Dela

Marc van Dueren

 • Certifierad Kravanalytiker
 • System-databasdesigner
 • DotNet Utvecklare

Översikt

Marc har arbetat inom IT-branschen sedan 1996 och då framför allt inom områdena systemutveckling, systemdesign och kravhantering. Han har lång erfarenhet av att arbeta med både system- och verksamhetskrav samt med såväl funktionella som icke-funktionella krav. De senaste året har Marc främst arbetat med att implementera metoder och processer för kravinhämtning samt omsätta dessa till utvecklad funktionalitet - med agila arbetssätt.

Marc har mer än 16 års erfarenhet av projektarbete inom IT varav 12, inom kravanalys och systemdesign. Detta medför att Marc har både bred och djup förståelse kring teknik, dess möjligheter och implementationer. Marc har en stor analytisk förmåga som han använder till att skapa goda projektrelationer likväl som mycket nöjda kunder.

Egenskaper

Prestigelös
Initiativrik
Ansvarstagande
Analytisk
Resultatinriktad

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2014 - 16

  Kravanalytiker, Systemutvecklare

  Marc var systemdesigner och kravhanterare för Sjö och Luftavdelning inom Transportstyrelsen. Han var delaktigt i en stor migreringsprojekt, med syftet att migrera alla system från Windows 2003 till Windows 2012 och SQL 2000 (och Sybase) till SQL 2012. Marc har designad och utvecklad en egen transaktionshanterad synkroniseringslösning för SQL server helt själv. Detta som ersättning av Merge Replication från Microsoft. Vidare var han delaktig med utveckling av flera e-tjänster i MVC (TDD, CI, WCF, EF mm) Marc haft även rollen som leaddeveloper. Uppdraget drevs enligt Scrum.

 • Group VanLoon

  2010 - 14

  Kravanalytiker, Systemutvecklare

  Marc var kravanalytiker för ett stort nyutvecklingsprojekt för logistikbolaget Group Vanloon där han ansvarade för 3st utvecklare. Projektet syftade till att skapa ett nytt CRM-system. Detta innefattade allt från kund- och leverantörsdialoger till prisberäkning av kostnader för transportenheter mm. Projektet drevs enligt Scrum och Marc ansvarade för att fånga och kommunicera användarnas behov. Vidare ingick även kravanalys, användningsfallanalys, design, databasmodellering och till sist att leda workshops för ett 20-tal nyckelanvändare.

 • GV

  2008 - 10

  Kravanalytiker/designer, Systemutvecklare

  Marc var såväl kravanalytiker som utvecklare för ett stort projekt för försäkringsbolaget G&V där han ansvarade för 5st resurser och rapporterade direkt till styrgruppen. Projektet syftade till att skapa en helt ny backuplösning med enklare sätt återställa filer samt att själv hantera backupen. Han var med i kravarbetet med allt från kravinsamling, analys och design. Detta arbetsupplägg gav Marc en god helhetssyn, och möjlighet att värdera kundens krav väldigt väl. Projektet var kritiskt och höga krav ställdes på kvaliteten av systemet i form av trygghet och integration mot kringliggande system och applikationer.

 • BFE-Benelux

  2006 - 08

  Kravanalytiker/designer, Systemutvecklare

  Marc hade rollerna kravanalytiker, BI-analytiker och utvecklare för ett stort CRM-projekt för energibolaget BFE där han ansvarade för 3st resurser och rapporterade direkt till styrelsen. Projektet syftade till ersätta ett gammalt CRM-system med ett mer avancerat nyutvecklat CRM, inklusive datamigrationen (med SSIS). Han var med i kravarbetet med allt från kravinsamling/ kravhantering, design, datamodellering och även utveckling i delar av prototypen. Projektet var extra komplicerat då hela systemet gick över från Novell till Windows.

 • DELTA NV

  2001 - 06

  Utvecklare, kravhanterare,CM, Designer

  Delta NV var en offentlig leverantör av el, gas och kabel-tv i södra Nederländerna. På grund av privatisering var de tvungna att delas upp till nät- och leverantörbolag. Marc arbetade i flera olika projekt under tiden på Delta NV. Han började som VB6 utvecklare och växte till BI analytiker och Kravanalytiker. Marc var dessutom medlem i deras Change Management Board under dessa 5 år. Under de sista 2 åren var han framförallt kravhanterare och medlem av CM-board. Hela organisationen drevs enligt RUP och Itil.

 • Proximus/Belgacom Mobile

  1999 - 01

  Systemutvecklare / Databasdesigner

  Marc var del av en grupp som utvecklade ett system för att rapportera larmkoder från antenner in i en Oracle databas. Samt ytterligare ett systemstöd för byggnationer av master.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, MS Internet Information Server, Windows 2008 Server, Windows 7, MS Transaction Server

 • - Databashanterare

  Informix, mySQL, DB2/400, DB/2, MS Access, MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services, Oracle, SQL server, Sybase SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, Episerver, QlikView, Tomcat, MS Exchange, Team Foundation Server, TIBCO, Entity Framework, MS Office, MS Project, MS Reporting Services, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, MVC.net, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, CSS, HTML5, Jquery, Office VBA, PL/SQL, PowerShell, TAPI, ASP.NET, C#, HTML, Javascript, MFC, MS .NET, MVC, Rest, SOAP, SQL, SQL Windows, UML, VBA, Webservices, XML, COM, COM+, Visual Basic, Visual Basic .NET

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Agila metoder allmänt, ITIL, Microsoft Solution Framework, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Test & Verifiering

  Testutveckling

 • - Databaser

  Datawarehousing, Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem, AJAX, CRM-system, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Teleoperatörer, Energi, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år, Matematik, Systemvetenskap

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Designer, Kravanalytiker, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2008 - 2000

  Ägare, IdaMS AB

 • 2006 - 2013

  Ägare, DD-NET bvba

 • 1999 - 2008

  Ägare, INCA vof

 • 1995 - 1999

  Konsult, Datapool NV

Utbildningar

 • 2016 - 16

  IREB CPRE - Certifierad, Stockholm

 • 2005 - 05

  Designing Multi-tier Client/Server Applications, Antwerpen

 • 2005 - 05

  Designing Multi-tier Client/Server Applications, Antwerpen

 • 2005 - 05

  Building XML Based web applications, Brussel

 • 2004 - 04

  Crystal Reports 10 Master-Developer, Middelburg

 • 2004 - 04

  Building Distributed Applications for W2K, Antwerpen

 • 2003 - 03

  Grundläggande ITIL, RUP, Scrum, Gent

 • 2002 - 02

  Programming MS SQL Server, Antwerpen

 • 2002 - 02

  Microsoft .NET Master Classes, Antwerpen

 • 2001 - 01

  VB.net hos Beta VZW, Antwerpen

 • 2001 - 01

  ASP.NET and C# Fundamentals, Antwerpen

 • 2000 - 00

  Mastering Visual Basic 6.0 Development, Brussel

 • 1986 - 88

  tillämpad informationsteknologi, Antwerpen

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60