Dela

Morín Saavedra

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Agil coach
 • Kravanalytiker

Översikt

Morín har 15 års erfarenhet av att utreda, leda och leverera IT-lösningar från idé till genomförande, både i projekt och förvaltning. Hon har arbetat i alla projektfaser enligt Vattenfallsmodellen och Agila metoder, i Sverige, utomlands och med distribuerade team. Morín är IPMA, SAFe, SCRUM och ITIL certifierad.

Moríns omfattande branscherfarenhet och utbildningsbakgrund är viktiga verktyg när hon tar sig an uppdrag som behöver struktureras för att uppnå förväntat resultat och kvalitet.

Egenskaper

Morín är en dynamisk och strukturerad ledare som gillar att driva projekt och uppgifter mot bestämda mål. Hon har förmågan att organisera och engagera andra att genomföra aktiviteter tillsammans med henne. Morín trivs med att sätta sina kunskaper på prov genom teamwork, kreativitet och ständiga förbättringar.

Konsultens CV

 • Länsförsäkringar

  2017 -

  Projektledare

  Ansvarig för projektanalysen av den digitala nykundsprocessen hos Länsförsäkringar Bank med syfte att förbättra den befintliga webbapplikationen, minska handläggningstiderna hos Backoffice och införa den digitala nykundsprocessen i mobilappen. Ledning av ett internt team bestående av kravanalytiker, arkitekt, testledare, testare och förvaltningsansvariga samt ett externt utvecklingsteam.

  Projektet överlämnades till kravanalytikern i början av genomförandet eftersom Morín hade planerat att avsluta sitt uppdrag hos kunden.

  METOD: Pejl, Kanban
  TEKNIK: CSW, EpiServer, iOS, Android, TFS, SharePoint

 • Länsförsäkringar

  2016 -

  Teknisk Projektledare

  Ledning av ett stort migreringsprojekt av integrationsplattform inom Länsförsäkringar Bank. Samtliga banksystem som nyttjade den gamla integrationsplattformen skulle börja konsumera likvärdiga tjänster i den nya integrationsplattformen. Utmaningen var projektets omfattning och komplexitet då LF Bank har outsourcat all IT till olika externa leverantörer. Kvalitetssäkring, riskhantering och kontinuerlig förankring blev viktiga redskap i projektstyrningen. Rapportering skedde direkt till IT-chefen.

  Coaching av testledaren som samordnade arbetet med manuella funktionstester och automatiserade tester.

  Metodstöd för den nyetablerade projektkontoret hos Länsförsäkringar Bank.

  METOD: Pejl, Kanban, Scrum
  TEKNIK: Oracle Service Bus, Apache Camel, Apache HTTP Server, JBoss EAP, TFS, SharePoint

 • Länsförsäkringar

  2016 - 17

  Projektledare

  Projektledning av ett pågående utvecklingsprojekt inom ärendehantering för Backoffice Bank. Utmaningen låg i att förbättra den befintliga implementationen av support-, låna- och bankbyteprocessen för att skapa maximal verksamhetsnytta. Teamet bestod av verksamhetsresurser samt interna och externa konsulter i Sverige och Indien.

  METOD: Pejl, Kanban, Lean
  TEKNIK: IBM Case Manager, .NET, TFS, SharePoint

 • Föräldraledig

  2015 - 15

  Mamma och barnboksförfattare

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt förekommande aktiviteter vid föräldraledighet.

  Under föräldraledigheten skrev Morín sin debutbarnbok Snorunge (ISBN 9789163956867).

 • SPP

  2014 - 14

  Projektledare

  Slutförde sista produktionssättningen av ett projekt med syfte att automatisera rådgivningen, tecknandet och administrationen av pensionslösningar för kundföretag och dess anställda.

  METOD: Scrum
  TEKNIK: Jira

 • SPP

  2013 - 14

  Projektledare/Scrum Master/Förändringsledare

  Agil projektledare för ett internt Scrumteam vars mål var att förbättra och utveckla finansiella vägledningsfunktioner och självbetjäningstjänster för individkunder. Arbetet var tvärfunktionellt inom organisationens olika bolag, vilket innebar rapportering till delar av koncernledningen. Förändringen omfattade både webbapplikationer och bassystem som kopplades samman mha en ny integrationsplattform. Projektet överlämnades till Product Owner som drev återstående aktiviteter i så kallade strömmar där både nyutveckling och förvaltning hanterades.

  Förändringsledare för framtagning av en förankringsprocess som skapade framförhållning och handlingsberedskap inom och utanför projektet. Det blev en omtalad och återanvänd modell inom projektkontoret.

