Dela

Lars Norrsell

 • Projektledare
 • Teamledare / interimchef
 • Configuration management

Översikt

Lars arbetar som senior konsult framför allt inom projektledning men även som förändringsledare, nu senast på BTJ i Stockholm. Han har också lång erfarenhet av olika roller inom IT-management t.ex configuration management, förstudier och teknisk försäljning.

Lars är en driven resultat- och utvecklingsorienterad ledare med mer än 30 års erfarenhet från olika branscher.
Tyngdpunkten i hans arbete är processförbättringar och projektledning, gärna med många utmaningar.

Egenskaper

- Lång och dokumenterad erfarenhet av projektledning inom projekt med upp till 50 personer.
- Van att prata inför stora grupper och chefer, både på engelska och svenska
- God förståelse av försäljning, marknad, kundservice
- Positiv attityd som ständigt ser alternativa lösningar till uppkomna problem
- Har arbetat i en internationell miljö, med parallell utveckling i tre världsdelar.
- Drivande, men en historia av att leverera kvalité enligt tidplan.
- Tycker om att arbeta i en miljö där det händer mycket
- Lojal och professionell

Konsultens CV

 • BTJ

  2014 - 16

  Logistik & Platschef

  Som Logistik- och platschef på BTJ produktionsenhet i Stockholm hade Lars ett totalt verksamhetsansvar när det gäller budget, personal arbetsprocesser och flöden.
  - Process- och flödesförbättringar infördes med bla. en värdeflödesanalys med tidsstudie som utvärderande metod.
  - Lars rapporterade till VD och var medlem i ledningsgruppen.

 • Ablano

  2013 - 14

  Kravställare/projektledare

  Projektet var en teknisk förstudie till en ny produkt som skulle användas som närvaroregistrering av personer inom ett begränsat område.
  - Lars utförde en kravanalys och föreslog en teknisk lösning.

 • Mobytech

  2012 - 13

  Konsult

  - Affärsutveckling & analyser med fokus på BI
  - Försäljningsarbete av konsulttjänster
  - HR, selektering av kandidater och kontaktperson mot rekryteringsbolag.
  - Support mot HQ i Paris rörande kontrakt och andra legala frågor.

 • SonyMobile, Lund

  2011 - 12

  Projektledare

  Lars var projektledare för ett antal processförbättringsprojekt inom mjukvaruutveckling, QA och intern kommunikation.
  - Utvärderingar av uppsatta mål, tillhörande processer, utvärdering KPI för mäta förbättringar.
  - Förbereda/genomföra workshops och daglig koordinering för att uppnå planer och mål.
  - Rapportering till högsta ansvarig chef för Lund SW Developpment.
  - Genomföra processförbättringar och dokumentation
  - Förbereda material för “customer audits” (Processes, WoW, Success stories, Quality benchmark etc.)

 • ST-Ericsson, Lund

  2010 - 11

  Prokjektledare

  - Lars var PL för ett portnings projekt inom ”Radio access” sidan på ST Ericsson.
  I ansvarsområdena ingick:
  - Leverans av mjukvara enligt program planer och uppsatta mål.
  - Budgetering, kvalité, planering, genomförande och koordinering av projektet (~30 designers)
  - Leverans- och rapportansvarig gentemot programmet.
  - Processförbättringar
  - Projekt koordinering mellan tre internationella utvecklingsenheter.

 • ST-Ericsson, Lund

  2009 - 09

  Projektledare

  Lars var ansvarig för leverera “Ny funktionalitet” inom Network signaling, i ett stort plattforms program.
  I arbetsuppgifter ingick:
  - Leverans av mjukvara enligt programplaner och uppsatta mål.
  - Delta i Change Control Board, plannering/exekvering /uppföljning i nära samarbete med kundens leveransorganisation.
  - Budgetering, kvalite, planering, genomförande och koordinering av projektet (~50 designers)
  - Ansvarig för att projektrapportering till programmet
  - Processförbättringar
  - Projektkoordinering mellan utvecklingsenheter i tre världsdelar

