Dela

Per Brange

 • Projektledare IPMA
 • Rådgivare
 • Chef att hyra

Översikt

Per Brange är seniorkonsult och arbetar oftast som Projektledare och Rådgivare inom affärs- och verksamhetsutveckling. Han har en lång erfarenhet av dessa frågor och har en stor förmåga att sätta sig in i kunderna verksamhet och deras problemställningar.

Som Projektledare arbetar Per med projekt som omfattar analyser, förstudier, upphandlingar och implementeringar. Flera projekt har levererats inom gränslandet mellan verksamhet och IT oftast kopplade till förändringar i arbetssätt eller organisation. Per är certifierad Projektledare (IPMA), utbildad inom internrevision ISO9001 samt har erfarenhet från olika projektmodeller såsom PPS/BUM, Canea mfl.

Som projektledare är Per van vid att dokumentera krav på ett strukturerat sätt så att verksamheten enkelt kan förstå kraven. Per har medverkat i ett antal upphandlingar både för privata företag och till kommuner eller landsting enligt LOU.

Per har även haft uppdrag som inhyrd chef under längre tider. Han har då arbetat med en blandning av kunder inom privata företag och offentlig förvaltning. Tidigare erfarenheter innefattar arbeten som VD och CIO/IT-chef. I grunden har Per en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola med kompletterande utbildning inom Management och Ekonomi

Egenskaper

Genom sin analytiska förmåga och breda erfarenhet är Per en tillgång vid olika typer av analyser och förändringsarbeten. Per är drivande, målmedveten och har stor social kompetens.

Konsultens CV

 • Region Skåne

  2016 - 17

  Projektledare

  Region Skåne har beslutat att införa en Förmånsportal för de anställda. Där ska de kunna se vilka förmåner och rabatter som respektive anställd har. Mitt uppdrag har varit att leda projektet med en projektgrupp bestående av 5 representanter från HR och Inköp. Uppraget har inneburit att genomföra marknadsundersökningar, ta fram anbudsunderlag för upphandling samt diverse beslutsunderlag. Uppdraget har bedrivits med med hjälp av Tieots PPS metod (BUM).

 • Räddningstjänsten Skåne NV (RSNV)

  2014 - 15

  Projektledare

  Kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga har valt att föra samman sina Räddningstjänster i ett nytt gemensamt Räddningsförbund, RSNV. Den nya organisationen kommer ha ca 250 anställda och vara lokaliserad på 5 olika platser. Konsulten är ansvarig för att etablera den tekniska plattform som behövs för den nya verksamheten. I uppdraget ingår att fastställa en IT-plattform, skapa en telefoni lösning samt att upphandla en IT-driftsleverantör.

  Resultat: Projektet kommer att resultera i en driftsäker IT-plattform åtkomlig för hela verksamheten och en telefonilösning. RSNV kommer att ha en extern IT-driftspartner och konsulten har också arbetat fram en tydlig samverkansmodell.

 • Ricoh

  2014 - 14

  Projektledare

  Ricohs affärsområde Visual Communications levererar videokonferenssystem till kunder runt om i världen. Konsulten har hanterat leveransprojekt till ett antal svenska och utländska kunder. Leveranserna innebär koordinering av installationspersonal, leveranser och utbildning.

  Resultat: Uppdraget har resulterat i framgångsrik leverans av videokonferenssystem till kunder runt om i världen.

 • Habo Energi

  2013 - 17

  Projektledare/Rådgivare

  Habo Energi är ett energibolag som även har ett omfattande stadsnät. Via stadsnätet erbjuder Habo Energi bredbandstjänster och TV kanaler. En aktuell frågeställning har varit kring hur företaget ska utveckla och driva stadsnätet vidare.

  Konsulten har varit Rådgivare till VD och Styrelsen.

  Resultat: Uppdraget har resulterat i en strategi för hur företaget ska agera för att utveckla bredbandsnät på bästa sätt. Konsulten är också ansvarig Projektledare för att införa ett bredbandsnät så att 90% av kommunens invånare kan få tillgång till 100Mb/s bredband senast under 2016.

