Dela

Kristina Diné

 • Managementkonsult
 • Utbildare
 • Processledare

Översikt

Kristina har en lång och gedigen erfarenhet som managementkonsult inom verksamhets- och organisationsutveckling och ledarskapsutbildning sedan 1999. Hennes uppdragsgivare är koncernchefer, VDs och ledningsgrupper. Kristina är också en uppskattad kursledare, föreläsare och workshopledare.
Kristina har arbetat med detaljhandel inom IKEA/IKANO koncernen som financemanager and groupcontroller. Hon har en djup förståelse för tillväxtens utmaningar, etableringsfrågor, rekrytering, ledarskapsträning och säljutbildning.
Kristina har arbetat med en lång rad olika företag I värderingsutbildning och säljträning, såsom byggföretag, detaljhandel, transport, IT och telecom i både Europa och USA. Hon är känd för att vara drivande, positiv, proaktiv och entusiasmerande.

Egenskaper

Drivande, positiv, proaktiv och entusiasmerande. Kristina är lyhörd för kundens behov och anpassar utbildningsinsatserna efter vilka roller medarbetarna har. Kristina är också uppskattad som rådgivare.

Konsultens CV

 • TomorrowNow AB

  2016 -

  Member of the Board

  Kristina är medgrundare och styrelsemedlem i TomorrowNow AB, ett utbildningsföretag inom Kvadrat koncernen.

 • KYH Malmö

  2016 - 16

  Samordnare externa föreläsare Digital Handel

  Kristina anordnade externa föreläsare till Studenter på KYH´s utbildning Affärsutvecklare digital handel. Syftet var att få insyn i e-handelns utveckling och behov, nu och i framtiden. InRiver, GetAccept, ROI rekrytering samt Avensia var populära föreläsare denna inspirationsvecka.

 • KYH Malmö

  2016 - 16

  Utbildningsansvarig Affärsekonomi

  Kristina planerade, skapade innehåll och genomförde kursen Affärsekonomi för Affärsutvecklare digital handel. Syftet med kursen var att få förståelse för grundbultarna i affärsekonomi, från redovisningens grunder till ekonomisk analys. Kristina fick mycket goda kursomdömen.

 • KYH Malmö

  2016 - 16

  Utbildare Affärsmannaskap

  Kristina planerade, skapade innehåll och genomförde kursen Affärsmannaskap tillsammans med Stellan Nordahl för elever på KYH´s utbildning - Affärsutvecklare digital handel. Undervisningen baserades på Business Model canvas verktyget samt boken Medvetna Val från offerkofta till möjlighetsmantel. Undervisarna fick mycket goda omdömen från eleverna.

 • Gamified Learning

  2016 -

  Utvecklar spelifierat lärande

  Kristina utvecklar spelifierat lärande baserat på Gamified Learnings spelplattform. Detta görs i nära samarbete med kunderna där de tillsammans bygger innehåll, spelar in instruktionsfilmer, tar fram vardagliga dilemma och kopplar till övningar som finns i mallarna i verktyget. Kristina leder sedan kundernas medarbetare som får spela och lösa problem i klassrumssittning.

 • Företagsutveckling i Lund

  2016 -

  Jobbcoach

  Kristina hjälper arbetssökande med coachning och matchning med arbetsgivare.

 • Thage AB

  2016 - 16

  Utbildningsansvarig

  Kristina var ansvarig för framtagande av innehåll samt genomförande av utbildning av Thages medarbetare efter sammanslagning av de tre byggbolagen i koncernen. Temat för utbildningen var Egen utveckling och innehöll bland annat olika kommunikationsstilar där syftet var att få förståelse för människors olikheter och styrkor i arbetssituationer. Kristina och Lillemor utbildade ca 300 medarbetare och ledare. Utvärderingarna var mycket goda.

 • KYH Malmö

  2015 - 15

  Utbildare Affärsmannaskap

  Utbildare Affärsmannaskap
  Utbildare och designer för försäljning, marknadsföring, värderingsstyrning, intressentanalys, förhandlingsteknik och konceptutveckling som en del i Affärsmannaskap, en femveckors kurs inom programmet Affärsutvecklare digital e-handel. I utbildningen ingår grupparbeten och tentamen.

