Dela

Fredrik Ferm

 • Arkitekt
 • Metodinförare (Agil utveckling, TDD)
 • Utvecklare

Översikt

Vad kan du förvänta av mig
Jag vill hjälpa mina kunder att skapa mjukvarusystem som ger möjligheter till nya spännande produkter och arbetssätt. För mig är det viktigt att bygga system så att de är lätta att förstå, genomtänkta och logiskt uppbyggda. På så sätt blir det enkelt för kunden att vidareutveckla och underhålla system i framtiden.
Jag vill också hjälpa mina kunder att arbeta med mjukvaruutveckling på ett effektivt sätt så att de snabbt når de resultat som de vill ha. Detta kan till exempel göras med mer agila utvecklingssätt eller med testdriven utveckling (TDD). Att arbeta med förändring av arbetssätt är lika spännande för mig som att arbeta med intressant teknik.

Mitt professionella rykte i sammandrag
"Få individer kan balansera en djup kunskap med en verklighetsbaserad uppfattning om vad som är relevant som Fredrik. Han är trovärdig, hängiven sitt arbete samt mycket lätt att samarbeta med. Fredrik är tydligt engagerad, inte mist när han diskuterar visionära framtidsfrågor och problemlösningar, där han skapar en helhetssyn. Fredrik är smart, inspirerande och inger ett starkt förtroende. Han är också en fenomenal pedagog som håller en nivå som alla förstår.
Fredrik är ytterst professionell och han drivs av utmaningen att lösa kundens problem. Han är extremt duktig på att hjälpa kunder att nå sina mål på utsatt tid. Han tar initiativ och entusiasmerar andra för att skapa resultat. Fredrik säkrar också en bra kvalitet och arbetar med tydliga mål. Han skapar kunniga, självgående och effektiva kunder vilket ger ett mervärde. Fredrik är snabbta¨nkt, kreativ, hittar de bästa lösningarna och vill ständigt utvecklas och lära nytt."

Sammanställningen baseras på svar från 12 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i oktober 2013. Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation. 070-624 00 58 www.perfrykman.com

Egenskaper

Med sin visionära helhetssyn, djupa kunskap och fenomenala pedagogik skapar Fredrik kunniga, självgående och effektiva kunder.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2016 -

  Arkitekt

  Mjukvaruarkitekt och scrummaster i ett agilt utvecklingsteam på Arbetsförmedlingen.
  Fredrik har varit drivande i utvecklingen och förvaltningen av ett nytt system för hantering av statsbidragsansökan för a-kasseersättning. Systemet är byggt i Java och Angular med hjälp av RESTEasy, Deltaspike och Hibernate.
  Systemet innehåller en generell lösning för att klienter skall kunna styra vilka svar de vill ha från REST-endpoints. Denna lösning har lagts ut på open source och är tillgänglig här:
  https://bitbucket.org/fferm/json-response-configurator

 • Nordea

  2015 - 15

  Arkitekt

  Arkitekt i projekt för begreppsmodellering inom Trading & Risk-domänen på Nordea. I detta projekt har Fredrik arbetat med hur begrepp skall modelleras och beskrivas så att resultatet lätt kan konsumeras i utvecklingsprojekt för utveckling av Data Warehouse-lösningar.

 • Fermitet

  2015 - 16

  App-utvecklare

  Utvecklar mobilapp för hantering av löpträningsprogram. Appen är utvecklad med hjälp av ramverket CodenameOne som skapar versioner både för Android och IOS ifrån utveckling i Java. Använder SCRUM, Testdriven utveckling (TDD), Git, Web Services & Maven

 • Nordea

  2014 - 15

  Analytiker

  Analytiker i program för att ensa upp hantering av motpartsinformation inom Nordea. Fredrik har analyserat behoven, informationsmodellerat och kravställt systemstöd för gruppering av motparter samt hantering av dubletter. Programmet arbetar med hjälp av SAFe (Scaled Agile Framework) så arbetet har till stor del bestått i att beskriva systemet med hjälp av features och user stories.
  Fredrik har också varit mycket delaktig i införande av SAFe med tillhörande verktygsstöd i JIRA och Confluence.