 • Sysav

  2011 - 13

  Upphandlingsstöd/Projektledare

  Sysav är ett kommunalägt avfallsbolag och hade misslyckats i upphandlingen av ett nytt affärssystem till verksamheten. Läget var prekärt då den tekniska supporten var på väg att upphöra. En ny upphandling behövde göras för att få fram ett bättre systemstöd.
  Per gjorde en genomgång av verksamhetens behov och krav på ett nytt IT-stöd. Kraven sammanställdes i upphandlingsunderlag omfattande både system för vägning och ekonomi.

  Resultat: Färdiga avtal med två stycken leverantörer och uppstart av ett projekt för införande av de nya systemen.

  Tagit fram krav på nytt affärsystem samt genomfört 2 upphandlingar. Chef för 6 personer.

 • Bring Frigo

  2011 - 11

  Projektledare

  Bring Frigo köpte under våren 2011 en konkurrerande verksamhet inom fryshusområdet. För att nå skalfördelar behövde denna verksamhet integreras inom den befintliga verksamheten.
  Pers uppdrag var att genomföra denna integration. Projektet var tidspressat och omfattade allt från IT-stöd, tekniska system till rena personalfrågor.
  Uppdraget genomfördes framgångrikt och inom tidplan

 • C&G Drives (fd. Emotron)

  2011 - 12

  Internrevisor

  C&G Drives verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2008.
  I samband med en ny ägare och därmed nya rutiner har Per förändrat och uppdaterat nuvarande ledningssystem.

  Resultat: Konsulten har också genomfört ett antal internrevisioner av verksamheten

 • Ringhals

  2011 - 11

  Internrevisor

  Per har medverkat i internrevison av verksamheten enligt ISO 9001:2008

 • Region Halland

  2010 - 11

  Rådgivare

  Region Halland hade en oklar bild över vilka IT-tjänster som verksamheten efterfrågade. Dessutom var fördelning av kostnaderna för IT-stödet inte tydlig. Som Rådgivare analyserade Per den nuvarande situationen och gjorde ett förslag på hur IT enhetens tjänster (enligt ITIL) skulle specificeras och debiteras ut till verksamheten. I uppdraget ingick en analys och genomgång av enhetens uppdrag i relation till ITIL standarden.

 • Sv. lantbruks universitet

  2010 - 10

  Rådgivare

  Ett flertal problem fanns i relationen mellan IT enheten och verksamheten.
  Per har genomfört intervjuer med verksamheten och IT-enheten för att klarlägga befintliga arbetsrutiner.

  Rersultat: har blivet ett bättre arbetsförhållande mellan IT och verksamheten.

 • SATS Sportsclub

  2008 - 09

  IT-chef for hire

  Sats sportclub är en nordisk gymkedja med drygt 250.000 medlemmar. IT-chefen hade slutat och företaget stod inför tekniska problem och en kommande uppgradering av IT-miljön.
  Per genomförde en förändring i IT organisationen och införde nya rutiner i relationen med Sats olika leverantörer.
  I uppdraget ingick även att rekrytera en ny IT-chef till företaget. Uppdraget avslutades när den nye IT-chefen var på plats.

 • Lunds Universitet

  2007 - 07

  Rådgivare

  Per genomförde kvalitetssäkraring av ett projekt för att införa ett nytt affärssystem

 • Tele2

  2006 - 07

  Projektledare

  Tele2 köpte under sommaren 2006 E.ON Bredband och dess verksamhet för bredbandstjänster till företag, offentliga verksamheten och privatpersoner. För att uppnå nödvändiga synergieffekter togs beslut om att flytta den operativa driften till Tele2 i Kista.
  Per var ansvarig projektledare för överflyttning av driftsmiljön från Malmö med ändrade rutiner. I projektet ingick allt från kundsupport, teknisk service, ändrade rutiner till rena personalfrågor. Projektet var komplext och hade en tuff deadline.

