Dela

Anna Westerberg

 • Scrum master
 • Systemutvecklare
 • Teknisk projektledare

Översikt

Anna är en ansvarstagande Scrum Master och senior .Net systemutvecklare med 20 års erfarenhet.
Att leda agila team och jobba med systemutveckling är det som hon gillar allra bäst, men har genom sitt arbetsliv agerat både användarsupport-tekniker, projektledare och kravställare. Detta har gett henne en djup förståelse både för teknik och verksamhet och samspelet mellan dem.

Anna gillar agil krav- och systemutveckling, men har även lång erfarenhet av traditionella systemutvecklingsmetoder.

Anna har jobbat i agila team i över tio år, och själv varit ansvarig, som Scrum Master, för agila team i snart 5 år.

Anna utvecklar både inom C# och VB.Net och har jobbat med såväl mobila applikationer, med databasreplikering och web-services, som vanliga Windows-tillämningar. Hon är erfaren inom databasutveckling, T-SQL och rapportutveckling i SQL Reporting Services, samt query-optimering.

Anna har jobbat med ORM verktyg som NHibernate, olika versionshanterare tex TFS och Subversion samt med bland annat teknikerna WPF, MEF och WCF.

Anna har mestadels deltagit i större systemutvecklingsprojekt, men även visat prov på att självständigt driva hela leveransåtaganden, från kravställning till färdig produkt.

Bland kunderna återfinns bland annat CPA Global, Toyota Material Handling Europe, Kriminalvården, Danske Bank och Transportstyrelsen.

Egenskaper

Anna är en glad och ansvarsfull systemutvecklare som är strukturerad och noggrann. Hon är ambitiös och analytiskt lagd med en känsla för ordning och reda. Hennes intresse att utvecklas och lära sig nya saker gör att hon snabbt sätter sig in i nya tekniker och verksamhetsområden. Anna är van och trivs med att jobba både självständigt och i team.

Konsultens CV

 • CPA Global

  2016 -

  Scrum master, Systemutvecklare

  Under de år jag varit på CPA Global har jag varit med i flera olika team. Teamen ansvarar för olika tekniska moduler. Jag har under hela min tid på CPA kombinerat rollen som Scrum Master och systemutvecklare med fokus på Scrum Master.

  I ett av teamen utvecklade vi ett flödesbaserat verksamhetssystem. I ett annat team jobbade vi med vidareutveckling av molnbaserade plattformsfunktioner för hantering av immateriella rättigheter.

  Metod: Scrum
  Verktyg: Jira, Confluence
  Tekniker: .Net, Git, Azure, SQL Server, C#.NET, Jenkins, Azure DevOps, AngularJS, Typescript, Entity Framework

 • Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen

  2013 - 15

  Systemutvecklare och Scrum master

  Under de två år jag var på Transportstyrelsen hann jag med flera uppdrag/projekt.

  Teknik jag använde under dessa två år är bland annat följande: C#, Visual Basic.NET, Sybase, MS SQL 2008, MS SQL 2008 R2, SQL Server 2012, Webservices, SQL Server merge replication, MVC, WCF, WPF, MVVM, MS Reporting Services, TFS 2010, TFS 2013
  Roll: Scrum master, utvecklare, teknisk projektledare och utredare

  ** Migrering från Sybase till SQL Server för applikationen SITS **
  Projektet innebar att den tio år gamla Sybasedatabasen skulle migreras till SQL Server 2008 och att synkroniseringstjänsten skulle bytas från MobiLink till Merge Replication.
  Under pågående projekt utökades omfattningen till att även innefatta lyft av applikationen från Windows XP till Windows 7 och Windows server 2003 till 2012.
  Jag var både utvecklare och teknisk projektledare i detta projekt.

  ** Mindre ändring och rättningar i e-tjänsten Sök Flygläkare **
  Jag var som utvecklare ansvarig för att göra en ändring och en del rättningar i den integration som e-tjänsten har mot systemet standardsystemet Empic.

  ** Byte av integration för kunduppgifter för systemet Rörelseregistret **
  Uppdraget innebar att den gamla integrationen för att hämta kunduppgifter till systemet byttes ut till en integration mot standardsystemet Empic. Här var min roll utvecklare.

  ** Uppdatera integration till att använda ny version av Eccairs **
  Projektet innebar att den integration applikationen Lindra har med systemet Eccairs skulle uppdateras till Eccairs 5 och det medförde även att byte av .net version behövde göras. I praktiken innebär det ändringar i samtliga skikt, allt från den feta klienten, webtjänsterna samt i databasen och jag ansvarade för alla dessa delar då jag var utvecklare i projektet.