  METOD: Scrum och Service Design (kunddriven tjänsteutveckling)
  TEKNIK: EpiServer, .NET, AngularJS, COBOL, WebSphere MQ, Message Broker, Jira

 • Post- och Telestyrelsen

  2013 - 13

  Projektledare/Kravanalytiker

  Ledning och kravanalys av ett pågående avdelningsöverskridande IT-projekt med syfte att utveckla ett faktureringssystem för hantering av VHF-tillstånd. Utmaningen var att genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar och systemändringar i bassystemen innan hela flödet kunde kopplas ihop.

  METOD: PPS, Kanban
  TEKNIK: .NET, Agresso

 • Post- och Telestyrelsen

  2013 - 13

  Systemansvarig

  Systemansvarig för ett agilt ärendehanteringssystem. Fokus var att införa och förbättra ärendeprocesser för olika typer av uppdrag samt aktivt sprida användningen av verktyget inom PTS.

  TEKNIK: JIRA

 • Post- och Telestyrelsen

  2012 - 13

  Utredare

  Utredning av PTS framtida lagrings- och backuplösning. Resultatet låg till grund för upphandling enligt LOU.

 • Post- och Telestyrelsen

  2012 - 13

  Teknisk Projektledare

  Projekt- och testledning av plattformsuppgradering och införande av en ny grafisk profil med responsiv design för www.pts.se. Projektet genomfördes med hjälp av både interna och externa resurser. Rapportering skedde direkt till IT-chefen.

  Ledning av upphandlingen av ett nytt webbstatistiksystem. Morín agerade både kravanalytiker och kvalitetsansvarig.

  Framtagning av principer för interaktionsdesign och användbarhet i PTS webbplatser.

  METOD: PPS, Kanban, Vägledning för webbutveckling
  TEKNIK: EpiServer, Vizzit

 • Föräldraledig

  2011 - 11

  Mamma

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt förekommande aktiviteter vid föräldraledighet.

 • Post- och Telestyrelsen

  2010 - 11

  Projektledare/Systemansvarig

  Projektledare och systemansvarig för prisjämförelsetjänsten www.telepriskollen.se.

  Ledning av projekt och förvaltning av den webbaserade säkerhetstestet testadatorn.pts.se. Exempel på signifikanta resultat är bytet av utvecklingsleverantör och uppgraderingen av säkerhetsscannern.

  METOD: pm3, PPS
  TEKNIK: ASP.NET, HTML, Nessus

 • Post- och Telestyrelsen

  2010 - 11

  Förändringsledare

  Förändringsledare för införandet av Kanban som agilt arbetssätt hos Konsumentavdelningen.

  METOD: Kanban, Flödesscheman

 • Ericsson India

  2009 - 10

  Product Owner/Agil coach

  Product Owner i ett Scrumteam bestående av systemledare, systemarkitekter och kravanalytiker.

  Bryggkoordinator mellan systemledningen i Karlskrona och utvecklingsorganisationen i Chennai och New Delhi.

  Agil coach inom projektkontoret i Indien.

  METOD: PROPS, Scrum, Business analytics
  TEKNIK: Ericsson Charging System, SharePoint

 • Rosabussarna

  2008 - 08

  Reseledare

  Ledare för en spännande julresa till Vietnam och Kambodja. Höjdpunkterna var bland annat den storslagna naturen i Mekongdeltat, det mytiska Angkor Wat och storstaden Ho Chi Minh City.

 • Post- och Telestyrelsen

  2007 - 09

  Projektledare/Systemansvarig

  Metodansvarig för uppbyggnad av systemförvaltning enligt pm3 (Affärsmässig förvaltningsstyrning) för webbapplikationer.

  Systemansvarig, projektledare, testledare och informationsansvarig för www.telepriskollen.se, testadatorn.pts.se och testalosenord.pts.se. Rollen innebar att vara länken mellan verksamheten, användarna (telekomoperatörer och konsumenter), externa utvecklare och driftleverantörer. I arbetet ingick allt ifrån kravhantering, framtagning av avropsunderlag till att styra leverantörers leveranser med tillhörande support och underhåll.

  Exempel på signifikanta resultat:
  - Framtagning och införande av ny grafisk profil
  - Uppgradering av utvecklingsmiljöer
  - Sökmotoroptimering
  - Införande av talsyntes (SpeakIT PLUS)
  - Anpassningar enligt ”Vägledningen för 24-timmarswebben”
  - Införande av elektroniskt certifikat
  - Byte av driftsleverantör

  Styrgruppsmedlem hos www.bredbandskollen.se.

