Dela

Markus Ludvigsson

 • Projektledare
 • Kravanalytiker
 • Testare

Översikt

Markus är en uppskattad Scrum Master, kravanalytiker och testare som inriktat sig mot att driva webb- och IT-projekt som kundens högra hand. Markus har jobbat med ledning, kravanalys, testning, utveckling och förvaltning av IT-system under nästan tio år.

Intresset för metod, människor och kulturer är några av anledningarna till varför Markus har varit framgångsrik i sina roller. Det har också gjort att han har lätt för att ta fram kravspecifikationer och användningsfall eftersom han har möjlighet att närma sig problem från olika synvinklar. Han har vana av att leda team med resurser från både Indien, Ukraina, Estland, England och Sverige. Alltid med ett stort engagemang, bra resultat och fokus på kundens mål.

Markus kompetensområde är främst inom projektledning, förvaltning och kravanalys men han har också gedigen erfarenhet av test, då han ofta i uppdrag även haft roller som testledare eller testare. Han är certifierad inom ITIL och IPMA (projektledning) och är certifierad Scrum Master med flera års praktisk erfarenhet.

Egenskaper

Markus är en positiv och utåtriktad person, vilket har en positiv inverkad på kollegor och verkar till att hålla motivationen upp även under stress. Vidare är han en problemlösare som inte bara är bra på att lösa kortsiktiga problem/konflikter utan har även förmågan att tänka ett steg längre så att liknande situationer kan undvikas i framtiden.

Konsultens CV

 • ITAB

  2018 -

  Kravanalytiker

  Markus är kravanalytiker på ITAB i projektet AirFlow.
  Projektets syfte är att utveckla en produkt som ger konsumenten en unik shoppingupplevelse i en köfri butik. Projektets övergripande mål är att ge konsumenten en shoppingupplevelse som innebär en känsla av säkerhet, enkelhet och tidsbesparing.

 • Jordbruksverket

  2018 - 18

  Teknisk Testare

  Markus var delaktig i ett omfattande projekt på Jordbruksverket i framtagandet av ett system för att handlägga ansökningar om EU-stöd till Sveriges lantbrukare. Markus roll var att som teknisk testare säkra kvalitén på produkten.

 • ID06 AB

  2016 -

  Projektledning/Kravanalytiker/Testare

  Markus hjälper ID06 AB med utvecklingen av ID06 Kompetensdatabas, Bolagsdeklaration och Service Portal. Hans roll varierar efter behov mellan projektledning, kravanalytiker och testare.

 • Domstolsverket

  2016 - 17

  Testare

  Markus arbetade som testare i ett större team på Domstolsverket vars uppdrag är att modernisera den existerande mjukvaran som används av Sveriges Domstolar.

 • Nova Software AB

  2015 - 16

  Testare/Kravanlytiker/Scrum Master

  Markus uppdrag innefattade att jobba med kvalitetssäkring av Nova Softwares produkter (administrationsprogram för skolvärlden). Markus roll var ursprungligen testare men jobbade till slut lika mycket som kravanalytiker och Scrum Master.

 • Nässjöakademin

  2015 - 15

  Lärare

  Markus var ansvarig för att planera och genomföra två kurser (Projektledning och Webbutveckling) på uppdrag åt Nässjöakademin Yrkeshögskola på Träcentrum i Nässjö.

 • Sveriges Byggindustrier

  2014 - 15

  Projektledare

  Markus fick uppdraget att leda arbetet för att tillsammans med ett större konsultbolags outsouringteam ta fram ett webbverktyg för att visualisera underentreprenörskedjor på byggarbetsplatser. Projektet genomfördes med ett mycket pressat tidsschema men slutfördes i tid med högsta betyg från kunden.

 • Landstingsfastigheter i Jönköping

  2014 - 15

  Koordinator

  Markus var leveransansvarig i ett löpande uppdrag där offshore resurser från Indien skapade och konverterar objekt i 3D-CAD åt kunden. Markus var leveransansvarig och hans roll innefattade bland annat att ta fram beställningsunderlag och kvalitetsgranska leveranser.

