transporter och lagerhantering.
  Verktyg: Word, Excel, Illustrator, ProjectPlace

 • Ericsson AB

  2007 - 07

  Logistik-kommunikatör

  Jonas var med när Ericsson samlade sina bästa logistikexperter för att ta fram Ericssons nya logistikstrategi ”Demand & Supply Planning Principles”. Hans illustrationer och presentationer från det projektet är grunden till de följande årens logistikförbättringsprojekt på Ericsson globalt.

 • European Design

  2007 - 11

  Projektledare för 5 böcker

  Paralellt med att Jonas var projektledare för designtävlingar 2007-2011 så var han också projektledare/utgivare för en årlig bok/katalog som samlade Europas bästa grafiska design det senaste året.
  Verktyg: InDesign, PhotoShop mm
  Projektets storlek: 2 personer, upplaga ca. 4000 per bok

 • European Design

  2006 - 11

  Projektledare admin-system + webb x 3

  Jonas var projektledare för en komplex hemsida. Förutom att informera skulle sidan samla in designprojekt och anmälningsavgifter från tusentals av Europas bästa grafiska designer, vilket ställde höga krav både på funktion och design.
  I takt med att organisationen växte så behövde även hemsidan uppgraderas vartannat år vilket har inneburit tre versioner (=projekt) så här långt.
  Kopplat till hemsidan byggde han även ett administrationssystem (backofficelösning). Kunden ville hantera all administration av tävlingar, konferenser, kundkontakt, ekonomi mm via ett enda webb-baserat system.
  Verktyg: WordPress, Illustrator, PhotoShop, MySQL, FileMaker, Excel
  Projektets storlek: 3 personer

 • Ericsson Borås & Marconi Genoa

  2006 - 07

  Kommunikatör & web master

  Jonas gjorde och genomförde en kommunikationsplan för integrationen mellan Ericsson och det inköpta telekomföretaget Marconi.
  Han byggde intranätssidor i kundens webb-verktyg samt samlade och redigerade innehåll från organisationen. Dessutom skapade han en del presentationer, utbildningsmaterial och Excelmallar, ritade flödesbilder, gjorde nyhetsbrev, genomförde och följde upp enkäter, ledde workshops och förbättrade deras reklamations- & eskaleringsprocess.
  Verktyg: TeamSite, PowerPoint, Excel, Illustrator, Word, PhotoShop, DreamWeaver, Flash, Visio

 • Celemi

  2004 - 05

  Logistikspelsutvecklare

  Med sin erfarenhet inom logistikspel var Jonas ämnesexpert vid utvecklingen av ett webbaserat spel åt IKEA. Han skapade även en simulering i Excel av spelförloppet och förbättrade spelupplägget.
  Verktyg: Excel, Illustrator, Word

 • Ericsson AB

  2004 - 05

  Logistik-kommunikatör & Web master

  Jonas hjälpte till med innehållet och tog fram ett kommunikationspaket (inkl. illustrationer och symboler) för Ericssons förändringsplan för logistik ”Ericsson Supply Model”. Symbolerna i denna presentation blev standard för logistikstrategibilder inom Ericsson och används fotfarande. Modellen låg till grund för flera omfattande logistikförbättringsprojekt.
  Han byggde intranätssidor i kundens webb-verktyg och samlade och redigerade innehåll från organisationen
  Han gjorde nyhetsbrev, kommunikations-plan, och hjälpte till med illustrationer vid införandet av SCOR (Supply Chain Operations Reference model) på Ericsson.
  Verktyg: Illustrator, PowerPoint, Excel, TeamSite, PhotoShop mm

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  CSS

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Utbildning, Workshopledning

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare

 • - Projektledning

  Event Management, Infrastruktur och logistik

 • - Systemtyper

  Simulering

 • - Tillämpningar

  Dataspel/ Internetspel

 • - Branscherfarenhet

  Media, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Databasadministratör, Användbarhetsspecialist, Interaktionsdesigner, Organisations-och Processkonsult, Designer, Lärare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Grafisk identitet och profil, Internkommunikation

Anställningar

 • 2001 - 2002

  Produktansvarig för logistikkurser, Ericsson University

 • 2000 - 2001

  Lärare & ansvarig för logistikkurser, Ericsson Radio Systems

 • 1999 - 2000

  Metod- & utbildningsansvarig, Ericsson Radio Systems

 • 1998 - 1999

  Projektledare för logistikförbättringar, Ericsson Radio Systems

Utbildningar

 • 2000 - 01

  Ledarskapsutbildning, Stockholm

 • 1999 - 02

  Adobe CS, Stockholm

 • 1992 - 98

  Civilingenjör: Industriell Ekonomi 180p, Linköping

 • 1989 - 92

  Teknisk linje, Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Annette Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0703 -90 10 04
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025