  Myndighetsrepresentant i nationella och internationella samarbeten kring konsumentapplikationer.

  Drivande representant inom myndighetens arbetsgrupper för informationssäkerhet, system- och verksamhetsutveckling.

  Ansvarig för kartläggning av tillsynsprocessen.

  METOD: pm3, PPS, Flödesscheman
  TEKNIK: ASP.NET, HTML, Nessus

 • Naturhistoriska riksmuseet

  2007 - 07

  Projektledare/Webbredaktör/Coach

  Webmaster och Projektledare för införande av ett nytt intranät och avveckling av det gamla. Arbetet innebar webbpublicering, bildredigering, kravhantering, testning, utbildning samt projektstyrning.

  Uppdraget resulterade även i coachning av andra projektledare inom verksamheten.

  METOD: PPS
  TEKNIK: SiteVision

 • Regionplane- och trafiknämnden (RTK)

  2007 - 07

  Projektledare

  Projektledning för slutgenomförande av plattformsuppgradering av intranätet. Fokus var att rekapitulera tidigare arbete, planera och följa upp de återstående aktiviteterna för att avsluta projektet.

  METOD: PPS
  TEKNIK: SharePoint

 • Finspångs kommun och Nonthaburi (Thailand)

  2006 - 06

  Handledare

  Handledning av ett ungdomsutbyte mellan Sverige (Finspångs kommun) och Thailand (Nonthaburi provinsen). I arbetet ingick allt från anskaffning av sponsorer, rekrytering av värdfamiljer och arbetsplaceringar till projektledning, workshopledning, coaching av ungdomar och konflikthantering.

 • Kentor

  2005 - 05

  Kravanalytiker

  Ansvarig för en förstudie med syfte att rekommendera ett stödsystem för Kentor Support Center (Servicedesk). Arbetet omfattade kravanalys, kartläggning, datainsamling och utvärdering av aktuella stödsystem.

  METOD: ITIL, Bostonmatrisen

 • Scania CV

  2005 - 05

  Projektledare

  Ledning av förstudie och genomförande av förbättringsprojekt inom datalager. Syftet var att säkra datakvaliteten och standardisera arbetssättet för statistikframtagning och dataöverföringen från olika försystem. Notationen gjordes m h a dataflödesdiagram, objektmodellering, datamodellering och metadatadefinition.

  METOD: PPS
  TEKNIK: SQL Server, DTS, Oracle, indexerade filer och XML

 • Scania Brasil

  2004 - 05

  Projektledare

  Ledning av ett förstudieprojekt gällande implementering av det svenska garantisystemet i Brasilien. Projektet omfattade teknisk kartläggning av systemberoenden och framtagning av lösningsförslag (för systemförändringar, integrationer och arbetsrutiner). Morín ansvarade för att koordinera arbetet mot linjeorganisation i Brasilien och förvaltningsgrupperna i Sverige som bestod av interna resurser och externa leverantörer. Den tekniska miljön var mycket komplex då ett Oraclesystem skulle ersätta flera äldre egenutvecklade applikationer.

  METOD: Scania Basics, PPS, UML
  TEKNIK: Oracle Forms Server (med ERP, CRM, Accounts payable), COBOL, Pro*COBOL

 • Scania CV

  2003 - 03

  Delprojektledare

  Delprojektledare inom koncernens intranätsprojekt. Ansvarig för att inventera, planera och koordinera migreringen samt genomföra utbildning av Scanias nya intranät för eftermarknadsavdelningen inom R&D.

  METOD: Scania Basics
  TEKNIK: Content M, HTML, ASP

 • Scania Parts Logistics

  2003 - 03

  Projektledare/Kravanalytiker

  Projektledare och Kravanalytiker för avveckling av ett internationellt kundregister för reservdelar. Utmaningen låg i att migrera aktuell data till andra system inför avvecklingen. Teamet bestod av interna utvecklingskonsulter.

  METOD: Scania Basics, PPS
  TEKNIK: Microsoft Access 97, ODBC

 • Scania CV

  2002 - 05

  IT-koordinator

  IT-koordinator för det operativa och strategiska IT-arbetet på eftermarknadsavdelningen inom R&D. I uppdraget ingick förstudiearbete, framtagning och utbildning av IT-rutiner samt strategisk rådgivning gällande informationssäkerhet, infrastrukturplan och systemförvaltning.