 • Nordea

  2014 - 14

  Arkitekt

  Arkitekt i projekt för att byta ut en faktureringslösning inom Nordea Sverige. Fredrik har varit ansvarig för arkitektur och lösning, drivit diskussioner om lösning och teknik med en extern indisk leverantör, informationsmodellerat och designat gränssnitt till övriga system inom Nordeas systempark samt tagit fram ett gediget beslutsunderlag inför implementation av lösningen.

 • Fermitet

  2014 - 14

  Java/Android-utvecklare

  Utvecklat Android-applikationen Infektionsdagbok som är tillgänglig för försäljning på Google Play. Applikationen används för att följa upp infektioner för patienter med immunbrist. Den är utvecklad i Java med hjälp av TDD (Testdriven utveckling) på Android.
  https://tinyurl.com/mcw5urs
  Tekniker: Java, Android, TDD, Maven, Scrum, CDI, Git

 • Handelsbanken

  2012 - 14

  Tekniskt ansvarig utvecklare

  Tekniskt ansvarig utvecklare i projekt för beräkning av marknadsrisker med hjälp av SAS.
  Under projektets gång har Fredrik drivit den tekniska lösningen, implementerat ett ramverk för testdriven utveckling av SAS-system, utvecklat SAS-kod (DI studio samt makrokod) för ETL och beräkningar, propagerat för och implementerat agila arbetssätt, implementerat CM-processer i ClearCase, samt varit tekniskt bollplank och mentor åt ett antal utvecklare.

 • SEB

  2012 - 12

  Arkitekt

  Arkitekt i projekt för införande av lagkrav för clearing av bilateral (OTC) derivathandel.
  Fredriks roll var att utreda, analysera och föreslå en teknisk lösning i SEBs systempark där flera system behövde integreras för att uppfylla lagkraven.

 • Fermitet

  2012 - 13

  Javautvecklare

  Utveckling av webbaserad javaapplikation för planering av flygrutter. Utvecklingen gjordes först med en standardmässig web-arkitektur med Java, Javscript, HTML, CSS och Angular.JS i frontend, JEE6, Spring och JBoss på applikationsservern samt MySQL och Hibernate i datalagret. Därefter gjordes ett skift mot MongoDB, Morphia och Vaadin.

 • SEB

  2011 - 12

  Arkitekt

  Ansvarig arkitekt i utvecklingsprojekt för Investeringssparkonto som handlade om en ny beskattning av sparande i t ex värdepapper, fonder och likvida medel.
  Fredriks roll här var att driva det arkitekturella arbetet så att lösningen satt ihop i en helhet tvärs olika system som utvecklas av olika systemförvaltningar.
  Lösningen utgjordes av förändringar i ett antal system som var byggda med många teknologier såsom Java, .Net, COBOL samt Assembler.

 • SEB

  2010 - 11

  Förändringsledare / Agil coach

  Uppdraget började med ett införande av kravhanteringsmetoder i en utvecklingsavdelning för Java och stordatorsystem. Efterhand visade det sig att frågeställningarna på avdelningen bättre skulle avhjälpas med ett mer agilt arbetssätt, så Fredriks roll förändrades till att propagera för en förändring och dessutom att införa agila arbetssätt.
  Dessutom utvecklade Fredrik en plugin till modelleringsverktyget Enterprise Architect inom detta uppdrag. Utvecklingen gjordes i C#.