 • Tele2

  2006 - 08

  Projektledare

  Per var en av initiativtagarna till projektet BAS - Bredband till alla i Skåne - under sin tid som IT-chef för Region Skåne. Projektet innebar en omfattande utbyggnad av ett fibernät till alla orter med mer är 200 invånare i Skåne och hade en total budget på ca 800MSeK. Leverantör för projektet var Tele2 och Per ansvarade för slutfasen och summeringen av Tele2%27s åttagande. Per kom på detta sätt att både vara initiativtagare men också ansvarig från leverantörssidan.

 • Tieto

  2006 - 07

  Avdelningschef for hire

  Ansvarig för Tieto's konsultverksamhet mot laboratorier.

 • E.ON Bredband

  2006 - 06

  Driftschef for hire

  E.ON Bredband anvarade för den operativa telekomdriften för ett antal större kunder. Nuvarande driftschef hade slutat och Per gick inom interimschef för ca 25 personer.
  Allt operativt- och förändringsarbete genomfördes enligt ITIL. Per fick en god praktisk erfarenhet av denna arbetsmetod.

 • E.ON Bredband

  2006 - 06

  Rådgivare

  E.ON bredband hade skapat olika driftsmiljöer och rutiner för olika kundgrupper.
  Per var rådgivare för att hitta mer effektiva rutiner. En omfattande analys genomfördes och företagets ledningsgrupp fick en tydlig bild över olika upplägg.
  Projektet avslutas i och med företagets försäljning.

 • E.ON Bredband

  2005 - 06

  Rådgivare

  E.ON Bredband hade byggt upp ett omfattande fibernät för både privat- och företagskunder. Tjänsteutbudet behövde utvecklas och olika vägval behövde belysas. Pers uppdrag var att analysera marknaden, efterfrågade tjänster och lämna förslag på lämplig strategi. Resultatet blev en uttömmande rapport kring E.ON Bredbands olika möjligheter.

 • Pergo Flooring

  2004 - 04

  Rådgivare

  Per genomförde en analys av IT organisation och verksamhetens behov av IT stöd.
  Förslaget presenterades för företagets ledning och Per fick fortsatt förtroende att genomföra det.

 • Hewlett Packard

  2004 - 04

  Rådgivare

  Rådgivare vid offertlämning till offentlig myndighet

 • Stena Line

  2003 - 03

  Rådgivare

  Genomgång av och gjort förslag på ny IT organisation

 • Malmö Stad

  2002 - 02

  Rådgivare

  Genomgång av Malmö Stads bredbandssatsning. Förslag på omorganisation av verksamheten.

 • North Node

  2002 - 02

  Projektdeltagare

  Start-up företag inom energimäting. Medverkat vid marknadsföring av deras produkter. Rådgivning

 • Kalmar läns landsting

  2002 - 03

  IT-chef for hire

  Kalmar läns landsting saknade en IT-chef och var också i stort behov av en ny syn på hur IT-verksamheten skulle bedrivas.
  Per har genomfört en analys av verksamheten genom intervjuer med verksamheten och IT-enhetne. Per gick in som inhyrd IT-chef under 7-8 månader. Per var ansvarig för ca 50 personer. Uppdraget slutfördes när en ny IT-ansvarig kom på plats.

Kompetensområden

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Kravanalys, Verksamhetsanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Energi, Hälso-Sjukvård, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Interimschef

Anställningar

 • 2006 - 2009

  Projektledare inom bredband, Tele2

 • 2004 - 2005

  CIO, Pergo AB

 • 2000 - 2001

  VD, Wilnor AB

 • 1998 - 2000

  IT direktör /IT chef, Region Skåne

 • 1988 - 1991

  VD, Adatik AB (IKEA)

Utbildningar

 • 2012 - 12

  IPMA certifierad projektledare, IPMA

 • 2010 - 10

  IRCA - Internrevision ISO9001, Göteborg

 • 2009 - 09

  Mentorsutbildning, Malmö

 • 1990 - 91

  MiL internationell Management utbildning, Lund/Europa

 • 1990 - 00

  Ekonomi, Lunds Universitet

 • 1974 - 79

  Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025