Dela

Jonas Hangvar

 • Förändringsledning
 • Processförbättring
 • Ledarskapsexpert

Översikt

Jonas har 17 års erfarenhet av systemutveckling, integration, verifiering och IT varav han har verkat 10 år som ledare och chef. Jonas har drivit och genomfört ett otal förändringar där konkreta förbättringar har uppnåtts. Med sin långa erfarenhet i rollen som chef och ledare kan Jonas ta roller som interimschef, projektledare, förändringsledare, processägare och affärsutvecklare. Med sin expertis inom ledarskap är Jonas en stark coach och mentor. Jonas har en gedigen erfarenhet av att jobba närmare tekniken i roller som testare, testledare och utvecklare av automatiska tester.

Egenskaper

Jonas motiveras av att utveckla verksamheter och människor. Han uppskattas för sin förmåga att snabbt sätta sig in i nya saker och sin känsla för strategiska och mellanmänskliga dimensioner. Jonas är driven och har talang för att balansera det kort- och långsiktiga. Du kan förvänta dig att Jonas har en tydlig bild av framtida möjligheter och att han organiserar och driver på för att nå dessa. Jonas älskar komplexa utmaningar och hanterar enkelt det teoretiskt komplexa och abstrakta. Detta sker genom att skapa en överblicksbild och sedan utarbeta strategier för att nå uppsatta mål.

Konsultens CV

 • Migrationsverket

  2013 - 16

  Agil testare

  Som agil testare har Jonas genomfört manuella och automatiska tester av administrativa system vilket har lett till högre kvalitet i systemen och bättre beslutsunderlag när nya system ska rullas ut. Han har också varit huvudansvarig för att definiera testaspekterna i en ny tjänstebaserad arkitektur vilket har skapat en mer homogen struktur bland de nya system som utvecklas. Jonas har också bidragit till att öka mognaden inom test genom att förbättra infrastrukturen så att kvaliteten på systemmiljöerna kan visualiseras och övervakas. Jonas har agerat som facilitator av workshops och spridit "best practices" mellan team och coachat dem till förbättrade arbetssätt.

 • Screen9

  2013 - 14

  Mentor

  Jonas agerade mentor åt en CIO tillika produktägare. Samtalen ledde bland annat fram till att Jonas faciliterade en workshop i feedback som hela IT-avdelningen deltog i, vilket höjde gruppens mognad och förbättrade kommunikationen.

 • Ericsson Italien

  2012 - 12

  Feature development manager

  Jonas coachade två tvärfunktionella team som arbetade agilt med utvecklingen av MINI-LINK-produkter (inbäddad mjukvara) inom ett program om ca. 20 team. En av utmaningarna var att möta en kundförfrågan från Vodafone under extrem tidspress med risk för miljonvite och Jonas hyllades av teamet i coachrollen för sitt engagemang och förmåga att stötta teamet under tuffa förutsättningar. Jonas bidrog till att införa ett agilt arbetsätt i en stor internationell organisation, vilket kortade utvecklingstider och höjde kvaliteten.

 • Ericsson Italien

  2011 - 12

  Testautomationschef

  Jonas drev utvecklingsarbetet baserat på Scrum i en grupp med anställda i Sverige och Italien, där uppdraget var att tillhandahålla testautomation till en internationell R&D-organisation om 800 personer. Jonas koordinerade underhåll av befintliga testautomationsplattformar samtidigt som ett nytt, agnostiskt och synergifokuserat ramverk etablerades, vilket möjliggjorde förkortade ledtider för test. Jonas fattade också tuffa beslut kring omval av teknisk plattform, vilket på kort sikt innebar försening och ogjort arbete men på lång sikt var ett lönsamt val.

 • Ericsson AB

  2008 - 11

  Integrations- och verifieringschef

  Jonas visade prov på kreativitet och innovation genom att efter en initial verksamhetsanalys införa ett agilt arbetssätt inom verifiering. Han introducerade lean och agila arbetssätt, vilket höjde effektiviteten genom bättre resursallokering och samtidigt förbättrades samarbetet i en grupp som testade MINI-LINK-produkter med fokus på prestandatester. Enheten hade ett stort testlabb där lean-verktyget 5S användes för att skapa ordning och reda, vilket drog ner ledtider i utförandet av tester.

 • Schenker Dedicated Services AB

  2002 - 08

  IT-chef

  Jonas implementerade framgångsrikt en ny integrationscentrerad, logistisk plattform (EDI, fakturering, supply chain-hantering, etc.) i en internationell kontext som kapade rusande IT-kostnader. Jonas definierade IT-strategier och mätbara mål på ledningsnivå i ett företag som växte 300% på sex år. Han analyserade verksamheten och skapade struktur och ordning på IT-avdelningen med hjälp av processer och ett resultatorienterat ledarskap, vilket genererade återkopplingen "du är den bästa chef jag haft" från flera medarbetare.

 • ABB

  2000 - 01

  Utbildare/verksamhetsutvecklare

  Jonas deltog i verksamhetsanalyser baserade på SW-CMM och införde sedan förbättringar kring arbetssätt hos kunderna med högre kvalitet och kortade ledtider som resultat. Jonas var också utbildare vid utrullning av en beslutsmodell för projekt, vilket ökade organisationens förmåga att fördela sina projektbudgetar på ett affärsmässigt sätt.

 • Ericsson AB

  1999 - 99

  Projektledare

  Jonas var projektledare för ett år 2000-projekt med 15 medlemmar vid Ericssons fabrik i Nynäshamn där vi blev näst först som godkänd fabrik av totalt 40 stycken.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utbildning, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Verksamhetsanalys, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Scrum, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Mentor, Grupprocesser, Rekrytering & Personalutveckling, Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare, Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare, Testare, Workshopledare, Förändringsledare

Anställningar

 • 2016 -

  VD, Prodigy Sweden

 • 2013 -

  VD, Zappiamo AB

 • 2012 - 2012

  Feature development manager, Ericsson Italien

 • 2011 - 2012

  Testautomationschef, Ericsson Italien

 • 2008 - 2011

  Integrations- och verifieringschef, Ericsson AB

 • 2002 - 2002

  Systemutvecklare, Origo engineering AB

 • 2002 - 2008

  IT-chef, Schenker Dedicated Services AB

 • 1999 - 2002

  Konsult mjukvarukvalitet, Q-Labs AB

 • 1998 - 1998

  Systemutvecklare, Roxen AB

 • 1997 - 1998

  VD, Hangvar Consulting

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certifierad ScrumMaster, Crisp

 • 2014 - 14

  Certifiering ITIL Foundation, Exin

 • 2012 - 12

  IP Technology Certification, Milano

 • 2011 - 11

  Scrum fördjupning, Milano

 • 2010 - 10

  Six sigma yellow belt, Ericsson Göteborg

 • 2010 - 10

  Scrum, Göteborg

 • 2009 - 09

  BNET leadership, Ericsson

 • 2008 - 08

  UGL, Göteborg

 • 2001 - 01

  Configuration Management, Learning Tree

 • 2000 - 00

  SW-CMM, Q-Labs

 • 1998 - 98

  Civilingenjör industriell ekonomi, National University of Galway, Irland

 • 1996 - 97

  Handelsrättslig juridik, Linköpings universitet

 • 1994 - 99

  Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Christian Berger
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0708770409