 • IBM Rational Software

  2005 - 10

  Rational Solution Architect, Teamledare

  Fredrik ansvarade för den långsiktiga tekniska strategin mot IBM Rationals största kund: Ericsson.
  Roller
  - Leda kommunikationen mellan Ericsson och IBM Rationals utvecklingslabb
  - Arbeta nära IBM Rationals produktledare för att driva framtida lösningar och missionera om Ericssons krav
  - Vara teknisk koordinatör och teamledare för ett tiotal personers konsultuppdrag mot Ericsson
  - Stundtals ha egna konsultuppdrag mot Ericsson som alla handlade om att verka för en mer integrerad verktygslösning från IBM Rational
  - Utföra viss utveckling av verktyg eller anpassningar av dessa verktyg.

  Fredrik var mycket involverad i IBM Rationals utveckling av den nya generationens verktyg som byggdes på Jazz-plattformen för att stödja ett mer agilt arbete. Jazz-plattformen är en integrerad verktygsmiljö byggd i Java med webbarkitektur (REST). På grund av Fredriks tidiga erfarenhet av Jazz-plattformen blev han också en nordisk mentor och kommunikatör för densamma.

 • Ericsson

  2004 - 06

  Projektledare och tekniskt ansvarig utvecklare

  Designade och utvecklade i Java en RSA-plugin för UML-modellering av MoM (management-gränssnittet för basstationer) när CPP-organisationen övergick från att göra detta i Rose till RSA.
  Resultatet blev att MoM-modellerarna kunde övergå till att använda en modern modellerings-miljö för sitt arbete, medan man samtidigt lät alla beroenden till andra parter vara opåverkade av förändringen.

 • Joint Venture för Nätverksbaserat försvar

  2004 - 04

  Förändringsledare och arkitekt

  Fredrik införde UML-modellering i teknikprojektet för nätverksbaserat försvar.
  Dessutom var Fredrik mycket inblandad i definitionen av den tjänsteorienterade arkitekturen i lösningen.

 • ADB-kontoret

  2003 - 03

  Förändringsledning (Analys & Design)

  Fredrik var mentor i ett RUP-införande. Rollen var att stödja mottagarorganisationen i införandet av Analys & Design-disciplinen av RUP

 • Försvarets materielverk

  2002 - 02

  Kravhantering (införa och utföra)

  Införde och utförde kravhantering med användningsfall mha RequisitePro i ett projekt för ett nytt vapensystem till Visby-korvetterna.
  Dessutom infördes ett arbetssätt för utvärdering av anbud som också var baserat på verktyget RequisitePro.

 • IBM Rational Software

  2001 - 05

  Konsult och utbildare

  Konsult och utbildare för att hjälpa IBM Rationals kunder att snabbare och lättare ta till sig och börja använda IBM Rationals lösningar. Detta gjordes genom att hålla många kurser och utbildningar samt ute hos kunden driva förändringar till nya arbetssätt.
  Fokus under denna tid låg på UML, arkitektur, analys & design, kravhantering samt processfrågor.
  Kurserna som Fredrik höll under denna tid var huvudsaklingen:
  - Objektorienterad Analys & Design
  - Principer för mjukvaruarkitektur
  - Kravhantering med användningsfall
  - Verksamhetsmodellering med UML
  - Introduktionskurs till RUP

 • Svenska Bostäder

  2001 - 01

  Teknisk projektledare

  Stöd till en avdelning för stordatorutveckling att lära sig och ta till sig relationsdatabaser (Oracle).
  För att göra detta coachade Fredrik dem i design av databasen och utveckling av program för överföring av data från deras stordatormiljö till Oracle, så att man senare skulle kunna titta på detta i olika rapporter.

 • SAS

  2001 - 01

  Mentor

  Mentor vid pilotprojekt för införande av J2EE & RUP på SAS. Fredrik bidrog med kunskaper inom J2EE.

 • Ericsson

  2000 - 01

  Designer

  Designer och utvecklare i ett projekt för en management-applikation för en nyutvecklad gateway för IP-telefoni.
  Fredriks fokus i projektet var utvecklingen av databasen som var baserad på SQL Server.