 • KYH Malmö

  2015 - 15

  Ansvarig utbildare affärsekonomi

  Ansvarig utbildare och designer för ett tvåveckorsprogram i Affärsekonomi inom programmet Affärsutvecklare Digital e-handel på KYH Malmö. Utbildningen innefattar bland annat löpande bokföring, bokslut, resultaträkning och balansräkning, KPI:er, analysmodeller inom finansieringsanalys. Utbildningen avslutades med tentamen

 • Evidensia Smådjurskliniker

  2015 - 15

  Projektledare

  Uppdrag: affärsmannaksap kopplat till DNA - en gemensam värdegrund.
  Kristina fick uppdraget att skapa ett medvetande hos region- och klinikcheferna om vad en gemensam värdegrund är till för, en helhetssyn och drivkraft, och hur man som ledare kan få medarbetare att bidra till företagets verksamhet och framgång.
  Omfattning: Tillsammans med uppdragsgivaren byggde Kristina en process omfattande en nulägesanalys baserad på en enkätundersökning till samtliga region- och klinikchefer samt utvalda medarbetare. Resultatet sammanställdes och analyserades för att ge underlag till innehåll i workshops med region- och klinikchefer. Deltagarna arbetade igenom innehållet och tog fram åtgärdsplaner och verktyg baserat på evidensbaserad forskning kring värdegrund som styrmedel för framgångsrika företag.
  Resultat: samtliga deltagare fick använda resultatet för att bygga sin egen handlingsplan för att skapa delaktighet på respektive klinik. Dessa handlingsplaner följs upp av Sverigechefen efter 6 månader.
  Utvärdering visade på stor uppskattning om innehåll och utbyte av erfarenheter.

 • Företagsledare

  2014 -

  Mentor

  Kristina agerar mentor till företagsledare för mindre och medelstora företag som vill ha en samtalspartner i ledarskapsfrågor, affärsmannaskap och personlig utveckling. Innehållet i mentorskapet styrs av uppdragsgivarens behov. Företagsledare och mentor träffas 1-2 ggr per månad så länge behov kvarstår. Förväntningar och mål sätts upp tillsammans under de första två tillfällena.

 • BASF Coatings/Cegos

  2014 - 14

  Utbildare sälj- och förhandlingsteknik

  Kristina har utbildat BASF Coatings KAM, säljare och säljtekniker i komplex sälj- och förhandlingsteknik i regi av Cegos Tyskland. Kristina har anpassat innehållet i utbildningsmaterialet till svenska förhållanden och genomfört utbildningen på svenska.
  Syfte: att deltagarna skulle förstå komplexiteten av den laginsats som krävs för att lyckas på en förändrad marknad. Skapa insyn i vilka kostnader som kunden har för att köpa in produkterna från leverantörsval till skrotning. Att aktivt träna på förhandlingsteknik och de förberedelser som krävs inför en förhandling. Omfattning 2 + 2 dagar.

 • Insiktsfullt Ledarskap

  2014 -

  Utbildare/mentor

  Ledarskap är för oss i grund och botten självinsikt. Ett insiktsfullt ledarskap entusiasmerar, levandegör och bryr sig. Våra två ledarskapsprogram IL-Ledarskap och IL-innovation lyfter fram människan och människovärdet och fokuserar mycket på självinsikt/självledarskap. Värdegrund, fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val är frågor som vi hela tiden utgår från. Samtidigt lägger vi också stor vikt på entusiasm, motivation och engagemang. IL-Ledarskap fokuserar på just självledarskapet – att kunna leda sig själv för att kunna leda andra. IL-Ledarskap ger deltagarna verktygen att se framåt och att fånga glädje, drivkraft och entusiasm! Kort; att skapa en hållbar organisation där människorna mår bra. IL-innovation är specialdesignat för ledare i kreativa och innovativa sammanhang. Vi djupdyker i begrepp som flow, hot-spots och kreativitet. Här kopplas det egna självledarskapet till en kreativ process och hur man styr en grupps kreativitet. IL-innovation ger deltagarna verktygen för att trigga medarbetarnas drivkrafter och fånga engagemang, entusiasm och glädje i innovationsprocessen. Ledarskapsprogrammen IL-Ledarskap & IL-innovation är bägge upplagda som öppna tvådagars program med internat i Skåne och i Göteborg. Dessutom ingår uppföljande coachingsamtal och case. Ledarskapsprogrammen genomförs löpande, läs mer på: www.insiktsfulltledarskap.se för aktuella datum

 • World Values Initiative

  2014 -

  Advisory Board Member

  World Values Initiativ är en ideell organisation som syftar till att vara en plattform för studenter att utveckla sig själva genom dialog och upplevelsebaserade metoder. Föreningen arrangerar World Values Day som är en heldag kring personliga värderingar samt månadsworkshopar ibland annat självledarskap.