 • EMP, Lund

  2006 - 08

  Configuration Manager

  Lars har arbetat med baseline hantering och identifierat vad som ska hanteras i respektive baseline, samt uppföljning och spårbarhet gentemot dessa. Detta inbegriper arbete kring dokumentkontroll, ändringshantering, release hantering, granskning av beslutspunkter, milstolpar etc.
  I arbetsuppgifterna ingick:
  - Planering, uppföljning av alla SW uppdateringar inom NS.
  - Change management, inklusive att förbereda och driva CCBer. .
  - Arbete som inbegriper release-, dokumenthantering och granskning av milstolpar.
  - Process förbättringar, implementation och utbildning

 • MicroSoft, USA

  2006 - 06

  Teamledare

  Projektets mål var att lansera en ny mobilplattform baserat på Microsoft Windows Mobile. Telecas del involverade 80 ingenjörer i Sverige i U.K.
  Lars Norrsell arbetade som “on site manager” för de svenska konsulterna i U.K + var en av två teamledare för den engelska enheten.
  Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
  - Leverans av mjukvara enligt programplaner och uppsatta mål.
  - Budgetering, kvalite, planering, genomförande och koordinering av projektet (~15 designers)
  - Ansvarig för att projektrapportering till programmet och linjen.
  - Processförbättringar och synkronisering mellan 3 enheter.
  - Projektkoordinering mellan tre internationella utvecklingsenheter.

 • Toshiba

  2005 - 06

  Release- och Integration Manager

  Projektets mål var att bidra med en stor del av applikationsmjukvaran till ett antal Toshibas modeller. Telecas del involverade 60 ingenjörer i Europa och Japan.
  Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
  - Dagligen; arbete som inbegriper release, integration, and felhantering.
  - Veckovis; flertal kundmöten och uppdatering av releaseintegrationsplaner.
  - Ansvarig för att rapportera till programmet och linjen.

 • Toshiba

  2004 - 05

  Resursansvarig

  Projektets mål var att bidra med en stor del av applikationsmjukvaran till ett antal Toshibas modeller. Telecas del involverade 250 ingenjörer i Europa, USA och Japan.
  - Lars roll var att se till att projektet bemannades med korrekt kompetens och hanterade förhandlingar med linjen och leverantörer av underkonsulter.

 • KY-myndigheten, Hässleholm

  2003 - 04

  Projektledare

  Ett antal projekt genomfördes, tex:
  - Säkerhetsstudie map drift- och webmiljö (200h).
  - Introduktion av registreringsverktyg, automat. hantering av ansökningshandlingar, dokument hanterings verktyg med analys av nuvarande arbetsflöden med tillhörande utbildning och förändring av arbetsrutiner (500h).
  - Implementation, driftsättning av en ny web plattform för att hantera ansökningar elektroniskt med integration i KY-myndighetens backbone system för ekonomisk planering och dokumenthantering (1000h).
  - Införande av IT stöd till interna arbetsprocessen för automatgenering av dokument. (300h)
  - Pilot studie för en ny extern web-platform som även skulle inkludera ett publiseringsverkty för webben. (100h)

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  CVS, Git, MS Office, MS Project

 • - Hårdvara

  PC

 • - Standarder

  3GPP, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continious Delivery, HR, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PPS, RUP/UP, Continuous Integration, Processer och metoder allmänt, Scrum, PROPS

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Produktionsinförande, Test, Förstudie, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Systemförvaltning, Inbyggda system, Mobila telesystem, Systemintegration

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Systemförvaltare, Teknisk projektledare, Utredare, Configuration Manager (CM)

Anställningar

 • 2013 -

  konsult, ablano

 • 2007 - 2013

  Konsult & BU-chef, Mobytech Consulting AB

 • 2002 - 2007

  Konsult, AU-System/Teleca

 • 2001 - 2002

  Konsultchef, AU-System AB

 • 1997 - 2001

  Konsult, AU-System AB

 • 1986 - 1997

  Projektingenjör, TA-Control AB (Schneider Electric)

 • 1985 - 1986

  Projektingejör, Inor AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Scrum Master, Scrum Alliance

 • 2015 -

  MiniMBA, Probana

 • 1987 - 89

  Företagsekonomi, 40p, Lunds universitet

 • 1980 - 85

  Civilingenjör Teknisk Fysik, Lund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025