  ** Migrering ifrån Win2003/SQL2000 plattform **
  Sju olika applikationer skulle byta serverversion från Windows Server 2003 och databas från SQL Server 2000 till nyare plattformar såsom SQL Server 2008 och 2012 samt Windows server 2012. Flertalet av systemen behövde även uppgraderas till en nyare version av .Net för att kunna köra på de nya plattformarna.
  Då flertalet av systemen var riktigt gamla ingick det väldigt mycket förarbete för att säkerställa hur applikationerna skulle lyftas på bästa sätt innan själva lyftet utfördes.
  Jag var med både i utredningar och som Scrum Master.

  ** Applikationsförvaltning av flertalet applikationer på Sjö- och luftfartsavdelningen **
  Jag var Scrum Master för det teamet som ansvarade för applikationsförvaltningen för de flesta applikationer och e-tjänster som används på Sjö- och luftfartsavdelningen. I uppdraget ingick vidmakthållande, vidareutveckling och utvecklingsnära förvaltning. Förutom rollen som Scrum Master hade jag även vissa utvecklingsuppgifter.

 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Projekt Förvaltning - Detta projekt har som huvuduppgift att förvalta och förbättra Kriminalvårdens system för klienthantering. I uppdraget ingår även en del nyutveckling, samt utredningar av befintlig funktionalitet som är i behov av att göras om.
  Teknik: Visual Basic .NET, C#, MVC, NHibernate, MS SQL, Subversion, Reporting Services, WCF och Webservices

 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Utveckling av system för säkerhetsbedömningar (riskklassning) av kriminalvårdsklienter. Projektet bygger på ett nytt ramverk där varje delsystem har sin egen livscykel. Teknik: C#, .NET, Prism, WPF, WCF, MVVM, Visual Studio 2010, SQL Server, NHibernate

 • Danske Bank

  2012 - 12

  Systemutvecklare och delprojektledare

  Uppgradera Bovaf för att kunna köra på Windows 7 respektive Windows Server 2008.
  Bovaf är ett system som Danske Bank använder för att hantera och bedöma bolåneansökningar.
  Roll: Utvecklare och sammanhållande i projektet
  Teknik: Migrera lösningen från VB 6 till .NET 4 och C#. Databas SQL Server 2008.

 • Toyota Material Handling Europe

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Ny version av EASY med nytt stöd för Offerthantering, Tidrapportering samt ett tjugotal andra nyheter eller förbättringar i PDA och back office web. Uppdatering av databas och rapportserver till nyare versioner.
  Framförallt utveckling av handdatorapplikationen, nya rapporter, dokumentation både teknisk och användarmanual samt testning.
  EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorer och rapporterar arbete mm direkt. Merge Replication används för att synkronisera den centrala databasen med de databaser som finns på handdatorerna. EASY används i 15 länder i Europa samt i Australien.
  Roll: Utvecklare och testansvarig
  Teknik: C#, .Net, Compact framework, Reporting Services 2005 och 2008. Databas: SQL Server 2005, 2008 samt CE. Merge replication.

 • Toyota Material Handling Europe

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Anpassningar och rättningar i PDA applikationen EASY för att även Toyota i Australien ska kunna använda den EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorer och rapporterar arbete mm direkt. Merge Replication används för att synkronisera den centrala databasen med de databaser som finns på handdatorerna. EASY används i 15 länder i Europa samt i Australien.
  Uppdraget innebar att den befintliga PDA applikationen EASY ska justeras för att uppfylla Toyota Australiens krav. Bland annat har Australien inom samma land olika tidszoner i både PDA och back office web. Rapport-utskrifter justerades till Australiens krav med olika sidhuvuden och sidfötter inom samma land.
  Använda tekniker: C#, .Net, Compact framework, Reporting Services 2005, SQL Server integration services. Databas: SQL Server 2005 och CE. Merge Replication.

 • Toyota Material Handling Europe

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Möjliggöra att PDA applikationen EASY kan köras installerad på PC. EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorer och rapporterar arbete mm direkt. Easy används i 15 länder i Europa.
  Uppdraget innebar att den befintliga PDA applikationen EASY ska justeras så att den med samma kodbas även kan köras i flera instanser på en vanlig PC. Samtliga formulär i applikationen justerades också i storlek till dubbla storleken då PC tillåter större formulär en PDA.
  Använda tekniker: C# .Net., Compact framework, Databas: SQL Server 2005.