 • EGT

  2013 -

  Managementkonsult

  Bedömning av affärsplaner för starta eget bidrag till Af. Mentorskap i affärsutveckling för start-up verksamheter.

 • Öppen ledarskapskurs

  2013 - 13

  Utbildningsansvarig

  Ny som chef utbildning - strategi, marknad, ekonomi och ledarskap. Ny som chef utbildning – ledarskapsblock innehöll; utbildning i det symboliska ledarskapet, hur man motiverar personalen och skapar en atmosfär av ett vinnande team, hur man håller ett utvecklingssamtal och följer upp verksamheten. Övriga block handlade om strategi, marknad, och ekonomi.

 • NE Persson Byggnads AB

  2010 - 13

  Huvudprojektledare

  Uppdraget bestod i framtagning av gemensam värdegrund och ledstjärna samt utbildning av ledare och medarbetare i värderingsstyrt ledarskap och kundbemötande. Uppföljningsarbete med nyanställda. Strategiarbete med ledningsgrupp för framtagning av ägarlöfte, affärsidé och ledstjärna. Arbete efter egenutvecklad arbetsmetodik, nuläge, analys, beslut om prioriterade insatsområde, arbetsmöten med projektgrupp, utbildning och implementering av värderingar samt övriga utbildningsbehov från nulägesanalys.
  Utbildningsinnehåll: Skapa insikt och förståelse för vision, ledstjärna, affärsidé och värderingar. Storytelling för att skapa stolthet och förståelse för uppkomst och utveckling av företaget. De olika utbildningsblocken innehöll: affärsmannaskap, förändringsledning, personlig insikt IDI och DiSC verktyg, personliga drivkrafter, bemötande, aktivt lyssnande, teambuilding, storytelling, porträttmålning, livslinje, medvetna val, kommunikation och konflikthantering, stresshantering och mindfulness, målstyrning och handlingsplan. Rollspel, grupparbete, eget arbete och presentationsteknik. Provskrivning. Ledarna fick en förlängd utbildning i kommunikation och konflikthantering och beteenden för att bli trygga i sin ledarroll. Utbildningsinnehåll skapades i samråd med kunden.
  Uppdragen omfattade: Intervjuer med ledningsgrupp, medarbetare och ledare. Arbetsmöten med tvärfunktionell projektgrupp. Utbildning av all personal 3*2 dagar. Ledarutveckling separat. Provskrivning och diplomering. Uppföljningsutbildning 1 dag per grupp. Enskild utvärdering av alla deltagare.
  Resultat: Deltagarna uppskattade självinsiktsdelen av utbildningen som den bästa och att få sprida och delge varandra kunskap om hur lösa olika vardagliga frågeställningar. Den personliga utvärderingen och uppföljningsmötet uppskattades också. Många förslag på förbättringar kom fram under utbildningen

 • Plåtexpressen AB

  2010 - 13

  Huvudprojektledare

  Uppdraget bestod i framtagning av gemensam värdegrund och ledstjärna samt utbildning av ledarna i värderingsstyrt ledarskap och kundbemötande. Uppföljningsarbete med nyanställda. Strategiarbete med ledningsgrupp.
  Utbildningsinnehåll: Skapa insikt och förståelse för vision, ledstjärna, affärsidé och värderingar. Utbilda ledarna i kommunikation och konflikthantering, presentationsteknik, medarbetarsamtal, svåra samtal och beteenden för att bli trygga i sin ledarroll. Affärsmannaskapet förtydligades samt behovet av målstyrning och personliga handlingsplaner, deltagarna kom till självinsikt och reflekterade över egna och andras beteenden. IDI och DiSC användes som verktyg. Uppdragen omfattade: Intervjuer med ledningsgrupp, medarbetare och ledare. Arbetsmöten med tvärfunktionell projektgrupp. Utbildning av all personal 3*2 dagar. Ledarutveckling separat. Provskrivning och diplomering. Uppföljningsutbildning 1 dag per grupp. Enskild utvärdering av alla deltagare.
  Resultat: "Det har blivit en stor positiv förändring i företaget- det är en helt annan stämning och en fantastisk delaktighet idag. ”
  Henry Svensson, VD Plåtexpressen

