Dela

Mikael Lindsten

 • Systemutvecklare
 • Systemarkitekt

Översikt

Mikael är en passionerad systemutvecklare med en förkärlek för funktionella språk, i synnerhet JavaScript. Som civilingenjör i datateknik har han i grunden en inriktning mot realtidssystem samt formella språk och programmeringsteori. Han har under åren samlat på sig en bred erfarenhet som omfattar såväl funktionella som objektorienterad språk, databaser, integration, webbutveckling och mobilitet. Tyngdpunkten är dock webbutveckling där Mikael har gedigen erfarenhet, framförallt på klientsidan men även på serversidan, både i Java och C#.

Egenskaper

Mikael älskar problemlösning och logik och har ett brinnande intresse för programmering. Han är noggrann, strukturerad och analytisk och drivs av strävan att förstå hur allting fungerar. Han arbetar helst tillsammans med andra, men är samtidigt självständig. Mikael tycker också om att lära ut och dela med sig av sina kunskaper och vill gärna intressera andra för allt som intresserar honom.

Konsultens CV

 • Husqvarna

  2017 -

  Utvecklare

  Web Order är ett webbaserat system som tillhandahåller kritiska funktioner för Husqvarnas B2B-handel (mellan säljbolag och återförsäljare). Systemet består av moduler för olika funktioner, exempelvis orderläggning, produktregistrering och hantering av garantiärenden. Eftersom systemet är gammalt och dyrt att förvalta ska dessa moduler successivt ersättas av nya separata system.

  Mikael ingår i det team som ansvarar för utveckling och förvaltning av back-end för de nya systemen samt förvaltning av nuvarande moduler. Mikael arbetar också med förvaltning av front-end för det nya systemet för hantering av garantiärenden.

  Teknik:
  REST, OIDC, Java EE, Spring, JAX-RS, JPA, JMS, SQL Server, JUnit, Mockito, Maven, TypeScript, Angular, HTML, SCSS, webpack, Karma, Apache Tomcat, Microsoft Azure

 • Starbright Consulting

  2014 -

  Arkitekt/utvecklare

  BRiGHTiNTEL (tidigare Cargo Care) är ett webbaserat verktyg för övervakning av transporter samt uppföljning och analys av insamlad sensordata. Efter att rapportdelen av verktyget hade byggts om 2014 (för att integreras i en kunds system) genomfördes ett projekt för att bygga om resterande delar och komplettera med bland annat ny användarhantering, stöd för direkt integrationen mot olika telemetrileverantörer samt fler analysmöjligheter. Verktyget har sedan vidareutvecklats i omgångar och anpassats till nya kunder.

  Mikael arbetade som arkitekt och utvecklare i ombyggnationsprojektet. Han var även teknisk projektledare och samordnare för projektgruppen som bestod av fyra utvecklare. Därefter har Mikael fortsatt att arbeta med vidareutvecklingen av verktyget.

  Teknik:
  REST, JavaScript, Vue.js, HTML, LESS, Node.js, webpack, Highcharts, Google Maps, Java EE, JPA, JMS, Wildfly, Amazon EC2

 • Starbright Consulting (Envirotainer)

  2014 - 14

  Arkitekt/utvecklare

  Cargo Care är ett webbaserat rapportverktyg för uppföljning och analys av insamlad sensordata. 2014 gjordes en omfattande anpassning av verktyget i samarbete med företaget Envirotainer. Syftet var att dels att anpassa produkten funktionsmässigt till Envirotainers verksamhet (temperaturkontrollerade containrar för flygtransport) och dels att integrera den i en kundportal som utvecklades parallellt.

  Mikael arbetade som arkitekt och huvudutvecklare med anpassningen och integrationen av Cargo Care i Envirotainers miljö. Anpassningen innebar i stort sett en omskrivning från grunden, med såväl ny arkitektur som teknikstack.

  Teknik:
  REST, JavaScript, Vue.js, Node.js, Component, Highcharts, Google Maps, HTML, LESS, C#, EF, SQL Server

 • Hallpressen

  2011 - 11

  Utvecklare

  Hallpressen är utgivare av flera lokala dagstidningar. Utöver tryckta tidningar får prenumeranter även tillgång till en webbsida där de kan läsa sin tidning i digital form. Sedan 2011 är dessa digitala tidningar också tillgängliga via en app för iPad.

  Mikael arbetade som utvecklare med att bygga en back-end för iPad-appen.

  Teknik:
  REST, Java EE, Apache Tomcat

 • Jordbruksverket

  2011 -

  Utvecklare

  SAM Internet är en e-tjänst för att söka jordbrukarstöd. Tjänsten, som har funnits sedan början av 2000-talet, har ersatt flera av de pappersblanketter som lantbrukare tidigare använde för att deklarera sitt jordbruk och söka stöd. Sedan 2012 skickas inte längre några blanketter ut till landets lantbrukare utan alla ansökningar görs i SAM Internet, vilket ställer höga krav på prestanda och stabilitet. Utmärkande för systemet, utöver den höga belastningen under ansökningsperioden, är dess omfattande uppsättning underliggande verksamhetsregler som vanligen ändras från år till år och fordrar årliga anpassningar.