 • Toyota Material Handling Europe

  2010 - 13

  Systemförvaltare/användarsupport-tekniker

  Förvaltning av EASY mot 16 länder i Europa. EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorn och rapporterar arbete mm direkt i handdatorn.

  Förvaltningen innebär att ha ansvar för att applikationen fungerar, felsökning och rättning vid problem samt säkerställa att kommunikationen mellan miljöerna är uppe. Rutinmässig driftövervakning av Windowstjänster, meddelandeköer och databassynkroniseringar (Merge replication).

  Arbetet är 1:st- 2:nd- och 3:rd line support, både på ärendehanteringssystem, e-post och telefon. Då applikationen finns i hela Europa används uteslutande engelska i all kommunikation. Arbetet genomförs både proaktivt och reaktivt.

  Teknik: Windows CE Platform SDK, C# .Net, SQL Server 2005, 2008 samt CE, Merge Replication, SQL Server Integration Services, Reporting Services 2008.

 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Arbetade med att förvalta KVR, Kriminalvårdsregistret, som används inom fängelse, häkte och frivård. Inom varje förvaltningsrelease utförde vi ett antal förbättringar och rättningar i applikationen, där allt från krav, design och implementation ingick.
  Teknik: VB.Net, VB6. NHibernate används i mellanskiktet. Databas: SQL Server 2005 och SQL Server 2008, Reporting Services, SSIS.

 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Utveckling av den administrativa applikationen KVR som används inom fängelse, häkte och frivård för att hantera allt som händer med en dömd person under dess vistelse inom kriminalvården.
  Har arbetat inom flera nyutvecklingsreleaser. I rollen som utvecklare ingår bland annat kravstabilisering, design, implementering, testning.
  Samhällstjänst och kontraktsvård: Utökade KVR med registreringsbilder för information som rör en person som är dömd till Samhällstjänst eller kontraktsvård.
  Domsinläsning: Gjorde ett tekniklyft för hur KVR tar emot filer, bland annat domsfiler, för inläsning i KVR.
  Intensivövervakning: I den här releasen gjordes ett teknik- och funktionalitetslyft och där implementerades hantering för intensivövervakning, dvs fotboja, i KVR. Vi levererade på utsatt datum med hög kvalitet
  Utsluss och misskötsamhet: I den här releasen implementerades hantering av utsluss och misskötsamhet . Vi levererade på utsatt datum med hög kvalitet.
  Använda tekniker: VB.Net. NHibernate används i mellanskiktet. Databas: SQL Server 2005 och SQL Server 2008, Reporting Services.

 • Fujitsu Services AB

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Arbetade som systemutvecklare i projektet och då främst med utveckling av användargränssnitt. Använda tekniker: C# Databas: SQL Server 2000.

 • Holmen Paper AB

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Produkten Cenit som är ett system för projektstyrning och ska användas för projektstyrning av Holmen Papers interna projekt.
  Arbetade som systemutvecklare främst med nya användargränssnitt och koppling mot databas där databasdesign ingick.
  Använda tekniker: C#, Databas: SQL Server 2000.

 • Östgötafrakt

  2007 - 08

  Systemutvecklare

  Utveckling av handdatorapplikationen i Ponera som är ett system för att få ut ordrar till Östgötafrakts bilar. Till att börja med ska systemet stödja ordrar till bud-, miljö- och fjärrbilar. Ponera är en applikation för att skicka ut ordrar direkt till förarnas handdatorer. Poneras webservice som är integrerad med Hogia Mobilast anropas trådlöst från handdatorn för att hämta de senaste ordrarna och lämna utförda ordrar. Förarna kan sedan acceptera och ändra uppgifter på ordrarna och dessa uppdateringar skickas tillbaka till ordersystemet. Via integration med både Garmin och TomTom kan föraren enkelt navigera till både avsändare och mottagare av ordern. Programmeringsspråk: C# Databas: SQL Server 2005 och SQL Server 2005 Compact Edition Miljö: MS Windows och Windows Mobile 6

 • Östgötafrakt

  2006 - 08

  Systemutvecklare

  Elsa är ett system för att hålla reda på ordrar för tömning av slambrunnar.
  Utvecklade webbgränssnittet som används på kontoret samt vidareutvecklat och gjort tekniklyft av handdatorapplikationen.
  Elsa består av flera delar; en Windowsapplikation där planeringen av slamtömningar sker, ett webbgränssnitt för att få en bra översikt över planerade tömningar samt en handdatorapplikation. Via webbservicar kan förarna trådlöst få ut sina egna tömningar till handdatorn i bilen för att se dagens tömningar. Föraren utför tömning och rapporterar tillbaka till kontoret (via webbservice) genom att i Elsa markera tömningen som utförd och eventuellt även komplettera med extra information.
  Använda tekniker: C#, ASP.NET, SQL Server 2000 och 2005. SQL Server CE, Windows Mobile 5 och 6

 • TietoEnator Public & Healthcare AB

  2006 - 06

  Kravhanterare

  Arbetade som kravhanterare med utredning och verifiering att de krav som ställdes på Laboratioriesystemet FlexLab uppfattades rätt och implementerades så som kunden önskade.
  Arbetade under denna tid tätt tillsammans med TietoEnator i Danmark.