 • Thage Andersson Byggnads AB

  2010 - 13

  Huvudprojektledare

  Uppdraget bestod i att ta fram en övergripande värdegrund på koncernnivå för att därefter arbeta fram företagsunika värderingar per ingående bolag i koncernen och ta fram särarterna i respektive bolag. Tydliggöra visionen och riktningen för alla anställda och det förhållningssätt (kultur) som ska gälla. Utbilda hela personalen i vilka krav det ställer på mig som medarbetare och ledare och hur alla kan bidra till företagets framgång och skapa engagemang kring detta. Utbildning av samtliga anställda samt utökad utbildning för ledarna i företagen, ca 500 st. medarbetare totalt. Kristina ledde arbetet med fyra stycken konsulter att ta fram utbildningsinnehåll i samråd med uppdragsgivaren. Utbildningen innehöll vision och värderingar, förändringsledning, affärsmannaskap, självinsikt, drivkrafter andras och egna, ledarskap, insiktsfullt/situationsanpassat ledarskap, coachande förhållningssätt, kommunikation och konflikthantering, stresshantering och mindfulness, svåra samtal, medarbetarsamtal, feedback, målstyrning, handlingsplan och personligt utvecklingssamtal och utvärdering med samtliga deltagare, prov och diplomering. Metoder: upplevelsebaserad inlärning, rollspel, grupparbete, presentationsövning, reflektion, DiSC och IDI självinsiktsverktyg.
  Resultat: Beställaren upplevde ett betydligt större engagemang och delaktighet bland personalen som bl a visade sig som en märkbar skillnad i sjukskrivningstal. Medarbetarna tyckte att de blivit delaktiga i processen och att det framkommit en mängd olika förbättringsförslag på arbetssätt under arbetets gång som företagsledningen tagit till sig. Ledarna fick verktyg att kunna motivera medarbetare och följa upp insatser och beteende kopplat till värderingarna, ett bra chefsstöd.
  ”Jag är imponerad över att vi tog fram företagets värderingar på så kort tid och att värderingarna verkligen stämmer överens med företaget. Utbildningen har gett en stor arbetsglädje och lojaliteten till företaget har stärkts”
  Anders Andersson, VD och ägare Thage Anderssons Byggnads AB.

 • NCC Byggservice Helsingborg

  2009 - 09

  Utbildningsledare

  Avdelningschefen hade behov av att stärka moral och etik i organisationen på ett sätt som inte upplevdes som pekpinnar. Vi tog fram ett företagsspel som innehöll både faktafrågor, vardagliga dilemman och värderingar som de skulle ta ställning till. Spelet blev mycket uppskattat och avdelningschefen var mycket nöjd med insatsen och resultatet av dagarna. Förändringsförslag samlades in och sammanställdes över upplevda felaktiga beteenden. Individuella handlingsplaner upprättades för uppföljning av närmaste chef

 • IKEA IT

  2009 - 09

  Workshopledare

  Teambuilding aktiviteter i workshopformat med två stycken ledningsgrupper inom IKEA IT Helsingborg. Gruppansvarig HR chef behövde hjälp med att stärka teamkänsla i två av ledningsgrupperna i bolaget. Individuella intervjuer, coachande samtal och IDI profilering gjordes innan workshops. Gemensamma värderingar och förhållningssätt och drivkrafter diskuterades. Förståelse för varandras egenheter och uttryckssätt uppnåddes. Resulterade i framtagning av Code of conduct och överenskommelse om beteende

 • Otto Magnusson Byggnads AB

  2009 - 09

  Utbildare

  Kunden behövde hjälp med att introducera nyanställda i tidigare framtagen företagskultur och värderingar. Processgenomgång, presentation och fördjupad diskussion om värderingar och beteende. Ett företagsspel i värderingar med vardagliga dilemman togs fram i samarbete med kunden. Programmet blev väl mottaget och medarbetarna tyckte att de fick en bra introduktion till den kultur och arbetssätt som företaget hade.