  Mikael har sedan 2011 arbetat som utvecklare med anpassningar och vidareutveckling av SAM Internet inför varje ansökningsperiod, ett arbete som för Mikaels del har påbörjats i september-oktober och pågått fram till mars-april. Däremellan har Mikael arbetat med förvaltning av diverse system, bland annat Multikuben och flera handdatorsystem, samt med utveckling av nya system och e-tjänster inom förvaltningsorganisationen, exempelvis för ansökning om etisk prövning av djurförsök. Förvaltningsorganisationen karaktäriseras av ett agilt arbetssätt baserat på Kanban och Scrum.

  Teknik:
  REST, JavaScript, AngularJS, Ext JS, OpenLayers, HTML, CSS, Drools, Java SE, Java EE, JSP, JSF, JPA, PostgreSQL, PostGIS, Oracle SQL, PL/SQL, Maven, C#, .NET CF, VBScript, ArcPad, ArcIMS, JBoss EAP, Apache Tomcat

 • Landstinget i Jönköpings län

  2010 - 11

  Arkitekt/utvecklare

  Sjukresor i Jönköpings län samordnas av Länstrafiken och beställningar görs per telefon av vårdpersonal. I syfte att förenkla uppföljningen av beställningar samt tillse att de görs enligt regelverket så påbörjade Landstinget utvecklingen av ett webbaserat system för beställning av sjukresor som skulle integreras med Länstrafikens bokningssystem via SUTI (ett standardiserat protokoll för utbyte av trafikinformation). Efter ett år lades dock projektet på is eftersom Landstinget och Länstrafiken inte kunde komma överens om hur beställningar skulle gå till i det nya systemet.

  Mikael arbetade som arkitekt och utvecklare med att bygga det nya systemet för beställning av sjukresor. Parallellt med detta arbetade han med förvaltning av bland annat Landstingets intranät.

  Teknik:
  SUTI, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, Java SE, Java EE, JSF, Facelets, RichFaces, MySQL, Apache Tomcat

 • Eskilstuna kommun

  2010 - 10

  Utvecklare

  Eskilstuna Trade Center är en informationsplattform från Eskilstuna kommun med syftet att hjälpa företag att etablera sig i kommunen.

  Mikael arbetade som huvudutvecklare med att bygga en webbplats för Eskilstuna Trade Center inför dess lansering 2010.

  Teknik:
  EPiServer, C#, ASP.NET, JavaScript, jQuery, HTML, CSS

 • Danske Bank

  2009 - 09

  Utvecklare

  Bovaf är en applikation som används av banken för värdering av fastigheter.

  Mikael arbetade som utvecklare med anpassningar av Bovaf till "covered bonds", ett system för att finansiera belåning av fastigheter. Arbetet omfattade bland annat integration med NAI Svefa för att hämta taxeringsvärden.

  Teknik:
  C#, SQL Server, VB6

 • Toyota Material Handling Europe

  2008 - 10

  Utvecklare/support

  Easy är en handdatorbaserad fältservicelösning som är integrerad med Movex och som 2010 användes av cirka 2500 servicetekniker i 16 länder.

  Mikael arbetade som utvecklare med att bygga version 4 av Easy. Arbetet bestod bland annat av anpassningar till en ny version av Windows Mobile och en ny handdatormodell, samt datamigrering och konfigurering av servrar inför driftsättningen. Parallellt med detta arbetade Mikael med avancerade supportärenden gällande Easy och byggde också ett webbaserat verktyg åt helpdesk för distansövervakning av loggar och köer på driftservrarna för Easy. Han hjälpte även till att hantera ärenden i helpdesk under jourtider.

  Teknik:
  C#, .NET CF, ASP.NET, SQL Server, Reporting Services, Integration Services, WMI, MSMQ, HTML, CSS, NilexPlus

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS Access, mySQL, Oracle, SQLite, MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Illustrator, Ant, Atlassian Jira, Eclipse, Episerver, Git, Hibernate, JBoss, Jenkins, JMS, Maven, MS Explorer, MS Office, MS Reporting Services, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, MSMQ, Subversion, Adobe Photoshop, CVS, J2EE, JDBC, Netbeans, Node.js, Tomcat

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, ASP.NET, C, C++, JUnit, MS .NET, PHP, SOAP, SSL, UML, Visual Basic, Visual Basic .NET, XSD, AngularJS, C#, EJB, J2SE, JSP, MVC, PL/SQL, Servlets, Webservices, XML, XSL, XSL-T, CSS, HTML, HTML5, Java, Jquery, Rest, SQL, Javascript

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, KANBAN, Scrum

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - Databaser

  Databasadministration, Datamodellering, Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  GIS, SOA, AJAX

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Designer, Grafisk designer, Interaktionsdesigner, Lärare, Lösningsarkitekt, Testare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2012 -

  Konsult, Kvadrat AB

 • 2008 - 2012

  Konsult, Sogeti Sverige AB

Utbildningar

 • 2012 - 12

  JBoss BRMS (workshop), Red Hat, Jönköping

 • 2011 - 11

  JBoss SOA: ESB Service Implementation, Red Hat, Jönköping

 • 2007 - 07

  Foundation Certificate in Software Testing (ISTQB), Testway, Linköping

 • 2003 - 07

  Civilingenjör Datateknik, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779