 • Polismyndigheten i Stockholms län

  2000 - 00

  Arkitekturutredare

  Ansvarig utredare av arkitektur när polismyndigheten i Stockholms län ville börja använda J2EE för sitt intranät

 • Birka Energi

  1999 - 00

  Lead developer

  Design och utveckling i ett integrationsprojekt där ett system för finansiell handel av elkraft skulle integreras med ett annat sådant system.

 • Birka Energi

  1998 - 99

  Utvecklare

  Utvecklare i projekt för finansiell handel av elkraft. Projektet handlade om vidareutveckling av ett back-office system samt att man ville börja använda detta system för debitering. Systemet var baserat på en Oracle-databas med tillhörande Pro*C och PL/SQL-program.
  Fredriks huvudsakliga fokus var utveckling av en integration till ett system som bidrog med mätvärden för elförbrukning

 • Cap Gemini (internt)

  1998 - 98

  Utvecklare

  C-utvecklare i projekt där koden i ett system skulle översättas från svenska till engelska.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP, Z/OS, .NET Server, Apache HTTP Server

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, MS SQL-server, mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Borland IDE, JBoss, Oracle Weblogic Server, Quality Center, Subversion, Tomcat, Apache Jakarta/Tomcat, FrontPage, Git, Hibernate, MS Exchange, Websphere, Visual Studio .NET, Clearcase, ClearQuest, JDBC, MS Visual Studio, Eclipse, Enterprise Architecht (verktyg), MS Office, Rational Rose

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Pascal, XSL-T, ASP.NET, C#, HTML, Javascript, JSP, PL/SQL, Servlets, Visual Basic, Visual Basic .NET, XML, EJB, J2SE, Java, SQL, UML

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, Mac, PC

 • - Standarder

  IEEE Software Engineering Standards, SW-CMM

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsarkitektur, Processinförande, Verksamhetsmodellering, Kravanalys, Workshopledning, Kravmodellering, Metodstöd, Utbildning

 • - Försäljning

  Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Parprogrammering, XP (Extreme Programming), Continuous Integration, Scrum, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentorskap, Mentor, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  RNC, WCDMA (3G), Basstation

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Stordatorsystem, Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Systemintegration, Windowsapplikationer, Systemtyper allmänt, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX, Billing-system, Finanssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Fordon, Bank & Finans, Passagerartransport, Transport/Spedition/Flyg, Energi, Försvar, Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Facilitator, Omvärldsbevakare, Produktledare, programledare, Systemförvaltare, Testare, Testledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Service Designer, Teknisk projektledare, Utredare, Workshopledare, Coach, Databasadministratör, Enterprise Architecht, Kravanalytiker, Lärare, Lösningsarkitekt, Scrum master, Systemanalytiker, Team-ledare, Arkitekt, Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 - 2012

  Arkitekt och systemanalytiker, SEB

 • 2005 - 2010

  Rational Solution Architect, Teamledare, IBM / Rational Software

 • 2001 - 2005

  Konsult och utbildare, IBM / Rational Software

 • 2000 - 2001

  Konsult, Kabel e:Solutions (tidigare Lexor)

 • 1998 - 2000

  Konsult, Cap Gemini

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certified SCRUM Master, Crisp

 • 2013 - 13

  Ethical Hacking, Certezza

 • 2011 - 11

  Facilitering av effektiva möten, Astrakan

 • 2007 - 07

  Coachande ledarskap, IBM

 • 2005 - 05

  Arkitekturella mönster i .Net, Sundblad & Sundblad

 • 2005 - 06

  Nationalekonomi, Stockholms Universitet

 • 2003 - 05

  Företagsekonomi, Stockholms Universitet

 • 2002 - 02

  Juridisk översiktskurs, Stockholms Universitet

 • 2001 - 10

  Samtliga utbildningar från Rational Software, Rational Software

 • 1999 - 99

  Mönster i J2EE, Learning Tree

 • 1998 - 98

  Java för C++ programmerare, Learning Tree

 • 1992 - 98

  Civilingenjör, Farkostteknik, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363

Whitepapers