 • Entek Helsingborgs kommun

  2008 - 08

  Seminarieledare

  Seminarium för alla medarbetare på Entek för diskussion och genomgång av Vision, kundlöfte och värderingar. Inför en möjlig privatisering av verksamheten ville VD ha hjälp med att befästa kultur och värderingar hos alla anställda. En nulägesanalys gjordes i form av gruppintervjuer med medarbetare och ledning. Resultatet av detta utmynnade i ett flertal seminarium för alla medarbetare på Entek för diskussion och genomgång av Vision, kundlöfte och värderingar där de fick ta ställning till ett flertal dilemman i en i bordsduksdiskussion. Resultatet samlades in och sammanställdes. Vi använde oss av storytelling som ett medel för att skapa stolthet för historiken i bolaget.

 • Partnertech

  2006 - 06

  Utbildare

  Train the trainer utbildning avseende värderingsstyrning. Kunden ville utbilda internlärare för att driva processen med värderingsstyrning för personalen på ett bättre sätt. Tidigare framtagen företagskultur behövde förstärkas i organisationen, som vuxit kraftfullt sedan tidigare insats. Kristina utbildade två stycken internlärare i de verktyg som användes under tidigare utbildning. Kommunikation och konflikthantering, förståelse för varandras olikheter i självskattningstest, IDI, personliga drivkrafter och gruppövningar för insikt om värderingarnas betydelse och efterlevnad.

 • NCC Construction

  2005 - 06

  Huvudprojektledare

  Kristina ledde arbetet med 5 stycken underkonsulter.
  Uppdrag 1: nulägesanalys av företagskultur i NCC Syd och jämföra resultatet med de framtagna koncerngemensamma värderingarna. Intervjuer med 500 medarbetare, SWOT analys och åtgärdsförslag. Uppdragsgivare ledningsgruppen.
  Uppdrag 2: djupintervju med kunder och presumtiva kunder, SWOT analys och åtgärdsförslag. Uppdragsgivare marknadsavdelningen. Öka förståelsen för kundupplevelse och kundbehov.

 • GDL

  2004 - 04

  Managementkonsult

  Workshops ledningsgrupp och styrelse avseende affärsplansarbete. Styrelseordförande ville ha hjälp med att förtydliga affärsplan och samsyn i ledningen kring ett önskat beslut om att sälja den medlemsägda åkeriverksamheten till extern part. Uppdraget var att leda arbetet med framtagning av en affärsplan med förankring i både styrelse och ledning för presentation till ägarforum. Arbetet resulterade i att ägarforum fattade beslut om försäljning och de nya ägarna var nöjda med den tydliga affärsplanen och förankringen som möjliggjorde köpet på ett smidigt och enkelt sätt.

 • Byggnadsfirman Otto Magnusson AB

  2003 - 06

  Huvudprojektledare

  Uppdraget bestod i att ta fram värderingar och ledstjärna samt utbilda ledarna i värderingsstyrt ledarskap och kundbemötande. Uppföljningsarbete med nyanställda. Strategiarbete med ledningsgrupp.
  Utbildningsinnehåll: Vision. Ledstjärna, affärsidé och värderingar. Kommunikation och konflikthantering, beteenden och affärsdilemman i ett företagsspel utvecklat tillsammans med kund, affärsmannaskap, målstyrning och personliga handlingsplaner, självinsikt och drivkrafter.
  Resultat: ”Konsulternas uppdrag var i huvudsak att hjälpa oss med att ta fram vad personal, ägare, kunder och leverantörer tyckte om företaget i sina delar och vad vi kunde få ihop av detta som framtida värderingar i företaget. Behovet var nu att expandera och för detta förstod vi att värderingarna var värdefulla hörnpelare i vår organisation. Resultatet är faktiskt så kraftfullt att vi idag klarat av en expansion med ca.180 miljoner kr och en vinst som gått från ett +- 0 resultat till ca 5 % av omsättningen idag och detta är gjort på 4-5 år. Förändringen hos personalen märks tydligt genom att de blivit medvetna om att företaget värnar om de anställda, men framförallt också att de anställda värnar om företaget.”
  Dan Magnusson ägare och vVD.