  METOD: Total Quality Management (TQM), Logic Förstudie, BS7799/ISO 1779

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Android, Linux, Mac OS X, Red Hat, Solaris, VmWare ESXi, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows CE, Windows XP

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, MS SQL-server, Oracle, SQL server, MS Access

 • - Affärssystem

  Agresso, Documentum, Lundalogik, Lime m.fl., Movex, SAP, Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, MS Reporting Services, QlikView, SoapUI, Atlassian Bamboo, Modelleringsverktyg, MS Exchange, MS Sharepoint, Office 365, Prezi, Team Foundation Server, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Episerver, FrontPage, Jira, MS Project, MS Visual Studio, Netscape, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online, SiteVision, Visio, Atlassian Jira, MS Explorer, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  Javascript, Java, Pascal, HTML

 • - Hårdvara

  Mac, Sun, PC

 • - Standarder

  ISO 27001/27002, ISO 9001, WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Produktledning, Strategisk planering, Begreppsmodellering, Information Management, Make /& Buy Analyser, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Change Management, Förändringsledning, Inköp, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Omvärldsanalys, Projektledning, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Målgruppsanalys, Kundupplevelse, Marknadsundersökning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Tillgänglighet, Inköp och förhandling, LOU, Resurs i upphandlingsprocess, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Continious Delivery, Parprogrammering, PEJL, PROPS, TDD - Test Driven Development, Workflow management, ITIL, PM3, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, SAFe, Självinsikt o medvetna val modellen, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Kansli och administrativ chef, Psykologi, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Fackförhandlingar, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Grupprocesser, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Infrastruktur och logistik, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Event Management, Inköp, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Tripple Play

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Riskanalys

 • - Databaser

  Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Objektorienterade system, Stordatorsystem, Systemtyper allmänt, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Billing-system, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Resebranschen, Skola och utbildningsväsende, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Tillverkare av Telekomutrustning, Fordon, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Ideell organisation, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ek, Fil.mag, Systemvetenskap

 • - Roller

  Upphandlare, Utbildningsledare, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Riskansvarig, Systemanalytiker, Testare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kriskommunikation, Mobila medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Event management, Infographics, Medierelationer, Mätningar, utvärderingar, Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Sociala medier, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska, Intranät, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2016 -

  Konsult - Projektledning, Kvadrat

 • 2013 - 2016

  Konsult - Projektledare/Kravanalytiker, Ontrax

 • 2009 - 2010

  Projektledare/Produktägare, Ericsson India

 • 2007 - 2007

  Konsult - Projektledare/Webbredaktör/Coach, Poolia IT

 • 2007 - 2007

  Konsult - Projektledare/Utredare, Kentor

 • 2007 - 2013

  Projektledare/Systemansvarig/Teknisk Projektledare, Post- och Telestyrelsen

 • 2006 - 2006

  Handledare, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

 • 2001 - 2006

  Trainee/IT-koordinator/Projektledare, Scania

Utbildningar

 • 2017 - 17

  SAFe® 4 Certified Agilist, Scaled Agile, Inc.

 • 2014 - 14

  Management 3.0, Informator

 • 2014 - 14

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2013 - 13

  Att leda och genomföra effektiva workshops och arbetsmöten, NFI

 • 2012 - 12

  Agil projektledning med Scrum, Learning Tree International

 • 2011 - 11

  Projektledarprogram mot IPMA-certifiering, Astrakan

 • 2011 - 12

  Certifierad Projektledare IPMA Nivå C, Svenskt Projektforum

 • 2009 - 09

  Scrum Training for Team Members, Xebia IT Architects India Pvt. Ltd.

 • 2009 - 09

  Test av webbsystem, NFI Utbildning

 • 2009 - 09

  Utveckling av Grupp och Ledare, Escapad Ledarskap & Utveckling AB

 • 2008 - 08

  Grundkurs i kravhantering, Konsultbolag1

 • 2008 - 08

  Från Bell till IP-telefoni, Erik Orrhage

 • 2007 - 07

  ITIL Foundation v3 Certifierad, BiTA

 • 2005 - 05

  Disciplinera din Data Warehouse-process, Dataföreningen Kompetens

 • 2005 - 06

  Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

 • 2004 - 04

  Certifierad Projektledare, Projektskolan inom Dataföreningen Kompetens

 • 2004 - 04

  RUP - the game, IBM Software Group

 • 2004 - 04

  Simplified Process for Risk Identification, Scania

 • 2001 - 01

  Logic Förstudie, WM-data

 • 2001 - 01

  PPS - Praktisk ProjektStyrning, TietoEnator

 • 1996 - 01

  Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68