 • Tilaajavastuu

  2014 - 14

  Kravanalytiker

  Markus var kravanalytiker i Sverige för en förstudie där Tilaajavastuu (IT-leverantör till Finlands Byggindustrier) undersökte möjligheten att överföra ett befintligt system från Finland till Sverige.

 • Apporama

  2014 -

  Projektledare/Kravanalytiker/Acceptanstestare

  Markus jobbar som projektledare, kravanalytiker och acceptanstestare i en mindre start-up som tar fram mobilapplikationer. Markus har inom ramen för uppdraget bland annat byggt upp en mall för hur kravspecifikationerna ska se ut som numera tillämpas vid varje nytt projekt.

 • Sveriges Byggindustrier

  2014 - 14

  Projektledare

  Markus var delaktig i ett projekt åt Sveriges Byggindustrier. Markus var länken mellan kund och offshoreutvecklare i Ukraina vid utvecklandet av en webbaserat lösning.

 • Husqvarna AB

  2013 - 14

  Support Desk Manager

  Markus var ansvarig för 2a linjens support och dess medarbetare från Sigma och PDB. Schemaläggning, rapportering och processutveckling var några av de ansvarsområden som ingick i uppdraget. Markus var också länken i samarbetet mot 1a och 3e linjens support. Uppdraget bedrevs enligt ITIL. Engagemanget lämnades över till HCL, där Markus var en del av kunskapsöverföringen.

 • Husqvarna AB

  2012 - 13

  Projektledare

  Markus var projektledare vid införandet av ett nytt flöde till det webbaserade ärendehanteringssystem som han också var Service Manager för. Uppdraget gjordes i samråd med Husqvarnas verksamhet och externa konsulter som stod för genomförandet.

 • Husqvarna AB

  2012 - 14

  Service Manager

  Som Service Manager har Markus upprätthållit en linjefunktion hos kund som har till ansvar att vara kittet mellan verksamhet och IT-förvaltning för ett webbaserat ärendehanteringssystem.

 • G2 Boss Media

  2008 - 11

  Projektledare/Scrum Master

  I rollen som Projektledare för G2 Boss Media så var Markus projektledare för spelproduktion utspridd över fyra team utspridda i världen (Indien, Ukraina, England och Sverige). Teamen bestod av kravställare, grafiker, utvecklare, testare samt teamledare. Markus roll var att planera för vilket team som gjorde vad, koordinera teamen och lösa problem som dök upp under projektens gång.

 • G2 Boss Media

  2007 - 08

  Mjukvarutestare

  Markus planerade och utförde funktionella tester på mjukvara vilket gav honom en förståelse för vikten av att ha en genomtänkt och effektiv kvalitetssäkring i projekt.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Utbildning, Utredning, Workshopledning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, PROPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Testprocessutveckling, Acceptanstestledning, Testledning, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt, Användarsupport

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Instant Messaging, Dataspel/ Internetspel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Skola och utbildningsväsende, Byggarkitektur, Media, Tillverkande Industri, Spel

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Kravanalytiker, Producent, Projektadministratör, Upphandlare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testare, Testledare, Workshopledare, Projektledning digitala medier, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Pedagogik, Sociala medier, Videoredigering, Kommunikationsplanering, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Projektledare, Sigma AB

 • 2008 - 2011

  Game Producer, G2 Boss Media

 • 2007 - 2008

  Mjukvarutestare, G2 Boss Media

Utbildningar

 • 2013 - 13

  ITIL Foundation V3, Malmö

 • 2011 - 11

  IPMA projektledarcertifiering nivå D, Göteborg

 • 2009 - 09

  Certified Scrum Master, Stockholm

 • 2002 - 07

  Kandidatexamen i Mediateknik, Växjö

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779