 • AB Rörläggaren

  2002 - 08

  Värderingsprocessledare

  Uppdraget bestod i att ta fram värderingar och ledstjärna samt utbilda ledarna i värderingsstyrt ledarskap. Strategiarbete med ledningsgrupp, utbildning för samtliga medarbetare för att förankra företagskultur.
  Utbildningen var uppdelad på två dagar vid tre olika tillfällen, sex dagar totalt. Innehåll togs fram i samarbete med uppdragsgivare och konsulter.
  Innehåll: Vision, affärsidé, ägarlöfte och värderingar. Affärsmannaskap, förändringsledning, personlig insikt IDI verktyg, personliga drivkrafter, bemötande, aktivt lyssnande, teambuilding, storytelling, porträttmålning, livslinje, medvetna val, kommunikation och konflikthantering, stresshantering och mindfulness, målstyrning och handlingsplan. Rollspel, grupparbete, eget arbete och presentationsteknik. Provskrivning. Personlig utvärdering och diplomering.
  Resultat: större engagemang och delaktighet bland personalen. En positiv anda och stolthetskänsla i företaget. Ett nytt affärsmannaskap och affärstänk i organisationen.

 • Axis

  2001 - 01

  Huvudprojektledare

  Kristina ansvarade för att driva och genomföra ett stort förändringsarbete avseende både strategiförändring och kulturbyggande i en organisation med representation i USA, Asien och Europa. Kristina arbetade med ett team av konsulter som genomförde djupintervjuer med medarbetare i alla olika länder och med kunder och presumtiva kunder för att kunna agera som rådgivare till företagsledningen i de utmaningar man stod inför i strategival. Konsultteamet arbetade med HR som uppdragsgivare och genomförde ett antal workshops med företagsledningen och vilket resulterade i en tydlig strategi och nytt vägval av inriktning för företaget.

 • Telia/Telenor

  2001 - 01

  Projektledare värderingar

  Kristina ingick i ett stort projektteam med uppdrag att skapa en gemensam företagskultur vid sammanslagningen av Telia/Telenor. Uppdragsgivare var koncernledningen för Telia och projektteamet rapporterade till koncernchefen. Ett omfattande programupplägg presenterades för koncernledningen som gav projektteamet uppdraget att genomföra ett omfattande förändringsprojekt med alla ingående bolag i koncernerna.
  Projektet startades och djupintervjuer genomfördes och ett antal workshops genomfördes med ett flertal ledningsgrupper. Därefter hände 9/11 och hela projektet lades ner på grund av den osäkerhet som uppstod på marknaden.

 • Europolitan/Vodaphone

  2000 - 01

  Ledarskapsutbildare

  Kristina utbildade ledare på Europolitan/Vodaphone i Karlskrona efter ett företagsanpassat utbildningsprogram framtaget i samarbete med företagets HR avdelning för kompetensutveckling. Programmet pågick under flera år med återkommande utbildningsblock i internatform, t ex kommunikation och konflikthantering, grupprocesser och gruppers utveckling, värderingsstyrning och symboliskt ledarskap, deltagarna arbetade också med olika utvärderingsverktyg och analyserade sina drivkrafter och motivatorer. Deltagarna erbjöds också coachande uppföljningssamtal. Programmet var mycket omtyckt och deltagarna fick anmäla sitt intresse och HR avdelningen valde sedan ut vilka som fick platser i programmet.

 • ARCA systems/Schoeller

  2000 - 00

  Strategikonsult/projektledare

  Kristina var med i ett team av konsulter vars uppdrag var att ta fram en ny organisationsstruktur och organisationskultur baserat på den nya strategi man tidigare arbetat fram med företagsledningen. Projektet var komplext då företaget hade ledare runt om i världen som skulle delta tillsammans och skapa den nya kultur som de senare skulle implementera i alla delar av verksamheten. Projektet omfattade flera olika delar, intervjuer med utvalda delar av verksamheten, framtagning av värdegrund i en utsedd projektgrupp, presentation för koncernledningsgrupp och därefter framtagning av utbildningsmaterial och genomförande av en företagsanpassad utbildning för 50 internationella ledare under en intensiv utbildning i internatform i Sverige. Ledarna utbildades som ambassadörer och fick med sig verktyg till hjälp för diskussion och implementation i sina egna organisationer.

