Dela

Henrik Johansson

 • Systemutvecklare
 • Integratör
 • Scrum Master

Översikt

Henrik har mer än 10 års erfarenhet av utveckling inom inbyggda system och Linux löper som en röd tråd genom arbetslivet. Uppdragen har under åren varierat mellan allt från applikationsutveckling i C++ till att bygga kompletta Linux-distributioner. Intressesfären sträcker sig från strax under det grafiska gränssnittet till strax ovan drivrutiner. Arbetet sker vanligen i terminalfönster och enkla texteditorer snarare än avancerade IDE:er.

Egenskaper

Henrik är en social lagspelare som trivs bäst i ett högpresterande team där agila processer och testautomatisering frammanar drivet som ser till att varje sprint är lite bättre än den förra.

Konsultens CV

 • Saab AB

  2016 -

  Systemutvecklare

  Arbetar i ett team som utvecklar en Linux-baserad cloud-plattform. Plattformen används i ett antal av Saabs produkter som ställer höga krav på stabilitet och säkerhet. Utöver utvecklingsarbetet arbetar teamet med support mot ett antal kundprojekt samt underhåll och drift av utvecklingsmiljö och CI-maskineri.

  - Implementation av ny funktionalitet
  - Trouble shooting

  Linux, Docker, Ansible, Bash, Python, Go, Git, Jenkins, Bitbucket, Fisheye, Crucible

 • Ericsson AB, RBS

  2012 - 16

  Systemutvecklare

  Ingick i ett Scrum team som arbetade med utveckling av några av de mjukvaruapplikationer som exekverar i digitalenheten i Ericssons radiobasstation RBS 6000. Som teamets Git-ansvarig utgick även ansvar för att versionshanteringssystem och CI-maskineri aldrig utgjorde ett hinder för teamets leveranser.

  - Implementation av ny funktionalitet och utföra trouble shooting.
  - Integration av mjukvaran på ny hårdvara
  - Genomförde byte av versionshanteringssystem från ClearCase till Git.

  Scrum, C++, Git, Gerrit, Jenkins, Continuous Integration

 • Ericsson AB, RBS

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Arbetade med mjukvaruapplikationen som körs i radioenheten i Ericssons radiobasstation RBS 6000.

  - Systemering av ny funktionalitet
  - Trouble shooting
  - Bistå i utredningsarbeten samt förstudier

  C++, Git, Gerrit, Jenkins, Continuous Integration

 • Göteborgs Stad

  2011 - 11

  Projektledare

  Projektledare i ett projekt som syftade till att utvärdera implementeringen av ett, av kommunen och från tredje part, upphandlat verksamhetssystem.

  Budgetansvar

 • Lorentzen & Wettre

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Assisterade kunden i arbetet med att sätta upp en utvecklingsmiljö för den Saab-utvecklade, ARM-baserade SimCom-plattformen. Uppdraget utgjorde en renodlad specialisttjänst då kunden vid tillfället helt saknade domänkunskap.

  - Anpassning av Linux-kärnan
  - Ta fram byggsystem för rotfilsystemet
  - Utveckla process för versionshantering med hjälp av Git.

  Embedded Linux, Buildroot, BusyBox, U-Boot, Git

 • Ericsson AB, Linux Development Center

  2008 - 11

  Systemutvecklare

  Arbetade med utveckling och underhåll av de Linux-baserade operativsystem som används i Ericssons olika system. Uppdraget inleddes med att transferera och överta ett antal produkter från ett annat konsultbolag. Arbetet utfördes i team-form med Scrum som utvecklingsmetodik.

  - Design och test
  - Trouble shooting
  - Ansvar för drift av labbutrustning

  Scrum, Linux, SLES, RHEL, Git, Jenkins

 • Ericsson AB, AXE

  2007 - 08

  Testutvecklare

  Arbetade med att introducera automatiserad testning i organisationen för två olika delsystem i centralprocessorn APZ.

  PLEX, Tcl/Expect

 • Ericsson AB, Mobile Platforms

  2007 - 07

  Examensarbetare

  Utvecklade en kamerasimulator för användning som testverktyg i utvecklingsarbetet på avdelningen för multimedia.

  C, C#

 • Teleca Sweden South AB

  2006 - 06

  Systemtestare

  Arbetade med systemtestning i ett projekt som syftade till att integrera Telecas produktsvit på mobiltelefoner med Windows Mobile som operativsystem.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Git

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Java, Unix Shell script

 • - Standarder

  3GPP

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP, Datakommunikation allmänt, LAN, Unix

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, LTE, Mobilsystem allmänt

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Systemintegration

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Systemutvecklingskonsult, Alten Sweden AB

 • 2007 - 2011

  Systemutvecklingskonsult, Comitech AB

 • 2006 - 2006

  Systemtestare, Teleca Sweden South AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Effective Java, Alten Sweden AB

 • 2013 - 13

  Git Advanced, Xdin AB

 • 2012 - 12

  Development with Qt, Xdin AB

 • 2010 - 10

  Team Management, Combitech AB

 • 2010 - 10

  Scrum master-certifiering, Combitech AB

 • 2009 - 09

  Embedded Linux – Hands On, Combitech AB

 • 2008 - 08

  Mobel-Based Systems Engineering – Boot camp, Combitech AB

 • 2008 - 08

  Effektiv förhandlingsteknik, Combitech AB

 • 2002 - 07

  Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557