 • SLL, Stockholms Läns landsting, Landstingskontoret

  2005 - 05

  Intern verksamhetskonsult

  Deltog i förstudien när Stockholms läns landsting upphandlat nytt ROS (remiss- och svarssystem för laboratorieanalyser på sjukhus) för att säkerställa de funktionella kraven på applikationen.
  Hade främst rollen som intern verksamhetskonsult med stor kännedom om utvecklande av remiss- och svarssystem.
  Projektet drevs enligt DSDM, en inkrementell metod, och hade flera mindre delleveranser för att säkerställa redan i ett tidigt skede att projektet var på rätt väg. En leverans var en presentation av hur remiss- och svarssystemet skulle integreras med de övriga applikationerna och mot det ramverk som skulle användas och hur olika delar av applikationen skulle uppfylla kraven.
  Tillsammans med representanter från verksamheten, dvs läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, gicks kraven igenom, stabiliserades samt prioriterades.
  Under förstudien togs det fram användningsfall för de flesta av kraven.

 • Länssjukhuset i Halmstad

  2003 - 04

  Projektledare och systemutvecklare

  Konverterade och vidareutvecklade ett system för epikriser och operationsberättelser.

  Arbetade både som projektledare och systemutvecklare i projektet.

  Använda tekniker: Visual Basic 6, SQL Server 2000, Sybase, COM+

 • Länssjukhuset i Halmstad

  2002 - 05

  Projektledare och systemutvecklare

  Arbetade både som projektledare och systemutvecklare med Kurir remiss- och svarssystem.
  Kurir är ett remiss och svarssystem för klinisk kemi, mikrobiologi och radiologi på Länssjukhuset i Halmstad.
  Ansvarade som projektledare för en grupp om 3 utvecklare för kravinsamling, kravstablisering, framtagande av kravspecifikationer, lösningsförslag, dokumentation och hjälptexter, tidsuppskattningar, interna tester, produktreleaser, leverans till kund, kundkontakt samt ledde utvecklingen.
  Arbetade som systemutvecklare med hela kedjan från kravinsamling, lösningsförslag, tidsuppskattningar, utveckling, leverans, skapande av F1 hjälp och kundkontakt.
  Använda tekniker: Visual Basic 6, SQL Server 2000, COM+

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android

 • - Databashanterare

  Sybase SQL-server, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, Entity Framework, Git, Jenkins, Nhibernate, ReSharper, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Hibernate, MS Office, MS Reporting Services, MS Visual Source Safe, Subversion, Team Foundation Server, Atlassian Jira, Jira, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Java, XSD, ASP.NET, XML, C#, MS .NET, SQL, Visual Basic, Visual Basic .NET

 • - Metoder & Processer

  DSDM, KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Datamodellering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Systemtyper allmänt, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skog och Papper, Transport/Spedition/Flyg, Hälso-Sjukvård, IP-Industrin, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Kravanalytiker, Testare, Delprojektledare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Scrum master, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  Konsult, vd, Anagram Design & Konsult AB

 • 2010 - 2013

  Konsult, Sogeti Sverige AB

 • 2008 - 2010

  Konsult, Fujitsu Services AB

 • 2006 - 2008

  Konsult, Mandator AB (förvärvades 2008 av Fujitsu)

 • 2005 - 2006

  Senior software engineer, TietoEnator Public & Healthcare AB

 • 2000 - 2004

  Senior software engineer, C&S Healthcare Software AB (förv. av TE)

 • 1999 - 2000

  Konsult, WM-data eSolutions

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Master, Scrum Alliance

 • 2013 - 13

  Spel- och applikationsutveckling på Android 7.5hp, Luleå tekniska universitet, Distans

 • 2010 - 10

  BizTalk, Norrköping

 • 2006 - 06

  Programming with the Microsoft .NET Framework, Linköping

 • 2002 - 02

  Programming a Microsoft SQL Server 2000 database, Göteborg

 • 1996 - 99

  Systemvetenskapliga programmet 120p, Umeå Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757