 • STT trygghetstelefoner

  1999 - 00

  Strategikonsult

  Kristina ingick i strategiprojektgrupp som hjälpte kunden att skapa en ny strategi förankrat i en behovsanalys av marknadens behov av trygghetstelefoner. I projektet ingick att intervjua externa intressenter såsom Kommunförbundet, vitvaruproducenter och byggnadsherrar som låg i framkant på nytänkande kring framtida äldreboende och de krav som den generation födda på 1940-talet ställde. Analys av intervjumaterial låg till grund för ett antal strategiworkshops som gjordes med företagsledningen. En ny strategi togs fram för produktsegmentering och marknadsbearbetning. Materialet presenterades sedan på en företagskonferens i Geneve för bolagets anställda och leverantörspartners.

 • Switchcore

  1999 - 99

  Projektledare

  Kristina ledde arbetat med att ta fram företagets vision och värdegrund tillsammans med en utsedd projektgrupp, representerat av ett tvärsnitt av personalsammansättningen. Ledningsgruppen agerade styrgrupp och arbetade fram en vision och strategi som en del i ett arbete med önskat framtida läge. Kristina tog tillsammans med ledningen fram en företagsanpassad utbildning för alla ledare i organisationen. En mätning av förändrat beteende gjordes efter projektets genomförande som påvisade de positiva effekterna av det gemensamma arbete som lagts ned för att skapa tydlighet både internt och även externt mot marknaden.

 • Qlabs

  1999 - 99

  Projektledare värderingar

  Kristina var projektledare för framtagning av företagskultur och utbildningsprogram för att skapa samsyn i en internationell organisation. Kristina gjorde djupintervjuer med ledare och medarbetare runt om i Europa och Sverige för att sedan arbeta fram vision, strategi och en gemensam värdegrund tillsammans med koncernledningsgruppen, sammansatt av de olika landsorganisationernas ledare. Ett komplext projekt med logistiska utmaningar och kulturella skillnader att ta hänsyn till.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Movex

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Marknadsundersökning, Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  BPM, Controlling and Reporting, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Koncernledning, Operativ ledning, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, OBM (organizational behavioral management, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, VD

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Innovationsledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Byggarkitektur, Elektronikindustri, Energi, Fordon, Försäkring, Postorder/ e-handel, Spel, Stat/kommun/Landsting, Byggindustri, Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg, Verkstad och Automotive, Detaljhandel

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Lärare, Upphandlare, VD, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Team-ledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Utbildningsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Internkommunikation, Engelska, Mätningar, utvärderingar, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2013 -

  Managementkonsult, Kvadrat Malmö

 • 2010 -

  VD, Add:wiser B2B AB

 • 2002 -

  VD, Diné Management Consulting

 • 1999 - 2002

  Management konsult, Ahrens Rapid Growth

 • 1993 - 1999

  Group controller, IKANO Micro Bildelar

 • 1991 - 1993

  Finance Manager, IKEA Service Centre

 • 1988 - 1991

  Controller, IKEA Catalogue&Advertising

 • 1985 - 1988

  Manager Accountant Denmark, Ford Motor Company

 • 1984 - 1985

  Lagerredovisning, Svenska British Petrolium

Utbildningar

 • 2011 - 11

  DiSC profilanalys, Inscape Publishing

 • 2006 - 06

  Styrelsearbete - certifiering, Styrelseakademien Lund

 • 2001 - 01

  Improvisation, Improvisationsteatern

 • 2001 - 01

  Tillväxtledaren profilanalys, Ahrens Tillväxtkonsulter

 • 2000 - 00

  Säljutbildning, Ahrens Tllväxtkonsulter

 • 2000 - 00

  Innovativt tänkande, Kaospiloterna Köpenhamn

 • 1999 - 99

  IDI profilverktyg, Ikano

 • 1989 - 89

  Microsoft Office paket, Ikea

 • 1988 - 91

  IKEA-way, Ikea Älmhult

 • 1988 - 88

  Predictive Index analysverktyg, Ikea

 • 1986 - 86

  Presentation Technique, Ford Motor Co training center; Bryssel

 • 1980 - 84

  Civilekonom, controller, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Annette Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0703 -90 10 04
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025

Referenscase