Dela

Henrik Johansson

 • Systemutvecklare
 • Integratör
 • Scrum Master

Översikt

Henrik är ursprungligen utbildad applikationsutvecklare med objektorienterad programmering som specialitet. Utmed arbetslivets väg har han tagit en avstickare ner till operativssystemsutveckling och på senare år letat sig upp till applikationsnivå igen. Intressesfären sträcker sig från strax ovan drivrutinsutveckling till strax under det grafiska gränssnittet och detta helst i Linux-miljö.

Egenskaper

Henrik är en social och utåtriktad person som kombinerar ett brett tekniskt kunnande med ett starkt driv vilket leder till leverans i tid med hög kvalitet!

Konsultens CV

 • Ericsson, RBS

  2012 -

  Systemutvecklare

  Arbetar med de mjukvaruapplikationer som körs i digitalenheten i Ericssons radiobasstation RBS 6000. Primära arbetsuppgifter är att programmera ny funktionalitet (C++) och utföra trouble shooting. Har under uppdragets gång arbetat med integration av mjukvara på ny hårdvara samt genomfört en migrering av kodbasen från ClearCase till Git.

 • Ericsson, RBS

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Arbetade med mjukvaruapplikationen som körs i radioenheten i Ericssons radiobasstation RBS 6000. Dagliga arbetet bestod av trouble shooting, specificering av nya krav och bistå i utredningsarbeten samt förstudier.

 • Svensk kommun

  2011 - 11

  Projektledare

  Projektledare i ett projekt som syftade till att utvärdera implementeringen av ett, av kommunen och från en utomstående part, uppköpt verksamhetssystem.

 • Lorentzen & Wettre

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Assisterade kunden i arbetet med att sätta upp en utvecklingsmiljö för den
  Saab-utvecklade, ARM-baserade SimCom-plattformen. Bistod också med att göra en anpassning av Linux-kärnan, sätta ihop ett byggsystem för rotfilsystemet samt utveckla en process för versionshantering med hjälp av Git.

 • Ericsson, Linux Development Center

  2008 - 11

  Systemutvecklare

  Arbetade med utvecklingen av de Linux-baserade operativsystem som används i Ericssons olika system. Uppdraget inleddes med att transferera och överta ett antal produkter från ett annat bolag. Arbetsuppgifterna bestod av design och test av dessa produkter samt utföra troubleshooting och ansvara för drift av labbutrustning.

 • Ericsson, AXE

  2007 - 08

  Testutvecklare

  Arbetade med att introducera automatiserad testning i organisationen för två olika delsystem i centralprocessorn APZ.

 • Ericsson Mobile Platforms

  2007 - 07

  Examensarbetare

  Utvecklade en kamerasimulator för användning som testverktyg i utvecklingsarbetet på avdelningen för multimedia.

 • Teleca Sweden South AB

  2006 - 06

  Systemtestare

  Arbetade med systemtestning i ett projekt som syftade till att integrera Telecas produktsvit på mobiltelefoner med Windows Mobile som operativsystem.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Git

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Java, Unix Shell script

 • - Hårdvara

  PC

 • - Standarder

  3GPP

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP, Datakommunikation allmänt, LAN, Unix

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, LTE, Mobilsystem allmänt

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Systemintegration

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Systemutvecklingskonsult, Alten Sweden AB

 • 2007 - 2011

  Systemutvecklingskonsult, Comitech AB

 • 2006 - 2006

  Systemtestare, Teleca Sweden South AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Effective Java, Alten Sweden AB

 • 2013 - 13

  Git Advanced, Xdin AB

 • 2012 - 12

  Development with Qt, Xdin AB

 • 2010 - 10

  Team Management, Combitech AB

 • 2010 - 10

  Scrum master-certifiering, Combitech AB

 • 2009 - 09

  Embedded Linux – Hands On, Combitech AB

 • 2008 - 08

  Mobel-Based Systems Engineering – Boot camp, Combitech AB

 • 2008 - 08

  Effektiv förhandlingsteknik, Combitech AB

 • 2002 - 07

  Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola

 • 2001 - 01

  Engelska, allmän kurs, Växjö Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557